Balsavimas dėl Nevyriausybinės organizacijos

20 views
Skip to first unread message

Justas Ingelevičius

unread,
Jan 25, 2012, 3:16:48 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
Sveiki,

patikslinu savo nuomonę dėl nevyriausybinės organizacijos. 

Neprieštarauju, kad būtų nevyriausybinė organizacija, palaikanti ryšius su partija ir ginanti laisvą informaciją. Tačiau manau, kad visiškai nelogiška kurti NAUJĄ nevyriausybinę organizaciją. Ir išlysti su ja kaip Pilypui iš kanapių.

Kaip AKL tarybos narys (labai blogas tarybos narys, nenusipelnęs visiškai) siūlau, visiems, kas nori nevyriausybinės organizacijos, ateiti kovo 2 d. į AKL "Atviras kodas Lietuvai" visuotinį susirinkimą, tapti nariais, išsikelti kandidatūras į tarybą, pirmininkus. Ir neišleidus nė lito gauti nevyriausybinę organizaciją, su ilgamečiu stažu, su keliais tūkstančiais sąskaitoje (kurie neleidžiami, nes nėra veiklos). O kas svarbiausia su žodžiu LIETUVA pavadinime (tai absoliučiai neįkainojama!).

Jei netinka įstatai, ar dar kas taip pat galima papildyti, tapus nariais ir pirmininkais. 

Gerai būtų, kad norintys apsireikštų anksčiau, yra tam tikra tarka, norint tapti nariais, dar būtų gerai, kad kokia rinkiminė pirmininkų kampanija facebooke, ar dar kur įvyktų.

Kas UŽ dalyvaukite, kas PRIEŠ teikite argumentus.

Justas Ingelevičius,
architektas

P.S. susirinkimo darbotvarkę įtrauktas punktas dėl AKL likvidavimo ir sąskaitoje esančių kelių tūkstančių paaukojimo maisto bankui.

Vytautas Butenas

unread,
Jan 25, 2012, 3:56:46 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
Manau, kad AKL reikalinga, ir mes tikrai galėtumėm prie jos jungtis, tik kažkaip paskutiniu metu šios organizacijos nesigirdi. Taip pat kažkiek kliudo tai, kad AKL orientuojasi būtent į programinę įrangą. Kai kalba pradeda eiti apie kitus dalykus, kurie įeina į sąvoką „laisva informacija“, kažkaip jokios NVO nesimato. Creative Commons nelabai reiškiasi, bent jau paskutiniu metu.

O gal galima sužinoti, kokie reikalavimai, norint tapti AKL nariu? Kartais kyla noras, bet kartais pagalvoju, kad gal aš ten netinkamas :)

2012/1/25 Justas Ingelevičius <jus...@zvejone.lt>

Augustinas K.

unread,
Jan 25, 2012, 6:39:55 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
Legaliai Creative Commons (CC) nieko bendro neturi su Piratų Partija.
Taip pat sunkiai įsivaizduoju bendradarbiavimą ateityje .

2012/1/25 Vytautas Butenas <kro...@gmail.com>:

Zogg

unread,
Jan 25, 2012, 7:02:13 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
On 01/26/2012 01:39 AM, Augustinas K. wrote:
> Legaliai Creative Commons (CC) nieko bendro neturi su Piratų Partija.
> Taip pat sunkiai įsivaizduoju bendradarbiavimą ateityje .

Kur downvote'o mygtukas kai jo reikia.

"""
To achieve the vision of universal access, someone needed to provide a
free, public, and standardized infrastructure that creates a balance
between the reality of the Internet and the reality of copyright laws.
That someone is Creative Commons.
"""

ir iš piratų principų:

"""
Autorinės teisės buvo sukurtos visuomenės naudai, siekiant paskatinti
kūrybą, tobulinimą ir kultūrinės saviraiškos platinimą. Norint pasiekti
šiuos tikslus, mums reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp bendrų prieinamumo
ir platinimo poreikių ir poreikių pripažinti bei apdovanoti autorius už
jų darbą. Mes teigiame, kad šiandieninė autorinių teisių sistema yra
nesubalansuota. Visuomenė, kurioje kultūrinė saviraiška bei žinios yra
laisvos ir lygiomis teisėmis prieinamos visiems jos nariams leidžia
gauti naudą visai visuomenei. Mes teigiame, kad plačiai paplitęs
sistemingas piknaudžiavimas šiandieninėmis autorių teisėmis trukdo
siekti anksčiau minėtų autorių teisių tikslų, ribodamas tiek kultūrinę
saviraišką, tiek ir jos pasiekiamumą.
"""

Negana to, ir Lietuviškame CC dirba šūsnis teisininkų, kurių interesai
kertasi su piratų principais.

Tikiuosi dabar aiškesnės ir bendrybės, ir tai, jog judama ta pačia kryptimi.

Zogg

unread,
Jan 25, 2012, 7:17:33 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
Dalyvausiu.

On 01/25/2012 10:16 PM, Justas Ingelevičius wrote:
> Sveiki,
>
> patikslinu savo nuomonę dėl nevyriausybinės organizacijos.
>
> Neprieštarauju, kad būtų nevyriausybinė organizacija, palaikanti ryšius su
> partija ir ginanti laisvą informaciją. Tačiau manau, kad visiškai nelogiška
> kurti NAUJĄ nevyriausybinę organizaciją. Ir išlysti su ja kaip Pilypui iš
> kanapių.

Visiškai sutinku, juolab organizacija jau su istorija ir žvaigždutėmis
prie nudirbtų darbų.

>
> Kaip AKL tarybos narys (labai blogas tarybos narys, nenusipelnęs visiškai)
> siūlau, visiems, kas nori nevyriausybinės organizacijos, ateiti kovo 2 d. į
> AKL "Atviras kodas Lietuvai" visuotinį susirinkimą, tapti nariais,
> išsikelti kandidatūras į tarybą, pirmininkus. Ir neišleidus nė lito gauti
> nevyriausybinę organizaciją, su ilgamečiu stažu, su keliais tūkstančiais
> sąskaitoje (kurie neleidžiami, nes nėra veiklos). O kas svarbiausia su
> žodžiu LIETUVA pavadinime (tai absoliučiai neįkainojama!).

Būtent.

>
> Jei netinka įstatai, ar dar kas taip pat galima papildyti, tapus nariais ir
> pirmininkais.
>
> Gerai būtų, kad norintys apsireikštų anksčiau, yra tam tikra tarka, norint
> tapti nariais, dar būtų gerai, kad kokia rinkiminė pirmininkų kampanija
> facebooke, ar dar kur įvyktų.
>
> Kas UŽ dalyvaukite, kas PRIEŠ teikite argumentus.
>
> Justas Ingelevičius,
> architektas
>
> P.S. susirinkimo darbotvarkę įtrauktas punktas dėl AKL likvidavimo ir
> sąskaitoje esančių kelių tūkstančių paaukojimo maisto bankui.

Successful troll. ;)

Augustinas K.

unread,
Jan 25, 2012, 7:18:23 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
Zogg, tuo tarpu kai Piratų Partijos (PP) labai aiškus tikslas yra sunaikinti/uždrausti "DRM" ar patentus, Creative Commons (CC) tikslas yra suteikti pasirinkimą, naudoti licencijas turinio platinimui, autoriui pačiam pasirinkti norimą platinimo būdą galimybes ir pan.

Reikėtų paminėti ir tai, kad CC labai sunkiai dirba prie "Science Commons", norėdama įdarbinti petobaitus naudingos informacijos, suteikti galimybę patentuoti (pigiau, greičiau, leisti naudoti nekomerciniais tikslais) išsprendžiant visas gretutinių teisių subtilybes ar kitus formalumus. 

Žinoma CC yra visada pasiruošusi bendrai diskutuoti ir aptarti visuomenei rūpimus klausimus, tačiau misija ir ideologija šiek tiek skiriasi. 

Augustinas.

2012/1/26 Zogg <zogg...@gmail.com>:

Augustinas K.

unread,
Jan 25, 2012, 7:21:11 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
Galbūt paprasčiau būtų pasakyti, kad CC tikslas yra vienas - advokatauti CC licencijom, kurias naudoja autoriai.

2012/1/26 Augustinas K. <augus...@digvm.com>

Augustinas K.

unread,
Jan 25, 2012, 7:24:42 PM1/25/12
to piratu...@googlegroups.com
Pasikartosiu - http://ycombinator.com/rfs9.html .

2012/1/26 Augustinas K. <augus...@digvm.com>

Justas

unread,
Jan 26, 2012, 5:33:19 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Kovoja su vienu, bet patys pradeda pirļæ½ti kaļæ½kļæ½ tiesiog kitokio. :) Tame esmļæ½, kad ļæ½monļæ½s patys gali pasirinkti, kas jiems ļæ½domu ir ko jiems reikia, kokiļæ½ jiems programinļæ½ ļæ½rangļæ½ naudoti. Joks ne nusikaltimas pirkti jļæ½ komercinļæ½ ar tuo labiau kurti, kelti ekonomikļæ½ ir t.t. Jei organizacija neturi kļæ½ veikti, tai turbļæ½t jos tie tikslai nļæ½ra pakankamai ļæ½domļæ½s visuomenei. Manau, nes atviras kodas nļæ½ra sprendimas programinļæ½s ļæ½rangos problemļæ½, tai tik viena iļæ½ alternatyvļæ½ su savo pliusais ir minusais. Nļæ½ra reikalo ļæ½ventai tikļæ½ti, kad iļæ½gelbļæ½s pasaulļæ½ ar tuo labiau kitiems pirļæ½ti tik tokiļæ½ naudoti. :)

Tas pats su partija, kai atrodo mes ļæ½ia kovojam, dļæ½l kokiļæ½ ļæ½vedļæ½ tikslļæ½? Jiems ir patiems tļæ½ puikiai sekasi daryti. Dabar tiesiog taip yra, kad dalis problemļæ½ yra globalios visiems bendros kaip bandymai cenzļæ½ruoti ļæ½odļæ½io, informacijos laisvļæ½, suteikti copyright'ui galias paļæ½eidinļæ½ti ļæ½moniļæ½ teises ir t.t. Valio, kad yra bendraminļæ½iļæ½ visame pasaulyje jau sprendļæ½ianļæ½iļæ½ ļæ½ias problemas. Tuo pat metu, nereiļæ½kia, kad mes turim vien aklai sekti jiems iļæ½ paskos ar karti kaip beļæ½dļæ½ioniukai. Mums ļæ½domu kas aktualu Lietuvoje, ir tai nereiļæ½kia, kad neturļæ½tume ar iļæ½ vis nļæ½ra svarbiausia pradļæ½ti nuo savļæ½s ir savo problemļæ½ kaip ļæ½teisinti beprasmiai laikmenļæ½ mokesļæ½iai, privatumo paļæ½eidimai ir panaļæ½iļæ½ problemļæ½ sprendimas.

Ypaļæ½ kai jļæ½s bent pabandykit paskaityti savo laiļæ½kus iļæ½ ļæ½ono. ļæ½sterikavimai, dļæ½l soft, vos ne religiniļæ½ ideologijļæ½. Tarkim aļæ½ visai nenorļæ½ļæ½iau prisidļæ½ti prie fanatikļæ½ partijos ar tokiļæ½ ļæ½moniļæ½ ten taip pat laukti. Galvļæ½ reikia naudoti, o ne dar vienļæ½ Murzininkļæ½ partijļæ½ sukurti ir tokius pat cirkus pasakoti, rļæ½kauti, tik apie skaitmeninļæ½ pasaulļæ½... Man atrodo, net atvirkļæ½ļæ½iai bļæ½tent tikslas ir yra visus apļæ½viesti kas yra kas, kokios alternatyvos. Bet ne pradļæ½ti isterijļæ½, dļæ½l Skype ar IRC naudojanļæ½iļæ½. Kaip ļæ½iaip panaļæ½iau ļæ½ eilinļæ½ interneto trolinimļæ½. Dļæ½l ko reikia susitikti, realiai nusprļæ½sti pagrindinius dalys, kaip automatiļæ½kai atsisijos visi fanatikai ar 15-meļæ½iai. Dabar tikrai panaļæ½u tik ļæ½ interneto trolinimļæ½ ar Pointless Internet Argument Forums, kur net nesiklausoma, o tik pasakojama savo...

Siļæ½lau susimļæ½styti. Kaip galima pirmadienļæ½ susitikti, aptarti viskļæ½, tuo paļæ½iu iļæ½ kart po to ir su ļæ½urnalistai pakalbļæ½ti. :)
Pagarbiai,
Justas Mikalauskas

On 2012.01.26 02:21, Augustinas K. wrote:
Galbļæ½t paprasļæ½iau bļæ½tļæ½ pasakyti, kad CC tikslas yra vienas - advokatauti CC licencijom, kurias naudoja autoriai.

2012/1/26 Augustinas K. <augus...@digvm.com>
Zogg, tuo tarpu kai Piratļæ½ Partijos (PP) labai aiļæ½kus tikslas yra sunaikinti/uļæ½drausti "DRM" ar patentus, Creative Commons (CC) tikslas yra suteikti pasirinkimļæ½, naudoti licencijas turinio platinimui, autoriui paļæ½iam pasirinkti norimļæ½ platinimo bļæ½dļæ½ galimybes ir pan.

Reikļæ½tļæ½ paminļæ½ti ir tai, kad CC labai sunkiaiļæ½dirbaļæ½prie "Science Commons", norļæ½dama ļæ½darbinti petobaitus naudingos informacijos, suteikti galimybļæ½ patentuoti (pigiau, greiļæ½iau, leisti naudoti nekomerciniais tikslais) iļæ½sprendļæ½iant visas gretutiniļæ½ teisiļæ½ subtilybes ar kitus formalumus.ļæ½

ļæ½inoma CC yra visada pasiruoļæ½usi bendrai diskutuoti ir aptarti visuomenei rļæ½pimus klausimus, taļæ½iau misija ir ideologija ļæ½iek tiek skiriasi.ļæ½

Augustinas.

2012/1/26 Zogg <zogg...@gmail.com>:

> On 01/26/2012 01:39 AM, Augustinas K. wrote:
>> Legaliai Creative Commons (CC) nieko bendro neturi su Piratļæ½ Partija.
>> Taip pat sunkiai ļæ½sivaizduoju bendradarbiavimļæ½ ateityje .

>
> Kur downvote'o mygtukas kai jo reikia.
>
> """
> To achieve the vision of universal access, someone needed to provide a
> free, public, and standardized infrastructure that creates a balance
> between the reality of the Internet and the reality of copyright laws.
> That someone is Creative Commons.
> """
>
> ir iļæ½ piratļæ½ principļæ½:
>
> """
> Autorinļæ½s teisļæ½s buvo sukurtos visuomenļæ½s naudai, siekiant paskatinti
> kļæ½rybļæ½, tobulinimļæ½ ir kultļæ½rinļæ½s saviraiļæ½kos platinimļæ½. Norint pasiekti
> ļæ½iuos tikslus, mums reikia iļæ½laikyti pusiausvyrļæ½ tarp bendrļæ½ prieinamumo
> ir platinimo poreikiļæ½ ir poreikiļæ½ pripaļæ½inti bei apdovanoti autorius uļæ½
> jļæ½ darbļæ½. Mes teigiame, kad ļæ½iandieninļæ½ autoriniļæ½ teisiļæ½ sistema yra
> nesubalansuota. Visuomenļæ½, kurioje kultļæ½rinļæ½ saviraiļæ½ka bei ļæ½inios yra
> laisvos ir lygiomis teisļæ½mis prieinamos visiems jos nariams leidļæ½ia
> gauti naudļæ½ visai visuomenei. Mes teigiame, kad plaļæ½iai paplitļæ½s
> sistemingas piknaudļæ½iavimas ļæ½iandieninļæ½mis autoriļæ½ teisļæ½mis trukdo
> siekti anksļæ½iau minļæ½tļæ½ autoriļæ½ teisiļæ½ tikslļæ½, ribodamas tiek kultļæ½rinļæ½
> saviraiļæ½kļæ½, tiek ir jos pasiekiamumļæ½.
> """
>
> Negana to, ir Lietuviļæ½kame CC dirba ļæ½ļæ½snis teisininkļæ½, kuriļæ½ interesai
> kertasi su piratļæ½ principais.
>
> Tikiuosi dabar aiļæ½kesnļæ½s ir bendrybļæ½s, ir tai, jog judama ta paļæ½ia kryptimi.
>
>>
>> 2012/1/25 Vytautas Butenas <kro...@gmail.com>:
>>> Manau, kad AKL reikalinga, ir mes tikrai galļæ½tumļæ½m prie jos jungtis, tik
>>> kaļæ½kaip paskutiniu metu ļæ½ios organizacijos nesigirdi. Taip pat kaļæ½kiek
>>> kliudo tai, kad AKL orientuojasi bļæ½tent ļæ½ programinļæ½ ļæ½rangļæ½. Kai kalba
>>> pradeda eiti apie kitus dalykus, kurie ļæ½eina ļæ½ sļæ½vokļæ½ ļæ½laisva informacijaļæ½,
>>> kaļæ½kaip jokios NVO nesimato. Creative Commons nelabai reiļæ½kiasi, bent jau
>>> paskutiniu metu.
>>>
>>> O gal galima suļæ½inoti, kokie reikalavimai, norint tapti AKL nariu? Kartais
>>> kyla noras, bet kartais pagalvoju, kad gal aļæ½ ten netinkamas :)
>>>
>>>
>>> 2012/1/25 Justas Ingeleviļæ½ius <jus...@zvejone.lt>
>>>>
>>>> Sveiki,
>>>>
>>>> patikslinu savo nuomonļæ½ dļæ½l nevyriausybinļæ½s organizacijos.
>>>>
>>>> Neprieļæ½tarauju, kad bļæ½tļæ½ nevyriausybinļæ½ organizacija, palaikanti ryļæ½ius su
>>>> partija ir ginanti laisvļæ½ informacijļæ½. Taļæ½iau manau, kad visiļæ½kai nelogiļæ½ka
>>>> kurti NAUJļæ½ nevyriausybinļæ½ organizacijļæ½. Ir iļæ½lysti su ja kaip Pilypui iļæ½
>>>> kanapiļæ½.
>>>>
>>>> Kaip AKL tarybos narys (labai blogas tarybos narys, nenusipelnļæ½s visiļæ½kai)
>>>> siļæ½lau, visiems, kas nori nevyriausybinļæ½s organizacijos, ateiti kovo 2 d. ļæ½
>>>> AKL "Atviras kodas Lietuvai" visuotinļæ½ susirinkimļæ½, tapti nariais, iļæ½sikelti
>>>> kandidatļæ½ras ļæ½ tarybļæ½, pirmininkus. Ir neiļæ½leidus nļæ½ lito gauti
>>>> nevyriausybinļæ½ organizacijļæ½, su ilgameļæ½iu staļæ½u, su keliais tļæ½kstanļæ½iais
>>>> sļæ½skaitoje (kurie neleidļæ½iami, nes nļæ½ra veiklos). O kas svarbiausia su
>>>> ļæ½odļæ½iu LIETUVA pavadinime (tai absoliuļæ½iai neļæ½kainojama!).
>>>>
>>>> Jei netinka ļæ½statai, ar dar kas taip pat galima papildyti, tapus nariais
>>>> ir pirmininkais.
>>>>
>>>> Gerai bļæ½tļæ½, kad norintys apsireikļæ½tļæ½ anksļæ½iau, yra tam tikra tarka, norint
>>>> tapti nariais, dar bļæ½tļæ½ gerai, kad kokia rinkiminļæ½ pirmininkļæ½ kampanija
>>>> facebooke, ar dar kur ļæ½vyktļæ½.
>>>>
>>>> Kas Uļæ½ dalyvaukite, kas PRIEļæ½ teikite argumentus.
>>>>
>>>> Justas Ingeleviļæ½ius,
>>>> architektas
>>>>
>>>> P.S. susirinkimo darbotvarkļæ½ ļæ½trauktas punktas dļæ½l AKL likvidavimo ir
>>>> sļæ½skaitoje esanļæ½iļæ½ keliļæ½ tļæ½kstanļæ½iļæ½ paaukojimo maisto bankui.
>>>
>>>


Vytautas Butenas

unread,
Jan 26, 2012, 5:59:33 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Komercinį softą pirkti, juo labiau kurti mūsų šalyje taip keliant savo ekonomiką, tikrai nėra blogai. Tačiau piratų partijos tiksluose yra pabrėžta kova prieš monopolijas, o taip pat atvirų standartų bei technologijų skatinimas. 

Svarbiau būtų ne tai, kad visur kišti atvirą kodą, bet garsiai aiškinti, kad yra alternatyvų. Vienas kraštutinumas - aiškinti, kad visur turi būti tik atviras kodas, kitas - legalizuoti bet kokį piratavimą, ir visiškai neliesti žmonių bei įmonių žmonių, naudojančių nulaužtą softą. Įtariu, kad yra mūsų tarpe tokių, kurie nori piratų partijos tik todėl, kad negautų baudos ar dar kažko, nes pas juos namie bei įmonėj vien tik nelegalį programinė įranga. Nemanau, kad toks turi būti tikslas.

Švedijos partijos tikslai, kurie išversti, yra geri, nes pakankamai abstraktūs. O mes besilaikydami jų galim ir taisyti tai, kas pas mus nesąmoningo pridaryta. Kad ir tie patys laikmenų mokesčiai - idėja būtų nebloga, jei būtų garantas, kad būtent autoriai ir gaus pinigus iš to, tačiau taip nėra. Išvis - kultūros skatinimas irgi turi būti svarbus.   O apie lozungą „autoriai patys turi užsidirbt“ aš galiu daug parašyt, bet ne čia.

P.S. Bijojau, kad prasidės amžinas „linux - čiulpia, windows - dieviškas dalykas“ karas, bet turėjau vilties, kad to nebus. Panašu, kad klydau...

2012/1/26 Justas <origi...@gmail.com>
Kovoja su vienu, bet patys pradeda piršti kažką tiesiog kitokio. :) Tame esmė, kad žmonės patys gali pasirinkti, kas jiems įdomu ir ko jiems reikia, kokią jiems programinę įrangą naudoti. Joks ne nusikaltimas pirkti ją komercinę ar tuo labiau kurti, kelti ekonomiką ir t.t. Jei organizacija neturi ką veikti, tai turbūt jos tie tikslai nėra pakankamai įdomūs visuomenei. Manau, nes atviras kodas nėra sprendimas programinės įrangos problemų, tai tik viena iš alternatyvų su savo pliusais ir minusais. Nėra reikalo šventai tikėti, kad išgelbės pasaulį ar tuo labiau kitiems piršti tik tokią naudoti. :)

Tas pats su partija, kai atrodo mes čia kovojam, dėl kokių Švedų tikslų? Jiems ir patiems tą puikiai sekasi daryti. Dabar tiesiog taip yra, kad dalis problemų yra globalios visiems bendros kaip bandymai cenzūruoti žodžio, informacijos laisvę, suteikti copyright'ui galias pažeidinėti žmonių teises ir t.t. Valio, kad yra bendraminčių visame pasaulyje jau sprendžiančių šias problemas. Tuo pat metu, nereiškia, kad mes turim vien aklai sekti jiems iš paskos ar karti kaip beždžioniukai. Mums įdomu kas aktualu Lietuvoje, ir tai nereiškia, kad neturėtume ar iš vis nėra svarbiausia pradėti nuo savęs ir savo problemų kaip įteisinti beprasmiai laikmenų mokesčiai, privatumo pažeidimai ir panašių problemų sprendimas.

Ypač kai jūs bent pabandykit paskaityti savo laiškus iš šono. Įsterikavimai, dėl soft, vos ne religinių ideologijų. Tarkim aš visai nenorėčiau prisidėti prie fanatikų partijos ar tokių žmonių ten taip pat laukti. Galvą reikia naudoti, o ne dar vieną Murzininkų partiją sukurti ir tokius pat cirkus pasakoti, rėkauti, tik apie skaitmeninį pasaulį... Man atrodo, net atvirkščiai būtent tikslas ir yra visus apšviesti kas yra kas, kokios alternatyvos. Bet ne pradėti isteriją, dėl Skype ar IRC naudojančių. Kaip šiaip panašiau į eilinį interneto trolinimą. Dėl ko reikia susitikti, realiai nuspręsti pagrindinius dalys, kaip automatiškai atsisijos visi fanatikai ar 15-mečiai. Dabar tikrai panašu tik į interneto trolinimą ar Pointless Internet Argument Forums, kur net nesiklausoma, o tik pasakojama savo...

Siūlau susimąstyti. Kaip galima pirmadienį susitikti, aptarti viską, tuo pačiu iš kart po to ir su žurnalistai pakalbėti. :)
Pagarbiai,
Justas Mikalauskas

On 2012.01.26 02:21, Augustinas K. wrote:
Galbūt paprasčiau būtų pasakyti, kad CC tikslas yra vienas - advokatauti CC licencijom, kurias naudoja autoriai.

2012/1/26 Augustinas K. <augus...@digvm.com>
Zogg, tuo tarpu kai Piratų Partijos (PP) labai aiškus tikslas yra sunaikinti/uždrausti "DRM" ar patentus, Creative Commons (CC) tikslas yra suteikti pasirinkimą, naudoti licencijas turinio platinimui, autoriui pačiam pasirinkti norimą platinimo būdą galimybes ir pan.

Reikėtų paminėti ir tai, kad CC labai sunkiai dirba prie "Science Commons", norėdama įdarbinti petobaitus naudingos informacijos, suteikti galimybę patentuoti (pigiau, greičiau, leisti naudoti nekomerciniais tikslais) išsprendžiant visas gretutinių teisių subtilybes ar kitus formalumus. 

Žinoma CC yra visada pasiruošusi bendrai diskutuoti ir aptarti visuomenei rūpimus klausimus, tačiau misija ir ideologija šiek tiek skiriasi. 

Augustinas.

2012/1/26 Zogg <zogg...@gmail.com>:

> On 01/26/2012 01:39 AM, Augustinas K. wrote:
>> Legaliai Creative Commons (CC) nieko bendro neturi su Piratų Partija.
>> Taip pat sunkiai įsivaizduoju bendradarbiavimą ateityje .

>
> Kur downvote'o mygtukas kai jo reikia.
>
> """
> To achieve the vision of universal access, someone needed to provide a
> free, public, and standardized infrastructure that creates a balance
> between the reality of the Internet and the reality of copyright laws.
> That someone is Creative Commons.
> """
>
> ir iš piratų principų:
>
> """
> Autorinės teisės buvo sukurtos visuomenės naudai, siekiant paskatinti
> kūrybą, tobulinimą ir kultūrinės saviraiškos platinimą. Norint pasiekti
> šiuos tikslus, mums reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp bendrų prieinamumo
> ir platinimo poreikių ir poreikių pripažinti bei apdovanoti autorius už
> jų darbą. Mes teigiame, kad šiandieninė autorinių teisių sistema yra
> nesubalansuota. Visuomenė, kurioje kultūrinė saviraiška bei žinios yra
> laisvos ir lygiomis teisėmis prieinamos visiems jos nariams leidžia
> gauti naudą visai visuomenei. Mes teigiame, kad plačiai paplitęs
> sistemingas piknaudžiavimas šiandieninėmis autorių teisėmis trukdo
> siekti anksčiau minėtų autorių teisių tikslų, ribodamas tiek kultūrinę
> saviraišką, tiek ir jos pasiekiamumą.
> """
>
> Negana to, ir Lietuviškame CC dirba šūsnis teisininkų, kurių interesai
> kertasi su piratų principais.
>
> Tikiuosi dabar aiškesnės ir bendrybės, ir tai, jog judama ta pačia kryptimi.
>
>>
>> 2012/1/25 Vytautas Butenas <kro...@gmail.com>:

>>> Manau, kad AKL reikalinga, ir mes tikrai galėtumėm prie jos jungtis, tik
>>> kažkaip paskutiniu metu šios organizacijos nesigirdi. Taip pat kažkiek
>>> kliudo tai, kad AKL orientuojasi būtent į programinę įrangą. Kai kalba
>>> pradeda eiti apie kitus dalykus, kurie įeina į sąvoką „laisva informacija“,
>>> kažkaip jokios NVO nesimato. Creative Commons nelabai reiškiasi, bent jau
>>> paskutiniu metu.
>>>

>>> O gal galima sužinoti, kokie reikalavimai, norint tapti AKL nariu? Kartais
>>> kyla noras, bet kartais pagalvoju, kad gal aš ten netinkamas :)
>>>
>>>
>>> 2012/1/25 Justas Ingelevičius <jus...@zvejone.lt>
>>>>
>>>> Sveiki,
>>>>
>>>> patikslinu savo nuomonę dėl nevyriausybinės organizacijos.
>>>>
>>>> Neprieštarauju, kad būtų nevyriausybinė organizacija, palaikanti ryšius su
>>>> partija ir ginanti laisvą informaciją. Tačiau manau, kad visiškai nelogiška
>>>> kurti NAUJĄ nevyriausybinę organizaciją. Ir išlysti su ja kaip Pilypui iš
>>>> kanapių.
>>>>
>>>> Kaip AKL tarybos narys (labai blogas tarybos narys, nenusipelnęs visiškai)
>>>> siūlau, visiems, kas nori nevyriausybinės organizacijos, ateiti kovo 2 d. į
>>>> AKL "Atviras kodas Lietuvai" visuotinį susirinkimą, tapti nariais, išsikelti
>>>> kandidatūras į tarybą, pirmininkus. Ir neišleidus nė lito gauti
>>>> nevyriausybinę organizaciją, su ilgamečiu stažu, su keliais tūkstančiais
>>>> sąskaitoje (kurie neleidžiami, nes nėra veiklos). O kas svarbiausia su
>>>> žodžiu LIETUVA pavadinime (tai absoliučiai neįkainojama!).
>>>>
>>>> Jei netinka įstatai, ar dar kas taip pat galima papildyti, tapus nariais
>>>> ir pirmininkais.
>>>>

Justas

unread,
Jan 26, 2012, 6:38:36 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Monopolijų sprendimas yra laisvo vartotojo pasirinkimo ir konkurencijos skatinimas. Dabar vien atviro kodo propagavimas to niekaip nesprendžia, netgi atvirkščiai sukuria kažkokias išskirtines teises būtent vienai ir išskirtinei programų grupei.

Kaip jau rašiau, pirma patiems reikia konkrečiai išsiaiškinti tikslus. Kitaip niekada nebus supratimo, sutarimo, tuo labiau naivu tikėtis, kad kažkas palaikys ar prisijungs prie žmonių, kurie net savo problemų nepajėgūs spręsti. Kam reikalingas susitikimas, kuriame reikia aptarti tuos klausimus, o tada nieko blogo nėra, kad dalis žmonių atkris, nes toks tikslas ir yra pradėti konkrečius veiksmus. Dabar truputį panašu į atvirą kodą, kai kiekvienas gali prisidėti, bet už nieką niekas neatsako. Tai ir būna tik toks balaganas. :)    
Pagarbiai,
Justas Mikalauskas

Mantas

unread,
Jan 26, 2012, 7:06:01 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Pritariu dėl susitikimo.

Justai M., kažkaip supainiojai temas, apie Skype rašiau kitoje...
Beje, labai liūdna, bet visiškai nesupratai ką ten parašiau. Rašiau,
ne apie atvirą kodą, o apie tai, kad Skype tikslingai saugo savo
komunikacijos protokolą, tam, kad sustiprinti savo monopolijos
pozicijas ir toks atvejis labai aiškiai aprašytas tikslų ir principų
dokumente. Nelabai suprantu prie ko čia atviras kodas?

Ir noriu pabrėžti, kad nėra čia jokios diskusijos apie programinės
įrangos naudojimą ar nenaudojimą, kalbu tik apie tai, kas parašyta
tikslų ir principų dokumente, nes manau, kad kai kurie veiksmai jiems
prieštarauja. Jei neprieštarauja, tai pateikite argumentuotą nuomonę,
kad aš klystu ir diskusija bus baigta.


--
                Mantas aka sirex
     __o                                   /\
   _ \<,_   -- launchpad.net/~sirex --  /\/  \
___(_)/_(_)_____________________________/_/    \
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Justas

unread,
Jan 26, 2012, 7:23:37 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Skype daug š daro, čia net nėra apie ką diskutuoti. Kaip Microsoft gerą
monopoliją Lietuvoje prasukę. Tą reikia keisti. Tik kelių žmonių
sutarimas nenaudoti vienos, kitos programos to niekaip neįtakoja. :)

Juk nėra tikslas Microsoft išvyti iš Lietuvos ar pan. Tiesiog reikia
žmones šviesti apie alternatyvas, suteikti galimybę rinktis. Priversti
atsisakyti MS galima tik valstybines įstaigas. Dar švietimo įstaigose
sukurti galimybę rinktis.

Pagarbiai,
Justas Mikalauskas

Justas

unread,
Jan 26, 2012, 7:27:37 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Kaip ir nėra ko isteriškai bijoti kažkokios programos ar gamintojo. Vis tiek nei vienas nėra šventas. :) Nenaudosim Microsoft, naudosim Google, o kuris mažesnis blogis..? :)) 

Mantas

unread,
Jan 26, 2012, 7:41:01 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Nei Microsoft, nei Google, nei Skype nėra blogis aš pats vienaip ar kitaip visų jų produkcija naudojuosi, todėl, kad tam tikrose situacijose nėra pasirinkimo, dėl jų sukurto lock-in efekto ir dominuojančios padėties rinkoje. Nieko tame blogo nėra.

Pats rašai, kad turime šviesti visuomenę apie alternatyvas, tai aš dabar būtent tą ir padariau, nušviečiau visuomenę, kad yra alternatyvos. Jei alternatyvų nebūtų arba jos būtų labai prastos, tikrai nieko nerašyčiau.

Bet dar kartą pakartosiu, kad noriu atkreipti dėmesį į tai, ar tikrai visi gerai supranta surašytus tikslus ir principus, nes iš tam tikrų veiksmų ir šneku, panašu, kad kai kurie žmonės prisidengdami tais gražiai aprašytais tiksliai, patys jų nepaiso/nesupranta ir siekia partijos kūrimo vedami kažkokiais savo asmeniniais tikslais.


2012 m. sausio 26 d. 14:27, Justas <origi...@gmail.com> rašė:
Kaip ir nėra ko isteriškai bijoti kažkokios programos ar gamintojo. Vis tiek nei vienas nėra šventas. :) Nenaudosim Microsoft, naudosim Google, o kuris mažesnis blogis..? :)) Kestas

unread,
Jan 26, 2012, 8:21:07 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Aš irgi matau tendencija, kad keli nariai jaučiai, lyg čia ne piratu partija, o AKL ir visur kur reikia ir nereikia kiša atvira kodą. Jau per susitikimus tai ankščiau matėsi, dėl to ir sunku po kažką daryti, kai žmogui ne politika, o AKL galvoje.


2012/1/26 Mantas <sir...@gmail.com>--
Pagabiai,
Kestas
Kes...@gmail.com

Vytautas Butenas

unread,
Jan 26, 2012, 9:45:51 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com

Tai, kaip supratau, žmogui, kuriam patinka naudot atvirą kodą, o kompiuteryje nesisuka piratiniai windows, kelias į partiją uždarytas?

antstolio padėjėjas Gediminas Lizaitis

unread,
Jan 26, 2012, 9:50:14 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
Manau reikia baigti groti emocijom ir ginčytis kas geriau windozė ar linuxas, ar koks briedas, nekonstruktyvu. Mano manymu kok skirtumas, jeigu tu prijauti idėjom ir dirbi, kad tas idėjas įgyvendinti, tai nesvarbu ar vairuoji Ferrari, ar VW Golf, ar Peschkomobil-2000. Who fuckin cares.Manau, kad statyti kažkokius kriterijus atrankai dar per anskti, pirma užduokim klausimus po to šaudykim.

2012/1/26 Vytautas Butenas <kro...@gmail.com>--
Pagarbiai,
 antstolio padėjėjas Gediminas Lizaitis

Tel. +37065279272

Vytautas Butenas

unread,
Jan 26, 2012, 9:57:22 AM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com

Tu palauk... Manau, reikalas ateis iki pozicijos apie balsavimą internetu. Esu įsitikinęs, kad ten irgi bus didelių nesutarimų...

Kestas

unread,
Jan 26, 2012, 3:30:51 PM1/26/12
to piratu...@googlegroups.com
tik parašęs ir išsiuntęs supratau, kad turbūt ne taip pamąstysite :)

Aš sveikinu AKL iniciatyva ir manau, kad ji būtų puiki proga reikšti mintimis, tiems kas nori organizacijos, kadangi ji turi vardą ir idyrbi keliais mus dominančiais klausimais.

Ar mums, piratų partijai reikalingi AKL'iečiai? Tai žinoma, kad reikalingi. Būkit ir žydėkit. Problemą kuria aš matau, yra ta, kad žmogus paklausė ar galime susirinkti skype ir pašnekėti, o kažkas pradėjo sakyti, kad skype yra prieš mūsų ideologija, tai čia klaidinga. juk vienas iš principu yra, kad žmogus turi teisė naudoti kokia nori programinė įranga. Jeigu jis nori per skype, gal kas norės irgi, kiti per IRC irgi ok. Taip nesutinku, kad turi būti viskas open source, kaip protokolas pokalbiu sistemos, ne tai monopolijas kuria, o lobistai su įstatymais.

Aš asmeniškai laiko gaišti čia neketinu dėl skype vs IRC ir Windows vs Linux karū, nes man nėra skirtumo ką žmonės naudoja. 

Kalbant apie balsavimo internetu pozicijas ir kitas, tai nesuprantu koks skirtumas. Yra nustatyti principai, jie ir yra. Piratų partijos veikla yra tik tuose principuose, kiti klausimai yra jūsų, o ne politinės partijos nuomonė. Jeigu kada spręsime ir norėsime įtraukti apie el balsavimą klausimą, tai tik visiems sutarus.

Kviečiu diskutuoti ir rasti mums siaura viduriuką o ne blaškytis po šonus.

P.S. Net nemanau, kad skype yra monopolininkas, nes FB chatu turbūt jau daugiau kas naudojasi.

2012/1/26 Vytautas Butenas <kro...@gmail.com>--
Pagabiai,
Kestas
Kes...@gmail.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages