Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

[VALG] Avstemning: slik stemmer du

0 views
Skip to first unread message

USENET Norges arbeidsutvalg

unread,
Mar 27, 2006, 12:31:46 PM3/27/06
to
Det er nå klart for avstemningsperiode i valg AV USENET Norges
arbeidsutvalg.


Valget begynner i dag, 27. mars, og varer i to uker, dvs. siste frist for å
sende inn din stemme er ved utgangen av mandag 10. april.


Det skal velges tre medlemmer og det er fire kandidater.


Din oppgave nå er å være med på å plukke ut de som skal fylle de tre
plassene i arbeidsutvalget.


Avstemningen gjøres ved at du sender en e-post med «stemmeseddelen» din til

valg...@usenet.no

Du skal ikke poste stemmeseddelen i noen newsgruppe. Hver person får kun
stemme én gang, det spiller ingen rolle om du har konto flere steder.


Subject (tittel) på e-posten skal være «Stemmeseddel AU-valg 2006».


Stemmen skal sendes fra din _personlige_ e-postadresse.
Avsenderadressen (From: headeren) skal innholde din korrekte, fungerende
e-postadresse, samt ditt fulle navn slik at man kan luke ut falske stemmer.
Navnet Som oppgis skal være avsenders virkelige navn, ikke et "nick",
"handle", eller lignende.


Stemmer som ikke har riktig avsender vil bli forkastet.


Hvem som har avgitt stemme vil bli offentliggjort i denne gruppen og på
web, men hva den enkelte har stemt er hemmelig.


Etter en uke, dvs rundt den 3. april vil det bli postet en liste med
navnene på de som har avgitt stemme, slik at alle kan sjekke at de har
fått registrert sin stemme. Når valget avsluttes vil det på nytt bli
postet en slik liste. Problemer med å få sendt inn sin stemme må være
avklart innen utgangen av mandag 17. april. Stemmene vil bli telt opp
og resultatet offentliggjort så snart alle evt. problemer er avklart -
dvs. tidligst tirsdag 18. april.


Følgende personer stiller som kandidater ved valget på nytt Arbeidsutvalg:

A - Tobias Brox <tobias (hos) stud cs uit no>
B - Jarle Hammen Knudsen <jarle (hos) jarle com>
C - Joachim Mæland <joachim (hos) profine net>
D - Bjarte Runderheim <brunder (hos) c2i net>


For å stemme, fører du opp navnene på kandidatene i prioritert rekkefølge,
og helst benevnt med bokstaven som står foran navnene.


Det er best å la stemmeseddelen inneholde alle de 4 kandidatene i din
prioriterte rekkefølge, men det er ikke et krav at du må føre opp alle
kandidatene.


Hvis du er interessert i no.* og hvordan no.* skal se ut i fremtiden, bør
du stemme. Husk at Arbeidsutvalget skal sitte i ca. to år, og vil være med
på å prege no-hierarkiet. Arbeidsutvalget trenger å føle at det har bred
støtte blant folk som bryr seg, for å kunne ha inspirasjon til å gjøre en
god innsats. Det er også viktig at valgresultatet reflekterer et flertall
av de som interesserer seg for «styringen» av no.*.


Valgreglemenet er å finne her:
<URL: http://www.usenet.no/rutiner/valgreglement.html>


Informasjon om valget på web:
<URL: http://www.usenet.no/valg2006/>


--
for USENET Norges arbeidsutvalg
Jarle Hammen Knudsen
a...@usenet.no, http://www.usenet.no/

Kjell T Svindland

unread,
Mar 27, 2006, 3:46:46 PM3/27/06
to
USENET Norges arbeidsutvalg <a...@usenet.no> wrote:

> Det er nå klart for avstemningsperiode i valg AV USENET Norges
> arbeidsutvalg.
>
>
> Valget begynner i dag, 27. mars, og varer i to uker, dvs. siste frist for å
> sende inn din stemme er ved utgangen av mandag 10. april.

[...]


> Avstemningen gjøres ved at du sender en e-post med «stemmeseddelen» din til
>
> valg...@usenet.no

Takk, da er det avklart.

[...]


> Etter en uke, dvs rundt den 3. april vil det bli postet en liste med
> navnene på de som har avgitt stemme, slik at alle kan sjekke at de har
> fått registrert sin stemme. Når valget avsluttes vil det på nytt bli
> postet en slik liste.

Hvilket vil si at denn lista tidligst postes tirsdag 11. april. Den
stille uke, mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

> Problemer med å få sendt inn sin stemme må være avklart innen utgangen av
> mandag 17. april.

Annen påskedag.

> Stemmene vil bli telt opp og resultatet offentliggjort så snart alle evt.
> problemer er avklart - dvs. tidligst tirsdag 18. april.

Det er kanskje ikke noe problem - ikke alle reiser vekk fra internett i
påsken, og vi som gjør det kan stemme første uka og klage allerede 3.
april dersom vi ikke er på den lista, men hadde det ikke vært en ide å
vente med å kunngjøre lista over godkjente og underkjente stemmer til
17. eller 18. april, og la klagefristen på ei uke gå fram til 24. april?

Også stemmetellerne bør få et ord med i laget, har de tenkt å bruke
påskehelga på å telle stemmer, eller har de ferieplaner?


--
Kjell T Svindland, 69°41'N, 18°45'E

Ønsker du innflytelse på no.*-gruppene? Usenet-valg pågår nå.
Les no.usenet.admin og no.usenet.informasjon, bruk stemmeretten!

Jarle H Knudsen

unread,
Mar 27, 2006, 5:30:45 PM3/27/06
to
Valget kommer i konflikt med påska. Jeg var klar over det da jeg kunngjorde
avstemningen. Jeg prioriterte å få satt i gang avstemningen framfor å
utsette den ytterligere ved å kjøre en diskusjon på forhånd om hvordan vi
skal takle påska. Det er ikke noe problem å forlenge fristene i etterid.

Det er nettopp det jeg mener vi bør gjøre. Mange er borte fra nettet fra
palmefredag til 2. påskedag.

Jeg foreslår at det postes en påminnelse om valget mandag 17. april og at
stemmefristen settes til mandag 24. april. Klagefristen blir da 1. mai.

Jeg ber om gruppens synspunkter på dette.

--
jhk

Asle Ommundsen

unread,
Mar 27, 2006, 5:30:52 PM3/27/06
to
* Jarle H Knudsen:

Høres fornuftig ut.

--
Weblogg: http://webaksess.no/

Morten Øen

unread,
Mar 27, 2006, 5:37:09 PM3/27/06
to
Jarle H Knudsen skreiv Tue, 28 Mar 2006 00:30:45 +0200 i no.usenet.admin...

> Jeg foreslår at det postes en påminnelse om valget mandag 17. april og at
> stemmefristen settes til mandag 24. april. Klagefristen blir da 1. mai.

Vil nok halde, ja.

--
Morten


For å vite meir om andre på no.*: <URL:http://www.newsergalleriet.no/>

Tobias Brox

unread,
Mar 27, 2006, 5:59:59 PM3/27/06
to
[Jarle H Knudsen]

> Jeg foreslår at det postes en påminnelse om valget mandag 17. april og at
> stemmefristen settes til mandag 24. april. Klagefristen blir da 1. mai.

> Jeg ber om gruppens synspunkter på dette.

Jeg har ingen motforestillinger.

--
Usenet-valg i mars! Bruk stemmeretten for news - les no.usenet.admin!
Tobias Brox, 69°42'N, 18°57'E

Kjell T Svindland

unread,
Mar 27, 2006, 6:15:04 PM3/27/06
to
Jarle H Knudsen <jh...@jarle.com> wrote:

> Valget kommer i konflikt med påska. Jeg var klar over det da jeg kunngjorde
> avstemningen. Jeg prioriterte å få satt i gang avstemningen framfor å
> utsette den ytterligere

Bra.

> ved å kjøre en diskusjon på forhånd om hvordan vi skal takle påska. Det er
> ikke noe problem å forlenge fristene i etterid.
>
> Det er nettopp det jeg mener vi bør gjøre. Mange er borte fra nettet fra
> palmefredag til 2. påskedag.
>
> Jeg foreslår at det postes en påminnelse om valget mandag 17. april og at
> stemmefristen settes til mandag 24. april. Klagefristen blir da 1. mai.
>
> Jeg ber om gruppens synspunkter på dette.

Man kan godt gjøre som du foreslår, men jeg oppfatter det som en
unødvendig lang forskyvelse av fristene. Ditt forslag gir hele fire uker
(inludert påske) å stemme på, mens vi faktisk har praktisk talt to fulle
hverdagsuker fra og med kunngjøringen i går til palmehelga. Jeg ser ikke
noe behov for å endre stemmeperioden, men klageperioden bør med fordel
forlenges eller forskyves med ei uke. Da kan vi komme i mål ei uke
tidligere enn i ditt forslag.

På denn annen side: Hva er ei uke fra eller til når vi allerede er
såpass forsinket? :-)

Knut Sparhell

unread,
Mar 27, 2006, 9:14:36 PM3/27/06
to

Jeg forstår dette, men synes nok denne utsettelsen virker noe
unødvendig. Det er god tid til å stemme før påske, og det vil bli en
lagt ut kontroll-liste over de som har stemt hittil, også i god tid før
påske.

I avstemningsperiodens to uker (normalt) ligger innbakt hensyn til at
mange er borte fra nettet noen dager eller en hel uke, ferietid eller
ikke, f.eks fredag til søndag eller hele uka. Denne avstemningsperioden
strekker seg ikke lenger inn i påskeuka enn en enkelt helg og jeg synes
derfor at alle rimelige hensyn ut fra valgreglementets "ånd" allerede er
ivaretatt.

Klagefristen kan derimot utsettes et par dager slik at det blir mulig å
klage også et par hverdager like etter påske.

Grunnen til at jeg synes en så stor utsettelse som du foreslår er
negativt og bør unngås så sant det kan forsvares, er ene og alene av
hensyn til de som har stemt eller (kanksje) skal stemme. En kort
stemmeperiode og rask opptelling er motiverende for å stemme. Jeg velger
å tillegge dette hensynet stor vekt, for inneværende og fremtidige valg.
Hensynet til at alle skal få anledning til å stemme har selvfølgelig
størst vekt, men som nevnt anser jeg dette som ivaretatt med den
annonserte perioden.

For ordens skyld: En utsettelse skaper ingen problemer for min funksjon
som stemmeteller.

--
Knut Sparhell, Fredrikstad

Lasse G. Dahl

unread,
Mar 28, 2006, 12:39:09 AM3/28/06
to
* Knut Sparhell:

> Jeg forstår dette, men synes nok denne utsettelsen virker noe
> unødvendig.

Jeg er enig med Knut i dette, men ser heller ikke på en utsettelse
som noe _problem_ dersom mange er for.

--
Lasse G. Dahl <URL: http://www.lassedahl.com/ >

I'm a citizen of Legoland travellin' incommunicado

Espen Stranger Seland

unread,
Mar 28, 2006, 2:22:19 AM3/28/06
to
On Tue, 28 Mar 2006 00:30:45 +0200, Jarle H Knudsen <jh...@jarle.com>
wrote:

>Valget kommer i konflikt med påska. Jeg var klar over det da jeg kunngjorde

Unødvendig.

De som skal reise, må stemme før de reiser, akkurat som
forhåndsstemming.

Dette begynner å bli en farse. :-)

-espen
--
http://www.seland.org/

Bjørn Mork

unread,
Mar 28, 2006, 2:53:35 AM3/28/06
to
Espen Stranger Seland <e...@abn.hibu.no.spam> writes:

> Dette begynner å bli en farse. :-)

Da får vi steke den godt så vi dreper alt av e.coli


Bjørn
--
You have the bad grammar of a fathead.

Jan Ingvoldstad

unread,
Mar 28, 2006, 4:30:40 AM3/28/06
to
On Tue, 28 Mar 2006 09:53:35 +0200, "Bjørn Mork" <bm...@dod.no> said:

> Espen Stranger Seland <e...@abn.hibu.no.spam> writes:
>> Dette begynner å bli en farse. :-)

> Da får vi steke den godt så vi dreper alt av e.coli

Morr-u, så måru.

--
Valg på news -- velg nytt arbeidsutvalg for gruppene i no.*!
Følg med og diskuter i no.usenet.admin.
Se her for mer info om news i Norge:
http://www.usenet.no/

Espen Stranger Seland

unread,
Mar 28, 2006, 6:30:41 AM3/28/06
to
On Tue, 28 Mar 2006 11:30:40 +0200, Jan Ingvoldstad
<jani+n...@ifi.uio.no> wrote:

>On Tue, 28 Mar 2006 09:53:35 +0200, "Bjørn Mork" <bm...@dod.no> said:
>
>> Espen Stranger Seland <e...@abn.hibu.no.spam> writes:
>>> Dette begynner å bli en farse. :-)
>
>> Da får vi steke den godt så vi dreper alt av e.coli
>
>Morr-u, så måru.

Farsen er basert på valgflesk.

-espen
--
http://www.seland.org/

Odd Einar Aurbakken

unread,
Mar 28, 2006, 9:18:47 AM3/28/06
to
Knut Sparhell <kn...@sparhell.no> writes:
> I avstemningsperiodens to uker (normalt) ligger innbakt hensyn til at
> mange er borte fra nettet noen dager eller en hel uke, ferietid eller
> ikke, f.eks fredag til søndag eller hele uka. Denne
> avstemningsperioden strekker seg ikke lenger inn i påskeuka enn en
> enkelt helg og jeg synes derfor at alle rimelige hensyn ut fra
> valgreglementets "ånd" allerede er ivaretatt.
>
> Klagefristen kan derimot utsettes et par dager slik at det blir mulig
> å klage også et par hverdager like etter påske.

Vell talt. Så får stemmetellerne heller overholde sine frister.....

Valgreglementet satte tidsperioder for valg for å unngå denne typen
problemer, vi hadde dog ikke helt forutsett et AU som somlet så mye
som det sittende.

*flinkt sigmonster :-)*

--
[-oea]Pq "Urgency is merely a proof of insufficient planning"

Jan Ingvoldstad

unread,
Mar 28, 2006, 4:20:26 PM3/28/06
to
On Tue, 28 Mar 2006 16:18:47 +0200, Odd Einar Aurbakken <o...@nelja.ifi.uio.no> said:

> Knut Sparhell <kn...@sparhell.no> writes:
>> Klagefristen kan derimot utsettes et par dager slik at det blir mulig
>> å klage også et par hverdager like etter påske.

> Vell talt. Så får stemmetellerne heller overholde sine frister.....

Japp. Jeg er helt enig med dere begge.


> Valgreglementet satte tidsperioder for valg for å unngå denne typen
> problemer, vi hadde dog ikke helt forutsett et AU som somlet så mye
> som det sittende.

Sant nok. Det er vanskelig å gardere seg skikkelig mot sånt.
Heldigvis er det ikke FN vi forsøker å styre her.

0 new messages