کتاب های رایگان پارسی

1–30 of 15244
 
لطفا موقع ارسال نامه به گروه حتما موضوع نامه را بطور كامل ذكر كنيد
به عنوان نمونه:
ارسال متن كامل كتاب:فرهنگ لغات فرانسوی
ارسال لينك دانلود متن كتاب:گوژپشت نتردام
نامه ها بايد با رسم الخط فارسی باشد واز پذيرش نامه های فينگليش معذوريم!
توجه داشته باشيد:
مديريت گروه مجاز به حذف نامه های فاقد توضيح كافی وهمچنين مطالبی است كه خوانندگان را به سايتهای ديگر ارجاع می دهد وصرفا به قصد تبليغ سايتها وگروههاي ديگر ارسال شده است.
اين گروه  وابسته به هيچ سازمان ودولت و انديشه ای نيست وقصد از راه اندازی آن، اشاعه فرهنگ استفاده از كتب الكترونيك است.
бе гуруп китоб ҳои роигон форси хуш омадид.бо узвиат дар ин  гуруп ми тавонид рузонеҳ тедод зиёди китоб ва матолеб дигар  бо алефьои ниёкон дарёфт кунид