Open source-baserat bibliotekssystem föreslås i BBL

17 views
Skip to first unread message

Per Åkerlund

unread,
Feb 19, 2009, 9:14:10 AM2/19/09
to opensource-sve...@googlegroups.com
Hej alla!

Har ni sett Thomas Kvists artikel Folkbiblioteken spår och leverantörer
rår - dags för öppen källkod! i senaste Biblioteksbladet?

http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2009/Biblioteksbladet_nr1_2009.pdf

Han föreslår där att biblioteken (öppnar även för forskningsbibliotek)
bildar ett konsortium för att utveckla ett biliotekssystem med Koha
eller Evergreen som grund.

Förslagen i artikeln kanske kan blåsa liv i denna grupps slumrande
tillvaro? Någon som vill ta stafettpinnen?

Hälsningar /Per
--
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Per Åkerlund, Senior Librarian
SLU Libraries, Box 7071, SE-750 07 UPPSALA, Sweden
Email: Per.Ak...@bib.slu.se WWW: http://www.bib.slu.se/
Phone: +46 (0)18 672320 Fax: +46 (0)18 672853
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Johnsson Yngve (Kof)

unread,
Feb 19, 2009, 11:55:50 AM2/19/09
to opensource-sve...@googlegroups.com
Visst inspirerar Thomas Kvists artikel!

Kanske skulle kontakter redan nu kunna tas med den grupp bibliotekarier i Norge som entusiastiskt diskuterar Koha-frågan.
Jag tycker mej ha sett att man kommit så långt att man diskuterar organisation och stadgar.

Yngve J


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: opensource-sve...@googlegroups.com [mailto:opensource-sve...@googlegroups.com] För Per Åkerlund
Skickat: den 19 februari 2009 15:14
Till: opensource-sve...@googlegroups.com
Ämne: Open source-baserat bibliotekssystem föreslås i BBL

John

unread,
Feb 23, 2009, 1:22:49 PM2/23/09
to Open Source på bibliotek
> Han föreslår där att biblioteken (öppnar även för forskningsbibliotek)
> bildar ett konsortium för att utveckla ett biliotekssystem med Koha
> eller Evergreen som grund.


Eller varför inte titta närmare på vad man kan göra med Apache Solr -
VuFind, YuFind är bara några exempel på vad man kan åstadkomma. Visst
cirkulationsmodulen saknas, men det går väl att greja. Koha har ju
visserligen varit med ett tag (jag berättade om Koha 2004 på någon
konferens när jag talade om Open Source på bibliotek).

// John

Christer Larsson

unread,
Feb 23, 2009, 4:47:42 PM2/23/09
to opensource-sve...@googlegroups.com

Vore det intressant att utveckla just en
cirkulationsmodul som jobbar mot Libris? Jag
menar, kunde vi bli av med alla mer eller mindre
mediokra lokala kataloger och satsa allt
samverkande krut på Libriskatalogen så borde en
hel del kunna vara att vinna. Det enda vi då
behöver lokalt är att kunna hantera våra utlån.

Eller?
/CL

Christer Larsson
Nordiska museets bibliotek, Box 27820, S-115 93 Stockholm, Sweden
http://nordmlib.nordiskamuseet.se

Johnsson Yngve (Kof)

unread,
Feb 25, 2009, 5:24:08 AM2/25/09
to opensource-sve...@googlegroups.com
Att använda LIBRIS-resurser för alla offentligfinansierade bibliotek känns spontant som en god idé.
Men hur göra med bibliotek 2.0?
Även status och interaktion/kommunikation med användarna växer ju i betydelse.
Folkbiblioteken har ju många målgrupper: ålders-, språk- utbildningsmässigt.

Kanske kan den som har tid låta sig inspireras av
Artikler i kategorien «Fri programvare
http://wiki.biblioteklaboratoriet.no/index.php/Fri_programvare

Yngve J

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: opensource-sve...@googlegroups.com [mailto:opensource-sve...@googlegroups.com] För Christer Larsson
Skickat: den 23 februari 2009 22:48
Till: opensource-sve...@googlegroups.com
Ämne: Re: Open source-baserat bibliotekssystem föreslås i BBL
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages