[pr Op] Zima na Opolszczyźnie. Pociągi nie jeżdżą, tory zawiało śniegiem. Drogowcy walczą z zaspami

3 views
Skip to first unread message

Tomasz Ozon

unread,
Feb 3, 2010, 4:35:19 AM2/3/10
to
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100203/REGION/605120851

Problemy sďż˝ na trzech liniach kolejowych. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie
wznowiony. Z zim� walcz� te� drogowcy. Niekt�re drogi s� nieprzejezdne.

Poranny poci�g z Brzegu do Nysy utkn�� na stacji w Lipowej �l�skiej.

Szynobus wjecha� w zasp� i uszkodzi� spr�ark�. Nie jest zdolny do dalszej
jazdy.

Pasa�erowie drezyn� wr�cili na stacj� w Brzegu, a uszkodzony sk�ad czeka na
spalinow� lokomotyw�, kt�ra odholuje go z powrotem.

Ruch na tej linii jest wstrzymany.

Oko�o godziny 5.00 na trasie utkn�y tak�e poci�gi na trasie z Nysy do
K�dzierzyna Ko�la. Pasa�erowie czekaj� w G�og�wku, a� ci�ki p�ug kolejowy
od�nie�y tory.

Tu ruch mo�e by� wznowiony nawet przed po�udniem, ale korzystaj�cy z
poci�g�w nie dotarli dzi� rano do pracy.

Na linii z Opola do Kluczborka od rana �aden poci�g nie wyjecha� dzi� na
tras�. Przewozy Regionalne widz�c sytuacj� na torach wstrzyma�y ruch.

- Pr�bowali�my uruchomi� zast�pczo komunikacj� autobusow�, ale �aden
przewo�nik si� na to nie zgodzi� - powiedzia� nam Ireneusz Cie�lik,
naczelnik dzia�u przewoz�w w opolskim Zak�adzie Przewoz�w Regionalnych - Na
t� lini� z powod�w technicznych nie mo�e wyjecha� ci�ki sprz�t do
od�nie�ania. Chyba b�dziemy musieli wys�a� drezynami ludzi z �opatami.
Przejazdy s� tu wstrzymane do odwo�ania i trudno powiedzie�, kiedy to
nast�pi.

Z zimďż˝ walczďż˝ teďż˝ drogowcy.

Najwi�ksze problemy s� na krajowej 45 pomi�dzy Straduni� a �u�el�. Drogowcy
udro�nili ju� jeden pas jezdni. Ruch odbywa si� wahad�owo.

- Zaspy utworzy�y si� te� na odcinku krajowej 40 z Wi�kszyc do G�og�wka
oraz na krajowej 11 na Poznaďż˝ - wylicza Jacek Pietrzak z Generalnej
Dyrekcji Dr�g Krajowych i Autostrad.

Utrudnienia s� tak�e na krajowej 42 na odcinku Rudniki - Sowczyce.

Nieprzejezdna jest droga wojew�dzka 419 na odcinku Nowa Cerekiew - Branice
oraz droga wojew�dzka 420 na odcinku z Kietrza do Pilszcza.

Utrudnienia na wojew�dzkiej 414 z Lubrzy do Dobroszowic. Na miejscu pracuj�
p�ugi.

Zaspy tworz� si� r�wnie� na drogach lokalnych.
----------------

pozdr
TO

SMall42

unread,
Feb 3, 2010, 6:11:07 AM2/3/10
to
Tomasz Ozon pisze:

> Pasa�erowie drezyn� wr�cili na stacj� w Brzegu, a uszkodzony sk�ad czeka na
> spalinow� lokomotyw�, kt�ra odholuje go z powrotem.

Mi�o, �e kto� o pasa�erach pomy�la�. Du�o ich chyba nie by�o, skoro
drezynka wystarczy�a...

--
Krzysztof Urbaniec (tu_wpi...@op.pl)
Hlavn� m�sto Praha - FD �VUT

Czy coďż˝ w tym jest? Czy nie ma nic?
Gdzie naszych dw�ch, tam zdania trzy.
Ka�dy zobaczy, jak mu si� widzi - albo wyszydzi.

MC

unread,
Feb 3, 2010, 6:18:26 AM2/3/10
to
U�ytkownik "SMall42" <ni...@tego.cwaniaku> napisa� w wiadomo�ci
news:hkblkr$rff$3...@inews.gazeta.pl...

> Tomasz Ozon pisze:
>> Pasa�erowie drezyn� wr�cili na stacj� w Brzegu, a uszkodzony sk�ad czeka
>> na
>> spalinow� lokomotyw�, kt�ra odholuje go z powrotem.
>
> Mi�o, �e kto� o pasa�erach pomy�la�. Du�o ich chyba nie by�o, skoro
> drezynka wystarczy�a...


Mi�o, ale szkoda, �e drezyny nie wys�ano z Nysy.

OJakub

unread,
Feb 3, 2010, 6:39:56 AM2/3/10
to
> Na linii z Opola do Kluczborka od rana żaden pociąg nie wyjechał
dziś na
> trasę. Przewozy Regionalne widząc sytuację na torach wstrzymały ruch.
>
> - Próbowaliśmy uruchomić zastępczo komunikację autobusową, ale żaden
> przewoźnik się na to nie zgodził - powiedział nam Ireneusz Cieślik,
> naczelnik działu przewozów w opolskim Zakładzie Przewozów Regionalnych - Na
> tę linię z powodów technicznych nie może wyjechać ciężki sprzęt do
> odśnieżania. Chyba będziemy musieli wysłać drezynami ludzi z łopatami.

Są w Polsce jakieś inne linie, na które nie może wjechać nic cięższego
od szynobusu?
Z tego co wiem winny jest któryś z mostów pod Opolem. Nie można puścić
stonki z pługiem do tego miejsca i wrócić?

--
www.qbakolej.cal.pl

SMall42

unread,
Feb 3, 2010, 7:12:16 AM2/3/10
to
MC pisze:

> Mi�o, ale szkoda, �e drezyny nie wys�ano z Nysy.

A co, gdyby tam trasa by�a nieprzejezdna w wi�kszej ilo�ci miejsc? Ani
drezyny by nie by�o, ani poci�gu. A tak to chocia� do cywilizacji wr�cili...

aleksander

unread,
Feb 3, 2010, 1:30:32 PM2/3/10
to
W zasadzie to chyba linia powinna byc przygotowana przed przejazdem
osob�wki. Nie by�o by kombinowania i gadania jaka to zima ci�ka.

pozdrawiam
aleksander

xxx

unread,
Feb 3, 2010, 2:08:38 PM2/3/10
to
aleksander <aleks...@op.pl> napisaďż˝(a):

I tu sie z Tobďż˝ zgadzam.
Dzi� na 356 szynobus mia� problem z przejazdem wi�c podczepili SU 45 do
niego i bez problemu dojecha� do Go�a�czy. Podobnie rzecz mia�a si� na 357
gdzie SU45 wyci�ga�a z zaspy szynobus.

--
Wys�ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Ufo

unread,
Feb 4, 2010, 3:23:53 AM2/4/10
to
Dnia 03-02-2010 o 12:39:56 OJakub <jakub...@o2.pl> napisaďż˝(a):

> S� w Polsce jakie� inne linie, na kt�re nie mo�e wjecha� nic ci�szego
> od szynobusu?

Np. Trzebnica. No chyba ze to juz zmienili.


--
DF
http://www.ufo.maknet.pl

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages