Polish Translation 1.9.8 - updated from 1.9.6

9 views
Skip to first unread message

Piotr Lenart

unread,
Jan 31, 2020, 3:46:32 PM1/31/20
to phpliteadmin
List of translated phrases:

"download" => "Pobierz",
"open_in_browser" => "Otwórz w przeglądarce",
"db_blank" => "Nazwa bazy danych nie może być pusta.",
"dir_not_executable" => "Podany katalog nie może być przeglądany w poszukiwaniu baz danych, gdyż %s ma brak pozwolenia na wykonanie operacji. W systemie Linux ustaw 'chmod +x %s', aby to zmienić.",
"max_file_size" => "Maksymalny rozmiar pliku",
"vac_on_empty"=>"Odśwież plik bazy danych, aby odzyskać nieużywane miejsce (Vacuum)",
"database_not_writable" => "Plik bazy danych jest zabezpieczony przed zapisem, dlatego jego zawartość w żaden sposób nie może być zmieniona.", "col_inexistent" => "Kolumna %s nie istnieje",
"help11" => "Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku",
"help11_x" => "Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku jest określony przez trzy ustawienia PHP: <em>upload_max_filesize</em>, <em>post_max_size</em> oraz <em>memory_limit</em>. Najmniejszy z nich trzech określa maksymalny rozmiar przesyłanych plików.. Aby przesyłać większe pliki, dostosuj te wartości w pliku <em>php.ini</em>."

List of deleted phrases:
"warn_dumbass" => "Wartość nie została zmieniona.",

lang_pl.php

Christopher Kramer

unread,
Apr 30, 2020, 12:34:25 PM4/30/20
to phpliteadmin
Thanks a lot. Sorry for the late reply.

I just updated the file in git, uploaded a new language pack and updated the link in the wiki.

Greetings from Germany,
Chris
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages