ஏன் இவர்கள் மாவீரர்கள்?

14 views
Skip to first unread message

இ.பு. ஞானப்பிரகாசன்

unread,
Nov 27, 2022, 7:12:08 AM11/27/22
to பண்புடன்
Maaveerar-Naal-2022.jpg

தமக்குப் பின்னால்

ஒரு நாட்டின் அரசே இருக்கிறது

எனும் துணிவில் துப்பாக்கி தூக்குபவர்கள்

வீரர்கள்!

ஆனால்

இவர்கள்

தங்களை எதிர்த்து

மொத்த உலகமே நிற்கிறது

என்று தெரிந்தும்

துப்பாக்கியை இறக்காதவர்கள்!

அதனால்தான் இவர்கள்

மாவீரர்கள்! 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages