לא ינום ולא יישן ח"כ אמנון כהן

13 views
Skip to first unread message

Rimon Levy

unread,
Apr 23, 2013, 8:00:08 AM4/23/13
to no892
מי שחשב שהצעת 892 נקברה:

 

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזמים:      חברי הכנסת אמנון כהן

                                                 אברהם מיכאלי

                                               פ/1111/19                                

 

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ג–2013

 

תיקון סעיף 4ט

1.

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982[1], בסעיף 4ט –

 

 

(1)       בסעיף קטן (א), בהגדרה "תוכן פוגעני" –

 

 

 

(א)      בפסקה (1) –

 

 

 

 

(1)       בפסקת משנה (ב), במקום "עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין" יבוא "מכל סוג";

 

 

 

 

(2)       בסופה יבוא:

 

 

 

 

"(ד)     הצגת עירום;";

 

 

 

(ב)       אחרי פסקה (4) יבוא:

 

 

 

 

"(5)     עידוד לעבריינות;

 

 

 

 

(6)       אכזריות ;

 

 

 

 

(7)       עידוד לשימוש בסמים מסוכנים.";

 

 

(2)       בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (4) יבוא:

 

 

 

"(5)     ימסור את המידע למנוי בשיחת טלפון.";

 

 

(3)       בסעיף קטן (ד), במקום הרישה עד המילים "למקובל בתחום" יבוא "ספק גישה לאינטרנט יחסום את אפשרות הגישה של כל מנוייו לאתרים פוגעניים ולתכנים פוגעניים באינטרנט;".

 

דברי הסבר

רשת האינטרנט הפכה את העולם לכפר גלובלי והיא מעניקה גישה למידע רב ומגוון. מידע זה עשוי לקדם את החינוך, המדע והטכנולוגיה וכן את המסחר והכלכלה. עם זאת, קיימים גם תכנים, כגון הימורים, אכזריות, פורנוגרפיה ועוד, העלולים להזיק ולפגוע, בעיקר אך לא רק, בילדים הנחשפים אליהם.

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול ניכר בדיווחים אודות מספר הקטינים שנפגעו כתוצאה מחשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת האינטרנט. מאות מחקרים בארץ ובעולם בוחנים את רמות הפגיעה והשפעותיהן לטווח ארוך.

בדיוני ועדות בנושא עלה כי 60% מהילדים בישראל גולשים באתרים פורנוגרפיים כבר בגילאי 9 עד 15. עוד עולה כי לכ-47% מהילדים בישראל יש אינטרנט בחדרם הפרטי כך שהסכנה ליפול קורבן לפדופילים גדלה משמעותית בשל העדר פיקוח מצד ההורים.

כיום, החוק והתקנות אותן התקין שר התקשרות מחייבים את ספקי הגישה לאינטרנט לשלוח למנויים עלון בדבר אפשרויות סינון האתרים אותן מציע הספק. על אף זאת, מנויים רבים כלל לא מודעים לאפשרות סינון אתרי האינטרנט.

על כן, מוצע להטיל על ספקי האינטרנט חובת סינון תוכן פוגעני לכל המנויים וכן לחייבם ליידע את מנוייהם בצורה טלפונית בדבר האפשרות לסינון אתרים ללא עלות ובצורה מקיפה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת ליה שמטוב  (פ/4457/18).

 

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב באייר התשע"ג – 22.4.13[1] ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

Jonathan J. Klinger

unread,
Apr 23, 2013, 8:01:16 AM4/23/13
to no892
מה שמצחיק זה שהוא משתמש באותם מספרים מ2006, שבטוח לא נכונים.


2013/4/23 Rimon Levy <ri...@isoc.org.il>

--
קיבלת הודעה זו מכיוון שאתה מנוי לקבוצה 'Blogger Coalition against Internet Censorship' בקבוצות Google.
כדי לבטל את המנוי לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה הודעות דוא"ל, שלח הודעת דוא"ל אל no892+un...@googlegroups.com.
כדי לפרסם הודעות בקבוצה זו, שלח דוא"ל ל-no...@googlegroups.com.
בקר קבוצה זו ב-http://groups.google.com/group/no892?hl=iw.
לאפשרויות נוספות בקר ב-https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --
Jonathan Joseph Klinger, LL.M, Attorney at Law;
| +972-52-3436436 | jonkl...@gmail.com | http://2jk.org/english | http://2jk.org/praxis |

Doron Bareket

unread,
Apr 23, 2013, 9:00:48 AM4/23/13
to no...@googlegroups.com
מה שעצוב זה, שזה לא משנה באלו מספרים הוא משתמש - הניסיון מלמד שחברי הוועדות השונות מעולם לא התעמקו בנתונים עצמם. הם הגבילו את ההחלטה שלהם למסקנה הפופוליסטית שתועיל להם פוליטית, וללא שום התחשבות בנתונים, במציאות או בנזקים שהם גורמים.


2013/4/23 Jonathan J. Klinger <jonkl...@gmail.com>
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages