திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் ஆடிப்பூர வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி

9 views
Skip to first unread message

B. SAISENTHIL

unread,
Aug 2, 2022, 1:13:06 AM8/2/22
to பண்புடன்
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் ஆடிப்பூர வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி 
அம்மன் கைகளில் வளையல் வைத்து பெண்கள் பூஜை.
கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சீமந்தம் செய்யப்பட்டது.   

IMG_20220801_180430.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages