زنان در سایه گفتگو و تدوین : فریبا ایرج

1 view
Skip to first unread message

باقر کتابدار

unread,
Jul 29, 2021, 12:14:03 PMJul 29
to کتاب های رایگان پارسی
زنان در سایه
گفتگو و تدوین : فریبا ایرج
طرح روی جلد : بنفشه مسعودی
چاپ اول: زمستان ۱۳۸۸

۵ زن جوان از یکی از شهرستان‌های ایران که همسران‌شان در دوران سرکوب فراگیر دهه‌ی ۱۳۶۰ به زندان افتادند و شماری‌شان اعدام شدند، یادمانده‌های خود را با فریبا ایرج باز می‌گویند؛ ابتدا تک تک و سپس دسته جمعی و در یک میزگرد.
zanan-dar-sayeh_download.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages