Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

4. Raport Totaliztyczny: Samofinansowanie Jako Klucz Do Zniszczenia pasożytnictwa w Sobie, Na Ziemi i We Wszechświecie

13 views
Skip to first unread message

Jacek Marcin Jaworski

unread,
Nov 25, 2023, 10:13:40 AM11/25/23
to
4. Raport Totaliztyczny: Samofinansowanie Jako Klucz Do Zniszczenia pasożytnictwa w Sobie, Na Ziemi i We Wszechświecie
autor:
Jacek Marcin Jaworski
pseudonim:
Energo Koder Atlant
pomocnicy autora:
BRAK
miejsce:
Pruszcz Gd.
utworzono:
2023-08-06
wersja: 118 z dnia:
2023-11-25
program składu:
Libre Office Writer
sys. op.:
Kubuntu

Spis treści
1 Wstęp 3
1.1 Teza 3
1.2 Streszczenie 3
1.3 Słownik Pojęć 3
2 Metoda badawcza 3
3 Fakty 4
3.1 Pożyczki 4
3.2 Dzieciństwo i młodość na kredyt 5
4 Jakie wsk. moralnej poprawności "są na tak" a jakie "są na nie" w zakresie samofinansowania 6
5 Analiza samofinansowania w świetle wsk. moralnej poprawności zwanym Uczciwość 7
6 Podsumowanie 8
6.1 Rewelacje, zalety, wady i partactwa w samofinansowaniu 8
6.1.1 Rewelacje 8
6.1.2 Zalety 8
6.1.3 Wady 8
6.1.4 Partactwa 8
6.2 Wnioski 8
6.3 Przewidywania na przyszłość 8
6.4 Zalecenia na teraz 9
6.5 Zalecenia na przyszłość 9
7 Bibliografia 9

1 Wstęp
Z monografii totaliztycznych prof. Jana Pająka z NZ, wiemy że:
1. pasożytnictwo jest jedynym powodem zła i jedyną ścieżką zła;
2. Człowiek rodzi się z wrodzoną skłonnością do leniuchowania, czyli z wrodzoną skłonnością do pasożytnictwa.
Z Totalizmu wynika, że podstawowym zadaniem człowieka jest rozbudzenie w sobie ideologii jaka pozwoli przełamać wrodzone lenistwo i która zmienia człowieka w Totaliztę Intuicyjnego. Nast. w drodze poszukiwania oświecenia należy odkryć filozofię Totalizmu, wdrożyć ją w swoim codziennym życiu i stać się Świadomym Totaliztą.
Pokonanie tego pierwotnego lenistwa (grzechu pierwotnego?) to dopiero początek w walce o lepszą Polskę, lepszy Świat i lepszy Wszechświat.
1.1 Teza
Pasożytowanie ma trzy postaci: kradzież, wyłudzenie i pożyczka. Wszystkie te formy pasożytnictwa są jednakowo złe i mają na celu stworzenia w głowie pasożyta psychozy, że może mieć coś więcej bez pracy.
1.2 Streszczenie
Opisałem naturę filozofii pożyczkowej. Nast. opisałem jak patrzeć na finansowanie naszego życia w dzieciństwie, młodości i w dorosłości. Podałem, że połowa naszej należnej pensji za pracę na etacie jest kradziona przez pracodawców. Podałem dlaczego w Imperium UE podobnie jak w Imperium Romanowów w podległych krajach są różne prawa. Podałem też, że w obecnych polskich realiach można jedynie zyskać wolność, jednak nie władzę.
1.3 Słownik Pojęć2 Metoda badawcza
Opieram się na własnych analizach zjawisk finansowych w świetle znanych ustaleń Totalizmu (odkrytego w 1985r. przez prof. Jana Pająka z NZ).
3 Fakty
3.1 Pożyczki
Na ortodoksyjnych studiach z Zarządzania na UG w III Rzeczy wmawia się nam, "żeby zrobić biznes trzeba najpierw wziąć pożyczkę". I że "to jest normalne". Jednak branie pożyczek jest nienormalne!!! Pożyczki to czyste zło! Pożyczkę daje się z dwóch powodów:
1. Redukcja ryzyka inwestycyjnego - umowa pożyczkowa przerzuca w 100% ryzyko inwestycyjne na pożyczkobiorcę. Oznacza to łamanie przez pożyczodawcę wsk. moralnej popr. - odpowiedzialność, więc jest to skrajnie niemoralne;
2. Wymuszanie posłuszeństwa - ten kto daje pożyczkę ten wymaga. W przypadku pożyczek komercyjnych najważniejsze warunki udzielenia kredytu podaje się drobnym druczkiem. W przypadku pożyczek między państwami najważniejsze warunki udzielenia kredytu zawiera się w "tajnych protokołach" o których wyborcy nic nie wiedzą.
Niestety w naszym imieniu też bierze się pożyczki. Chodzi o wspomniane pożyczki zaciągane przez państwo i przez cywilizację. Gdy idę do sklepu i widzę batonik z Turcji za mniej niż 3zł. to jasne dla mnie jest, że ktoś go dotuje, bo to za mało nawet na transport. Jak widzę na ulicy bryki za 500tyś zł., lub nawet droższe, to dla mnie jasne jest, że ktoś je tu sponsoruje, bo nikt nigdy własną pracą by tu na nie nie zarobił. Takie wnioski mi się nasuwały gdy pracowałem jako programista za 5000-5500zł. NETTO w latach 2019-2022.
Jednak to nie wszystko:
Pojawia się pyt. czemu nas nie stać na utrzymanie rodziny z kilkoma dziećmi, domu, samochódu? Z czego to może wynikać? Okazuje się, że nawet gdy w pracy dwoiłem się i troiłem nie mogłem liczyć na podwyżkę (nie mówiąc już o awansie). Pracując widziałem jasno, że starcza mi jedynie na życie. Więc żeby móc odkładać musiałbym zarabiać co najmniej 2x więcej. Wiadomo, że w Rzeszy (i ogólnie w krajach zachodu) typowo zarabia się 4x więcej niż u nas w III Rzeczy. Wygląda na to, że na zachodzie pensje są 2x większe niż powinny, bo takich kwot jakie tam się dostaje na etacie nigdy nikt swoją pracą by nie wygenerował.
W tym sensie my w III Rzeczy jesteśmy okradani przez pracodawców i przez państwo które toleruje taką złodziejską politykę płac. Dlatego w III Rzeczy nie ma szans by pojawił się jakiś znaczący prywatny kapitał. W art. na s. WWW [0] pt. „Bogaci Niemcy. Ich finanse wzrosły do rekordowego poziomu.” z d. 2019-10-11) sami Niemcy podają, że:
„Niektóre instytucje kredytowe w Niemczech żądają obecnie od swych klientów prywatnych, posiadających duże sumy pieniędzy na koncie, ich ujemnego oprocentowania. Mimo to pod koniec czerwca zasoby finansowe przechowywane w gotówce i w formie depozytów bankowych wyniosły prawie 2 biliony 520 miliardów euro. W drugim kwartale wzrosły one o ponad 43 miliardy euro.”
Gdyby podobnie było w pozostałych kwartałach oznaczało by to, że w 2019r. na niemieckich kontach przybyło ok. 172 mld €!!! To oznacza, że tam jeszcze jest możliwość by sobie odłożyć. Z drugiej s. na tej samej s. WWW podane jest, że:
„W rękach 10 procent najbogatszych Niemców pozostaje ponad połowa majątku (56 procent), podczas gdy uboższa połowa społeczeństwa dysponuje zaledwie udziałem w wysokości 1,3 procent.”.
Wejście do UE nic w tej sprawie nie zmieniło. W państwach członkowskich panują zupełnie różne prawa przez co biedne kraje nigdy nie przestaną być biedne. Jest to dobrze nam znana polityka z historii: Caryca po rozbiorach też zostawiła na ziemiach zaboru rosyjskiego chore polskie prawo I Rzeczy. Caryca zrobiła to tylko po to, by dalej panowało polskie złodziejstwo i niesprawiedliwość. Po to by zamęczony, wygłodzony i "chodzący na alkohol" polski chłop dalej robił rozróby nie mogąc wyżyć w tym znienawidzonym, chorym systemie społecznym. Natomiast jak wiemy, wszystkie ziemie włączane do SZAP (po ang. USONA) dostawały prawo federalne i możliwość stanowienia prawa lokalnego, ale zgodnego z federalnym. Było tak bo te nowe stany miały się normalnie rozwijać a nie dziadować jak zabór rosyjski. Zostawianie chorego prawa na terenach jakie mają pozostać zacofane oraz wprowadzanie prawa federalnego tam gdzie ma się rozwijać cywilizacja, należy uznać za klasyczny schemat postępowania wobec peryferii imperiów. Obecnie III Rzecz jest peryferium Imperium UE jakie ma pozostać zacofane.
3.2 Dzieciństwo i młodość na kredyt
Mimo rzekomej miłości rodziców do swoich dzieci należy założyć, że dzieciństwo i wczesna młodość jest na kredyt. Wynika to po prostu z astronomicznych kosztów, których nie można pomijać. Na s. WWW [0] autorka podaje, że w 2023r. min. koszt utrzymania dziecka do 18r. ż. wynosi 309 tyś.zł. Jednak to są kwoty minimalne. Oznacza to, że w normalnych warunkach są one 2x wyższe, czyli ok. 600 tys. zł. Do tego należy doliczyć koszt od 18 do 24r. ż. czyli do ukończenia studiów. Z tego rachunek jest prosty: 600 tys. / 18 * 24 = 800 tys. zł.
Etap 1. Samofinansowania: Spłata Kredytów:
Kredyt za dzieciństwo i wczesną młodość można łatwo rozliczyć pracując na UOP i mówiąc, że pracodawca kradł pół pensji. Wtedy jeśli kredyt wynosił np. 800tyś. zł., a zarobki 5000zł. NETTO. To po 160 miesiącach pracy (13,3 lat) twój kredyt został przesunięty na konto pracodawcy.
Gdy po tym okresie dalej uczciwie pracujesz na UOP, to stajesz się wierzycielem twojego pracodawcy i w tym sensie III Rzeczy.
Etap 2. Samofinansowania: Wolne Życie:
Oczywiście w momencie spłaty długów chciało by się wreszcie dostawać pełne wynagrodzenie. Niestety obecnie w III Rzeczy nie ma takiego prawa i jak długo się pracuje tak długo połowa pensji jest kradziona. Dlatego nawet po spłacie wszystkich długów dalej starcza jedynie na utrzymanie i nic nie można sobie odłożyć.
Jednak to co jest w kieszeni to nie jest wszystko co jest istotne dla człowieka. W raz ze spłatą swoich długów można by oczekiwać korzyści niematerialnych, np. mogło by się poprawić coś w głowie (wyobraźnia, pamięć, błyskotliwa inteligencja). Nie jest to wymysł, bo Bogowie powinni doceniać wieloletnią uczciwą i solidną pracę człowieka.
Etap 3. Samofinansowania: Władza:
Po spłacie długów i okresie samofinansowania samodzielnego życia powinien nastąpić w życiu człowieka okres kiedy zaczyna gromadzić znaczący kapitał. Wtedy też można by inwestować w kolejne przedsięwzięcia i dawać pracę uczciwym, solidnym i ambitnym ludziom.
Jednak - jw. - nie należy udzielać innym pożyczek. Bo przerzucanie odpowiedzialności na kogoś innego jest niemoralne - w świetle Totalizmu łamie to wsk. mor. popr. Odpowiedzialność. Po za tym: Nie chodzi o to by dać rybę tylko wędkę. Poza tym nie ma co wymuszać posłuszeństwa wykupując innych dając podstępne, bo niemożliwe do spłaty pożyczki - zamiast tego należy inwestować uczciwie. Tak więc inwestowanie bym traktował jako osobiste wyzwanie. Natomiast innych ludzi bym uświadamiał, uczył, szkolił i dawałbym pracę tym co są uczciwi, solidni i ambitni.
4 Jakie wsk. moralnej poprawności "są na tak" a jakie "są na nie" w zakresie samofinansowania

Wsk.
Skrótowa analiza zagadnienia
Ocena
Pole moralne
Zdolność do efektywnej pracy oznacza podjęcie wieloletniego wysiłku w zakresie nauki zawodu, oraz podjęcia wysiłku w zakresie bycia konkurencyjnym na rynku pracy.
TAK!!!
Karma
Samofinansowanie nie dotyczy innych osób.
BRAK
Praca Moralna
Samofinansowanie wymaga regularnej pracy moralnej.
TAK!!!
Uczucia
Aby utrzymywać długotrwałą zdolność do pracy należy pokonywać przeciwne uczucia, np. bóle głowy, pleców, znudzenie, czasem jest potrzeba dokończyć pracę gdy jest się już zmęczonym.
TAK!!!
Motywacje
Samofinansowanie wymaga ciągle wysokiej motywacji nie tylko do pracy, ale też do nauki i do wdrażania nowych pomysłów.
TAK!!!
Odpowiedzialność
Samofinansowanie to branie za siebie odpowiedzialności. Co więcej gdy się zakłada własną firmę i zatrudnia ludzi, to się bierze odpowiedzialność również za innych i to też jest moralne.
TAK!!!
Sumienie
Brak niespłaconych pożyczek to wyraźnie lepsze samopoczucie.
TAK!!!
Ekonomia i własne utrzymanie
Samofinansowanie to kwintesencja własnego utrzymania.
TAK!!!
Uczciwość
Samofinansowanie to kwintesencja uczciwości.
TAK!!!
Solidność
Utrzymanie się na stanowisku pracy, lub utrzymanie firmy na rynku wymaga solidności w pracy i w kontaktach z innymi.
TAK!!!
Braterstwo
Samofinansowanie powoduje, że człowiek coś daje od siebie dla innych. Jest to jeden z atrybutów braterstwa. Dawanie pracy innym jest też przejawem braterstwa.
TAK!!!
Kompetencje
Kupowanie za uczciwie zarobione pieniądze jest przejawem kompetencji.
TAK!!!
Zgodnie z zasadą jednomyślności lub milczenia wsk. moralnej poprawności i przy braku wsk. na NIE, jasne jest, że samofinansowanie jest moralne.
5 Analiza samofinansowania w świetle wsk. moralnej poprawności zwanym Uczciwość
Gdy zamiast zaciągać pożyczki chcę stopniowo na wszystko sobie zarobić, to jestem uczciwy.
Gdy jestem uczciwy i spłacę swoje długi, to staję się wolny.
Gdy buduję potęgę kapitałową, to mogę poprawić kraj, świat i wszechświat dając innym szansę na spłatę ich długów i w efekcie dać im wyzwolenie.
Gdy chcę uczciwie pracować, to znaczy że chcę uczciwie i solidnie nauczyć się zawodu.
Gdy chcę uczciwie pracować, to znaczy że chcę uczciwie współpracować z kolegami by osiągać cele firmy.
Uczciwie pracując chcę też uczciwie płacić podatki, tak by mieć z czego żyć gdy już nie będę mógł pracować z powodów zdrowotnych.
W drodze uczciwej pracy kupuję sobie produkty na które zasługuję, tak więc nie ryzykuję, że prawa moralne doprowadzą do zniszczenie lub uszkodzenia tego co mam do dyspozycji (a tak się dzieje z urządzeniami jakie się pożycza i na jakie się nie zasługuje).
Tak więc wszystkie przytoczone argumenty potwierdzają wypełnianie wsk. Uczciwość i to na wiele sposobów i w wielu aspektach życia. Tak więc w świetle wsk. Uczciwość samofinansowanie jest moralne.
6 Podsumowanie
6.1 Rewelacje, zalety, wady i partactwa w samofinansowaniu
6.1.1 Rewelacje
1. Samofinansowanie jest cechą wyróżniającą uczciwe intelekty;
2. Dzięki samofinansowaniu można stać się wolnym człowiekiem;
3. Teoretycznie powinna być możliwość zbudowania potęgi kapitałowej i zdobycia legalnej władzy.
6.1.2 Zalety
1.
6.1.3 Wady
1.
6.1.4 Partactwa
1. W polskich warunkach nie ma mowy by zdobyć kapitał w wyniku własnej pracy. Wynika to z kradzenia połowy pensji przez pracodawców. Dowodem na to są zarobki w krajach Zach. Europy, SZAP i Japoni.
6.2 Wnioski
Widać, że w Polsce możemy zrealizować tylko Etap 1. Samofinansowania, czyli spłatę swoich długów przez przerzucenie ich na pracodawców, którzy nie wypłacają nam połowy należnej pensji. To zabiera ok. 13 lat.
Etap 2. Samofinansowania w którym jesteśmy wolni i zbieramy kapitał w celach uczciwej ekspansji w polskich warunkach sprowadza się do wegetacji. Wynika to z faktu, że po spłacie długów nie następuje podwojenie wynagrodzenia, przez co nawet jako wolni ludzie nie możemy niczego sobie odłożyć by zgromadzić kapitału niezbędnego na potrzeby uruchomienia własnego biznesu.
Z powodu tej systemowej zapory w polskich warunkach w ogóle nie ma mowy by dojść do Etapu 3. Samofinansowania, czyli zyskania władzy.
Wniosek z tego jest taki, że co prawda możemy stać się wolnymi ludźmi jednak bez rewolucji władzy nie da się zdobyć. Wynika to z nieuczciwych rozw. systemowych na poź. ustrojowym III Rzeczy.
6.3 Przewidywania na przyszłość
Najprawdopodobniej nic się nie zmieni.
6.4 Zalecenia na teraz
Należy robić to co się da, czyli zrealizować Etap 1. Samofinansowania, czyli spłacić długi dzieciństwa i młodości przez pracę na etacie.
Nie należy zawierać umów B2B zamiast pracy na etacie. Takie kontrakty są oszustwem.
6.5 Zalecenia na przyszłość
Pozostaje chyba tylko modlitwa, o to by jak najszybciej szlag trafił ten diabelski polski kocioł.
7 Bibliografia
Bibliografia
1: dpa / jak, Bogaci Niemcy. Ich finanse wzrosły do rekordowego poziomu, 2019, https://www.dw.com/pl/bogaci-niemcy-ich-zasoby-finansowe-wzros%C5%82y-do-rekordowego-poziomu/a-50801238
2: Julia Mraczny, Ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce w 2023 roku?, 2023, https://portal.faktura.pl/player/ile-kosztuje-wychowanie-dziecka-w-polsce-w-2023-roku

0 new messages