Nối Kết Khởi Nghiệp

noiketkhoinghiep@googlegroups.com

Description

Chia sẻ về Khởi nghiệp kinh doanh, các kinh nghiệm, ý tưởng kinh doanh táo bạo và thành công từ các doanh nhân trẻ bài học xương máu khi bắt đầu khởi nghiệp.

Language

Vietnamese

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can join group