[PKP PLK] Nie wszystko złoto co się świeci

1 wyświetlenie
Przejdź do pierwszej nieodczytanej wiadomości

AP AP

nieprzeczytany,
17 paź 2009, 10:37:0317.10.2009
do
Polecam przeczytać artykuł o pseudo remontach Dolkomu w Wałbrzychu pt.
"Nie wszystko złoto co się świeci" w piśmie Przekaźnik dostępnym na
http://federacjaait.org/download/Sierpie%C5%84.pdf
I przy okazji wiadomo już kto wygrał przetarg na naprawy tych kilku km
torów i wymianę kilku rozjazdów w Wałbrzychu?

forest

nieprzeczytany,
17 paź 2009, 23:05:3317.10.2009
do
AP AP <kson...@gmail.com> napisaďż˝(a):

> Polecam przeczyta=E6 artyku=B3 o pseudo remontach Dolkomu w Wa=B3brzychu pt=
> ..
> "Nie wszystko z=B3oto co si=EA =B6wieci" w pi=B6mie Przeka=BCnik dost=EApny=
> m na
> http://federacjaait.org/download/Sierpie%C5%84.pdf

Trudno, �eby by�o z�oto, jak k�adzie si� strunobeton w b�oto, r�ce i nogi
opadaj�. O jako�ci wykonywanych przez VR prac mam swoje osobiste zdanie i nie
jest ono najlepsze, generalnie dzieje siďż˝ tak, gdyďż˝ pracownicy zatrudniani do
rob�t pochodz� z tzw. �apanki, za� przede wszystkim firma ta korzysta z
podwykonawc�w. Generalnie dziwne, �e kto� te roboty odebra�, a poza tym, chyba
wykonawca da� na nie jak�� gwarancj�?

--
Wys�ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Tomasz Ozon

nieprzeczytany,
18 paź 2009, 04:48:5618.10.2009
do
> Generalnie dziwne, �e kto� te roboty odebra�, a poza tym, chyba
> wykonawca da� na nie jak�� gwarancj�?

I to jest podstawowy problem PLKi, kto� te roboty odebra�, mimo �e nie
trzeba byc wielkim specjalist�, �eby stwierdzic oczywiste niedor�bki.
Wygl�da to wszystko na zwyczajny przypadek korupcji.
Bylejaki wykonawca lub podwykonawca moze sie zdarzyc na kazdej budowie.
Zamawiaj�cy musi �ci�le kontrolowac inwestycj� czego tu zabrak�o.

pozdr
TO

forest

nieprzeczytany,
18 paź 2009, 05:07:2918.10.2009
do
Tomasz Ozon <z...@reklame.dziekuje.pl> napisaďż˝(a):

> > Generalnie dziwne, �e kto� te roboty odebra�, a poza tym, chyba
> > wykonawca da� na nie jak�� gwarancj�?
>
> I to jest podstawowy problem PLKi, kto� te roboty odebra�, mimo �e nie
> trzeba byc wielkim specjalist�, �eby stwierdzic oczywiste niedor�bki.

Oczywi�cie, jak wida�, po za��czonych zdj�ciach w artykule, kto� jednak to
widziaďż˝ i nawet uwieczniďż˝.

> Wygl�da to wszystko na zwyczajny przypadek korupcji.

Bardzo mo�liwe.

> Bylejaki wykonawca lub podwykonawca moze sie zdarzyc na kazdej budowie.
> Zamawiaj�cy musi �ci�le kontrolowac inwestycj� czego tu zabrak�o.

Niekoniecznie, gdy� mo�na te� za�o�y�, �e inspektor nadzoru kontrolowa� roboty
w nieodpowiednim miejscu i czasie, co cz�sto si� zdarza.

andy lxd2-332

nieprzeczytany,
18 paź 2009, 05:35:5818.10.2009
do
AP AP wrote:


> I przy okazji wiadomo juďż˝ kto wygraďż˝ przetarg na naprawy tych kilku km
> tor�w i wymian� kilku rozjazd�w w Wa�brzychu?

Poraz kolejny m�ci si� likwidacja linii przez Szczawno - Zdr�j. Zakres prac
w Wa�brzychu niestety jest ogromny i najlepszym rozwi�zaniem by by�o
ca�kowite zamkni�cie ruchu i gruntowny remont podtorza.

pzdr
a.

xxxx xxxx

nieprzeczytany,
18 paź 2009, 06:41:3118.10.2009
do
AP AP <kson...@gmail.com> napisaďż˝(a):

> Polecam przeczyta=E6 artyku=B3 o pseudo remontach Dolkomu w Wa=B3brzychu
pt=
> ..
> "Nie wszystko z=B3oto co si=EA =B6wieci" w pi=B6mie Przeka=BCnik
dost=EApny=
> m na

To mo�e kilka podstawowych zarzut�w dlaczego tak spartolono robot�.
1.Co do odwodnienia na stacji Bogusz�w Gorce. Tylko idiota nie obni�a
drena�u/row�w bocznych przy obni�aniu niwelety. A niwelet� obni�ono gdy�
zastosowano podk�ady strunobetonowe typu Ps a nie drewniane. Ju� na samej
warstwie t�ucznia jest +5 cm a do tego dochodzi wi�kszy przekr�j (
wysoko�� ) podk�adu Ps.
Je�eli roboty wykonywano zgodnie z projektem (?) to projekt by� do d... .
Wina projektanta/sprawdzaj�cego. A mo�e projektu wog�le nie by�o ?!
2. Zanieczyszczony t�ucze� . Wg mnie to "b�oto" w t�uczniu to zwi�zki
frakcyjne kt�re kopalnia za�adowa�a na wagony. Tutaj oczywista wina
wykonawcy , �e ten "szajs" wysypa� w tor. Wina r�wnie� inspektora nadzoru ,
�e nie dopilnowa� usuni�cia zanieczyszczonego t�ucznia. Wina komisji
odbiorowej kt�ra nie odnotowa�a tego w protok�le odbioru.
3. Co do zastosowanych materia�ow - je�eli zastosowano je zamiennie maj�c
wszelkie atesty za zgodďż˝ insp. nadzoru nie ma problemu. Ale faktury powinny
by� skorygowane bo inna jest wart. mat. starou�ytecznego a inna nowego.
Je�eli tego nie zrobiono - wina IR Wroc�aw , �e tego nie
dopilnowano/wyegzekwowano.
4. No i zatrudnianie pracownik�w za zgod� nie Sekcji Eksploatacji a Zak�ad�w
Linii Kolejowych. I tutaj ( wg mnie ) jest pies pogrzebany.
Pismo "przeka�nik" redaguje ZPAiT. Sam autor wsponina , �e nie zatrudniono
pracownik�w automatyki. Wi�c mydlenie oczu etyk� jest nie na miejscu. Po
prostu wykonawca do rob�t srk nie zatrudni� pracownik�w automatyki , ci si�
poskar�yli a zz i ca�a "afera"
Czekam teraz na kontrol� rob�t inwestycyjnych w ca�ym IR Wroc�aw oraz ( tak
jak w W-wie ) wyci�gni�cie przez prezesa konsekwencji s�u�bowych w stosunku
do winnych w IR Wroc�aw. Bo �e winni s� to nie ulega w�tpliwo�ci. Wystarczy
przejechaďż˝ siďż˝ po remontowanym odcinku.

forest

nieprzeczytany,
18 paź 2009, 06:53:2518.10.2009
do
xxxx xxxx <brenn...@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisaďż˝(a):


> To mo�e kilka podstawowych zarzut�w dlaczego tak spartolono robot�.

> A mo�e projektu wog�le nie by�o ?!

Wiele wskazuje, �e na to wygl�da. :/

> 2. Zanieczyszczony t�ucze� . Wg mnie to "b�oto" w t�uczniu to zwi�zki
> frakcyjne kt�re kopalnia za�adowa�a na wagony.

Niekoniecznie, mogli co� podgarn�� profilark�.

> 4. No i zatrudnianie pracownik�w za zgod� nie Sekcji Eksploatacji a
> Zak�ad�w Linii Kolejowych. I tutaj ( wg mnie ) jest pies pogrzebany.
> Pismo "przeka�nik" redaguje ZPAiT. Sam autor wsponina , �e nie zatrudniono
> pracownik�w automatyki. Wi�c mydlenie oczu etyk� jest nie na miejscu. Po
> prostu wykonawca do rob�t srk nie zatrudni� pracownik�w automatyki , ci si�
> poskar�yli a zz i ca�a "afera"

O to to.

Tomasz Ozon

nieprzeczytany,
18 paź 2009, 15:02:2918.10.2009
do

> Poraz kolejny m�ci si� likwidacja linii przez Szczawno - Zdr�j. Zakres prac
> w Wa�brzychu niestety jest ogromny i najlepszym rozwi�zaniem by by�o
> ca�kowite zamkni�cie ruchu i gruntowny remont podtorza.

Za��my �e linia przetrwa�a do dzi�. Jak my�lisz, w jakim by by�a stanie?
:D
Ja wyobra�am j� sobie tak: czynny 1 tor i na ca�ym odcinku brak mo�liwo�ci
mijanki, rozkradzione SRK, z�omiarze i z�odzieje w�gla za ka�dym krzaczkiem
;)

pozdr
TO

Odpowiedz wszystkim
Odpowiedz autorowi
Przekaż dalej
Nowe wiadomości: 0