Stalin

16 views
Skip to first unread message

mkarwan

unread,
Dec 19, 2011, 1:52:39 PM12/19/11
to
Przypomnienie tym co chcieliby wstydliwie zapomnieć udając, że tego nie
było.
********************************************************************

A. Międzyrzecki "Marzec 1953"
Przyszło, za gardło ścisnęło,
Mijały doby;
Słuchaliśmy, nie rozumiejąc,
O śmierci, męce choroby;
Słuchaliśmy do rozpaczy
Bolejący i niemi
Stalin. Duma dni naszych.
Największy z ludzi na ziemi.

Wrócił nam wolność. Był dla nas
Najlepszym z przyjaciół.
Nauczył nas męstwa i trwania
Nawet w bólu i płaczu.

Gdy wichry burzliwe wieją,
Gdy w sercu spokoju nie ma,
Idącą wiosną , nadzieją
Palą się gwiazdy Kremla.

W ich blasku jest uśmiech Jego
I oczy pełne troski
Uczciliśmy Go przysięgą,
Milionem wart stalinowskich.

Płakaliśmy w Warszawie,
Na Śląsku, na dumnym helu,
I przysięgaliśmy sprawie,
I przysięgaliśmy dziełu.

Uderzą jak erkaemy
Nasze górnicze świdry.
Odeszli Stalin i Lenin,
Ale nigdy nie umrą.

Wybuchnie jak dynamit
Gniewna praca uparta,
I Stalin będzie z nami -
Sztandar, nauka, partia.

Wybudujemy nad Wisłą
Piękną, szczęśliwą ziemię.
Wrogów zmieciemy. Przyszłość.
Nazwiemy jego imieniem.

Była cisza werblem rozdarta
Grzmiały salwy i dzwonił dzwon.
Tłumiąc ból, co dusił nam gardła,
Zaciśniętą wznieśliśmy dłoń.

********************************************************************
Stanisław J. Lec "Stalin"
Którą poeci wyśpiewali
ojczyzna, co to od Kamczatki
po szynach pędzi aż po San,
którą jak mleka pełny dzban
podają dzieciom czule matki,
- to Stalin!

Którą wykuło stu kowali
w pieśni i w czasie i w przestrzeni,
w węglu i w miedzi, w srebrze wód,
ojczyzna, której żaden knut
już swoim świstem nie ocieni
- to Stalin!

Wschód słońca, co się w piecach pali,
który zastyga w przęsłach mostów,
co się zaciska w groźbie kul,
ojczyzna, jak jesienny ul,
w pożodze wojny cichy ostrów,
- to Stalin!

I moja lira z nowej stali
i dumnie przemieniona muza,
obywateli jasny wzrok
i głos, i oddech, myśl i krok
i wolność, która nas odurza,
- to Stalin!

********************************************************************
Wisława Szymborska - o śmierci Józefa Stalina (z wiersza "Ten dzień"):
Jaki rozkaz przekazuje nam
na sztandarach rewolucji profil czwarty?
- Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty!
Wzmocnić warty u wszystkich bram!

Oto Partia - ludzkości wzrok.
Oto Partia: siła ludów i sumienie.
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie.
Jego Partia rozgarnia mrok.

Niewzruszony drukarski znak
drżenia ręki mej piszącej nie przekaże,
nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
A to słusznie. A to nawet lepiej tak.

********************************************************************
Stanisław J. Lec - o Stalinie, w wierszu "Stalin" napisanym jesienią 1939 r.
(!).
Którą wykuło stu kowali
w pieśni i w czasie i w przestrzeni,
w węglu i w miedzi, w srebrze wód,
ojczyzna, której żaden knut
już swoim świstem nie ocieni
- to Stalin!
Wschód słońca, co się w piecach pali,
które zastyga w przęsłach mostów,
co się zaciska w groźbie kul,
ojczyzna, jak jesienny ul,
w pożodze wojny cichy ostrów,
- to Stalin!

************************************************************************
Wiktor Woroszylski - z wiersza "Specyfika Terenu"
Skąpo było ziemi. No bo skąd?
Nie dał bóg, sąsiedzi nie dali.
Ale dał mi ziemię ludowy rząd,
dał mi ziemię Stalin.

************************************************************************
Jerzy Putrament - fragment wiersza po śmierci Stalina:
Niech w najdalsze, najuboższe wioski
dotrze Jego pomocne słowo.
Niech rozświetli rozum stalinowski
ciemnotę, nędze wiekową.

*************************************************************************
Jan Sztaudynger - fragment wiersza "Posłuchaj synu..." napisanego po śmierci
Stalina:
Posłuchaj synu, umarł dziś Towarzysz Stalin
W Moskwie dalekiej.
Czynem będziemy Go zegnali
Nie łza z powieki.
Posłuchaj synu, to był ktoś jak dąb wyniosły,
Jak dąb wspaniały...
Dzień zapamiętaj choć niedorosły
Jesteś i mały.
Musimy serca nasze poszerzyć
I siły wzmóc...
Tak bowiem hufcom czynić należy,
Gdy umarł wódz.

*************************************************************************
T. Urgacz Uśmiech Stalina
ombajn się zżyma, kombajn stalowy
w tępym uporze zęby zacina -
już żujesz, bracie, ziarenko zwątpienia,
wtem nagle
czujesz uśmiech Stalina.
Wtedy naprawdę, o gawędzący,
możemy wolą naszą ujarzmiać
bieg syberyjskich, siwych rzek.

I jakże, bracie, nie być radzieckim,
kiedy sam Józef Wissarionowicz
to nasze serce
i nasza krew.

Oto już gadka mknie sobie nocą
od ust radzieckich do polskich ust,
już świt na niebo łuną się wspina.
I nagle,
nagle czujemy, bracia,
dobry, serdeczny uśmiech Stalina.

*************************************************************************
A. Ważyk "Na Ciebie"
Od tajgi, od tundry siwej,
od gór i fabryk i sztolni,
gdzie co dzień śpiew pracy wolnej
jak morze bije przypływem,
z pociągów pędzących przez mosty
i z miast i z okrętów i zewsząd
przez kraj nasz radosny śpieszą
oddawane na Ciebie głosy.
Na Ciebie, Stalinie, z chwastów i gąszczy
kwitnące wydrzesz ogrody,
Wodzu nasz wiecznie młody,
Nasz przyjacielu najdroższy
Niech się o Tobie pieśń rozkołysze
jak wiosną szumią jabłonie w sadzie -
głosem Ojczyzny do Rady Najwyższej
gwiaździsty nasz wejdź kandydacie!
Twoim imieniem gwiazdosiejnym w niebie
nawołują się lotnicy nawzajem -
na Ciebie, nasz miły, na Ciebie
Ojczyzna głos swój oddaje.

*************************************************************************
Adam Ważyk"Rzeka"
Mądrość Stalina
rzeka szeroka,
w ciężkich turbinach
przetacza wody,
płynąc wysiewa
pszenicę w tundrach,
zalesia stepy,
stawia ogrody.
W gmachu imperium strop się ugina
pękła kolumna.
Wstępuje z głębin
mądrość Stalina,
rzeka podskórna.

*************************************************************************
L. Krzemieniecka "O wielkim Stalinie"

...Józef Stalin - już to imię znacie.
Ludowej Polski - wielki przyjaciel.
Jego armia, jego wola wzniosła
krwi ofiarą wolność nam przyniosła.

W pierwszych latach, gdy nam zbrakło zboża,
Stalin spichrze radzieckie otworzył,
słał transporty surowca i maszyn,
żeby przemysł ruszył w kraju naszym.

W Polsce szkoły i fabryki rosną,
rośnie szczęście i socjalizm rośnie.
Imię wodza pokoju - Stalina -
ludzie nasi powtarzają z ufnością.

*************************************************************************
Słowo o Stalinie Władysława Broniewskiego
Potrzebny jest Maszynista,
którym jest On:
towarzysz, wódz, komunista -
Stalin - słowo jak dzwon!

*************************************************************************
W. Słobodnik, Serce Stalina
Serce Stalina bić przestało
Lech niechże wrogów nie łudzi.
Serce Stalina bije w sercach
Wszystkich walczących ludzi

*************************************************************************
W. Grodzieńska, Prowadź Partio
Stalin - świata zarzewie,
Wola stalowa.
Jak ból ukoić - nie wiem.
Partio prowadź!

*************************************************************************
K.I Gałczyński, Umarł Stalin
Krzyczy Wołga. Szlocha Sekwana.
Woła Dunaj. Jęczą rzeki chińskie.
Broczy Wisła jak otwarta rana.
Lamentują potoki gruzińskie.

*************************************************************************
Jerzy Andrzejewski: "(...) w ciężkich dniach ostatnich wszystkie najlepsze
siły naszych umysłów i serc wezbrały w stosunku do Towarzysza Stalina
uczuciem szczególnym i owym najczulej tkwliwym i boleśnie rozdzierającym
uczuciem, jakie ogarnia nas w obliczu śmiertelnie niebezpiecznej choroby
ukochanego dziecka"

*************************************************************************
Kazimierz Brandys: "W każdej drobinie naszej krwi, w każdej cząsteczce
naszej woli na zawsze przetrwa mądrość i miłość, jakich uczył Stalin. I na
zawsze, póki trwać będzie ziemia pod ludzkimi stopami - najlepsi spośród
ludzi pozostaną wierni Jego nauce"

*************************************************************************
Jerzy Broszkiewicz: "Kochamy go nadal - nasza myśl zawsze będzie mu wierna.
Nauczymy tej wierności nasze dzieci i one podadzą pamięć o Nim przyszłym
pokoleniom, jako najpiękniejszy wzór człowieka, najwspanialszy przykład
wielkości. (...). On uczył nas rozwijać w sobie wartości najcenniejsze. Sam
dawał wzór takiej pełni człowieczeństwa, jaka staje się natchnieniem
historii."

*************************************************************************
Stanisław Dygat: "Stalin stworzył naszą świadomość - Stalin dał nam życie
(...) Ale to On nauczył nas również uczuć prawdziwej miłości do własnej
ojczyzny"

*************************************************************************
Jarosław Iwaszkiewicz: "Wielki obrońca pokoju, który zawsze określał pokój w
swoim genialnie prostym i jasnym umyśle nie we frazesach i pięknie
abstrakcyjnych zdaniach, ale w konkretnych czynach (...) na zawsze
pozostanie symbolem najwyższego ideału ludzkości, symbolem pokojowej i
braterskiej współpracy między narodami"

*************************************************************************
Witold Zalewski: "Wszystko, co jest w nas twórcze płynęło z Jego myśli, z
Jego woli"

*************************************************************************
Kazimierz Wyka: "Wkład Józefa Stalina w poznanie sztuki i literatury dotyczy
zatem wszystkiego, co istotne w zjawisku sztuki i literatury"

*************************************************************************
Julian Przyboś: "Śmierć Józefa Stalina oniema. Tylko w milczeniu,
wymowniejszym od wszystkich słów, wyraża się głębia tej żałoby.
Jest tak, jakby zamilkł głos historii, która Jego ustami wypowiadała
nieodmienną prawdę.
Ale dzieło Stalina jest trwalsze od Jego życia i niezniszczalne. Jest sprawą
całej ludzkości."
*************************************************************************
źródło http://nieznanahistoria.blox.pl/2010/02/Smierc-Stalina.html
http://insomia.blog.pl/archiwum/index.php?nid=7948150
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=7774
http://histmag.org/?id=1700
http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_777.html
http://niniwa2.cba.pl/towarzysze_nieudanej_podrozy_05.htm

Anna Izabela

unread,
Dec 19, 2011, 1:57:49 PM12/19/11
to

Użytkownik "mkarwan" <mka...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:4eef87fa$0$1456$6578...@news.neostrada.pl...
> Przypomnienie tym co chcieliby wstydliwie zapomnieć udając, że tego nie
> było.
> ********************************************************************
>
> A. Międzyrzecki "Marzec 1953"
> *************************************************************************
> Witold Zalewski: "Wszystko, co jest w nas twórcze płynęło z Jego myśli, z
> Jego woli"
>
> *************************************************************************
> Kazimierz Wyka: "Wkład Józefa Stalina w poznanie sztuki i literatury
> dotyczy zatem wszystkiego, co istotne w zjawisku sztuki i literatury"
>
> *************************************************************************
> Julian Przyboś: "Śmierć Józefa Stalina oniema. Tylko w milczeniu,

Lista niepełna, gdzie Jarosław Polskezbaw??

AI

brat_olin

unread,
Dec 19, 2011, 2:47:16 PM12/19/11
to
"mkarwan" <mkar...@poczta.onet.pl> wrote:
>
> Wisława Szymborska - o śmierci Józefa
> Stalina (z wiersza "Ten dzień"):
>
> Jaki rozkaz przekazuje nam
> na sztandarach rewolucji profil czwarty?
> - Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty!
> Wzmocnić warty u wszystkich bram!
>
> Oto Partia - ludzkości wzrok.
> Oto Partia: siła ludów i sumienie.
> Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie.
> Jego Partia rozgarnia mrok.
>
> Niewzruszony drukarski znak
> drżenia ręki mej piszącej nie przekaże,
> nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
> A to słusznie. A to nawet lepiej tak.
>
Tylko zmienic tytul - i pasuje jak ulal do
Kim Jung-Ila. Szymborska ladnie to ujela
- wiadomo, noblistka!

--
Smart questions to stupid answers

skx

unread,
Dec 19, 2011, 2:55:49 PM12/19/11
to
Anna Izabela:

> > A. Międzyrzecki "Marzec 1953"
> > Wisława Szymborska - o śmierci Józefa Stalina (z wiersza "Ten dzień"):
> > Stanisław J. Lec - o Stalinie, w wierszu "Stalin" napisanym jesienią 1939 r.
>
> Lista niepełna, gdzie Jarosław Polskezbaw??

Nie pisał panegiryków na cześć Stalina.


--
skx.

kajus44

unread,
Dec 19, 2011, 4:04:22 PM12/19/11
to
mkarwan wrote:
>
> Płakaliśmy w Warszawie,
> Na Śląsku, na dumnym helu,

Na helu to się nie płacze tylko samoloty strąca.


ps.
Już drugi w krótkim okresie temat helu, jakaś powracająca teoria czy co? Kto
je będzie rozsiewał jak Maciarewicza posadzą?

Adam Płaszczyca

unread,
Dec 19, 2011, 4:12:03 PM12/19/11
to
Dnia Mon, 19 Dec 2011 20:55:49 +0100, skx napisał(a):

>> Lista niepełna, gdzie Jarosław Polskezbaw??
> Nie pisał panegiryków na cześć Stalina.

Tylko rozprawy o wyższości komuszego prawa nad innym.

--
___________ (R)
/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688
___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna
_______/ /_ GG: 3524356
___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl/

Roman Stachowiak

unread,
Dec 19, 2011, 4:22:52 PM12/19/11
to
W dniu 2011-12-19 22:04, kajus44 pisze:
> mkarwan wrote:
>>
>> Płakaliśmy w Warszawie,
>> Na Śląsku, na dumnym helu,
>
> Na helu to się nie płacze tylko samoloty strąca.
>
Na haju, helem.

--
RomanS
___________________
Ja zawsze mam rację.
Raz mi się wydawało, że nie mam racji, ale okazało się, że byłem w błędzie.
(G. J. Gigol)

mkarwan

unread,
Dec 19, 2011, 5:24:04 PM12/19/11
to
Użytkownik "Adam Płaszczyca" <trzy...@oldfield.spamnie.org.pl> napisał w
wiadomości news:c1.01.3T6Zgl$0...@mike.oldfield.org.pl...
>>> Lista niepełna, gdzie Jarosław Polskezbaw??
>> Nie pisał panegiryków na cześć Stalina.
>
> Tylko rozprawy o wyższości komuszego prawa nad innym.

Masz na to jakieś dowody czy tylko tak ci się p...?

Sonn

unread,
Dec 19, 2011, 8:16:02 PM12/19/11
to
W dniu 2011-12-19 23:24, mkarwan pisze:
Proszę bardzo:

http://www.polityka.pl/kraj/222398,1,doktorat-premiera-kaczynskiego.read

Google ci wyłączyli?

--
Sonn

Sonn

unread,
Dec 19, 2011, 8:18:00 PM12/19/11
to
W dniu 2011-12-19 23:24, mkarwan pisze:
Ponadto jak widać okazał się doskonałym marksistą. I ten komuszy nalot
pozostał mu jak widać do dzisiaj

"Egzaminy doktorskie zdał z teorii państwa i prawa oraz filozofii
marksistowskiej (oba na "bardzo dobrze"), a 8 grudnia 1976 r. obronił
pracę doktorską "

--
Sonn

mkarwan

unread,
Dec 20, 2011, 1:42:39 AM12/20/11
to

Użytkownik "Sonn" <lacrim...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jconkh$69d$1...@inews.gazeta.pl...
>>>>> Lista niepełna, gdzie Jarosław Polskezbaw??
>>>> Nie pisał panegiryków na cześć Stalina.
>>>
>>> Tylko rozprawy o wyższości komuszego prawa nad innym.
>>
>> Masz na to jakieś dowody czy tylko tak ci się p...?
>
> Proszę bardzo:
> http://www.polityka.pl/kraj/222398,1,doktorat-premiera-kaczynskiego.read
> Google ci wyłączyli?

I gdzie jest w tej pracy "o wyższości komuszego prawa nad innym"?

mkarwan

unread,
Dec 20, 2011, 1:43:38 AM12/20/11
to
Użytkownik "Sonn" <lacrim...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jcono6$69d$2...@inews.gazeta.pl...
>>>>> Lista niepełna, gdzie Jarosław Polskezbaw??
>>>> Nie pisał panegiryków na cześć Stalina.
>>> Tylko rozprawy o wyższości komuszego prawa nad innym.
>> Masz na to jakieś dowody czy tylko tak ci się p...?
> Ponadto jak widać okazał się doskonałym marksistą. I ten komuszy nalot
> pozostał mu jak widać do dzisiaj
> "Egzaminy doktorskie zdał z teorii państwa i prawa oraz filozofii
> marksistowskiej (oba na "bardzo dobrze"), a 8 grudnia 1976 r. obronił
> pracę doktorską "

Zdanie egzaminu z filozofii marksistowskiej nie oznacza bycia marksistą.
Egzamin z filozofii marksistowskiej był wówczas obowiązkowy, zdawali wszyscy
doktoranci nawet matematycy i fizycy.
Zanim coś napiszesz zastanów się abyś w swoim zacietrzewieniu nie zrobił z
siebie durnia.

P.B.

unread,
Dec 20, 2011, 11:48:53 AM12/20/11
to
Dnia Tue, 20 Dec 2011 07:42:39 +0100, mkarwan napisał(a):

>> Proszę bardzo:
>> http://www.polityka.pl/kraj/222398,1,doktorat-premiera-kaczynskiego.read
>> Google ci wyłączyli?
>
> I gdzie jest w tej pracy "o wyższości komuszego prawa nad innym"?

A gdzie jest o jakimkolwiek innym niż komusze?

--
Pozdrawiam,

Przemek

Adam Płaszczyca

unread,
Dec 20, 2011, 2:21:57 PM12/20/11
to
Dnia Tue, 20 Dec 2011 07:43:38 +0100, mkarwan napisał(a):

>
> Zdanie egzaminu z filozofii marksistowskiej nie oznacza bycia marksistą.

Ależ oczywiście. A dawanie dupy za pieniądze nie oznacza kurewstwa.

Anna Izabela Nicniemalska-Podkurwińska

unread,
Dec 20, 2011, 2:27:27 PM12/20/11
to
W dniu 2011-12-19 20:55, skx pisze:

>
> Nie pisał panegiryków na cześć Stalina.
>
>

Ale ona o tym nie wiedziała, kiedy nauka o tym była
W dupę brała

mkarwan

unread,
Dec 20, 2011, 4:00:21 PM12/20/11
to
Użytkownik "P.B." <pbe...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:1bvggqrjy0gsl$.1aenuv9mi80i7.dlg@40tude.net...
>>> Proszę bardzo:
>>> http://www.polityka.pl/kraj/222398,1,doktorat-premiera-kaczynskiego.read
>>> Google ci wyłączyli?
>>
>> I gdzie jest w tej pracy "o wyższości komuszego prawa nad innym"?
>
> A gdzie jest o jakimkolwiek innym niż komusze?
>

Poczytaj i zastanów się zanim cos napiszesz, abyś nie robił z siebie durnia.

mkarwan

unread,
Dec 20, 2011, 4:01:11 PM12/20/11
to

Użytkownik "Adam Płaszczyca" <trzy...@oldfield.spamnie.org.pl> napisał w
wiadomości news:c1.01.3T78BG$0...@mike.oldfield.org.pl...
>> Zdanie egzaminu z filozofii marksistowskiej nie oznacza bycia marksistą.
>
> Ależ oczywiście. A dawanie dupy za pieniądze nie oznacza kurewstwa.

Masz w tym jakies osobiste dośwaidczenia, że o tym piszesz?


MW

unread,
Dec 21, 2011, 7:35:18 AM12/21/11
to
Użytkownik "mkarwan" <mka...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:4ef0f799$0$1454$6578...@news.neostrada.pl...
Zabawne, że to w zasadzie podstawowy "argument" przeciwko Kaczyńskiemu.
Oczywiście obok niskiego wzrostu i jak to z nas śmieją się na Jamajce...
--
MW

Message has been deleted

Wiesiaczek

unread,
Dec 21, 2011, 3:32:55 PM12/21/11
to
Adam Płaszczyca wrote:

> Dnia Tue, 20 Dec 2011 07:43:38 +0100, mkarwan napisał(a):
>
>>
>> Zdanie egzaminu z filozofii marksistowskiej nie oznacza bycia marksistą.
>
> Ależ oczywiście. A dawanie dupy za pieniądze nie oznacza kurewstwa.

Czy studiujący kryminalistykę zostają kryminalistami? :)


--
Ja piję tylko przy dwóch okazjach:
Gdy są ogórki i gdy ich nie ma

Adam Płaszczyca

unread,
Dec 21, 2011, 4:12:48 PM12/21/11
to
Dnia Wed, 21 Dec 2011 20:44:01 +0100, moon napisał(a):

>>> Zdanie egzaminu z filozofii marksistowskiej nie oznacza bycia marksistą.
>>
>> Ależ oczywiście. A dawanie dupy za pieniądze nie oznacza kurewstwa.
>
> LOL!
> post miesiąca.

A, przepraszam, zapomniałem, że Pan Dynda, prezes QMC International etc.
nie potrafi zrozumiec czegoś tak skomplikowanego jak sarkazm.
No ale Pan Dynda jest mądry. A Ziemia jest płaska.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages