do sceptyków

8 views
Skip to first unread message

Bogdan

unread,
Mar 13, 1998, 3:00:00 AM3/13/98
to

Witam wszystkich!
Dotąd nie zabierałem tutaj głosu, ale przyszedł na to czas.
W sprawie UFO jest coś o czym dotąd nikt nie wspomniał.
Można kupić kasety video przedstawiające sfilmowane latające
nieznane obiekty.
Doprawdy są na nich filmy gdzie naprawdę trzeba
NIE CHCIEĆ aby nie zobaczyć, że coś co dziwnie lata nad ziemią
to coś niezrobione ręką człowieka ani dzieło natury.

Ponadto proponuję zwrócić szczególną uwagę na stosunek nauki
do całego problemu UFO. Praktycznie nic nie wiadomo o rzetelnym
podejściu naukowym do tematu. W USA sytuacja może wygladać
inaczej gdyż tamtejsza społecznosc jest znacznie bardziej otwarta na
nowości. Reszta świata haniebnie chowa głowy w piasek, po prostu
z góry zakłada się nieistnienie problemu. Czy nie jest to dziwne?
Wyśmiewa się i zwalcza ludzi, którzy zdradzą swoje zainteresowanie
UFO. A przecież rolą nauki jest rzetelne poznanie rzeczywistości w
celu poznania praw nią rządzących. I cokolwiek to jest, co budzi sobą
tyle emocji, nauka powinna rzetelnie wziąść sie do zbadania tematu.

A skoro tego nie robi, to nie możemy wykluczyć, że istnieje jakiś
czynnik działający na psychikę każdego człowieka (czyli także
sceptyka i naukowca), powodujący automatyczne odrzucanie
przez nich tego wszystkiego gdzie pojawią się trzy litery: UFO.

Każdy człowiek róznie reaguje na powyższy czynnik - bodziec.
Jedni są bardziej podatni, inni mniej. Z doświadczenia każdy wie,
że tych mniej odpornych jest większość.

Osobiście koresponduję z prof. Janem Pająkiem, który ma duzy
dorobek w badaniu zjawiska UFO.
Analizując sposób w jaki poważni naukowcy o uznanym statusie
reagują na poruszenie w ich obecności tematu UFO zauważamy,
że reakcja ta jest wręcz histeryczna i obarczona sporym bagażem
emocji - zupełnie nieuzasadniona wobec powszechnie uznawanego
za bujdę tematu UFO. Podobnie reaguje większość sceptyków, w
najłagodniejszym przypadku śmiechem.
Powyższa reakcja jest natomiast typowa i wielce charakterystyczna
dla osób manipulowanych hipnotycznie.

Profesor opracowal teorię, istnienia takiego czynnika, sztucznie stworzonego
i 24 godziny na dobę roprzestrzenianego na Ziemi (lub kierowanego
z zewnątrz w kierunku Ziemi).

Nie sposób nawet wspomnieć o wielu wątkach zwiazanych
z UFO.
Pominę także milczeniem cały temat technologii
(jak wcześniej pisaliście pozwalającej także na
przesyłanie sygnałów "niby"-elektromagnetycznych ale
niewykrywalnych dla naszej techniki) nad którą pracujemy.

Wszystkim, w tym takze ( przede wszystkim) sceptykom
szczerze polecam monografie naukowe Prosora Jana Pająka.
Ww prace są dostepne w większości wojewódzkich bibliotek
publicznych oraz w niektórych uniwerstyteckich. Jeśli
będziecie szukać i nie znajdziecie, zwróccie sie do mnie.

Ponadto w miarę możliwości ( mam zwykle niewiele
wolnego czasu) odpowiem na pytania.

Jacek Matraszek

unread,
Mar 13, 1998, 3:00:00 AM3/13/98
to


On Fri, 13 Mar 1998, Bogdan wrote:

> Witam wszystkich!
> Dot±d nie zabiera³em tutaj g³osu, ale przyszed³ na to czas.
> W sprawie UFO jest co¶ o czym dot±d nikt nie wspomnia³.
> Mo¿na kupiæ kasety video przedstawiaj±ce sfilmowane lataj±ce
> nieznane obiekty.
> Doprawdy s± na nich filmy gdzie naprawdê trzeba
> NIE CHCIEÆ aby nie zobaczyæ, ¿e co¶ co dziwnie lata nad ziemi±
> to co¶ niezrobione rêk± cz³owieka ani dzie³o natury.

tak, jasne. To co widze w telewizji to swieta prawda. Patrze w swoje 22
cale i widze prawde, cala prawde i tylko prawde. Widze dinozaury
biegajace u Spielberga i zastanawiam sie gdzie jeszcze na Ziemi takie
gady zyja. Bo musza zyc !!! Skoro sa nagrane to musza byc. I jeszcze
widzialem jak jedna pani czarodziejska rozdzka zmienila jednego pana w
zabe. To okropne !!! Nie chcialbym byc zaba. A ta zamiana byla prawdziwa
! W koncu widzialem je w telewizji. A ludzie kurcze nie wierza ! Ci
okropni sceptycy. Mowi sie im "WIDZIALEM UFO !!!! PRAWDZIWE !!!! I WYSZLY
Z NIEGO UFOKI !!!!" a oni nie wierza. Jak ja tych sceptykow nie znosze.
Mama tez jest sceptykiem i powiedziala ze na piate urodziny kupi mi
ksiazke zebym tez byl sceptykiem :)

>
> Ponadto proponujê zwróciæ szczególn± uwagê na stosunek nauki
> do ca³ego problemu UFO. Praktycznie nic nie wiadomo o rzetelnym
> podej¶ciu naukowym do tematu. W USA sytuacja mo¿e wygladaæ

bo nie chcecie wiedziec. Rzetelne podejscie daje wynik "wszystko jest w
porzadku i nie ma nic paranormalnego" a wtedy optymisci wolaja "naukowcy
oszukuja !!!" I dziwicie sie ze w swiecie przyzwyczajonym do logicznych
argumentow (a takim jest swiat naukowy) spotyka sie to z ignorowaniem ?

> inaczej gdy¿ tamtejsza spo³ecznosc jest znacznie bardziej otwarta na
> nowo¶ci. Reszta ¶wiata haniebnie chowa g³owy w piasek, po prostu
> z góry zak³ada siê nieistnienie problemu. Czy nie jest to dziwne?
> Wy¶miewa siê i zwalcza ludzi, którzy zdradz± swoje zainteresowanie
> UFO. A przecie¿ rol± nauki jest rzetelne poznanie rzeczywisto¶ci w
> celu poznania praw ni± rz±dz±cych. I cokolwiek to jest, co budzi sob±
> tyle emocji, nauka powinna rzetelnie wzi±¶æ sie do zbadania tematu.

a kto ma te rzetelnosc stwierdzic ? Nawiedzeni czy naukowcy ?

>
> A skoro tego nie robi, to nie mo¿emy wykluczyæ, ¿e istnieje jaki¶
> czynnik dzia³aj±cy na psychikê ka¿dego cz³owieka (czyli tak¿e
> sceptyka i naukowca), powoduj±cy automatyczne odrzucanie
> przez nich tego wszystkiego gdzie pojawi± siê trzy litery: UFO.

nie odrzucamy, wyjasniamy, tylko ze to trafia w proznie (co zapewne
stanie sie z tym postem)

>
> Ka¿dy cz³owiek róznie reaguje na powy¿szy czynnik - bodziec.
> Jedni s± bardziej podatni, inni mniej. Z do¶wiadczenia ka¿dy wie,
> ¿e tych mniej odpornych jest wiêkszo¶æ.

tu sie zgadzam - slabych jest wiekszoc i to oni szukaja paranormalnego
wyjasnienia normalnych zjawisk

>
> Osobi¶cie korespondujê z prof. Janem Paj±kiem, który ma duzy


> dorobek w badaniu zjawiska UFO.

profesor Pajak z jakiej uczelni, z jakiego kierunku, czego dotycza
dokladnie jego badania ?

> Analizuj±c sposób w jaki powa¿ni naukowcy o uznanym statusie
> reaguj± na poruszenie w ich obecno¶ci tematu UFO zauwa¿amy,
> ¿e reakcja ta jest wrêcz histeryczna i obarczona sporym baga¿em
> emocji - zupe³nie nieuzasadniona wobec powszechnie uznawanego
> za bujdê tematu UFO. Podobnie reaguje wiêkszo¶æ sceptyków, w
> naj³agodniejszym przypadku ¶miechem.

Oczywiscie - spoleczenstwo jest balamucone astrologia, ufologia,
wrozeniem z kart, wrozeniem z reki. I dzieje sie to w telewizji w
majestacie prawa. I dziwicie sie ze naukowcy zachowuja sie histerycznie ?
W miedzyczasie poziom edukacji z astronomii, fizyki spada bo to swietny
pomysl na oszczednosci w MEN'ie. Najlepiej zeby tych sceptycznych fizykow
i astronomow nie bylo wcale i wtedy wrocimy do jaskin i bedziemy bac sie
burzy i zacmien Slonca.

Aha - zeby bylo wszystko jasne - nie jestem wrogiem astrologii i
ufologii. Na tej podstawie nakrecono kasowe filmy, ludzie swietnie bawia.
Wlasnie - bawia ! To tylko zabawa i jesli ktos drukuje w gazecie horoskop
bez opatrzenia go informacja "prosimy nie traktowac wrozby zbyt powaznie"
to to nie jest ok i wlasnie takiego zachowania jestem wrogiem


> Powy¿sza reakcja jest natomiast typowa i wielce charakterystyczna
> dla osób manipulowanych hipnotycznie.

tak, ja tez teraz na pewno jestem w hipnozie. Jezeli tak sobie
wytlumaczycie to co pisze to chyba sie nie dogadamy...

>
> Profesor opracowal teoriê, istnienia takiego czynnika, sztucznie stworzonego
> i 24 godziny na dobê roprzestrzenianego na Ziemi (lub kierowanego
> z zewn±trz w kierunku Ziemi).

pieknie, sformulowal hipoteze nieweryfikowalna. I teraz bedzie mi mowil
"ona jest prawdziwa tylko nieweryfikowalna".

>
> Nie sposób nawet wspomnieæ o wielu w±tkach zwiazanych
> z UFO.
> Pominê tak¿e milczeniem ca³y temat technologii
> (jak wcze¶niej pisali¶cie pozwalaj±cej tak¿e na
> przesy³anie sygna³ów "niby"-elektromagnetycznych ale
> niewykrywalnych dla naszej techniki) nad któr± pracujemy.


>
> Wszystkim, w tym takze ( przede wszystkim) sceptykom

> szczerze polecam monografie naukowe Prosora Jana Paj±ka.
> Ww prace s± dostepne w wiêkszo¶ci wojewódzkich bibliotek
> publicznych oraz w niektórych uniwerstyteckich. Je¶li
> bêdziecie szukaæ i nie znajdziecie, zwróccie sie do mnie.

pozwolisz ze poszukam przez altaviste...

>
> Ponadto w miarê mo¿liwo¶ci ( mam zwykle niewiele


> wolnego czasu) odpowiem na pytania.
>

pozdrawiam

Michal Matraszek


Paweł Grajewski

unread,
Mar 14, 1998, 3:00:00 AM3/14/98
to

Jacek Matraszek napisał(a) w wiadomości: ...

> Wszystkim, w tym takze ( przede wszystkim) sceptykom
> szczerze polecam monografie naukowe Prosora Jana Pająka.
> Ww prace są dostepne w większości wojewódzkich bibliotek
> publicznych oraz w niektórych uniwerstyteckich. Jeśli
> będziecie szukać i nie znajdziecie, zwróccie sie do mnie.

>>>>>
pozwolisz ze poszukam przez altaviste...
<<<<<

Zajrzyj pod http://ufo.cavern.com.pl artykuł pt. "Magnokraft"

[PG]
graj...@chimera.ae.krakow.pl
http://ufo.cavern.com.pl - Polskie Archiwum-X


Bogdan

unread,
Mar 14, 1998, 3:00:00 AM3/14/98
to

Cześć!
Przede wszystkim dzięki za odzew.
Postaram się krótko.

>..................(). Patrze w swoje 22


>cale i widze prawde, cala prawde i tylko prawde. Widze dinozaury
>biegajace u Spielberga i zastanawiam sie gdzie jeszcze na Ziemi takie
>gady zyja. Bo musza zyc !!! Skoro sa nagrane to musza byc. I jeszcze
>widzialem jak jedna pani czarodziejska rozdzka zmienila jednego pana w
>zabe. To okropne !!! Nie chcialbym byc zaba. A ta zamiana byla prawdziwa
>! W koncu widzialem je w telewizji. A ludzie kurcze nie wierza ! Ci
>okropni sceptycy. Mowi sie im "WIDZIALEM UFO !!!! PRAWDZIWE !!!! I WYSZLY
>Z NIEGO UFOKI !!!!" a oni nie wierza. Jak ja tych sceptykow nie znosze.
>Mama tez jest sceptykiem i powiedziala ze na piate urodziny kupi mi
>ksiazke zebym tez byl sceptykiem :)

1)Jeśli nie wyraziłem się jasno, to zaznaczam że nie zamierzam
zwalczać nikogo tylko dlatego że jest sceptykiem co do UFO. Dlatego
sugestia że nie znoszę sceptyków jest co najmniej nieporozumieniem.
O tym czy dany film jest prawdziwy, czy nie, możemy zacząć rozmawiac
analizując go za pomocą dostępnych środków technicznych.


>(...)bo nie chcecie wiedziec. Rzetelne podejscie daje wynik "wszystko jest


w
>porzadku i nie ma nic paranormalnego" a wtedy optymisci wolaja "naukowcy
>oszukuja !!!" I dziwicie sie ze w swiecie przyzwyczajonym do logicznych
>argumentow (a takim jest swiat naukowy) spotyka sie to z ignorowaniem ?

2) Kolejne nieporozumienie albo co gorzej nadinterpretacja.
Nie dopatruję się zjawisk paranormalnych (czytaj: opartych na samej wierze)
w temacie UFO. Zajmuję się tylko ANALIZĄ faktów, ŻADNEGO z góry
nie odrzucając.

>(......)a kto ma te rzetelnosc stwierdzic ? Nawiedzeni czy naukowcy ?

3)Rzetelnośc ma stwierdzic prawdziwa nauka a nie ortodoksyjna.
Może także zapytam. Kto to naprawdę jest ci nawiedzeni? Ale
bez przenośni i zbytniego emocjonowania się. Kiedyś za nawiedzonego
i szarlatana okrzyczano Wegenera i teorie dryfu kontynentów.
O Darwinie i Koperniku zapewne słyszałeś? Są dzisiaj i tacy, którzy nie
wierzą w istnienie bomb atomowych.

>(....)nie odrzucamy, wyjasniamy, tylko ze to trafia w proznie (co zapewne


>stanie sie z tym postem)

4) Zbytnia pewnośc siebie często prowadzi w ślepą uliczkę.

>(...)tu sie zgadzam - slabych jest wiekszoc i to oni szukaja paranormalnego
>wyjasnienia normalnych zjawisk
5) Jeszcze raz powtarzam, że szukam prawdy.
To w Polsce przylepiono łatkę paranormalności zjawisku UFO.
Swoją drogą szafowanie tym określeniem dewaluuje je.

>profesor Pajak z jakiej uczelni, z jakiego kierunku, czego dotycza
>dokladnie jego badania ?

6) Jeden z moich przedmówców wyręczył mnie.
Dokładniejsza odpowiedź zawarta jest w pracach wyżej wymienionego.
Mimo wszystko zachęcam do ich przeczytania. Autorowi daleko
do fantasty.

>Oczywiscie - spoleczenstwo jest balamucone astrologia, ufologia,
>wrozeniem z kart, wrozeniem z reki. I dzieje sie to w telewizji w
>majestacie prawa. I dziwicie sie ze naukowcy zachowuja sie histerycznie ?
>W miedzyczasie poziom edukacji z astronomii, fizyki spada bo to swietny
>pomysl na oszczednosci w MEN'ie. Najlepiej zeby tych sceptycznych fizykow
>i astronomow nie bylo wcale i wtedy wrocimy do jaskin i bedziemy bac sie
>burzy i zacmien Slonca.

>Aha - zeby bylo wszystko jasne - nie jestem wrogiem astrologii i
>ufologii. Na tej podstawie nakrecono kasowe filmy, ludzie swietnie bawia.
>Wlasnie - bawia ! To tylko zabawa i jesli ktos drukuje w gazecie horoskop
>bez opatrzenia go informacja "prosimy nie traktowac wrozby zbyt powaznie"
>to to nie jest ok i wlasnie takiego zachowania jestem wrogiem

7) Zgadzam się. Także zdaję sobie sprawę z ogłupiania społeczeństwa.
Osobiście uważam, że na naukę i szkolnictwo pieniędzy nie powinno
brakować bo mają one wg mnie strategiczne znaczenie dla Polski.

>tak, ja tez teraz na pewno jestem w hipnozie. Jezeli tak sobie
>wytlumaczycie to co pisze to chyba sie nie dogadamy...

8) Nawet jeśli tak jest to dalej możemy rozmawiać. Nawet musimy.


> pieknie, sformulowal hipoteze nieweryfikowalna. I teraz bedzie mi mowil
>"ona jest prawdziwa tylko nieweryfikowalna".

9) Ona jest do sprawdzenia. Sam widzisz, że z góry zakładasz ze nie można
jej zweryfikować.
Praca Profesora "Badania osób z nieuświadomionymi przeżyciami"; 1997
w znacznej części jest temu poświęcona.

Jacek Matraszek

unread,
Mar 14, 1998, 3:00:00 AM3/14/98
to


On Sat, 14 Mar 1998, Bogdan wrote:

> Cze¶æ!
> Przede wszystkim dziêki za odzew.
> Postaram siê krótko.
>
> >..................(). Patrze w swoje 22


> >cale i widze prawde, cala prawde i tylko prawde. Widze dinozaury
> >biegajace u Spielberga i zastanawiam sie gdzie jeszcze na Ziemi takie
> >gady zyja. Bo musza zyc !!! Skoro sa nagrane to musza byc. I jeszcze
> >widzialem jak jedna pani czarodziejska rozdzka zmienila jednego pana w
> >zabe. To okropne !!! Nie chcialbym byc zaba. A ta zamiana byla prawdziwa
> >! W koncu widzialem je w telewizji. A ludzie kurcze nie wierza ! Ci
> >okropni sceptycy. Mowi sie im "WIDZIALEM UFO !!!! PRAWDZIWE !!!! I WYSZLY
> >Z NIEGO UFOKI !!!!" a oni nie wierza. Jak ja tych sceptykow nie znosze.
> >Mama tez jest sceptykiem i powiedziala ze na piate urodziny kupi mi
> >ksiazke zebym tez byl sceptykiem :)

> 1)Je¶li nie wyrazi³em siê jasno, to zaznaczam ¿e nie zamierzam
> zwalczaæ nikogo tylko dlatego ¿e jest sceptykiem co do UFO. Dlatego
> sugestia ¿e nie znoszê sceptyków jest co najmniej nieporozumieniem.

nie mialbys przyjemnosci w pisaniu na liste :)

> O tym czy dany film jest prawdziwy, czy nie, mo¿emy zacz±æ rozmawiac
> analizuj±c go za pomoc± dostêpnych ¶rodków technicznych.

Przypuszczam ze ani Ty ani ja takich srodkow nie posiadamy. Co nam
zostaje ? Rozmowa ze specjalistami. Czemu jestem sceptykiem co do filmu ?
Mam w domu zdjecie (w ksiazce pana Znicza) ktore przedstawia jakis obiekt
bedacy czyms na ksztalt UFO. Jest to rozmana plama w ksztalcie kapelusza.
Wybaczcie, ale czegos takiego za dowod nikt trzezwo myslacy nie uzna.

>
> >(...)bo nie chcecie wiedziec. Rzetelne podejscie daje wynik "wszystko jest


> w
> >porzadku i nie ma nic paranormalnego" a wtedy optymisci wolaja "naukowcy
> >oszukuja !!!" I dziwicie sie ze w swiecie przyzwyczajonym do logicznych
> >argumentow (a takim jest swiat naukowy) spotyka sie to z ignorowaniem ?

> 2) Kolejne nieporozumienie albo co gorzej nadinterpretacja.

jak u prezydenta Walesy :)

> Nie dopatrujê siê zjawisk paranormalnych (czytaj: opartych na samej wierze)
> w temacie UFO. Zajmujê siê tylko ANALIZ¡ faktów, ¯ADNEGO z góry
> nie odrzucaj±c.
>
> >(......)a kto ma te rzetelnosc stwierdzic ? Nawiedzeni czy naukowcy ?
>
> 3)Rzetelno¶c ma stwierdzic prawdziwa nauka a nie ortodoksyjna.

ale jesli przyjmiemy ze ortodoksyjna=uniwersytecka,
prawdziwa=nieuniwersytecka to nadal jestesmy w punkcie wyjscia. Albo
zwolennicy paranormalnosci musza wejsc na uniwersytet (jesli by tam byli
to ich glos bylby powaznie traktowany w srodowisku) albo ludzie z
uniwersytetu przekonac sie do badan paranormalnosci.

> Mo¿e tak¿e zapytam. Kto to naprawdê jest ci nawiedzeni? Ale

przez "nawiedzeni" okreslilem tych ktorzy uwazaja ze naukowcy ukrywaja
prawde poniewaz czegos sie boja. Tych, ktorych jedynym argumentem jest
"oni klamia". Sam zgodnie z ta definicja nawiedzencem nie jestem bo
przytoczylem swoje argumenty na temat piramid jak rowniez na temat
mozliwej mistyfikacji w temacie filmu o UFO.

> bez przeno¶ni i zbytniego emocjonowania siê. Kiedy¶ za nawiedzonego


> i szarlatana okrzyczano Wegenera i teorie dryfu kontynentów.

> O Darwinie i Koperniku zapewne s³ysza³e¶? S± dzisiaj i tacy, którzy nie
> wierz± w istnienie bomb atomowych.

slyszalem. Sa tacy, ktorzy nigdy nie uwieza w teorie Darwina bo to jest w
ich mniemaniu sprzeczne z religia. Moim zdaniem nie jest. Teorie
Kopernika, Darwina czy Wegenera przezyly dlatego ze pojawily sie za nimi
argumenty astronomiczne, biologiczne i geograficzne. Natomiast w temacie
zjawisk paranormalnych takich argumentow nie ma. Niestety, jesli ktos
chce bronic teorii Kopernika mowi "ciala przyciagaja sie sila.....
obiegaja srodek masy...." i zgadza sie. Tak samo z Darwinem. Natomiast
jesli ktos chce bronic astrologii i mozliwosci przepowiadania przyszlosci
z polozenia gwiazd to musi wytlumaczyc "Jowisz w Pannie oddzialuje na
mozg sila.... powoduje .....". Przy czym na podstawie dostepnej wiedzy a
nie uzywajac slow "astralnie", "energia ko(s)miczna",
"transcendentalnie". A tego zrobic sie nie da (na podstawie dostepnej
wiedzy).

>
> >(....)nie odrzucamy, wyjasniamy, tylko ze to trafia w proznie (co zapewne


> >stanie sie z tym postem)

> 4) Zbytnia pewno¶c siebie czêsto prowadzi w ¶lep± uliczkê.
>
> >(...)tu sie zgadzam - slabych jest wiekszoc i to oni szukaja paranormalnego
> >wyjasnienia normalnych zjawisk
> 5) Jeszcze raz powtarzam, ¿e szukam prawdy.

prawda MUSI BYC wzieta ze znanej nam dzis wiedzy !

> To w Polsce przylepiono ³atkê paranormalno¶ci zjawisku UFO.

tak naprawde UFO to nie paranormalnosc. To albo rzeczywistosc, normalnosc
albo bajki. Nikt Smoka Wawelskiego nie uznaje za paranormalnosc.

> Swoj± drog± szafowanie tym okre¶leniem dewaluuje je.


>
> >profesor Pajak z jakiej uczelni, z jakiego kierunku, czego dotycza
> >dokladnie jego badania ?

> 6) Jeden z moich przedmówców wyrêczy³ mnie.
> Dok³adniejsza odpowied¼ zawarta jest w pracach wy¿ej wymienionego.
> Mimo wszystko zachêcam do ich przeczytania. Autorowi daleko
> do fantasty.

jeszcze nie zajrzalem

> >Oczywiscie - spoleczenstwo jest balamucone astrologia, ufologia,
> >wrozeniem z kart, wrozeniem z reki. I dzieje sie to w telewizji w
> >majestacie prawa. I dziwicie sie ze naukowcy zachowuja sie histerycznie ?
> >W miedzyczasie poziom edukacji z astronomii, fizyki spada bo to swietny
> >pomysl na oszczednosci w MEN'ie. Najlepiej zeby tych sceptycznych fizykow
> >i astronomow nie bylo wcale i wtedy wrocimy do jaskin i bedziemy bac sie
> >burzy i zacmien Slonca.
>
> >Aha - zeby bylo wszystko jasne - nie jestem wrogiem astrologii i
> >ufologii. Na tej podstawie nakrecono kasowe filmy, ludzie swietnie bawia.
> >Wlasnie - bawia ! To tylko zabawa i jesli ktos drukuje w gazecie horoskop
> >bez opatrzenia go informacja "prosimy nie traktowac wrozby zbyt powaznie"
> >to to nie jest ok i wlasnie takiego zachowania jestem wrogiem
>

> 7) Zgadzam siê. Tak¿e zdajê sobie sprawê z og³upiania spo³eczeñstwa.
> Osobi¶cie uwa¿am, ¿e na naukê i szkolnictwo pieniêdzy nie powinno
> brakowaæ bo maj± one wg mnie strategiczne znaczenie dla Polski.

tu sie zgadzamy w 100 procentach !

>
> >tak, ja tez teraz na pewno jestem w hipnozie. Jezeli tak sobie
> >wytlumaczycie to co pisze to chyba sie nie dogadamy...

> 8) Nawet je¶li tak jest to dalej mo¿emy rozmawiaæ. Nawet musimy.
>

tylko ze zawsze bedzie to rozmowa o nieweryfikowalnosci naszych sadow.
Zeby dyskutowac musimy wierzyc ze jestesmu trzezwi, przytomni i nie
poddani zadnej hipnozie. Inaczej nie mozemy byc pewni czy to co pamietamy
na temat dnia wczorajszego bylo prawda.

>
> > pieknie, sformulowal hipoteze nieweryfikowalna. I teraz bedzie mi mowil
> >"ona jest prawdziwa tylko nieweryfikowalna".

> 9) Ona jest do sprawdzenia. Sam widzisz, ¿e z góry zak³adasz ze nie mo¿na
> jej zweryfikowaæ.
> Praca Profesora "Badania osób z nieu¶wiadomionymi prze¿yciami"; 1997
> w znacznej czê¶ci jest temu po¶wiêcona.
>

przez 24 godziny na dobe mam byc poddany hipnozie przez sile na ktora nie
mam wplywu i jednak mimo wszystko moglbym to weryfikowac ? Nie ! Do tego
doszedl juz Kartezjusz ? "Mysle wiec jestem" nic wiecej. Nie potrafie
stwierdzic czy poznaje rzeczywistosc czy jestem przez cos balamucony


Michal Matraszek

Paweł Grajewski

unread,
Mar 14, 1998, 3:00:00 AM3/14/98
to

Jacek Matraszek napisał w wiadomości: ...

>> 7) Zgadzam się. Także zdaję sobie sprawę z ogłupiania społeczeństwa.
>> Osobiście uważam, że na naukę i szkolnictwo pieniędzy nie powinno
>> brakować bo mają one wg mnie strategiczne znaczenie dla Polski.

>
> tu sie zgadzamy w 100 procentach !

Może to jest celowe działanie ? Rząd chce nas ogłupić, abyśmi nic nie
podejrzewali ?

Jacek Matraszek

unread,
Mar 14, 1998, 3:00:00 AM3/14/98
to


On Sat, 14 Mar 1998, Pawe³ Grajewski wrote:

> Jacek Matraszek napisa³ w wiadomo¶ci: ...


> >> 7) Zgadzam siê. Tak¿e zdajê sobie sprawê z og³upiania spo³eczeñstwa.
> >> Osobi¶cie uwa¿am, ¿e na naukê i szkolnictwo pieniêdzy nie powinno
> >> brakowaæ bo maj± one wg mnie strategiczne znaczenie dla Polski.
> >
> > tu sie zgadzamy w 100 procentach !
>

> Mo¿e to jest celowe dzia³anie ? Rz±d chce nas og³upiæ, aby¶mi nic nie
> podejrzewali ?
>

po co ? tego wlasnie w temacie UFO nie moge zrozumiec po co ukrywac tajemnice

Michal Matraszek


Sasza Wegner

unread,
Mar 14, 1998, 3:00:00 AM3/14/98
to

Paweł Grajewski wrote:
>
> Może to jest celowe działanie ? Rząd chce nas ogłupić, abyśmi nic nie
> podejrzewali ?
>
> [PG]
> graj...@chimera.ae.krakow.pl

Po co?

SaszaK

Marek Monikowski

unread,
Mar 15, 1998, 3:00:00 AM3/15/98
to

> Może to jest celowe działanie ? Rząd chce nas ogłupić, abyśmi nic nie
> podejrzewali ?
>
> [PG]
> graj...@chimera.ae.krakow.pl

Tak. Mozna by przypuszczac, ze oglupianie nas to celowe dzialanie, ale nie
sadze,
ze celem jest ukrycie prawdy o UFO. Bylbym raczej sklonny stwierdzic, ze
celem
tego oglupiania jest chec `bezstresowego' panowania. W koncu glupi i ciemni
obywatele
sa dla rzadu idealni: dziecinnie latwo sie nimi kieruje.

-- pozdtawiam
--------------------------------
Marek Monikowski.
mon...@widzew.net
--------------------------------


Artur Sikorski

unread,
Mar 15, 1998, 3:00:00 AM3/15/98
to

>> Moze to jest celowe dzialanie ? Rzad chce nas oglupic, abysmi nic
nie
>> podejrzewali ?
>Po co?


Pytanie z gatunku, tych na które odpowiedzi moze byc tysiace, ja sam
moge przytoczyc tylko dwa:
-upadek religi - wiara w Boga jako istote "wyzszego bytu" przestaje
istniec - wtedy burzymy koscioly, sa wojny religijne itp.
-myslisz ze przyjemnie by sie zylo ze swiadomoscia istnienia
cywilizacji, która nas choduje jak my "zwierzatka nie bedace ludzmi"
?
I to moim zdaniem wystarczyloby, zeby postawic ten swiat na glowie
:))))))

Pozdrawiam


Jacek Matraszek

unread,
Mar 16, 1998, 3:00:00 AM3/16/98
to

moze masz racje. Ale ja jednak pozostane scpetykiem. Wprawdzie przez
wiele lat obserwowalem jak komuszy rzad nas oglupial ale wtedy prawda
byla dobrze znana. Oni mowili "biale" a wszyscy widzieli, ze jest
"czarne". Bylo to po prostu widac. Byla to prawda, ktorej nie sposob
bylo ukryc. Ta mialaby byc lepiej zakamuflowana ?

Michal Matraszek


Artur Sikorski

unread,
Mar 16, 1998, 3:00:00 AM3/16/98
to

[...]


>> I to moim zdaniem wystarczyloby, zeby postawic ten swiat na glowie
>> :))))))

>moze masz racje. Ale ja jednak pozostane scpetykiem. Wprawdzie przez
>wiele lat obserwowalem jak komuszy rzad nas oglupial ale wtedy
prawda
>byla dobrze znana. Oni mowili "biale" a wszyscy widzieli, ze jest
>"czarne". Bylo to po prostu widac. Byla to prawda, ktorej nie
sposob
>bylo ukryc. Ta mialaby byc lepiej zakamuflowana ?


Nie mówie, ze nie jestem sceptykiem (wrecz przeciwnie).
Z komuna to troche co innego. Miales namacalne dowody, ze po stronie
dolarowej zyje sie dostatniej :)) - wystarczylo isc do Pewexu.
Poczytac ile zarabiaja tamci, ile jest warta twoja pensja.
Jak sam napisales - bylo to po prostu widac. A UFO nie widac.
Prawde o UFO duzo latwiej jest zataic (zakladajac, ze istnieje),
chociazby z tych powodów które wymienilem w poprzednim artykule -
wiecej jest (byloby) zainteresowanych utrzymaniem prawdy w tajemnicy
niz prawdy o komunizmie.
Ja jestem sceptykiem co do UFO, ale z zupelnie innych powodów i nie
wierze w ogólnoswiatowy spisek wladzy (ci kolesie za czesto sie
zmieniaja i za czesto trafiaja do wladzy ludzie z lapanki zeby cos
takiego utrzymac w tajemnicy)

Tomasz Plachecki

unread,
Mar 17, 1998, 3:00:00 AM3/17/98
to

Bogdan (wol...@cuprum.com.pl) wrote:
: Witam wszystkich!
: Dotąd nie zabierałem tutaj głosu, ale przyszedł na to czas.
: W sprawie UFO jest coś o czym dotąd nikt nie wspomniał.

: Można kupić kasety video przedstawiające sfilmowane latające
: nieznane obiekty.
: Doprawdy są na nich filmy gdzie naprawdę trzeba
: NIE CHCIEĆ aby nie zobaczyć, że coś co dziwnie lata nad ziemią
: to coś niezrobione ręką człowieka ani dzieło natury.
hej

Moze i naleze do sceptykow, ale bynajmniej nie wysmiewam sie
jsli ktos mowi (pisze) cos z sensem :-0
A tak serio to o ile sie orientuje (z wypowiedzi samych nazwijmy
to badaczy spraw zwiazanych z ufo) kaseta wideo, klisza fotograficzna
etc. nie stanowia ZADNEGO DOWODU! i nie moga byc traktowane w ten sposob!
biorac pod uwage dzisiejsza technike spreparowanie czegos takiego
nie nastrecza zadnych problemow :-) wiec wszystkie filmy z autopsja
przybyszow nalezy traktowac raczej (czy sie to podoba komus czy tez nie)
jako ciekawostke s-f :-)
I to nie jest jedynie moj poglad :-), zeby od razu odeprzec ataki na list
podpisany moim nazwiskiem, dodam ze co do fotografii ufo to podobny poglad
reprezentuja (lub jeden z nich) dziennikarze z kwartalnika "UFO".

i to na tyle

Tomasz Plachecki

Arkadiusz Lisiecki

unread,
Mar 17, 1998, 3:00:00 AM3/17/98
to

Tomasz Plachecki napisał(a) w wiadomości:
<6em0no$4dm$1...@helios.man.lublin.pl>...


>
>i to na tyle
>
>Tomasz Plachecki

Hello again !

Czy miales okazje przeprowadzic eksperymenty radiestezyjne ktore ci
zaproponowalem ?

pozdrawiam
Arkadiusz Boleslaw Lisiecki
IRC: E-Eldar
re...@priv.onet.pl
http://priv.onet.pl/wr/reiki/index.html
*************************************
*THE TRUTH OF THE ONE *
* IS ONLY EXPERIENTIAL, *
* BELIEF IS NOT REQUIRED.*
***************************************

Tomasz Plachecki

unread,
Mar 24, 1998, 3:00:00 AM3/24/98
to

Arkadiusz Lisiecki (re...@priv.onet.pl) wrote:

: Tomasz Plachecki napisał(a) w wiadomości:

: Hello again !

HEJ

niestety nie :-) przez dluzszy czas musialem przeprowadzac eksperymenty
myslowe i na papierku :-) z ktorych wyniki sa ogolnie znane, czyli krotko
mowiac uczylem sie do egz. i nie mialem czasu na radioestezje,
byc moze znajde teraz chwilke czasu .....

pozdrawiam
Tomek

Marcel Zaborski

unread,
Mar 27, 1998, 3:00:00 AM3/27/98
to

Tomasz Plachecki wrote:
>
> Arkadiusz Lisiecki (re...@priv.onet.pl) wrote:
>
> : Tomasz Plachecki napisał(a) w wiadomości:
> : <6em0no$4dm$1...@helios.man.lublin.pl>...
> : >
> : >i to na tyle
> : >
> : >Tomasz Plachecki
>
> : Hello again !
>
> : Czy miales okazje przeprowadzic eksperymenty radiestezyjne ktore ci
> : zaproponowalem ?

w referencesach nie znalazlem nic takiego :(
jesli zaproponowales je na forum publicznym to prosze o namiary.

Marcel
--
__ __
/` `\ Marcel Zaborski- trzycuda /` `\
|(.\/.)| Defeater Of Weaker, Lover Of Easy Women |(_\/.)|
( /\ ) *** ( /\ )
|++++| Nie ufaj rodzicom-zrob sie sam |\__/|
`-__-' `-__-'

Arkadiusz Lisiecki

unread,
Mar 27, 1998, 3:00:00 AM3/27/98
to

Marcel Zaborski napisał(a) w wiadomości:
<351BBC...@jetta.if.uj.edu.pl>...


>Tomasz Plachecki wrote:
>>
>> Arkadiusz Lisiecki (re...@priv.onet.pl) wrote:
>>

>> : Tomasz Plachecki napisał(a) w wiadomo¶ci:


>> : <6em0no$4dm$1...@helios.man.lublin.pl>...
>> : >
>> : >i to na tyle
>> : >
>> : >Tomasz Plachecki
>>
>> : Hello again !
>>
>> : Czy miales okazje przeprowadzic eksperymenty radiestezyjne ktore ci
>> : zaproponowalem ?
>
>w referencesach nie znalazlem nic takiego :(
>jesli zaproponowales je na forum publicznym to prosze o namiary.
>
>Marcel


Ehem, bo ja zaproponowalem ten eksperyment na priv-ie.
Chodzilo o to aby Tomek udal sie do jakiegos radiestety lub sklepu ze
sprzetem radiestezyjnym i poprosil o demonstracje PROMIENIUJACEGO WAHADLA,
mialo mu to udowodnic na przyslowiowej "wlasnej skorze" ze istnieje cos
takiego jak radiestezyjne promieniowanie ksztaltow.

Sam mam zawsze przy sobie wahadelko IZIS ( rozkrecone :) ) ktore niedosc ze
ma wiele zalet jako narzedzie przydatne w diagnostyce to jeszcze pozwala
szybko i sprawnie pokazac doswiadczalnie ze promieniowanie ksztaltu istnieje
i nie jest to kit.


pozdrawiam
Arkadiusz Boleslaw Lisiecki
IRC: E-Eldar
re...@priv.onet.pl
http://priv.onet.pl/wr/reiki/index.html

************************************************************
* THERE IS NO RELIGION HIGHER THAN TRUTH *
************************************************************

Astralny Rębajło

unread,
May 21, 2021, 4:30:03 PM5/21/21
to
Bogdan napisał(a):

> szczerze polecam monografie naukowe Prosora Jana Pająka.

Wykopki np.2

Pierwsza wzmianka na grupie o prof. Pająku:)
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages