சிந்துபைரவி ராகம்

21 views
Skip to first unread message

Venkatachalam Subramanian

unread,
Nov 2, 2017, 9:12:50 AM11/2/17
to palsuvai

Saranya Gurumurthy <saranya.g...@gmail.com>

Nov 1 (1 day ago)
to santhavasantham
திருமயிலைப் பாடலைக் கேட்டு வாழ்த்திய பெரியோர்களுக்கு நன்றி கலந்த நமஸ்காரங்கள்.

திருச்சிராப்பள்ளி வண்ணப் பாடல் - 

ராகம் - சிந்துபைரவி 
தாளம் - விலோம சாபு (மிஸ்ரசாபு வின் reverse) 

பாடலைக் கேட்க:
https://drive.google.com/open?id=0By387kvntVlPSDBYSXViZjFFLWM

சரண்யா
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages