PALMA junior

1 – 30 z 55
PALMA junior je súťaž v programovaní pomocou programovacieho prostredia Imagine pre žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov prímy až sexty osemročných gymnázií a žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl.
Viac informácií nájdete na stránke súťaže http://di.ics.upjs.sk/palmaj/.