Į debatus?

50 views
Skip to first unread message

Aidis Stukas

unread,
Aug 27, 2012, 6:33:45 AM8/27/12
to piratu...@googlegroups.com
http://tv.lrytas.lt/?id=13460091721344372918
Ar LPP turi nuomone apie sodros įmokas ir pensijas?

Aidis Stukas

unread,
Sep 4, 2012, 5:16:50 PM9/4/12
to piratu...@googlegroups.com

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 4, 2012, 9:13:35 PM9/4/12
to piratu...@googlegroups.com
Visų pirma, jokios atskiros problemos nebus išspręstos, jeigu nebus atsakyta į esminį klausimą: Dviejų tūkstančių metų senumo vakarų civilizacijos, pastatytos ant Antikos kultūros ir judaizmo-krikščionybės pasaulėžiūros pamatų, vystymasis priėjo aklavietę ir peraugo į globalią sisteminę krizę. Kokia koncepcija pakeis šią, agonizuojančią? Ar mes ir toliau gyvensime pagal kelis tūkstantmečius naudojamą minios-"elito" totalitarinio valdymo sistemą, kol susinaikinsime? Ar sukursime naują, realaus bendradarbiavimo, o ne pseudodemokratiniais lozungais, paremtą visuomenę?

Mano atsakymai į šiuos nelabai protingo demagogo (tikriausiai, E. Jakilaičio) paruoštus klausimus:
 1. Visų pirma reikia užfiksuoti, kad "Sodra" - tai ne savarankiška įstaiga, o VALSTYBINĖ organizacija, kuri tiesiog perskirsto VISUOMENĖS uždirbtus pinigus. Todėl klausimą reikia formuluoti kitaip: Ar galima pasiekti, kad MOKESČIAI dirbantiems valstybės piliečiams būtų mažinami, o VALSTYBĖS IŠLAIKYMAS jau savo atidirbusiems piliečiams didinamas?

  Taip, galima. Reikia pakeisti visą valstybėje sukuriamos vertės perskirstymo mechanizmą. Nenormalu, kad panašių intelektualinių gabumų reikalaujantis VALSTYBEI reikalingas darbas būtų taip skirtingas vertinamas (pvz., finansų, švietimo ir gydymo sektoriai). Valstybės mokesčių politika turi būti taip subalansuota, kad nesvarbu kokiame ūkio sektoriuje dirba žmogus, jo pajamos priklausytų tik nuo jo darbo krūvio ir nuo jo darbo atsakomybės (pvz., absoliutus nonsensas, kad valstietis, savo rankomis maitinantis visuomenę, uždirba keliasdešimt kartų mažiau negu notaras, bukai dėliojantis parašus ant popieriukų).

 1. Vėl išvirkščiai ir tendencingai suformuluotas klausimas, provokuojantis nekonstruktyvią diskusiją. Klausimas turi būti keliamas: Kiek laiko ir kokį darbą turi dirbti pilietis, kol VALSTYBĖ (t.y. visi kiti dirbantys piliečiai) perims jo išlaikymą ant savo pečių?

  Akivaizdu, kad darbas darbui nelygu, todėl natūralu, kad vertinti reikia ne pagal žmogaus amžių, o pagal jo darbo stažą - kas atitinka jo indėlį į bendrą visuomenės gerovę. "Kruvinoje ir represinėje" valstybėje - Tarybų Sąjungoje į pensiją pilietis išeidavo pradirbęs valstybės labui 25-30 metų, kai kurių profesijų -15. Laisvoje ir pagal progresyvius rinkos dėsnius gyvenančioje Lietuvoje reikėtų užtikrinti bent jau ne blogesnes sąlygas laisviems ir nerepresuojamiems piliečiams...

 1. Kaip jau įprasta - vėl tendencingas klausimas, iš kurio formuluotės akivaizdu, kad klausiantysis net probėgšmomis nesusipažinęs su Lietuvos teisine baze, kurioje jokiems Lietuvos piliečiams nesuteikiamos jokios išskirtinės teisės, lyginant su kitais Lietuvos piliečiais. Todėl nėra net pagrindo kelti klausimų apie kokią nors kieno nors diskriminaciją.

  Klausimas apie pederastų ir lesbiečių "santuokas" vėlgi demonstruoja, kad klausiantysis neišmano dar ir valstybinės kalbos - "Lietuvių kalbos žodyne" žodis santuoka turi aiškią ir konkrečią prasmę: "savanoriška vyro ir moters sąjunga, sukurianti šeimą, vedybos". Na o jeigu kažkas nori su kitu asmeniu valdyti bendrą turtą, dalintis konfidencialia informacija ir turėti kitokius partneriškus (LKŽ: partneris - "draugas, bendrininkas, kompanionas") santykius, tą jis gali apiforminti abipusių sutarčių pagrindu bet kuriame notariate. Taip kad ir ši klausimo dalis neturi nieko bendro su realiomis problemomis ir yra grynai agitacinio-propagandistinio pobūdžio.

 1. Ir vėl ne nuo to galo formuluojamas klausimas. Klausti reikėtų: Ar mūsų valstybei yra reikalingi nauji piliečiai? Ar mes norime, kad Lietuvoje gimtų daugiau žmonių? Ir ką gi daryti kad taip būtų?

  Kadangi aš asmeniškai siekiu, jog Lietuvoje kiekvienais metais gimtų kuo daugiau būsimų Lietuvos piliečių, mano akimis situacijos vertinimas toks: gistamumo problema yra kompleksinė ir spręsti ją galima tik kompleksinėmis priemonėmis.
  Paskutinių 20-ies metų praktika parodė, kad šiuo metu VIENINTELĖ priemonė, kurios pagalba buvo padidintas gimstamumas laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje - tai 2 metų tėvystės atostogos su atitinkamomis išmokomis (žr. gimstamumo statistiką).

  Kalbant apie išmokas, reikia nepamiršti, kad tai ne "kažkieno", o VISŲ DIRBANČIŲ PILIEČIŲ sukuriamos vertės dalis, kuri skiriama PAGIMDYTI IR UŽAUGINTI naujus piliečius. Kad ir kaip tai ciniškai beatrodytų, tačiau laisvos rinkos ir klestinčio kapitalizmo sąlygomis valstybės piliečiai yra priversti "nusipirkti" būsimuosius savo bendrapiliečius iš tų, kas ne tik sutinka juos pagimdyti mainais į išmokas, bet po to dar 16 metų juos augina praktiškai VIEN TIK SAVO lėšomis. O jeigu mes norime sumažinti naujos kartos "kainą" tiesioginėmis išmokomis, reikia šalinti tas kliūtis dėl kurių suaugę valstybės piliečiai atsisako auginti daugiau negu 1-2 vaikus arba išvis lieka bevaikiais.

  Pagrindinės kliūtys:

  - neužtikrinta ateitis - pora, neįsivaizduojanti kaip gyvens po metų, po penkių, negali prisiimti atsakomybės rūpintis nauja gyvybe, o juo labiau keliomis;
  - drastiškas gyvenimo komforto mažėjimas su kiekvienu nauju vaiku - tai tiesiogiai susiję su mūsų valstybėje veikiančios ekonomikos modeliu, pagal kurio dėsnius, vidutiniškas pajamas gaunantis Lietuvos pilietis negali išlaikyti savo antrosios pusės su keliais vaikais. Ir netgi du dirbantys suaugę negali užtikrinti pakankamo komforto daugiavaikei šeimai;
  - "antišeimyninio" gyvenimo būdo propaganda - hedonizmo kultas ir "gyvenimas dėl savęs" neturi nieko bendro su vaikais ir apskritai su šeima, todėl tokios kultūros dominavimas slopin poreikį turėti šeimą ir vaikų;
  - pasaulėžiūra ir individo psichologija - žmogus auklėjamas ir auginamas kaip egocentriška asmenybė, vaikus vertina kaip "asmeninės laisvės" suvaržymą.

  Sprendimai šalinti šias kliūtis:

  - kardinaliai pertvarkyti ekonominį-finansinį valstybės modelį;
  - atsisakyti antišeimyninės, išskirtinai hedonistinės, (anti)kultūros propagandos;
  - auklėjimo ir ugdymo sistemą orientuoti ne į atomizuotos, "individualistinės" visuomenės kūrimą, o tiksliau, skaldymą, bet į "šeimos - pagrindinės visuomenės ląstelės" modelį.

 1. Privatūs kaupiamieji fondai - tai parazitinis finansinių struktūrų įrankis skirtas bendrą VALSTYBĖS piliečių turtą "teisėtomis priemonėmis" perimti į privačias rankas. Pertvarkant valstybės valdymo struktūras jų turi tiesiog nelikti.

 1. Prieš ką nors skatinant reikia pirmiausią įvertinti. Ir šitas vertinimas turi remtis metrologiškai pagrįsta sistema. Dabartinė ekonomika NETURI TOKIOS SISTEMOS, kadangi pagrindinis jos vertinimo argumentas - BėVėPė - skaičiuojamas litais, doleriais, eurais ar bet kokia kita valiuta, kurios vertė yra SANTYKINĖ, o ne absoliuti. Trumpas paaiškinimas: metras visada yra metras, kilogramas - yra kilogramas, o štai piniginio vieneto vertė NUOLATOS kinta... Maža to, ji priklauso ne nuo objektyvių aplinkybių, o nuo tą SANTYKINĘ vertę nustatinėjančių finansinės veiklos subjektų. Taip kad žiūrint iš objektyvios mokslinės pusės, šiuolaikinė vakarų ekonomika yra ne mokslas, o spekuliatyvių teorijų rinkinys.

  Maža to, netgi nekreipiant dėmesio į metrologinį vakarų ekonomikos mokslo nepakankamumą, reikia apsibrėžti, ką KONKREČIAI mes vadiname terminu "ekonomika"? Iš principo, yra du variantai:
  1 - "Ekonomika" - tai mokslas, kurio pagalba AŠ ASMENIŠKAI tapsiu turtingas, o ant kitų man nusispjauti;
  2 - "Ekonomika" - tai mokslas, kuris nurodys kaip organizuoti VALSTYBĖS ūkį, kad visi jos piliečiai su kiekviena diena būtų vis turtingesni.

  Dabartinis vakarų ekonomikos "mokslas" visą savo dėmesį skiria kaip "teisėtomis priemonėmis turtą iš svetimos kišenės persidėti į savo". Visa tariama "vakarietiškod civilizacijos" ekonominė gerovė remiasi į globalizuotame pasaulyje veikiantį "trečiųjų" šalių finansinio išnaudojimo mechanizmą. Lietuva - tiesiog dar vienas Vakarų monstro donoras. Todėl skatinti tokią ekonomiką yra ne tik beprasmiška - tai elementari savižudybė, ką puikiai demonstruoja 20-ies metų PRAKTINIS šios ekonomikos taikymas.

  Vadinasi ir klausimas turėtų būti keliamas taip: Kaip atsisakyti parazitinės-donorinės ekonomikos ir pereiti prie autonominės valstybės ūkio valdymo sistemos, leisiančios turtėti kiekvienam dirbančiam visuomenės nariui?

  Trys pasiūlymai ta linkme:
  1 - atsisakyti VISŲ užsienio kreditų. Visas lėšas, kurių reikia valstybės funkcionavimui būtina rasti pačioje valstybėje. Tai aksioma.
  2 - valstybinis piniginis vienetas turi būti nepriklausomas nuo parazitinės pasaulinės aukso-dolerio platinimo sistemos. Absurdas, kai pinigų kiekis valstybėje priklauso ne nuo joje bendru darbu sukuriamos vertės, o nuo antvalstybinių organizacijų globaliu mąsteliu vykdomų fiskalinių spekuliacijų, bei nuo svetimą piniginį vienetą emituojančios institucijos politikos.
  3 - nacionalizuoti VISAS natūralias monopolijas ir valstybinės reikšmės įmones.
  4 - PRIVALOMAS PUNKTAS - valstybinių įmonių vadovai turi ASMENIŠKAI (savo turtu ir laisve) atsakyti už jų veiklos efektyvumą.

 1. Visiškai propagandistinis klausimas... VISI litai yra atspausdinti ir sunumeruoti Lietuvos banko: taigi, absoliučiai visa piniginė masė, cirkuliuojanti Lietuvos ekonomikoje yra legali. O tai, kad dalies pinigų cirkuliacijos nesugeba sukontroliuoti valstybės valdymo struktūros, tiesiog prikišamai parodo šių struktūrų defektyvumą.

  Natūrali išvada - reikia keisti ne tik ekonominį-finansinį valstybės modelį (apie ką jau minėta anksčiau), bet ir pačią VALSTYBĖS VALDYMO STRUKTŪRĄ.

 1. 1 - Kiekvienas gaunantis bedarbio pašalpos privalo dirbti tas pašalpas išmokančios savivaldybės suorganizuotus darbus. Mokėti darbingam žmogui pašalpą, jam nedirbant - yra parazitizmo ugdymas.
  2 - Panaikinti bet kokias išeitines pašalpas valstybinio sektoriaus darbuotojams.
  3 - Savivaldybių Darbo biržų vadovų atlyginimą tiesiogiai susieti su įdarbintų asmenų procentu.

  O apskritai, valstybės ekonomika turi būti organizuojama tokiu būdu, kad joje visada būtų nedidelis, kontroliuojamas darbo vietų perteklius.

 1. Valstybė - tai VIENINTELIS garantas saugantis visuomenę, kad viena socialinė grupė neparazituotų kitos sąskaita. Deja mūsų valstybei dar toli iki tokio idealo. Tiksliau ji organizuota visiškai priešingai: dabartinės Lietuvos valstybės struktūros ištikimai saugo, kad viena maža visuomenės dalis galėtų saugiai parazituoti likusios daugumos sąskaita.

  Natūralu, valstybė ne tik privalo reguliuoti kainas, bet ir organizuoti savo veiklą taip, kad ilgalaikėje perspektyvoje marža tarp savikainos ir kainos galutiniam vartotojui nuolatos mažėtų. Kainas (o taip pat ir savikainą) kontroliuoti galima tik valdant pagrindines visą šalies ekonomiką formuojančias ūkio struktūras: natūralias monopolijas, žaliavų ir energijos tiekimą, finansinį sektorių bei atskiras įmones, įtakojančias makroekonominius procesus.

 1. "VALSTYBĖ" - tai yra ją sudarantys PILIEČIAI. Taip kad ir šis klausimas vėl taiko į dausas, o tiksliau, provokuoja beprasmę diskusiją. Klausimas turėtų būti toks: Kaip paskirstyti kolektyvinę ir asmeninę piliečių atsakomybę? O tiksliau netgi taip - kuriuos klausimus piliečiai turi spręsti bendrai, o kuriuos asmeniškai?

  Ir štai paaiškės, kad praktiškai visi klausimai, kurie tik išeina už "kiemo ribos" tiesiogiai liečia mažesnę ar didesnę bendruomenę, tai yra - vienokio ar kitokio lygmens "valstybines struktūras".

  Kadangi jėzuitiškas klausimų sudarinėtojas savo klausimą kreipė apskritai į kitą pusę ir norėjo įteigti, jog "valstybė vis dar per daug turi, todėl reikia atiduoti valstybės turtą į patikimas privačias rankas", turiu atsakyti, kad šioje iškreiptoje pseudomokslinėje ekonomikoje, nagingos privačios rankelės piliečius apiplėš nepalyginamai žiauriau, nei, tegu ir ne tokius įspūdingus pelnus demonstruojančios, negrabios valstybinės letenos.

  Taip kad privatizuota jau smarkiai per daug, dabar reikia pradėti susigrąžinti mūsų VALSTYBĖS EKONOMIKĄ į valstybės - tai yra - VISŲ MŪSŲ rankas.

Vytautas Butenas

unread,
Sep 5, 2012, 3:46:52 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
Pirmiausia - ar mums verta eiti į debatus, kai mūsų formaliai dar net nėra? :)

Gerai pasakyta „pabrainstorminkime“. Mano nuomonė daugeliu klausimų yra ne tokios radikalios, kaip Lauryno. Aš nesu nusiteikęs taip socialistiškai(jei neteisingai išsireiškiau - atsiprašau). Kai kuriais atvejais netgi priešinga. Bet tikiu, kad bediskutuodami galim surasti tikrąją ir normalią savo kryptį. Žinoma, kol kas Piratų Partijos tiklsai yra pakankamai siauri ir minėtų klausimų neapima, bet pamėginti galima...
Tik gaila, kad kllausimai yra itin populistiniai.

1. Mokesčiai sodrai. Kad Sodra gautų mažiau pinigų, o jos išlaikomieji - daugiau, idėja pakankamai utopiška, bet situaciją truputį pataisyti įmanoma nebent pačios sodros radikaliu reorganizavimu: mažinti ten dirbančiųjų skaičių, didelę darbo dalį perkeliant automatizuotoms sistemoms. Taip pat nemažai  reiktų peržiūrėti ir „nukirpti“ bereikalingas išlaidas. Pvz valstybinėse įstaigose naudoti atviro kodo programinę įrangą (kas nenori mokytis dirbti su OpenOffice ir Linux - lauk iš darbo), taip išvengiant didelių išlaidų PĮ pirkimui. Iš tiesų tai labai nepakels pensijų, bet bent jau bus žengtas žingsnis link tvarkingesnės sistemos.

2. Pensinis amžius - dalykas itin subjektyvus. Šioj vietoj kažkiek sutinku su Laurynu, kad svarbu yra ne bendras amžius, bet stažas vienoj ar kitoj darbovietėj. Programuotojo ir statybininko pensinis amžius ir negali būti vienodas - organizmo apkrovos visai kitos. Tačiau turėtų būti minimalus stažas, po kurio jau galima išeiti poilsiaut...

3. Valstybiniu lygmeniu nemanau, kad homoseksualūs asmenys diskriminuojami - lygių galimybių įstatymas juk yra, ir teigia, kad dėl seksualinės orientacijos diskriminuoti negalima. Juos diskriminuoja visuomenė. O kad visuomenė pasikeistų - reikia LABAI daug darbo ir laiko. Aišku, betn jau aš nepasisakau už homoseksualios santuokos įteisinimą. Bet aš esu senamadiškas bei katalikas(užmėtykit mane kiaušiniais dabar :P ), ir tikra santuoka man yra bažnyčioje, o ne santuokų rūmuose. Įteisinti partnerystę galima ir tarp tos pačios lyties asmenų. Aš manau, kad net ir homoseksualios orientacijos žmonės yra žmonės, ir jie turi jausmus, kuriuos nori parodyti...

4. Bėda yra ne motinystės ar tėvystės išmokų dydyje bei atostogų ilgume, bet žmonių siukčiavime šitoj vietoj. Nieko tokio, jei žmogus gauna beveik visą darbo metu gautą algą. Bėda yra tame, kad kai kurie asmenys prieš gimdant fiktyviai pasididindavo savo atlyginimą iki nerealių skaičių. Aš, žinoma, nežinau, kaip dabar, bet šitoj vietoj reikia daugiau kontrolės. Taip pat manau, kad tėvystės/motinystės atostogose esantiems asmenims neturi būti draudžiama papildomai užsidirbti...

5. Kaupiamieji fondai savaime nėra blogai. Aš gal visai norėčiau sulaukęs pensijinio amžiaus pasiimti viską, kas man priklasuo, ir kur nors investuoti, o ne kas mėnesį gauti kažkokią pašalpą... Be to - dabar, kai mokama į sodrą, tai ne kaupiama pensija sau, o išlaikomi kiti pensininkai. Dėl pervedimų negaliu nieko pasakyt, nes nesu išanalizavęs dabartinės padėties.

6. Ekonomikos skatinimas, mano nuomone, yra visuomenės gyvenimo lygio kėlimas. Kadangi daug kas pas mus vis dar paremta pinigais, tai esmė - daugiau pinigų į valstybė turi ateiti negu išeiti.
Piratų partija, būdama technologiškai orientuota, galėtų siūlyti štai ką:
I.Mažinti išlaidas viešajame sektoriuje propaguojant atvirą kodą, nemokamas alternatyvas, taip mažinant bereikalingas išlaidas.
II. Reformuoti autorinių teisių bei patentų sistemas taip, kad inovacijos bei kūrybiškumas nebūtų smukdomi baime būti paduotam į teismą dėl stačiakampio formos panaudojimo, ar paukščių čiulbėjimo muzikiniame kūrinyje.
III. Taip pat suteikti patogsenes sąlygas steigtis smulkiajam verslui, nesmaugiant jų mokesčiais ir biurokratija.
Įgyvendinus šiuos tris punktus, Lietuva galėtų tapti valstybe, kruioje net iš užsienio kurtųsi „startup'ai“, nes būtų itin patraukli šalis verslo plėtojimui. O tai savaime pritrauktų daugiau investicijų.

7. Pas mane beveik visi pinigai didžiąją laiko dalį būna šešėlyje - piniginėj šviesos nėra :) O je irimtai, tai problema su mokesčių bei pajamų slėpimu egzistuoja. Aišku, būtų galima populistiškai teigti, kad reikia mažinti mokesčius, akcizus ir t.t., tada žmonės juos norės mokėti ir neslėps. Bet čia irgi žmonių mentaliteto klausimas - visada atsiras tokių, kurie net ir vieno lito mokesčių mokėti nenorės. O mentalitetą keist - ilgas ir sunkus darbas.

8. Prie ekonomikos skatinimo punktų jau prirašiau, kad esmė - inovacijų, kūrybiškumo bei smulkiojo verslo skatinimas. Taip pat siekis, kad daugumoje įstaigų būtų naudojama pas mus kuriama programinė įranga, galėtų sugrąžinti atitinkamų specialistų poreikį. Tai galėtų sukurti naujų darbo vietų. Žinoma, kažkoks nedarbo lygis išliks, nes yra žmonių, kurie dirbti akivaizdžiai nenori, ir darbo biržoje yra tik dėl pašalpos. Taip pat yra problema - nelegalus darbas. Nemažai „bedarbių“ užsiima nelegalia veikla ir turi namus, mašinas ir kitokio turto, patys būdami „bedarbiai“.

9. Manau, kažkoks reguliavimas reikalingas, kol jis nestabdo realių inovacijų bei sveikos konkurencijos.

10. O dar yra ką privatizuot? Kai kurie objektai, mano nuomone, negali tapti privataus verslo dalimi(pvz nacionalinis transliuotojas). Bet aš nežinau, ko ir kiek dabar priklauso valstybei, todėl susilaikysiu...

2012/9/5 Aidis Stukas <aid...@gmail.com>

Andrius Iskauskas

unread,
Sep 5, 2012, 6:34:27 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
Joooo, Laurynai, Tamstą statysime ant broneviko tautą įkvėpti, kai revoliuciją darysime :0

o čia, kadangi yra vietos, po kiekvienu pasisakymu noriu parašyti vieną klausimą, kurį verta užduoti ir kiekvienam populistui: KAIP???? Konkrečiai, kaip?1. " Valstybės mokesčių politika turi būti taip subalansuota, kad nesvarbu kokiame ūkio sektoriuje dirba žmogus, jo pajamos priklausytų tik nuo jo darbo krūvio ir nuo jo darbo atsakomybės"
KAIP???

2. "Sprendimai šalinti šias kliūtis:

- kardinaliai pertvarkyti ekonominį-finansinį valstybės modelį;
- atsisakyti antišeimyninės, išskirtinai hedonistinės, (anti)kultūros propagandos;
- auklėjimo ir ugdymo sistemą orientuoti ne į atomizuotos, "individualistinės" visuomenės kūrimą, o tiksliau, skaldymą, bet į "šeimos - pagrindinės visuomenės ląstelės" modelį."


KAIP?


"2. reikia keisti ne tik ekonominį-finansinį valstybės modelį (apie ką jau minėta anksčiau), bet ir pačią VALSTYBĖS VALDYMO STRUKTŪRĄ."

KAIP.???Laurynai, jei Tamsta ryt tampi Lietuvos monarchu, absoliutu, kokius KONKREČIUS tris darbus padarai per savaitę? Kokius teisės aktus pakeiti ir kaip? Tamstai atsakius į šį klausimą, pratęskime diskusiją.


O jei rimtai, manau PP turėtų pasiaskyti apie tuos klausimus, apie kuriuos išmano.

and2012/9/5 Laurynas Ragelskis <laurynas....@gmail.com>

Vytautas Butenas

unread,
Sep 5, 2012, 6:38:59 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
O jei rimtai, manau PP turėtų pasiaskyti apie tuos klausimus, apie kuriuos išmano.“

Gerai, kad čia dar toli gražu nėra PP pasisakymas, o tik vietinės reikšmės diskusijos. Aš irgi išsakiau tik savo nuomonę. Aišku, geriau kalbėt tom temom, kurias mes geriau išmanom (ar bent jau taip manom) - atviras kodas, autorinės, patentų teisės. Tačiau kažkaip galima šias sąvokas bei planus praplėsti ir galbūt kai ką pritaikyti kitose srityse :)


2012/9/5 Andrius Iskauskas <a.isk...@gmail.com>

antstolio padėjėjas Gediminas Lizaitis

unread,
Sep 5, 2012, 7:06:54 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
Jeigu kalbame tik apie tuos dalykus kuriuos išmanome tai mes tokie riboti ganėtinai esame. Manau kad šis debatas gerulis vien dėl to, adk visi gali leptelt savo nuomone ir pažiūrėsime tai vis dėlto kokie politinių ideaologijų atstovai susirinko po piratų vėliava ir iš tos bendros košės gal kaip nors sulipdysime bendrąją nuomonę.

2012/9/5 Vytautas Butenas <kro...@gmail.com>--
Pagarbiai,
 antstolio padėjėjas Gediminas Lizaitis

Tel. +37065279272

Linas Kranauskas

unread,
Sep 5, 2012, 9:03:33 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
Taip, jei bus tik temos, kurias tiesiogiai išmano piratai, tada partijos ir kurti nereikia. Užtenka asociacijos (interesų grupės) ar ko.
Man tai Lauryno socialistinės nuotaikos patiko, nes ir pats esu socialistas. Tik dalis apie homoseksualius žmones ir jų teises apstulbino. Atrodo lyg nurašyta žodis žodin iš Petro Gražulio raštų (nežinau, kelinto tomo, tiesa). 
Jei tokios pozicijos taps partijos pozicija, tai su ja ne tik nebendradarbiaus jokie žalieji ar pan., bet ir iš kitų organizacijų turbūt tik su paksistais pavyks rasti kalbą. Nu ir aišku konservų katalikiškasis-svarinsko sparnas. O ir palaikymo progresyviuose visuomenės sluoksniuose nebus. 
Tik ar tikrai į tokias pozicijas reikėtų orientuotis pagal Vokietijos ar Švedijos progresyviausias idėjas sukurtai partijai???

O šiaip partija kaip demokratinė šalies institucija visus klausimus, kuriais narių nuomonė nėra vieninga, turėtų spręsti balsavimu. Žinoma, tai nereiškia, kad nereikia konsultuotis su ekspertais, visuomeninėmis organizacijomis, įvairių sričių įvairiais atstovais, tačiau apskritai bendra pozicija, esą jei esi medikas, tai gali tik medicinos klausimais pasisakyt (jei esi piratas, tai tik.... atviro kodo programavimo klausimais???), - yra mažai pagrįsta. Tokiu atveju vargu ar įmanoma būtų apskritai ir partijas, ir politikus, ir institucijas suformuoti. Manau, kad žmogus, iškėlęs šią diskusiją, labai gerai padarė.

2012/9/5 antstolio padėjėjas Gediminas Lizaitis <gedia...@gmail.com>--
palankiai,

Linas Kranauskas     

LT Greens / Susivienijimas ŽALI (www.zali.lt)

www.uzreferenduma.lt

8 650 78342

Vytautas Butenas

unread,
Sep 5, 2012, 9:09:52 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
Didžiausia mūsų bėda, kad savo tarpe turime pagrinde IT žmones. Keletą teisininkų gal... Praktiškai neturime ekonomistų, kultūrininkų. Žodžiu - įvairesnių profilių atstovų. Nes jie galėtų pasisakyti tais klausimais, kuriuos išmano, o taip galima ir bendrą politiką išvest :)

Beje - nemanau, kad su mumis bendradarbiautų tie konservai-katalikai, nes mūsų tarpe, kiek atsimenu, yra ir pakankamai aršių krikščionybės priešininkų...

2012/9/5 Linas Kranauskas <linaskr...@gmail.com>

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 5, 2012, 9:22:04 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com


2012 m. rugsėjis 5 d., trečiadienis 13:34:27 UTC+3, Andrius rašė:
Joooo, Laurynai, Tamstą statysime ant broneviko tautą įkvėpti, kai revoliuciją darysime :0


O tu ką gerbiamasis galvoji, kad kas nors savo noru tau, mums, Tautai atiduos dabar uzurpuotą valdžią? Cha cha. Tipo, pastovėsim su plakatėliais ir staiga dings du su virš tūkstantmečius egzistuojanti minios valdymo schema?

Taip, be didesnio ar mažesnio broneviko, neapsieisi. Deja, bet faktas. Ir tie kas REALIAI norės keisti situaciją PRIVALĖS ant jo lipti, o ne tupėti gūglo grupsuose, feisbukuose ar kituose interneto užutėkiuose.

 
o čia, kadangi yra vietos, po kiekvienu pasisakymu noriu parašyti vieną klausimą, kurį verta užduoti ir kiekvienam populistui: KAIP???? Konkrečiai, kaip?

Didžiausias populistas šiuo atveju yra tas žurnalistas, kuris sudarinėjo šiuos demagoginius propagandistinius klausimus. Elementarus dialektikos dėsnis - norint rasti teisingus atsakymus, reikia visų pirma užduoti teisingus klausimus. Šitie klausimai NIEKADA neleis juos uždavinėjančiai ir į juos atsakinėjančiai publikai surasti išeitį iš globalios sisteminės krizės.
 

Laurynai, jei Tamsta ryt tampi Lietuvos monarchu, absoliutu, kokius KONKREČIUS tris darbus padarai per savaitę? Kokius teisės aktus pakeiti ir kaip? Tamstai atsakius į šį klausimą, pratęskime diskusiją.

Svarstyti absurdiškus ir utopistinius "jeigu" tai yra būtent tas dalykas, kokiu joks rimtas žmogus viešumoje neužsiima. Nei absoliučiu, nei ribotu Lietuvos monarchu aš netapsiu jau vien dėl to, kad iš prigimties nepakenčiu monarchizmo principų ir pačios idėjos, kad kraujo keliu galima perduoti valdymo įgaliojimus, visiškai neturinčius nieko bendro su genetiniu paveldimumu. Todėl atleisk, bet svarstyti apie tai, "ką daryti" aš galiu tik iš dabartinės savo pozicijos. Savo nuomonę aš jau surašiau. Ten daugiau negu 3 darbai ir truktų jie ne vieną savaitę ir juos daryti turi ne vienas žmogelis, o sutartinai visa visuomenė.

 
O jei rimtai, manau PP turėtų pasiaskyti apie tuos klausimus, apie kuriuos išmano.

pratęsiant mintį - "...nelįsdama į ekonomiką, politiką, sociologiją ir apskritai niekur daugiau, kas išeina už monitoriaus rėmų..." Deja, tačiau ir tie klausimai, kurie yra tiesioginė PP "specializacija" neatsiejami ne tik nuo ekonominio-finansinio valstybės modelio, nuo valdymo struktūrų organizavimo, bet ir nuo pasaulėžiūros ir apskritai filosofinių klausimų.

Informacijos sklaida ir naujos technologinės galimybės tiesiog apnuogino ir išryškino, o vietomis dar labiau komplikavo iki šiol jau egzistavusias sistemines problemas - "visuotinai priimtų vertybių" bagus. Todėl su šia sistema teks elgtis kaip su Vindausais - perrašyti nuo nulio ir kitu pagrindu. Žinoma, įvertinant praeities pamokas ir pasinaudojant tais elementais, kurie nėra "sistemiškai priklausomi".

Beje, jeigu pastebėjai, Aidis pasiūlė šiuos konkrečius klausimus, todėl mes ir kalbam apie juos, o ne apie savo infopasaulėlį.
Message has been deleted
Message has been deleted

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 5, 2012, 9:36:22 AM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
012 m. rugsėjis 5 d., trečiadienis 13:39:00 UTC+3, Vytautas Butėnas rašė: 

Aišku, geriau kalbėt tom temom, kurias mes geriau išmanom (ar bent jau taip manom) - atviras kodas, autorinės, patentų teisės.

 
Vytai, o kaip tu manai, kodėl patentų teisė šiandien yra būtent tokia, kokia yra? Iš kur dygsta būtent toks, o ne kitoks "autorinių teisių" supratimas? Visa tai tiesiog žiedeliai tos bendros viską apsikėtojusios ryjančios ir atrajojančios antižmogiškos sistemos, kuri SAVO PASAULĖŽIŪROS pagrindu kuria SAVO kultūrą, SAVO ekonomiką, SAVO sicialines struktūras.

Nuo to, kad apskabysi kelis dilgėlės lapelius - pati dilgėlė niekur nedings - ji užsiaugins kitus.

Kaip sakė Kuzma Prutkovas: Зри в корень! (Žvelk į šaknį).

Taip, mes galime užsiimti vien tik siaura sritimi ir į ją koncentruoti savo dėmesį, tačiau turime suvokti bendrą mozaikos vaizdą ir matyti, kaip viskas tarpusavyje susiję, kur yra priežastys, ir tuo pagrindu vertinti kitų "savo srityse besispecializuojančių" veiksmus.

Finger/Pirštas wrote

unread,
Sep 5, 2012, 1:49:58 PM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
Šiek tiek ne į temą gal, bet juokinga po dešimties metų uždirpt 'tuos pačius' aštuonis šimtus litų :| Kažkas čia kardinaliai negerai ...

2012/9/5 Laurynas Ragelskis <laurynas....@gmail.com>

Aidis Stukas

unread,
Sep 5, 2012, 4:54:08 PM9/5/12
to piratu...@googlegroups.com
Sveiki,
Džiaugiuos jog ši tema susilaukė tiek dėmesio. Atrodo jog pradėjome ieškoti atsakymų į labai svarbius klausimus. Kas mes tokie ir ko čia susirinkome?

Ačiū Laurynui už tikrai daug energijos. Nepaisant to jog su kaikuriais jo pastebėjimai sutikčiau, jo atsakymuose ir pastabose matau trūkumų.
Visų pirma reikėtų gerbti oponentus, esu linkęs tikėti jog visi daro geriausią ką sugebą. Ir pritariu Lino išsakytai nuomonei, toli su tokia programa nenuesime ir nenunešime.

Laurynui ir Vytautui - taip, klausimai populistiniai. Viešuosiuose debatuose kitokių nebuvo ir nebus. Nemanau kad kuriam iš mūsų pavyks sukurti panašią laidą ar platformą kurioje būtų užduodami kiti klausimai. Beje, konkrečių klausimų čia būti ir negali, nes kalbama apie labai plačius dalykus. Tokie jau tie viešiji politiniai debatai.

Vytautui jog "bediskutuodami galim surasti tikrąją ir normalią savo kryptį. Žinoma, kol kas Piratų Partijos tiklsai yra pakankamai siauri ir minėtų klausimų neapima, bet pamėginti galima". Šie debatai puiki proga išsiaiškinti kryptį ir praplėsti PP tikslus, arba juos "įbetonuoti" ir nuspręsti kitomis temomis nekalbėti. Atviras kodas, autorinės, patentų teisės lyg ir yra LPP arkliukas. Ir labai pritariu minčiai jog minėtas sąvokas (atviras kodas, autorinės, patentų teisės) pritaikyti kitose srityse. Pridėsiu, vokiečių PP turi tikrai neblogą programą kuri padengia daugumą klausimų. Į kitus debatus pabandysiu įdėti jų suformuotas pozicijas.

Gediminai, taip, esame gana riboti. Tačiau geriau iš anksto tai išsiaiškinti ir šį trūkumą mažinti. Manau po poros mėneselių tikrai paaiškės kas čia per košė iš mūsų gaunas :)

Andriau, taip, PP turi pasisakyti klausimais kuriuos išmano. Tačiau ar tautai tai įdomu, ar žiniasklaidai įdomu. Bijau pamatyti jog dabartinis LPP išmanymas tai 5-10 procentų ką turėtų išmanyti partija. Aišku, čia daug ir nuo žiniasklaidos priklauso, galbūt klausimai kuriuos kela LPP yra svarbesni? Galbūt visus kitus klausimus gali išspręsti eiliniai valdininkai. O tuo tarpu seimas nagrinėtų "svarbesnius" klausimus? Daug abejonių...

Bendrai, pabandysiu daugumą atsakymų sudokumentuoti vėlesniems aptarimams. Tačiau tai pradėsiu už poros sav.

24bazar

unread,
Sep 6, 2012, 8:09:59 AM9/6/12
to piratu...@googlegroups.com
Ir kas cia sake, kad tarp musu nera ekonomistu?:)
Seip sita diskusija man labai patiko vien del to, kad po 2 men, kai as "partijoj" pradedu matyti, kokie skirtingi zmones cia susirinke:) Revoliucionierius (Laurynas) labai tinkamas i oratorius, nors poziuris jo kai kuriais klausimais ir utopinis:) tikejausi kad is 15 atsakymu bus bent jau 10 skirtingu zmoniu atsakymai i nurodytus klausimus, kad susidaryti bendra nuomone kaip skirtingai visi juos supranta. Nes piratu partija privalo tureti nuomone visais klausimais, kitaip cia tik bendraminciu apie interneto laisve burelis.
Del visa ko surasysiu savo atsakymus, nors jie ganetinai skirsis, bet bus labiau pagristi:) Laurynai nepyk, bet atsakymus pateiksiu ant tavo marazmu.
 1. Visų pirma reikia užfiksuoti, kad "Sodra" - tai ne savarankiška įstaiga, o VALSTYBINĖ organizacija, panasu, kad tu nieko nezinai apie sodra o reki nesamones. Zavesys tame, kad sodra didziaja dali egzistavimo laiko veike kaip nepriklausomas vienetas. Todel buvo priiminejami genialus sprendimai kaip nauju pastatu statymas ir t.t. Nors jos funkcija turetu buti soc draudimo rinkimas, investavimas ir pensiju ismokejimas. Sodros valdzia tyliai ramiai pyzdino pinigus visais imanomais budais ir tik po to, kai buvo pradeta kalba, kad nebeuztenka pinigu pensijom ir aplamai ja reiktu naikinti perleidziant jos funkcijas privatiem fondam kaip civilizuotame pasaulyje jau senai yra, valstybe pradejo kistis i sodros veikla.


 1. Taip, galima. Reikia pakeisti visą valstybėje sukuriamos vertės perskirstymo mechanizmą. Nenormalu, kad panašių intelektualinių gabumų reikalaujantis VALSTYBEI reikalingas darbas būtų taip skirtingas vertinamas (pvz., finansų, švietimo ir gydymo sektoriai). Valstybės mokesčių politika turi būti taip subalansuota, kad nesvarbu kokiame ūkio sektoriuje dirba žmogus, jo pajamos priklausytų tik nuo jo darbo krūvio ir nuo jo darbo atsakomybės (pvz., absoliutus nonsensas, kad valstietis, savo rankomis maitinantis visuomenę, uždirba keliasdešimt kartų mažiau negu notaras, bukai dėliojantis parašus ant popieriukų).
 1. Kas cia per vejai? Leninas grizo? Visiem po kastuva ir mars i laukus? Ir aplamai prie ko cia vertes paskirstymas ir pensija?:) Svaistaisi intelektualiom frazem, nors su atsakymais grybauji kosmose...
  Vienintelis teiginys su kuo cia galima sutikti: TAIP GALIMA. Ekonominis pagrindimas butu toks: 1. Uzdaryt SODRA, 2. Pradeti priverstini savanoriska kaupima (investiciniai fondai ar bankai, kad ir kaip man jie nepatinka) 3. Dabartiniams pensininkams moketi pensijas is valstybes biudzeto ir lesu gautu pardavus SODRA turta.
  Kazko neabejoju, kad kazkas puls nesutikti su siais sprendimo budais, tai uzbegu ivykiams uz akiu. Dabartiniai pensininkai ismirs per ateinancius 15-20 metu ir pensiju klausimas per ta laika bus issprestas. Jei dar su kazkuo nesutinkat tai: nuo 1000LT atlyginimo ant popieriaus sodra gauna 400LT (suapvalinta). Per metus laiko tokia alga uzdirbantis bedzius sutaupo 4800LT. Per 10 metu net kaupdamas banke jis surinks apie 60 000LT, tai reiskia kad visi zmones, kurie siandien yra darbingo amziaus kad ir 50 dar turi galimybe sutaupyti iki "pensijos" siek tiek pinigu. Cia tema neissiamema, todel nesiplesiu. SODRA yra didziausias parazitas ir anksciau ar veliau ji zlugs, tik kuo ilgiau jos neuzdarysim tuo didesne zala ji padarys. Esu isitikines, kad asmenys, kuriems dabar yra 50+ nesulauks pensijos is sodros.
 1. Akivaizdu, kad darbas darbui nelygu, todėl natūralu, kad vertinti reikia ne pagal žmogaus amžių, o pagal jo darbo stažą - kas atitinka jo indėlį į bendrą visuomenės gerovę. "Kruvinoje ir represinėje" valstybėje - Tarybų Sąjungoje į pensiją pilietis išeidavo pradirbęs valstybės labui 25-30 metų, kai kurių profesijų -15. Laisvoje ir pagal progresyvius rinkos dėsnius gyvenančioje Lietuvoje reikėtų užtikrinti bent jau ne blogesnes sąlygas laisviems ir nerepresuojamiems piliečiams...   Vat su situ teiginiu visiskai sutinku. Taciau jei nebutu sodros ir butu privalomas taupymas, tai zmogus galetu pats pasirinkti kada jis nori iseiti i pensija. Sakykim jei as zinau, kad esu sutaupes 1MLN litu, o per menesi dabar isleidziu 2000LT ir gyvenu puikiai, tai man isgyventi metus kainuoja 24000Lt, kas reiskia, kad su milijonu litu santaupu as galiu isgyventi 40m nedirbdamas... be to, nuo 1MLN litu net ir metines palukanos 3% jau yra 30 000 is kuriu zmogus gali isgyventi:)
  Matematikams: jei kas menesi nuo 1000LT algos zmogus i savo kaupiama sask gauna po 400LT, tai per 30 darbo metu 360 menesiu jis sukaupia 360x400=144000. cia jau neskaiciuoju to pliuso, kad zmonem nebesinores dirbt juodai, nes jis zinos, kad jei dirbs juodai negaus pensijos...

 1. Klausimas apie pederastų ir lesbiečių "santuokas" vėlgi demonstruoja, kad klausiantysis neišmano dar ir valstybinės kalbos - "Lietuvių kalbos žodyne" žodis santuoka turi aiškią ir konkrečią prasmę: "savanoriška vyro ir moters sąjunga, sukurianti šeimą, vedybos". Na o jeigu kažkas nori su kitu asmeniu valdyti bendrą turtą, dalintis konfidencialia informacija ir turėti kitokius partneriškus (LKŽ: partneris - "draugas, bendrininkas, kompanionas") santykius, tą jis gali apiforminti abipusių sutarčių pagrindu bet kuriame notariate. Taip kad ir ši klausimo dalis neturi nieko bendro su realiomis problemomis ir yra grynai agitacinio-propagandistinio pobūdžio.
 1. Velgi sutinku. Kad ir kaip anti-pyderastas esu. Beda yra tame, kad tie pyderai nori buti lygesni uz kitus. Jiems reikia paradu ir t.t. Kodel nedaromi normaliu seimu paradai. Susikibkime  su savo antrom pusem uz rankuciu ir visi masiskai eikime pasivaiksciot po vilniu, kauna ar klaipeda. Kazkaip nekyla tokios butinybes?
 1. Realiai siuo klausimu siuo metu nesu kompetetingas kalbeti, nes reiktu gerai pasiruosti:

 1. Ir vėl ne nuo to galo formuluojamas klausimas. Klausti reikėtų: Ar mūsų valstybei yra reikalingi nauji piliečiai? Ar mes norime, kad Lietuvoje gimtų daugiau žmonių? Ir ką gi daryti kad taip būtų?
 1. Su situo atsakymu is principo sutinku. Kadangi as taip pat galvoju, kad musu Lietuviu ir taip nera daug, todel gimstamuma skatinti verta. Taciau gimstamumo ismokomis dazniausiai zavisi asocialus asmenys, kuriems vaiku darymas tampa pragyvenimo saltiniu. Tokie tevai vaikam nieko gero neduoda patys budami parazitais augina ir aukleja vaikus parazitais.

 1. Privatūs kaupiamieji fondai - tai parazitinis finansinių struktūrų įrankis skirtas bendrą VALSTYBĖS piliečių turtą "teisėtomis priemonėmis" perimti į privačias rankas. Pertvarkant valstybės valdymo struktūras jų turi tiesiog nelikti.

 1. Cia jau konkreti erezija:) Privatus kaupiamieji fondai yra ekonomikos issigelbejimas ir vienintelis budas islaikyti pensininkus. Jei paskaiciavus visus uz ir pries, tai perleidimas sodros veikla  i privacius fondus kardinaliai sumazintu valdininku - islaikytiniu skaiciu ir butu sukuriama papildoma verte performuojant lesu paskirstyma: jei dabar dirbantieji islaiko pensininkus, tai privaciu fondu sistema leistu dirbanciajam kaupti lesas sau.
 1. 1. Nauju darbo vietu kurimas kuriant inovatyvius verslus ir panaudojant naudingasiais zemes iskasenas (asmeniskai galeciau pasiulyti 3 sritis, kurios galetu sukurti keliolika tukstanciu darbo vietu).
  2. Investiciju is uzsienio pritraukimas.
  3. Autonominio miesto ikurimas (kaip pvz Hong Kong) atskira ekonomija padaryta nuo 0.
  Negaliu nepakomentuot lauryno marazmu:
  Trys pasiūlymai ta linkme:
  1 - atsisakyti VISŲ užsienio kreditų. Visas lėšas, kurių reikia valstybės funkcionavimui būtina rasti pačioje valstybėje. Tai aksioma. 1. Kreditas is uzsienio yra labai gerai:) 2. Kredito panaudojimas turi buti pelningas valstybei, o ne pasiskolinti, kad uzlopyti biudzeto skyles ir sumoket valdininkams algas.
  2 - valstybinis piniginis vienetas turi būti nepriklausomas nuo parazitinės pasaulinės aukso-dolerio platinimo sistemos. Absurdas, kai pinigų kiekis valstybėje priklauso ne nuo joje bendru darbu sukuriamos vertės, o nuo antvalstybinių organizacijų globaliu mąsteliu vykdomų fiskalinių spekuliacijų, bei nuo svetimą piniginį vienetą emituojančios institucijos politikos. 1. Jei doleris butu priristas prie aukso, tai pasaulyje kriziu nebutu buve:) o taip nera nuo 73 berods metu. 2. LT priristas prie euro - kas yra visiskai nesusije su doleriu, taciau graikijos krize itakoja Lietuvos valiutos verte, kas yra apsurdiska. Logiskiausia butu tureti nepriklausoma valiuta su kuo sutinku.
  3 - nacionalizuoti VISAS natūralias monopolijas ir valstybinės reikšmės įmones. Sitas geras:) Tai gal Valdzia leninui geriau.. Ir kodel tik monopolijas? gal geriau visa versla nacionalizuojam:) Aisku monopolijom valstybe galetu sukurti konkurencija. Cia butu kapitalizmo amziaus priemone.
  4 - PRIVALOMAS PUNKTAS - valstybinių įmonių vadovai turi ASMENIŠKAI (savo turtu ir laisve) atsakyti už jų veiklos efektyvumą. Sutinku visiskai.

 1. Kol zmones pirks rusiskas cigaretes ir kura, tol bus seseline prekyba. Kol narkotikai ir prostitutes bus nelegalu, tol bus seseline prekyba. O kontrabandininku gaudymas tai kova su vejo malunais. Viena pagavo i jo vieta stoja kitas. Nes veikia ekonomikos desnei, jei tik yra paklausa atsiranda ir pasiula. Geriau butu legalizuoti ir apmokestinti marichuana ir prostitucija. O tabakui ir kurui sumazinti akciza.

 1. 1 - Kiekvienas gaunantis bedarbio pašalpos privalo dirbti tas pašalpas išmokančios savivaldybės suorganizuotus darbus. Mokėti darbingam žmogui pašalpą, jam nedirbant - yra parazitizmo ugdymas.
  2 - Panaikinti bet kokias išeitines pašalpas valstybinio sektoriaus darbuotojams.
  3 - Savivaldybių Darbo biržų vadovų atlyginimą tiesiogiai susieti su įdarbintų asmenų procentu.


 1. Visiskai sutinku

 1. Valstybe gali itakoti kainas kurdama valstybines  imones, kurios sudarytu konkurencija veikiancioms privacioms imonems. Nera geresnio kainu kontroliavimo metodo, kaip pasiulos ir paklausos desniai. Jei valstybines imones sugebes patenkint paklausa, tai privacios imones tures mazinti kainas iki realaus dydzio

 1. privatizuota jau per daug, uzteks vogt laikas pradet dirbt.

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 7, 2012, 12:20:36 PM9/7/12
to piratu...@googlegroups.com
Atleisk man, bet žmogus nuoširdžiai manantis, kad privatūs fondai išgelbės mūsų pensininkus (o ateityje ir mus pačius), kad natūralių monopolijų atveju veikia konkurencijos dėsnis,.. mažų mažiausiai turėtų susilaikyti nuo žodžio "marazmas" vartojimo kitų atžvilgiu...

20 metų pseudolaisvos rinkos ir kapitalizmo "žmogišku" veidu patirties ant savo (ir valstybės) kailio turėtų būti pakankamas stimulas pasistudijuoti ne tik "pripažintų" vakarų ekonomistų veikalus, bet to "civilizuoto vakarietiško" modelio kritiką bei alternatyvias teorijas.

Kaip savo veikale pažymėjo vienas pirmųjų ekonomistų - nepamenu kuris Egipto faraonas: "Reikalo neišmanymas reiškia priklausomybę".

O kad diskusija tarp piratų būtina - tai faktas.

Augustas

unread,
Sep 8, 2012, 3:18:47 AM9/8/12
to piratu...@googlegroups.com
Negaliu nepaprašyti Lauryno duoti pavyzdžių į realiai veikiančius "alternatyvius" modelius, nes tikrai įdomu pamatyti, paskaityti, sužinoti, kurios valstybės yra tokios nuostabios ir kur mums reikia lygiuotis? Žinoma atsižvelgti į tai jog ta valstybė turi 20 pseudolaisvos rinkos priešistorę, tokią pat kaip ir mes.

Vytautas Butenas

unread,
Sep 8, 2012, 4:16:41 AM9/8/12
to piratu...@googlegroups.com

Nanau, Laurynas turi labai gerą ir sektiną pavyzdį: sovietų sąjungą. Sakant jo pasisakymus, susidaro vaizdas, kad tai buvo ideali santvarka, tik amerikiečių kapitalistų dėka ji buvo nepelnytai sužlugdyta.

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 8, 2012, 5:57:21 AM9/8/12
to piratu...@googlegroups.com
Vytautai, jeigu Tarybų Sąjungos santvarka būtų buvusi ideali - šita valstybė egzistuotų iki šiol...

O tai, kad jos konkurentams pavyko laimėti šaltąjį karą (JAV ta pproga netgi buvo surengtas pergalės paradas ir iškilmės kongrese), tai, kad pavyko sėkmingai pajungti VISAS buvusias ekstarybinesrespublikas į globalią finansinę sistemą, kad pavyko praktiškai visų šitų laisvų ir nepadliežnų respublikų teisinę bazę perdaryti pagal "civilizuotą" modelį - prikišamai demonstruoja, kad net pati galingiausia valstybė per keliasdešimt metų gali nusiristi iki trečiųjų pasaulio šalių lygio.

Mūsų reikalas darytis istorijos pamokas - kadaise juk ir LDK buvo didžiausia Europos valstybė, atsilaikiusi prieš visą "civilizuotųjų" vakarų karinę galią... Mes ją prašikome. Po to teko pagyventi kitos galingiausios pasaulio imperijos sudėtyje ir pamatyti, kaip ji buvo sudorota, po to 20 metų pažaisti savo naminio diktatorėlio kišeninę valstybėlę Kauno gubernijos ribose, kas dėsningai labai greitai baigėsi... Istorinės patirties - daugiau negu proto: tiesiog sėdi ir semiesi proto iš savo protėvių klaidų. Bet kaip puikiai nurodo gausybė ta pačia tema perfrazuotų aforizmų:
 • Istorija skaudžiai baudžia už neišmoktas pamokas.
 • Istorija moko, kad nieko nemoko.
 • Istorija rodo, kad niekas iš jos nesimoko.
Smagu stebėti, kaip ekskomunistų lūpomis varoma "civilizatoriška" propaganda plauna bendrapiliečių smegenis, kaip yra dar vieną kartą perrašoma istorija ir kaip tikslingai siekiama amžino tikslo: kad grupelė žmonių - "elitas" (o tiksliau šūdelitis) ramiai, užtikrintai ir be sistemos sutrikimų valdytų visą likusią minią...

Na bet juk piratams tokios temos per sudėtingos, geriau apie tai patylėti, atiduoti viską į autoritetingų profesionalų rankas...Nuostabu, tik mažas klausimėlis: "O koks visų šitų autoritetingų profesionalų galutinis tikslas?" Reikia būti aklam, kad nematyti akivaizdžių faktų - kaip autoritarinė išnaudotojišką minios-"šūdeličio" sistema tiesiog persiorientavo nuo pseudokomunistinio ant pseudodemokratinio apipavidalinimo. Forma ir lozungai skiriasi - o esmė ta pati.

Vienintelis skirtumas - kad dėl technikos progreso susiformavo toks fenomenas, kaip žinių dehermetizacija ir tos žinios, kurios buvo siauro valdančio sluoksnelio rankose, pradėjo sklisti į visas puses ir tapo prieinamos kiekvienam ne iki galo užpudrintomis smegenimis.

Man asmeniškai informacijos laisvė būtent tam ir yra reikalinga - kad nieks negalėtų varžyti šito žinių sklidimo į visas puses, o ne tam, kad kiekvienas debilas galėtų parsisiųsti dar vieną debilišką filmą ar nemokamai pasismaukyti po pornuchą.

Juokinga - šiuolaikino vakarų modelio "autoritetai" - Bilas Geitsas, Bžezinskis, Kisindžeris, Žakas Atali, galų gale Džordžas Sorosas, Rotšildų šeimos astovai, Europos monarchijų atstovai, vyriausybių atstovai ATVIRU TEKSTU aiškina apie būtinybę mažinti žmonių skaičių, apie eugenikos efektyvumą, apie nacionalinių valstybių likvidavimą, apie kosmopolitizmo įvedimą, apie žmogų kaip darbo įrankį, apie debilizaciją per švietimo sistemą, apie globalią valdymo sistemą ir taip toliau ir panašiai - svarbiausia daro tai visiškai atvirai.

Bet ne, mes kaip avinėliai pabliausime - "vakaraaai" "deeemokratijaaaa" "rinkos eeeekonomikaaaa" - ir toliau tikėsime, kad skerdykla dirba visų raguočių labui...

Ką padarysi: kuo gilesnis ir saldesnis sapnas - tuo skausdesnis pabudimas.

Augustas

unread,
Sep 8, 2012, 6:28:45 AM9/8/12
to piratu...@googlegroups.com
Atsakymas kaip ir maniau, o gaila.
Trumpesnis ir aiškesnis pasisakymas, be pagiežos, apie tai kas ką valdo.

24bazar

unread,
Sep 16, 2012, 4:08:56 PM9/16/12
to piratu...@googlegroups.com
Laurynai mes puikiai suprantam, kad tu gali buti naujas Leninas :) bet beda yra tame, kad civilizuotame pasaulyje reiktu pateikti ir faktu bei pvz kuriu zmones praso, o ne marazmu apie pasaulio istorija ir saliu didybe. Lenin zhil, lenin zhit, lenin budit zhit nepasiteisino.. jis numire.. pasaulis prisitaike, laikas ir tau:)

Jei zinai kazka geriau uz kapitalistinius fondus tai issipasakok, nes kiek suprantu nei as nei kiti geresniu alternatyvu nezino. O iseit su sakem i gatve ir rekt SSRS jega ir valdzia uztikrins viska technologiju amziui kiek vaikiska..


2012 m. rugpjūtis 27 d., pirmadienis 13:33:45 UTC+3, Aidis Stukas rašė:

Linas Kranauskas

unread,
Sep 16, 2012, 4:40:29 PM9/16/12
to piratu...@googlegroups.com
Nepalaikau Lauryno frontinės retorikos ir kai kurių neišprususių deviacijų (kaip pvz. homofobija),
bet galvoti,
kad laukinės rinkos dėsniams ir politikai nėra alternatyvų - tai irgi neišprusimas.
Skandinavija puikiausiai apsieina nuo tokių šimašių išminties, viską daro priešingai 
ir kažkodėl lyderiauja bemaž visose srityse. (įskaitant net ir piratų dogmų populiarinimą visuomenėje.)

2012/9/16 24bazar <kizele...@gmail.com>

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 16, 2012, 5:58:03 PM9/16/12
to piratu...@googlegroups.com
Linai, pirmasis "išprususio žmogaus" požymis yra tai, kad jis supranta tuos žodžius kuriuos vartoja...

Taip kad kalbant apie deviacijas, reikėtų atkreipti tamstos dėmesį, kad pederastizmas kol kas dar nėra įtrauktas į mūsų visuomenės socialines normas... Apskritai, tai tipiška agresyviosios tolerastijos taktika, sukeitinėti vietomis sąvokas, tad būtų labai sveika piratams to atsisakyti ir prieš leptelint ką nors "antihomofobiško" bei "tolerantiško" pasitikrinti žodyne.

Skandinavija viską daro labai sąžiningai ir tvarkingai globalios sistemos rėmuose - ji turi savo paskirtį: naujosios technologijos ir dalis finansų sektoriaus - tuo ir užsiima.

Laikas būtų pastebėti, kad praktiškai nebeliko tokio dalyko kaip "valstybės" politika - ji mažų mažiausiai vykdoma tam tikro politinio-finansinio-ekonominio bloko rėmuose, o dažnai, apskritai įpaišytą į globalią sistemą, kur kiekviena šalis turi savo paskirtį ir funkcijas.

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 16, 2012, 6:38:22 PM9/16/12
to piratu...@googlegroups.com
Na, jeigu tamstai už kiekvieno kampo vaidenasi Leninas - tai jau čia tavo problemos. Juo labiau, kad man asmeniškai Leninas visiškai neimponuoja, kaip ir bet koks savo šalies išdavikas ir internacistas.

Kapitalizmo teorijos, kuris kai kas iki šiol laiko "amžinomis ir fundamentaliomis tiesomis", taip pat kaip ir Lenino, parodė savo neatitikimą realiam pasauliui ir jo mirtis jau įvykęs faktas. (tokius dalykus populiaria, studentams suprantama kalba galima pasiskaityti kad ir A. Fursovo paskaitose).

Kas gali būti geriau už kapitalistinius pensijų fondus? Valstybiniai. Tik valdomi jie turi būti kitokiu principu negu dabar. Kaip ir pati valstybė turi būti valdoma ir formuojama kitokiu principu. Esminis dalykas - pinigai negali būti nei prekė, nei spekuliacijos objektas. Kol taip nebus, jokie superduper fandai neišgelbės mūsų nei nuo ikipensijinio amžiaus ilginimo (kiek "klestinčių" kapitalistinių šalių jį jau prasiilgino?), nei nuo priverstinio darbo dienos ilginimo (tiesiog, laukiama kuri pirmoji "klest." kap.š. parodys pavyzdį), nei nuo elementaraus finansinio išnaudojimo, kai per nuolatinės infliacijos algoritmą nuolatos yra apiplėšinėjama dirbanti ir REALŲ produktą, o ne popierinių finansų apyvartą, kurianti visuomenės dalis.

Beje, kruvino diktatoriaus valdoma nedemokratiška Rusijos federacija per paskutinius 10 metų engimo, nesinaudodama jokiais privačiais pensijų fodais, neilgindama ikipensijinio amžiaus (moterims - 55 m., vyrams - 60 m.), pensijas padidino 5 kartus - šių metų pabaigoje vidutinė senatvės pensija bus 10.000 rublių (~850 lt).

Ir tai turint omeny, kad ten visi vagia, visi geria, visi durniai, visur blogi keliai, visi oligarchai 70% savo turto laiko vakaruose, visą savo naftą pardavinėja už dolerius (taip JAV Federalinei rezervo sistemai sunešdama sumą prilygstančią savo metiniam biudžetui), ir apskritai, viskam vadovauja kruvina kagėbistinė chunta, sodinanti į kalėjimus mielas maištaujančias pizdutes... Tai negi mes, laisvi, demokratiški, protingi ir europietiški nesugebėsime patys susiskaičiuoti savo uždirbtų pinigų ir dalį jų paskirti savo pensininkų išlaikymui? Nežinau nė vienos racionalios priežasties, kodėl mes turime šitą elementarų skaičiavimo mašinėlės darbą atiduoti skandinavų bankams, šitip dar lbiau nuskurdindami savo valstybę.

Vytautas Butenas

unread,
Sep 17, 2012, 2:41:37 AM9/17/12
to piratu...@googlegroups.com
Jei jau kabinėjamasi prie žodžių, tai, Laurynai, klasikinis pederastijos apibrėžimas - subrendusio vyro lytinis santykiavimas su vyriškos lyties nesubrendusiu jaunuoliu (paaugliu). O jei jau nori kaip nors įžeidžiai pavadint homoseksualius asmenis, tai geriau sakyk tiesiai šviesiai „homikai“ :)

Pritariu, kad kažkam vaidenasi, jog Laurynas žavisi Leninu. Toli gražu! Kiek skaitau jo pasisakymus, teko kažkada bendraut gyvai, tai jaučiamas susižavėjimas tikrai ne žydu Leninu, o mylimiausiu rusų gruzinu (tiksliau gal vieninteliu mėgstamu) - Stalinu :)

Rusijai gerai - jie turi krūvas išteklių, todėl gauna pajamų iš vakarų valstybių. Jei ten nebūtų žmonių tarybinis mentalitetas, kad vogt viską, kas valstybės (kas gali suskaičiuot, kiek Putinas turi asmeninių vilų?), šalis galėtų klestėt žymiai geriau nei dabar. Bėda, kad toks mentalitetas ir Lietuvoje. Skandinavų šalyse žmonės supranta, kad jei gerai valstybei, tai galiausiai bus gerai ir jiems, todėl elgiasi visiškai kitaip.

Šiaip tai XXI amžiuje, kai sienų praktiškai nebėra, konkrečios valstybės sąvoka darosi labai slidi, nes jei galima pasiekti kitų valstybių informacinius resursus, tai jau niekada nebegalima jaustis gyvenant vienoje valstybėje. Geras būdas apribot valstybę iki jos sienų - apribot internetą...

Dar kažkas paminėjo rujojančias kates (pussy riot, kas nesuprato). Laurynai - juk jos nuteistos už religinės neapykantos kurstymą. Kodėl tau, akivaizdžiai nemėgstančiam krikščionybės, nepatinka visi, kas jas palaiko?

2012/9/17 Laurynas Ragelskis <laurynas....@gmail.com>

Andrius Iskauskas

unread,
Sep 17, 2012, 2:43:26 AM9/17/12
to piratu...@googlegroups.com
Sveiki

buvau nsutojęs skaityti forumą, tačiau Lauryno rašiniai įtraukė atgal - linksma paskaityti. Tačiau konkretumo visgi pasigendu. Štai kad ir paskutiniame laiške Laurynas rašo "Kas gali būti geriau už kapitalistinius pensijų fondus? Valstybiniai. Tik valdomi jie turi būti kitokiu principu negu dabar. Kaip ir pati valstybė turi būti valdoma ir formuojama kitokiu principu". Logiška būtų po to parašyti, kokiu principu fondai ir valstybė turi būti valdomi. To nepadarius pas mus gaunasi ne diskusija, o populistiniai šūkavimai.

Dar vienas dalykas - asmeniškai aš pageidaučiau, o tikiu, kad ir daugiau prisijungtų norinčiu, kad Laurynas apsieitų be keiksmų. Laurynai, senesniame laiške stengiaisi save pateikti kaip "rimtą žmogų", o keiksmai šį įvaizdį labai greitai sugriauna.

andriusLaurynas Ragelskis

unread,
Sep 17, 2012, 7:34:39 AM9/17/12
to piratu...@googlegroups.com
2012 m. rugsėjis 17 d. 09:41, Vytautas Butenas <kro...@gmail.com> rašė:
Jei jau kabinėjamasi prie žodžių, tai, Laurynai, klasikinis pederastijos apibrėžimas - subrendusio vyro lytinis santykiavimas su vyriškos lyties nesubrendusiu jaunuoliu (paaugliu).

Kabinėjimasis prie žodžių ir ATVIRKŠTINIS terminų vartojimas - tai du skirtingi dalykai... Dėl "pederastijos" termino - su juo įvyko panaši transformacija, kaip ir su daugeliu graikiškos kilmės žodžių - tiesioginė jų prasmė nuo Antikos laikotarpio smarkiai pasikeitė. Taip ir terminas "pederastija" tapo apibrėžiantis homoseksualizmą apskritai (kol nebuvo tokio psichiatrijos termino kaip "homoseksualizmas").
 
O jei jau nori kaip nors įžeidžiai pavadint homoseksualius asmenis, tai geriau sakyk tiesiai šviesiai „homikai“ :)

Aš apie nelaimės ištiktus mūsų bendrapiliečius išvis būčiau linkęs neužsiminti (tai asmeninė jų tragedija, su kuria jiems patiems gyventi ir tvarkytis), tačiau kadangi pačioje pradžioje buvo užduotas klausimas apie "santuokas" - teko atsakyti. O įžeidinėti ligonius, sergančius sunkia lytinės saviidentifikacijos fiorma - paprasčiausiai nehumaniška.

Pritariu, kad kažkam vaidenasi, jog Laurynas žavisi Leninu. Toli gražu! Kiek skaitau jo pasisakymus, teko kažkada bendraut gyvai, tai jaučiamas susižavėjimas tikrai ne žydu Leninu, o mylimiausiu rusų gruzinu (tiksliau gal vieninteliu mėgstamu) - Stalinu :)

Protingas žmogus mokosi iš svetimų klaidų, kvailys - iš savų. Savo klaidų jau esu pridaręs pakankamai, todėl dabar stengiuosi perimti kitų žmonių patirtį ir pasimokyti iš jų klaidų bei pasiekimų. Tiek Leninas-Uljanovas, tiek Stalinas-Džiugašvilis, tiek daugybė kitų istorinių asmenybių yra žmonės, savo individualiais veiksmais padarę milžinišką įtaką žmonijai. Mano nuomone, yra labai sveika suvokti kaip daroma tokia įtaka.

Kažkada Makiavelis surašė savo "Know How", kuria iki šiol vadovaujasi dalis valdančiojo sluoksnio autoritetų. Tarybų Sąjungoje valdymo kadrai buvo ruošiami partinėse mokyklose ir institutuose. Šiandien - niekas už jokius pinigus žmogui "iš gatvės" - tai yra nei man, nei bet kuriam kitam, kalbančiam apie piratų partiją, neperduos žinių apie valdymą. Tai yra, jeigu mums reikalinga partija, kurios pagalba mes norime pakeisti savo pasaulėlį į teisingesnę pusę - mums patiems, SAVARANKIŠKAI, teks išmokti valdymo meno.

Štai aš ir mokausi laisvu nuo darbo ir šeimyninių pareigų metu. Dar kartą priminsiu - jeigu manote, kad kas nors kam nors SAVANORIŠKAI atiduos bent mažą savo valdžios ir įtakos dalelę - galvokite dar kartą.

Rusijai gerai - jie turi krūvas išteklių, todėl gauna pajamų iš vakarų valstybių. Jei ten nebūtų žmonių tarybinis mentalitetas, kad vogt viską, kas valstybės (kas gali suskaičiuot, kiek Putinas turi asmeninių vilų?), šalis galėtų klestėt žymiai geriau nei dabar. Bėda, kad toks mentalitetas ir Lietuvoje. Skandinavų šalyse žmonės supranta, kad jei gerai valstybei, tai galiausiai bus gerai ir jiems, todėl elgiasi visiškai kitaip.

Paminėjai beveik visus Rusijos 5-osios kolonos argumentus, pamiršai pridėti dar vieną - pas juos nesąžiningi rinkimai... O jeigu pasigilinti į istoriją, tai pasimatys, kad Rusijoje nevogė tik dviem laikotarpiais - prie Ivano Rūsčiojo ir prie Stalino... įdomu kodėl?

Bet dėl vieno dalyko su tavimi visiškai sutinku - kad tarybinis ir skandinaviškas mentalitetas iš esmės skiriasi: tik skandinaviško mentaliteto šalyje vienas banditas netrukdomai gali šaudyti jaunuolius, nesulaukdamas jokio jų pasipriešinimo; tik tokioje šalyje moteris gali padavinėti vyrą į teismą už nusmukusį prezervatyvą; ir tik tokioje šalyje negras gali viešai žaginti girtą čiabuvę paauglę ant parlamento laiptų, nes likę čiabuviai bijodami būti apkaltinti rasizmu, nebandys jam sutrukdyti...
 
Šiaip tai XXI amžiuje, kai sienų praktiškai nebėra, konkrečios valstybės sąvoka darosi labai slidi, nes jei galima pasiekti kitų valstybių informacinius resursus, tai jau niekada nebegalima jaustis gyvenant vienoje valstybėje. Geras būdas apribot valstybę iki jos sienų - apribot internetą...

Priėjimas prie informacinių resursų tai dar nereiškia valstybių susiliejimą ir valstybės sąvokos slidumą - tai tiesiog techninė galimybė tiesiogiai įtakoti valstybės viduje vykstančius informacinius procesus.
 
Dar kažkas paminėjo rujojančias kates (pussy riot, kas nesuprato). Laurynai - juk jos nuteistos už religinės neapykantos kurstymą. Kodėl tau, akivaizdžiai nemėgstančiam krikščionybės, nepatinka visi, kas jas palaiko?

O tau patiktų tie, kurie nekviesti ateitų į tavo tėvų jubiliejų, atsistotų stalo galugalyje ir epileptiškai besitampydami pradėtų bliauti: "Срань срань срань господня! Срань срань срань господня!". Jeigu tai nutiktų mano namuose, aš savo rankomis juos humanistiškai sudubasinčiau ir nepajusčiau jokio sąžinės graužimo.

Aš nevaikštau į žydkrikščionių bažnyčia, aš manau, kad žydkrikščioniška ideologija skirta formuoti vergų pasaulėžiūrą, esu giliai įsitikinęs, kad mokyklose negali būti jokios konkrečios konfesijos religinių pamokėlių, kad bažnyčia privalo išsilaikyti tik iš savo fanatikų paramos, kad ji privalo mokėti mokesčius kaip ir bet kuri kita VšĮ, kad apskritai, visos bažnyčios patalpos, kurios nėra kulto objektai, turi būti nacionalizuotos, kaip įgytos neteisėtu būdu, tačiau man net minties nekyla, kad to siekti galima einant ir kakojant bažnyčių šventoriuose.

"Rujojančios katės" - tai poetinis, tačiau nelabai ką bendro su kontekstu turintis vertimas, todėl aš bevelyčiau jas vadinti taip, kaip jos pačios save pateikia: "Maištaujančios pizdos". Taigi, tikruosius "Maištaujančių pizdų" performanso tikslus žino tik jos pačios ir jų sponsoriai, o tai ką jos atliko Rusijos teisėsauga įvertino pakankamai tiksliai - elementarus chuliganizmas. (Beje, įdomumo dėlei gali pasidomėti, kokios bausmės joms grėstų bet kurioje "demokratinėje" vakarų valstybėje - kelis kartus žiauresnės).

Beje, pačią teisingiausią ir adekvačiausią į tokio tipo neadekvačių piliečių kaip "Maištaujančios pizdos" reakciją pademonstravo, kitas kruvinas režimas - Baltarusijos milicija surinko "Femen" pridurkes apsireiškusias Minsko centre ir pravedė joms profilaktinį pokalbį-performansą, pasibaigusį Baltarusijos - Ukrainos pasienio miškuose. Nė viena iš jų nebuvo sumušta, nė viena nebuvo nuteista, tačiau nė viena iš jų Baltarusijoje nebepasirodys...

Galų gale, kai nežinomi asmenys įmeta į Kauno sinagogos kiemą kiaulės galvą - pas mus kyla isterija apie "antisemitinius nacionalistų išpuolius", o kai žinomos kekšės užsilipa ant altoriaus ir apmėto šūdais pravoslavus - pas mus bandoma jas pateisinti... Juokinga.

Laurynas Ragelskis

unread,
Sep 17, 2012, 7:58:57 AM9/17/12
to piratu...@googlegroups.com
2012 m. rugsėjis 17 d. 09:43, Andrius Iskauskas <a.isk...@gmail.com> rašė:
buvau nsutojęs skaityti forumą, tačiau Lauryno rašiniai įtraukė atgal - linksma paskaityti.

Ką padarysi, kad visi bijo apsikvailinti ir tenka man pirmam atsakinėti į Aidžio klausimus, suteikiant tuo daug džiaugsmo aplinkiniams...
 
Tačiau konkretumo visgi pasigendu. Štai kad ir paskutiniame laiške Laurynas rašo "Kas gali būti geriau už kapitalistinius pensijų fondus? Valstybiniai. Tik valdomi jie turi būti kitokiu principu negu dabar. Kaip ir pati valstybė turi būti valdoma ir formuojama kitokiu principu". Logiška būtų po to parašyti, kokiu principu fondai ir valstybė turi būti valdomi. To nepadarius pas mus gaunasi ne diskusija, o populistiniai šūkavimai.

O tu manai, kad šitame formate galima perteikti tai, kas sunkiai sutilptų į keliasdešimties valandų paskaitas?

Pavyzdžiui, norint išsamiai papasakoti vien apie dabar veikiančia pinigų emitavimo formą ir jos pagalba sudarytą globaliąją finansinę piramidę reikėtų skirti laiko ne mažiau kaip gerai pilnai lekcijai. O jeigu dar ir pasigilinti į jos priešistorę, tektų rašyti knygą.

Ir taip praktiškai kalbant apie kiekvieną rimtą gyvenimo aspektą: darbą, mokslą, nacionalinius santykius ir taip toliau ir panašiai...

Konkreti diskusija gal ir gautųsi, jeigu visi turėtų daugmaž panašų faktologijos bagažą - o dabar mes net nežinome, ką žino mūsų potencialūs bendrapartiečiai, todėl ir diskusija tokia vyksta - apčiuopomis.

Mūsų bėda yra kita - kad niekaip nepradedame jokios konkrečios veiklos: dar blogiau, kad neturime kaip jos pradėti - normaliai veikiančio tinklapio nėra, normaliai veikiančių grupių nėra, belieka tik čia pezėti.

Dar vienas dalykas - asmeniškai aš pageidaučiau, o tikiu, kad ir daugiau prisijungtų norinčiu, kad Laurynas apsieitų be keiksmų.

Mes matyt skirtingai suprantame, kas yra keiksmai... Jeigu turėjai omeny "Maištaujančias pizdas" - tai yra neadekvačių asmenų grupės "Pussy Riot" tiesioginis vertimas į lietuvių kalbą, perteikiantis kontekstualiai suvokiamą prasmę; jeigu užkliuvo žodis "pederastija" - tai oficialus terminas įvardijantis tam tikrą socialinę deviaciją.

Iš kitos pusės - aš tikrai nesu pats kultūringiausias žmogus piratų tarpe, todėl galiu tik iš anksto atsiprašyti už suteikiamą dvasinį diskomfortą.
 
Laurynai, senesniame laiške stengiaisi save pateikti kaip "rimtą žmogų", o keiksmai šį įvaizdį labai greitai sugriauna.

Tikriausiai, aš nesu ir pats rimčiausias žmogus... O apskritai į tokį dalyką, kaip įvaizdis aš žiūriu kaip į gandoną, gadinantį bet kokį artimo bendravimo malonumą.

(beje, žodis "gandonas" - tai ne keiksmažodis, o paprastas nekalta žargonizmas)

Justas Miklauskas

unread,
Sep 19, 2012, 4:20:14 AM9/19/12
to piratu...@googlegroups.com
Jei ļæ½domu, dar vienas ļæ½iandien daļæ½nai diskutuojamas klausimas prieļæ½ rinkimus. :)
http://www.pirateparty.lt/diskusijos/tema/minimali-alga-pasalpos-ir-pensijos

Pagarbiai,
Justas Mikalauskas
On 2012-09-17 14:58, Laurynas Ragelskis wrote:
2012 m. rugsļæ½jis 17 d. 09:43, Andrius Iskauskas <a.isk...@gmail.com> raļæ½ļæ½:
buvau nsutojļæ½s skaityti forumļæ½, taļæ½iau Lauryno raļæ½iniai ļæ½traukļæ½ atgal - linksma paskaityti.

Kļæ½ padarysi, kad visi bijo apsikvailinti ir tenka man pirmam atsakinļæ½ti ļæ½ Aidļæ½io klausimus, suteikiant tuo daug dļæ½iaugsmo aplinkiniams...
ļæ½
Taļæ½iau konkretumo visgi pasigendu. ļæ½tai kad ir paskutiniame laiļæ½ke Laurynas raļæ½o "Kas gali bļæ½ti geriau uļæ½ kapitalistinius pensijļæ½ fondus? Valstybiniai. Tik valdomi jie turi bļæ½ti kitokiu principu negu dabar. Kaip ir pati valstybļæ½ turi bļæ½ti valdoma ir formuojama kitokiu principu". Logiļæ½ka bļæ½tļæ½ po to paraļæ½yti, kokiu principu fondai ir valstybļæ½ turi bļæ½ti valdomi. To nepadarius pas mus gaunasi ne diskusija, o populistiniai ļæ½ļæ½kavimai.

O tu manai, kad ļæ½itame formate galima perteikti tai, kas sunkiai sutilptļæ½ ļæ½ keliasdeļæ½imties valandļæ½ paskaitas?

Pavyzdļæ½iui, norint iļæ½samiai papasakoti vien apie dabar veikianļæ½ia pinigļæ½ emitavimo formļæ½ ir jos pagalba sudarytļæ½ globaliļæ½jļæ½ finansinļæ½ piramidļæ½ reikļæ½tļæ½ skirti laiko ne maļæ½iau kaip gerai pilnai lekcijai. O jeigu dar ir pasigilinti ļæ½ jos prieļæ½istorļæ½, tektļæ½ raļæ½yti knygļæ½.

Ir taip praktiļæ½kai kalbant apie kiekvienļæ½ rimtļæ½ gyvenimo aspektļæ½: darbļæ½, mokslļæ½, nacionalinius santykius ir taip toliau ir panaļæ½iai...

Konkreti diskusija gal ir gautļæ½si, jeigu visi turļæ½tļæ½ daugmaļæ½ panaļæ½ļæ½ faktologijos bagaļæ½ļæ½ - o dabar mes net neļæ½inome, kļæ½ ļæ½ino mļæ½sļæ½ potencialļæ½s bendrapartieļæ½iai, todļæ½l ir diskusija tokia vyksta - apļæ½iuopomis.

Mļæ½sļæ½ bļæ½da yra kita - kad niekaip nepradedame jokios konkreļæ½ios veiklos: dar blogiau, kad neturime kaip jos pradļæ½ti - normaliai veikianļæ½io tinklapio nļæ½ra, normaliai veikianļæ½iļæ½ grupiļæ½ nļæ½ra, belieka tik ļæ½ia pezļæ½ti.

Dar vienas dalykas - asmeniļæ½kai aļæ½ pageidauļæ½iau, o tikiu, kad ir daugiau prisijungtļæ½ norinļæ½iu, kad Laurynas apsieitļæ½ be keiksmļæ½.

Mes matyt skirtingai suprantame, kas yra keiksmai... Jeigu turļæ½jai omeny "Maiļæ½taujanļæ½ias pizdas" - tai yra neadekvaļæ½iļæ½ asmenļæ½ grupļæ½s "Pussy Riot" tiesioginis vertimas ļæ½ lietuviļæ½ kalbļæ½, perteikiantis kontekstualiai suvokiamļæ½ prasmļæ½; jeigu uļæ½kliuvo ļæ½odis "pederastija" - tai oficialus terminas ļæ½vardijantis tam tikrļæ½ socialinļæ½ deviacijļæ½.

Iļæ½ kitos pusļæ½s - aļæ½ tikrai nesu pats kultļæ½ringiausias ļæ½mogus piratļæ½ tarpe, todļæ½l galiu tik iļæ½ anksto atsipraļæ½yti uļæ½ suteikiamļæ½ dvasinļæ½ diskomfortļæ½.
ļæ½
Laurynai, senesniame laiļæ½ke stengiaisi save pateikti kaip "rimtļæ½ ļæ½mogļæ½", o keiksmai ļæ½ļæ½ ļæ½vaizdļæ½ labai greitai sugriauna.

Tikriausiai, aļæ½ nesu ir pats rimļæ½iausias ļæ½mogus... O apskritai ļæ½ tokļæ½ dalykļæ½, kaip ļæ½vaizdis aļæ½ ļæ½iļæ½riu kaip ļæ½ gandonļæ½, gadinantļæ½ bet kokļæ½ artimo bendravimo malonumļæ½.

(beje, ļæ½odis "gandonas" - tai ne keiksmaļæ½odis, o paprastas nekalta ļæ½argonizmas)

24bazar

unread,
Sep 19, 2012, 2:08:59 PM9/19/12