Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Z Meksyku

43 views
Skip to first unread message

Mordoklejek Zygzakowaty

unread,
Sep 14, 2023, 7:46:08 AM9/14/23
to
Po usańskim tik-taku (kształt pojazdu) mamy drugie mocne wychylenie rządowych-naukowców.

W 11 minucie pokazali swoje obserwacje ufoków
zaś trumienki są w 2h 29 minucie
https://www.youtube.com/watch?v=AiXnkTgBem4


cyt. translator
"To dla mnie zaszczyt zaprezentować na tak wysokiej platformie wyniki moich analiz pochodzących z badania anatomii tych nieludzkich ciał. Jako lekarz medycyny sądowej, we współpracy z biologiem Jose de la Cruz Ríos, i na podstawie wyników różnych dowodów naukowych, takich jak zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, trójwymiarowe rekonstrukcje, analizy makroskopowe i mikroskopowe. histologia, węgiel 14, antropologia sądowa, anatomia porównawcza i analiza DNA, która jest królową dowodów w naukach sądowych w badaniach porównawczych, mogę potwierdzić, że ciała te nie są związane z ludźmi. W tym celu zacznę od opisu obrazów, które zobaczymy dalej:
Są to ciała o długości około 60 cm, pokryte białym proszkiem, który dzięki mikroskopii elektronowej identyfikujemy jako proszek okrzemkowy, który pozwala na wysuszenie ciał, a także brak wytwarzania bakterii, grzybów i fauny zwłok. Obecność tego pyłu pozwala na doskonałą konserwację poprzez wysuszenie tych ciał, powodując naturalny proces konserwacji w czasie, który byliśmy w stanie obliczyć stosując test węgla 14, który wskazał i datował średnio 1000 lat. To sprawia, że miejsce, w którym znaleziono te ciała, jest idealnym miejscem do ich konserwacji i zachowania przez kogokolwiek lub tych, którzy zdeponowali je w tym miejscu w Peru.
Wchodząc w temat anatomii, widzimy, że mają one humanoidalną strukturę, która składa się z głowy, tułowia, brzucha i kończyn, które kończą się trójpalczastymi dłońmi i stopami. Struktura kostna całego szkieletu pokazuje nam doskonałą harmonię i zgodność między stawami. Końcowa część każdej kości idealnie pasuje do kości, która po niej następuje, a ich zużycie jest również obserwowane ze względu na ruch własnej biomechaniki okazu, będąc bardzo odpornymi kośćmi, ale bardzo lekkimi, mocnymi, ale lekkimi jak u ptaków.
Głowa jest elementem szczególnie interesującym, ponieważ jest duża w swoich proporcjach w porównaniu do ciała, jednak jest to czaszka pneumatyzowana, to znaczy z przestrzeniami, które pozwalają jej być bardzo lekką, ale sztywną i odporną, z dużą jamą wewnątrzczaszkową, która świadczy o tym, że była pojemnikiem na bardzo duży mózg lub materiał neurologiczny. Podobnie widzimy, że przestrzenie w oczodołach są bardzo duże, co pozwoliłoby na bardzo szerokie widzenie stereoskopowe tego okazu. Ma bardzo małe nozdrza i jamę ustną, która ze względu na staw szczękowy i brak zębów pozwala nam stwierdzić, że jego odżywianie odbywało się poprzez połykanie, a nie żucie.
Szyja z kolei jest długą strukturą, która łączy się z głową w środkowym piętrze czaszki, co jest rzadkością, która nie występuje u gatunków naczelnych, ponieważ połączenie znajduje się w tylnym piętrze przez otwór magnum. Jest to rzadkość, która nie występuje u naczelnych, ponieważ połączenie znajduje się w tylnej części czaszki przez otwór wielki, a nie w środku, który ma zwykle okrągły lub jajowaty kształt, co jest czymś wyjątkowym, ponieważ u tych gatunków jest prostokątny i sześcienny. Jest to zgodne z czterema lub pięcioma kręgami szyjnymi, które mają niewielką grubość kości, ale mają bardzo szeroki krążek międzykręgowy, który umożliwia chowanie szyi, podobnie jak u żółwi.
W klatce piersiowej znajdujemy widelec bardzo podobny do tego u ptaków, który pozwala na kontynuację stawów barkowych i ma bardzo szerokie możliwości poruszania się. W klatce piersiowej widzimy, że żebra są kompletne i ciągłe, całkowicie okrągłe, aż do połączenia z kręgosłupem, mają bardzo małą przestrzeń między nimi, w liczbie od 14 do 16.
W jamie brzusznej możemy udowodnić obecność 3 jaj, które dzięki tomografii mogliśmy wykazać na poziomie milimetrowym, że istnieją jajowody z obecnością milimetrowych jaj, co oznacza, że były one w ciągłym procesie ciąży. Ponadto potwierdza to w 100%, że są one biologiczne i organiczne, ponieważ proces replikacji lub rozmnażania przez te jaja i ich rozwój w jajowodzie byłby niemożliwy do sfałszowania.
Dzięki tomografii możemy również zaobserwować ślady mięśni, ścięgien, więzadeł i naczyń krwionośnych, a także możliwe narządy lub organelle, które należałoby zdefiniować w kolejnych badaniach. Przechodząc do kończyn, możemy wskazać, że istnieje pełna harmonia i zgodność między stawami a zużyciem biomechaniki okazu, która kończy się trójpalczastymi dłońmi i stopami z 5 paliczkami, co pozwoliłoby im nie zajmować kciuka jako pozycji, ale raczej używać 3 palców w sposób owijający do trzymania rzeczy.
Oto jedna z najbardziej wyjątkowych i istotnych osobliwości: nie mają kości nadgarstka i stępu, paliczki są bezpośrednio związane z kośćmi ramienia i przedramienia, a ponadto kończą się rodzajem łożyska paznokcia, a obserwacja mikroskopów wykazała, że odciski palców są niemożliwe do odtworzenia. Te odciski palców są szczególnie interesujące, ponieważ większość okazów na tej planecie ma głębokie lub okrągłe odciski stóp, a odciski palców tych okazów są całkowicie proste i poziomo liniowe.
Inną osobliwością jest to, że niektóre z tych ciał mają metalowe implanty, które są doskonale przymocowane do skóry i do powierzchni, tworząc bardzo imponującą biofunkcjonalną fuzję. Implanty te są stopem różnych metali, wśród których wyróżniają się osm i kadm, które są obecnie wykorzystywane w telekomunikacji satelitarnej.
Na koniec zaznaczę, że analiza DNA, po porównaniu z ponad milionem zarejestrowanych gatunków, wykazała, że istnieje znaczna różnica między tym, co jest znane, a tymi ciałami. Badania te zostały przeprowadzone w różnych instytucjach wysokiego szczebla, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a wyniki dowiodły, że 70% materiału genetycznego pokrywa się z tym, co jest znane, ale istnieje różnica w wysokości 30%.
Jakie ma to znaczenie? Cóż, jeśli istota ludzka, w porównaniu z naczelnymi, ma zróżnicowanie mniejsze niż 5%, a w porównaniu z bakteriami ma zróżnicowanie mniejsze niż 15%, oznaczałoby to, że różnica stwierdzona na poziomie ponad 30% jest czymś całkowicie poza parametrem i oczekiwanym, jest obca temu, co jest obecnie opisane i znane przez ludzi.
Te badania i wyniki są opublikowane i dostępne dla każdego, kto chce je przeanalizować lub kontynuować. Zgadzamy się, że jest jeszcze wiele do odkrycia i jesteśmy otwarci na społeczność naukową i świat, aby połączyć wysiłki w celu określenia, z czym mamy do czynienia i jak daleko możemy się posunąć w wyniku współpracy w badaniach naukowych i akademickich.
Podsumowując powyższe, możemy powiedzieć, że ciała te pochodzą od gatunku innego niż ludzki, który ma niepodważalne różnice z tym, co opisano w biologii i taksonomii darwinowskiego drzewa ewolucji gatunków, bez wspólnego lub identyfikowalnego poprzednika lub bez pochodzenia. i ewolucja wciąż opisana. Mogę więc potwierdzić, że te ciała są w 100% prawdziwe, organiczne i biologiczne, że w tamtym czasie miały życie i są niepodważalnym dowodem samym w sobie. Stoimy w obliczu paradygmatu opisywania nowego gatunku lub możliwości zaakceptowania, że istniał kontakt z innymi istotami nie-ludzkimi, które zostały narysowane i wskazane w przeszłości w różnych kulturach na całym świecie, takich jak Peru, Egipt i Meksyk, i że dziś możemy zaakceptować ich istnienie wśród nas i z nami. Dziękuję bardzo"

Jakub A. Krzewicki

unread,
Oct 3, 2023, 8:02:11 AM10/3/23
to
Я πRdziu! Xenomorfy...

Alojzy Gąska

unread,
Oct 3, 2023, 12:49:38 PM10/3/23
to
Jakub A. Krzewicki napisał(a):

> Я πRdziu! Xenomorfy...Oczka lekko się zapadły.


http://becuriousabouttheworld.com/dzieci-z-llullaillaco/

Wszystko zależy od warunków w jakich leży trupek.
0 new messages