Python Suomi ry:n syyskokous 30.12. 19:00 @ Ravintola Bruuveri, Helsinki

11 views
Skip to first unread message

Jyry Suvilehto

unread,
Dec 16, 2014, 12:14:20 PM12/16/14
to jas...@python.fi, pi...@googlegroups.com
tl;dr in English at the very bottom, sorry for all the legalese in Finnish


Kutsu Python Suomi ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen. Syyskokouksessa
käsitellään syyskokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi kevätkokouksen
2014 asiat, sillä kevätkokousta ei pidetty edellisessä syyskokouksessa
hyväksytyn sääntömuutoksen hengen mukaisesti. Esityslistalla on myös
syyskokousessa 2013 käsittelemättä jääneet kohdat vuoden 2012
tilinpäätöksestä, kirjanpitäjien lausunnosta ja vastuuvapaudesta.


Lisäksi esityslistalla on sääntöjen mukaisesti toista kertaa
edellisessä kokouksessa hyväksytty päätös muuttaa yhdistyksen sääntöjä
siten, että vuodessa olisi vain yksi pakollinen yhdistyksen kokous.


Kokouksessa ruoka- ja juomatarjoilu. Tarjoilun mitoittamiseksi pyydän
ilmoittamaan tulosta 27.12. mennessä osoitteeseen
puheen...@python.fi. Mikäli et pääse paikalle, mutta olet
kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hallituksessa, pyydän ottamaan
yhteyttä samaan osoitteeseen ennen kokousta.


Python Suomi ry - sääntömääräinen syyskokous


Aika: tiistai 30.12.2014 klo 19.00
Paikka: Ravintola Bruuveri
Fredrikinkatu 63 AB
00100 Helsinki


Asialista:


1. Kokouksen avaus


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. TIlinpäätös 2012, vuosikertomus 2012, toimintatarkastajien valinta

6. Tilinpätös 2012 vahvistaminen

7. Vastuuvapauden myöntäminen 2012 hallitukselle

8. Tilinpäätös 2013, vuosikertomus 2013 ja toiminnantarkastajien
lausunto vuodesta 2013

9. Tilinpäätöksen 2013 vahvistaminen

10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 hallitukselle

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2015

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varatoiminnantarkastaja

14. Yhdistyksen sääntömuutoksen hyväksyminen

- Sääntöjen mukaaan syyskokouksessa 2013 hyväksytty
sääntömuutosehdotus pitää hyväksyä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa kolmeneljäsosan (¾) enemmistöllä. Sääntömuutos on
Liitteessä 1.

15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

LIITE 1: Sääntömuutosesitys

Muutetaan 5 § Liittymis- ja jäsenmaksu muotoon


Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle
päättää vuosikokous.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Muutetaan 6 §:n 1. momentti muotoon

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja sekä 3-7 muuta varsinaista jäsentä.


Muutetaan 8 §:n 2. momentti muotoon

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava toiminnantarkastajille viimeistään maaliskuun 31. päivänä.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa huhtikuun
15. päivään mennessä hallitukselle.

Muutetaan 9 §:n 1. momentti muotoon

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen (vuosikokouksen)
syys-joulukuussa
hallituksen määräämässä paikassa. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös
tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Muutetaan 11 § kokonaisuudessaan muotoon

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin siten, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

tl;dr
Meeting of the legal entity Python Finland. We have to decide on the
next year’s board and hopefully approve a change in the bylaws of the
association that would limit the number of association-bureucratic
compulsory meetings to one per year. We can obviously meet and have
fun as much as we like in less formal surroundings.


There will be food and drink to participants. Please let me know by
27.12. if you’re coming so we can estimate the the number of
refreshments to order. Also, if you’re interested in participating in
the board let me know at puheen...@python.fi before the meeting.


Terveisin,
Jyry Suvilehto
Puheenjohtaja, Python Suomi ry
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages