Návrh zákona o o turistických trasách

95 views
Skip to first unread message

Andrej Kačur

unread,
May 28, 2022, 5:14:09 AM5/28/22
to Openstreetmap Slovakia
Skupina poslancov pripravila návrh zákona o o turistických trasách:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=512733

Dodko

unread,
May 28, 2022, 7:55:10 AM5/28/22
to Openstreetmap Slovakia
§ 8 Turistický register

(2)Do turistického registra sa zapisujú údaje o
a)popise turistickej trasy a druhu turistického značenia,
b)zozname a umiestnení smerovníkov a náučných tabúľ na turistickej trase vrátane ich jedinečných verejne prístupných webových adries a zemepisných súradníc,
c)mapovom podklade,
d)časovom obmedzení užívania turistickej trasy (uzávery) a podmienkach jej využívania vyplývajúcich z dokumentov podľa písmena g) alebo písomného oznámenia podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 3,

Ktoré písmeno predstavuje napríklad GPX trasu chodníka? Aby to nebola nakreslená čiara v obrázku na malom rozlíšení, alebo sa nedohadoval majiteľ pozemku so správcom trasy kadiaľ presne vedie trasa?

Čo s takými chybami ak na smerovníku sú GPS súradnice 500 metrov inde ako je v skutočnosti umiestnený? Čo zapíšu do registra?

§ 9 Konanie o zápise, zmene alebo výmaze turistickej trasy v turistickom registri
(1)Turistické trasy alebo ich zmeny sa zapisujú do turistického registra na základe žiadosti. Žiadosť podáva ten, kto záujem stať sa správcom turistickej trasy. Žiadosť sa podáva ministerstvu alebo poverenej právnickej osobe.

§ 22 Prechodné ustanovenia

(2)Ten, kto zriadil alebo udržiava turistickú trasu, je povinný podať žiadosť o zápis turistickej trasy do turistického registra do 30. septembra 2023.

(3)Ak nebola podaná žiadosť podľa odseku 2, môže v období od 15. októbra do 31. decembra 2023 podať žiadosť o zápis turistickej trasy zriadenej podľa doterajších predpisov Klub slovenských turistov, Slovenský cykloklub, organizácia ochrany prírody, vyšší územný celok, obec alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže právny záujem na zápise turistickej trasy do turistického registra. Osobu, ktorá ako jediná podá žiadosť o zápis turistickej trasy do turistického registra, ministerstvo urči za správcu turistickej trasy. Ak podá žiadosť viac osôb, ministerstvo rozhodne o určení správcu.

§ 6 Povinnosti správcu turistickej trasy
e)zabezpečiť označenie turistickej trasy v súlade s týmto zákonom,

Takže správcom turistickej trasy sa už môže stať hocikto, nebude "monopol" na turistické trasy?

§ 4 Značenie turistických trás
(2)Značenie turistických trás v teréne je oprávnená vykonávať len fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na značenie turistických trás podľa osobitného predpisu § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 440/2015.
         Športový odborník § 6
         (1) Športovým odborníkom je
         c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,

Podľa tohto si správca trasy na značenie trasy zabezpečí športového odborníka?

(6)Od 31. marca 2024 vydavatelia kartografických diel v tlačenej alebo elektronickej forme povinní zakresľovať len turistické trasy, ktoré sú uvedené v registri turistických trás.

Tak len aby ten register bol prehľadávateľný a exportovateľný a nie jedno PDF s obrázkami mapky, zavesené na webe.

Dátum: sobota 28. mája 2022, čas: 11:14:09 UTC+2, odosielateľ: andrej...@gmail.com

Tomas -

unread,
May 28, 2022, 9:31:48 AM5/28/22
to Openstreetmap Slovakia
(6)Od 31. marca 2024 sú vydavatelia kartografických diel v tlačenej alebo elektronickej forme povinní zakresľovať len turistické trasy, ktoré sú uvedené v registri turistických trás.

Takze napr. v freemap sk už nebudú môcť byť trasy , ktoré nie sú zverejnené v nejakom štátnom registri? Zaujímavé - takmer ako v Číne.  
T.
 

Dodko

unread,
May 29, 2022, 6:27:28 AM5/29/22
to Openstreetmap Slovakia
Ja som pochopil tak, že lesné cesty a chodníčky ostávajú bez zmeny a zákon sa týka len značených "farebných" trás.

tak výsledkom registra by bolo ak nájdem poznámku
tak súradnice tabúľ stiahnem z registra

alebo podľa priebehu trasy v registri https://www.openstreetmap.org/note/2629316 doplním náučný chodník
prípadne opravím preloženie trasy https://www.openstreetmap.org/note/2560714
doplním trasu a opravím smerovník https://www.openstreetmap.org/note/2553278

a nebudú nastávať takéto situácie
SCK dlhodobo tvrdošijne odmieta komunikovať ohľadom cyklotrás... nechcú poskytnúť ani zverejniť na ich stránkach celkový zoznam trás, ktoré realizovali, prípadne, ktoré majú v správe.

Dátum: sobota 28. mája 2022, čas: 15:31:48 UTC+2, odosielateľ: jancovi...@gmail.com

Aceman444

unread,
May 29, 2022, 6:28:49 AM5/29/22
to Openstreetmap Slovakia
Vieme im dat nejaky priznak official=yes/no a freemap moze zobrazovat len oficialne, osm.org bude vykreslovat vsetky, co v skutocnosti existuju :)

Inak je otazka co presne je turisticka trasa a je pokryta tymto zakonom. Len route=hiking? Potom by tiez bolo mozne pouzit nejaku inu hodnotu. Napr. route=touring :) Alebo existuje aj route=foot, co uz ale ma istu definiciu.

Dátum: sobota 28. mája 2022, čas: 15:31:48 UTC+2, odosielateľ: jancovi
(6)Od 31. marca 2024 sú vydavatelia kartografických diel v tlačenej alebo elektronickej forme povinní zakresľovať len turistické trasy, ktoré sú uvedené v registri turistických trás.

Martin Ždila

unread,
May 29, 2022, 6:34:08 AM5/29/22
to osm_sk
On Sun, May 29, 2022 at 12:28 PM Aceman444 <acesha...@gmail.com> wrote:
Vieme im dat nejaky priznak official=yes/no a freemap moze zobrazovat len oficialne, osm.org bude vykreslovat vsetky, co v skutocnosti existuju :)

X dlazdice dame na inu domenu/server, ktora nebude pravne spata s OZ a mozeme tam dat co chceme. potom to mozeme hostovat aj na freemap.sk - budeme len provider, nie vydavatel :-)

alebo dumpneme vsetky trasy a dame im ziadost nech ich daju do registra. resp. bude to robit automat na dennej baze.

alebo zmenime popis v legende a tie farabne ciary budeme nazyvat trebars "farba znacky v terene" a nebudeme to brat ako znacena trasa

moznosti je neurekom ;-)

Aceman444

unread,
May 29, 2022, 8:51:08 AM5/29/22
to Openstreetmap Slovakia
Hej, len aby to nedopadlo tak, ze ked zobrazujeme Slovakom tak plati tento zakon :)

Tak ako Google maps musi zobrazovat ine mapy podla toho, komu ich zobrazuje. Ine hranice statov, cenzurovane data a pod.

Dátum: nedeľa 29. mája 2022, čas: 12:34:08 UTC+2, odosielateľ: Martin Ždila

kayle

unread,
May 30, 2022, 1:15:55 AM5/30/22
to osm...@googlegroups.com
Dňa 28.5.2022 o 13:55 Dodko napísal(a):
§ 8 Turistický register

(2)Do turistického registra sa zapisujú údaje o
a)popise turistickej trasy a druhu turistického značenia,
b)zozname a umiestnení smerovníkov a náučných tabúľ na turistickej trase vrátane ich jedinečných verejne prístupných webových adries a zemepisných súradníc,
c)mapovom podklade,
d)časovom obmedzení užívania turistickej trasy (uzávery) a podmienkach jej využívania vyplývajúcich z dokumentov podľa písmena g) alebo písomného oznámenia podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 3,

Ktoré písmeno predstavuje napríklad GPX trasu chodníka? Aby to nebola nakreslená čiara v obrázku na malom rozlíšení, alebo sa nedohadoval majiteľ pozemku so správcom trasy kadiaľ presne vedie trasa?
No, čítal som to xy-krát a veru neviem kde by sa to dalo "schovať".


Čo s takými chybami ak na smerovníku sú GPS súradnice 500 metrov inde ako je v skutočnosti umiestnený? Čo zapíšu do registra?
Povedal by som, že ako teraz, hlásiť správcovi danej trasy.


§ 9 Konanie o zápise, zmene alebo výmaze turistickej trasy v turistickom registri
(1)Turistické trasy alebo ich zmeny sa zapisujú do turistického registra na základe žiadosti. Žiadosť podáva ten, kto záujem stať sa správcom turistickej trasy. Žiadosť sa podáva ministerstvu alebo poverenej právnickej osobe.

§ 22 Prechodné ustanovenia

(2)Ten, kto zriadil alebo udržiava turistickú trasu, je povinný podať žiadosť o zápis turistickej trasy do turistického registra do 30. septembra 2023.

(3)Ak nebola podaná žiadosť podľa odseku 2, môže v období od 15. októbra do 31. decembra 2023 podať žiadosť o zápis turistickej trasy zriadenej podľa doterajších predpisov Klub slovenských turistov, Slovenský cykloklub, organizácia ochrany prírody, vyšší územný celok, obec alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže právny záujem na zápise turistickej trasy do turistického registra. Osobu, ktorá ako jediná podá žiadosť o zápis turistickej trasy do turistického registra, ministerstvo urči za správcu turistickej trasy. Ak podá žiadosť viac osôb, ministerstvo rozhodne o určení správcu.

§ 6 Povinnosti správcu turistickej trasy
e)zabezpečiť označenie turistickej trasy v súlade s týmto zákonom,

Takže správcom turistickej trasy sa už môže stať hocikto, nebude "monopol" na turistické trasy?

Ťažko povedať (skôr nie), ak teda myslíme čisto pešie, ale pojem "turistická trasa" v tomto zákone je akákoľvek značená trasa, viď. nižšie

§ 1 Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) turistické trasy, ktorými sú turistické chodníky, náučné chodníky, cykloturistické trasy, náučné cykloturistické trasy, bežecké trasy, vodné trasy, jazdecké trasy, lyžiarske trasy a pútnické trasy,

a

§ 3 Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) turistickou trasou trasa vybavená turistickým značením zapísaná v turistickom registri určená na turistiku, rekreáciu, šport alebo výchovno-vzdelávacie účely,
b) turistickým chodníkom turistická trasa určená pre chodcov,
c) náučným chodníkom turistická trasa určená pre chodcov, ktorá je vybavená náučnými tabuľami a slúži primárne na výchovno-vzdelávacie účely,
d) cykloturistickou trasou turistická trasa určená pre cyklistov,
...

Okrem toho sa spomína "poverená národná športová organizácia" v § 17 Poverená právnická osoba

§ 4 Značenie turistických trás
(2)Značenie turistických trás v teréne je oprávnená vykonávať len fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na značenie turistických trás podľa osobitného predpisu § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 440/2015.
         Športový odborník § 6
         (1) Športovým odborníkom je
         c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,

Podľa tohto si správca trasy na značenie trasy zabezpečí športového odborníka?

(6)Od 31. marca 2024 vydavatelia kartografických diel v tlačenej alebo elektronickej forme povinní zakresľovať len turistické trasy, ktoré sú uvedené v registri turistických trás.

Tak len aby ten register bol prehľadávateľný a exportovateľný a nie jedno PDF s obrázkami mapky, zavesené na webe.
Tu by som nebol až taký pesimista. Možno (asi? určite??? :) nebude dokonalý, ale PDF to nebude. :)

Dátum: sobota 28. mája 2022, čas: 11:14:09 UTC+2, odosielateľ: andrej...@gmail.com
Skupina poslancov pripravila návrh zákona o o turistických trasách:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=512733

--
Túto správu ste dostali, pretože v Skupinách Google ste odberateľom skupiny "Openstreetmap Slovakia".
V prípade, že chcete zrušiť odber tejto skupiny a prestať od nej prijímať e-maily, zašlite e-mail na adresu osm_sk+un...@googlegroups.com.
Ak chcete zobraziť túto diskusiu na webe, prejdite na adresu https://groups.google.com/d/msgid/osm_sk/e3eb7a32-d893-4e3c-9d80-0eef7a7ab476n%40googlegroups.com.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages