Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

List Otwarty Do prof. Jana Pająka z NZ: Poprawione Wsk. Moralnej Poprawności 8-12

9 views
Skip to first unread message

Jacek Marcin Jaworski

unread,
Mar 12, 2023, 11:49:02 AM3/12/23
to
Dzień dobry!

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nowymi, poprawionymi Wsk. Mralnej Poprawności 8-12.
Poniżej cytuję z najnowszej wer. "Ideologii Geniuszy-Mocarzy". Cytat:

" 8. Własne Utrzymanie1 - Ten wskaźnik jest prawdziwy, jednak po odkryciu wskaźnika "ekonomia" okazało się, że wsk. "własne utrzymanie" częścią wsk. "ekonomia".
9. Uczciwość Ten wskaźnik mówi:
Moralne jest pedantyczna uczciwość. Wyjątkiem mogą być żarty podczas gier i zabaw.
Z uczciwości wynika cała masa zalet: Sprawiedliwość. Szczerość. Logiczne myślenie i logiczne postępowanie. To jest droga do prawdy.
W kontekście budowy własnej potęgi intelektualnej, fizycznej i kapitałowej ten wskaźnik jest na tak, bo dzięki zastrzeżeniu, że nie chcemy nikogo przy tym krzywdzić, zapewniamy sobie uczciwość.
10. Solidność Ten wskaźnik mówi:
Moralne jest doprowadzanie projektów i spraw do końca jaki u odbiorcy nie generuje negatywnych uczuć. Zaleca się jednak by końcowy wynik budził podziw i zachwyt.
Uczciwość i Solidność prowadzi do Pracowitości.
Uczciwość, solidność i pracowitość jest kluczem do naprawy ludzkiej natury i naprawy własnej sytuacji umysłowej, fizycznej, finansowej i osobistej.
W kontekście budowy własnej potęgi intelektualnej, fizycznej i kapitałowej ten wskaźnik jest na tak, bo stopień naszego sukcesu jest tym wyższy im jesteśmy bardziej solidni.
11. Braterstwo Ten wskaźnik mówi:
Totalizci powinni się przyłączać do dzieł zapewniających dobre utrzymanie, wysokie bezpieczeństwo i postęp Cywilizacji.
Totalizci powinni szukać okazji do pomocy wszelkim istotom w kłopotach oraz tym którzy szukają wiedzy i oświecenia.
Braterstwo ludzi uczciwych, solidnych i pracowitych jest kluczem do naprawy Polski, Cywilizacji Ziemskiej i Wszechświata.
W kontekście budowy własnej potęgi intelektualnej, fizycznej i kapitałowej ten wskaźnik jest obojętny, bo dzięki zastrzeżeniu, że nie chcemy nikogo przy tym krzywdzić, zapewniamy sobie, że nie łamiemy wskaźnika braterstwa.
Uczciwość, Solidność i Braterstwo są najważniejsze w całym ludzkim życiu (w domu, w nauce i w pracy).
12. Ekonomia Ten wskaźnik mówi:
Moralne jest przestrzeganie praw ekonomi, matematyki i logiki gdyż nimi jest opisany wszechświat fizyczny w którym żyjemy.
Moralne jest takie prowadzenie interesów, by wszystkie strony miały dobre zyski i żadna strona nie traciła. Zysk to przewyższenie kosztów i amortyzacji.
Jednak braterstwo jest ważniejsze od ekonomi, bo ludzka postawa i ludzkie postępowanie to coś więcej niż kalkulator.
Przestrzeganie ekonomi jest kluczowe również ze względu na konieczność zabezpieczenia się przed sprzedaniem w niewolę za niespłacone długi.
Wsk. pochodnym od "ekonomi" jest wsk. "własne utrzymanie":
Moralne jest wykonywanie pracy jaka daje mi utrzymanie i nikogo nie krzywdzi.
TO JEST JEDNOCZEŚNIE DEFINICJA TOTALIZTY.
Wynika to z faktu, że aby zrobić coś przydatnego dla innych trzeba się wznieść na wysoki poziom moralny (ukończyć z dobrymi wynikami szkoły, wykazać się zaangażowaniem by zdobyć praktykę w zawodzie i mieć motywację do dobrowolnej pracy).
Utrzymywanie się za efekty własnej pracy odróżnia Totaliztę od pasożyta. Ktoś kto żyje na garnuszku rodziców lub pobiera rentę socjalną lub pobiera rentę pracowniczą nie może być Totaliztą. Nawet emeryt jaki żyje wyłącznie z emerytury nie może być Totaliztą. Natomiast ktoś kto stracił pracę i żyje z oszczędności i ciągle szuka nowej pracy ten może jeszcze być Totaliztą.
W kontekście budowy własnej potęgi intelektualnej, fizycznej i kapitałowej ten wskaźnik jest na tak, z powodu tego, że tą potęgę chcemy osiągnąć dzięki przestrzeganiu zasad ekonomi."

Mam 2 uwagi jakie należy wziąć pod uwagę przy okazji pow. ustaleń:
1. Czy będąc emerytem wypełnia Pan wsk. ekonomia?
2. Wsk. ekonomia dotyczy też ekonomiczności językowej - nie ma to nic wspólnego z "brzytwą Okchama" - to dotyczy ludzkich możliwości percepcji. Natomiast pańskie monografie i wpisy na (nieistniejącym?) blogu totalizmu łamią zasady retoryki i poetyki, czyli ekonomikę języka. Nawet docelowy odbiorca pańskich pism jest słabo określony. Bo inaczej należy pisać do młodzieży ze szkoły średniej, inaczej do studentów i inaczej do naukowców.
Dobre opracowanie tematu retoryki i poetyki jest w polskim "Język Polski Repetytorium Maturalne Rozszerzenie" z serii Zdasz.To wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014 Wa-wa.
Nie jest to krytykanctwo: przez złośliwą (z wielokrotnymi powtórzeniami) formę pańskich monografii bariera wejścia w temat Kodig i Totalizmu jest b. wysoka. Natomiast ja chciałem te monografie przeanalizować i przepisać zgodnie z zasadami ekonomi, tak by przynajmniej ludziom z maturą można było temat "normalnie przedstawić". Jednak autocenzura monografii 1/3, 1/4 i 1/5 jaką Pan wykonał w latach 2009-2010 powoduje, że nie mam "oryginalnych, nieskażonych źródeł", bo moje archiwa z lat poprzedzających ten okres się nie zachowały, a Pan nie chce ich udostępnić.

Miłego dnia!
Jacek Marcin Jaworski
0 new messages