Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУ

5 views
Skip to first unread message

Федерация СХЗУ

unread,
Nov 8, 2023, 12:37:39 PM11/8/23
to novinisport

Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУ

Експозе

за мандата на управителния съвет на федерация "Спорт за хора със зрителни

увреждания"

2019-2023 г.

 Уважаеми госпожи и господа, изпращаме един динамичен, изпълнен със събития и

превратности, мандат.

През тези четири години ръководството и екипът, положиха неимоверни усилия за

развитие на дейността на Федерацията, както във вътрешнодържавен, така и в

международен аспект. Провеждахме регулярно, съвместно с активните клубове във

Федерацията, държавните първенства, националната купа по стрелба с лък и някои други

национални купи, както и редица национални турнири. В международен план

продължихме осезателно да разширяваме нашето участие в някои от спортовете, в които

имаме постижения, като голбал, шахмат, шоудаун, а от 2023 г. и стрелбата с лък се нареди

редом с тях. Положихме усилия за развитие на кадрите, най-вече в спорта шоудаун, като

проведохме или съдействахме за провеждането на обучения за съдии и треньори, което

позволи институционализирането на този специализиран спорт. Към момента категорично

можем да кажем, че в шоудауна, шахмата и стрелбата с лък, имаме съдийски и

треньорски кадри, които повишават нивото на нашите състезатели. В останалите

спортове, положението с кадрите, както на ниво треньори, така и на ниво състезатели не е

на желаното от всички, равнище. Трябва да се подчертае, че при всяка възможност,

обезпечавахме клубовете и националните състезатели с материално-техническо

оборудване.

През мандата запазихме сътрудничеството и развихме в положителна посока

отношенията с Министерството на младежта и спорта, Агенцията за хората с увреждания

и други партньорски организации и институции. Постигнахме сериозен пробив във

финансиращата политика на Министерството на младежта и спорта, по отношение на

нашата федерация. Продължаваме да работим в абсолютен синхрон със Съюза на

слепите в България, който във всеки един момент е до Федерацията и напълно подкрепя

нашата дейност. Ние сме благодарни на всички наши партньори, независимо дали са

държавни, общински, неправителствени или бизнес организации, както и на

многобройните физически лица, които са част от нашето спортно семейство.

През мандата се случи безпрецедентна ситуация, която доведе до ступор, не само в

България, а в целия свят. Епидемията от Ковид-19 попречи на редица планирани събития,

в т. ч. за първи път олимпиада беше отложена с една година. При нас се отрази, най-вече

с анулирането на европейското първенство по шоудаун, от IBSA, на което трябваше да

бъдем домакини, през август, 2020 г. Разбира се Ковид-19 наруши изцяло провеждането

на МСК и ДСК в редица спортове, така че нашата дейност също претърпя сериозни

промени, но въпреки това, направихме всичко възможно да реализираме максимума,

който позволяваше обстановката.

През следващата, 2024 г., ние сме заявили нашата кандидатура за провеждане на

европейското първенство по шоудаун и ако бъдем одобрени, Федерацията ще има

възможност, в партньорство с различни организации и институции, да посрещне елита на

европейския шоудаун, у нас.

През следващия мандат, следва да продължи задълбочената работа с

Министерството на младежта и спорта, с цел достигане на справедливо разпределение на

финансовия ресурс, който държавата предоставя за развитие на спорта сред хората с

увреждания. Ръководството изгради и следва да продължава да изгражда все по-добра

Страница 2 от 2

вътрешнонормативна уредба, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, която

да бъде в услуга на дейността й, както и на всички, които са отдадени на делото за

развитие на специализираните и адаптираните спортове за хората с нарушено зрение.

Клубовете, които не харесват правила, ще трябва бързо да се настроят към тях или да

преосмислят своя статут, защото първом Федерацията е спортна, а социалната й функция

е вторична. Толерантността към байганьовщината следва да бъде нулева, а

компромисите да са сведени до минимум, защото всеки компромис, води след себе си

цяла върволица. Ако се перифразира една мисъл на Платон, ще звучи така: "коректните

клубове не се нуждаят от правила, а некоректните винаги ще търсят начин да ги

заобиколят". Всички председатели на клубове, треньори, съдии, длъжностни лица и

състезатели, трябва да имат увереността, че всеки ще получава заслуженото, според

своите постижения, усилия и съпричастност към нашите ценности, и да знаят, че няма

привилегировани.

През следващия мандат, следва да продължи медийната активност за

популяризиране на спорта сред незрящите, за привличане на млади и перспективни

кадри, за да можем да подменим в някои от спортовете,състезателните поколения, които

очевидно вече не могат да отговорят на предизвикателствата на своите международни

съперници. Напълно си даваме сметка, че това е огромна работа и едва ли може да се

осъществи подобен мащабен процес в един мандат, но усилията няма да бъдат пожалени,

както и досега.

Вярваме, че с общи усилия, отърсване от паразитизма, продължаване на

упоритостта и всеотдайността, Федерацията ще устои на предизвикателствата, стоящи

пред нея. Нещо повече, убедени сме, че ще постигнем солидността, към която се стремим

още от учредяването на нашата федерация.

д-р Иван Янев, председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

Дряново, 8 ноември 2023 г.

 

 

Това съобщение е от националния осведомителен канал за спорт за хора

>>>>>> с  увреждания.

>>>>>>  Отговорността за създаването и адекватното функциониране на

>>>>>>  информационния канал е на федерация „Спорт за хора със зрителни

>>>>>>  увреждания”.

>>>>>>  Администратор: Димитър Димитров

>>>>>> dimit...@gmail.com

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages