அகழ்நானூறு 10

12 views
Skip to first unread message

ருத்ரா (இ.பரமசிவன்)

unread,
Jan 19, 2023, 9:47:21 AMJan 19
to பண்புடன்

அகழ்நானூறு  10

__________________________________________________

சொற்கீரன்ஆரம் நிவிய அந்தார் அகலன் 

அமை வாங்கு அஞ்சுரம் ஒற்றி

வெண்திங்கள் கண் ஒளித்து வரூஉம்

கடைவிழிக் கடாத்த அற்றைத்திங்கள்

அணிநலம் சிதைஇய அன்பின் நல்அணி

ஊர்ந்தன செய்தான் நல்லூழ் உவப்ப.

அருவரை இழிதரும் மென் திரைத் திவலை

அனைய அஞ்சிறைத் தும்பி ஆர்க்கும் 

கயந்தலை மந்தி பார்ப்பின் கடுபசி

அழிக்கத் தாவும் கடுவன் நீள வீழ்த்த‌

பலவின் தீஞ்சுளைத் தொடத் தொட வெரீஇ

சுரிஇரும் பித்தை சுரும்பு இனம் கவிய‌

நிழற்கவின் நாடன் அழலவிர் வெஞ்சுரம்

எவன்கொல் தரூஉம் என்னொடு படர்

துயர் நனி இங்கு நிரவினன்.___________________________________________

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages