Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

En seier for det norske demokratiet!

2 views
Skip to first unread message

sigv...@yahoo.no

unread,
Oct 6, 2008, 12:56:29 PM10/6/08
to
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=537810
(VG Nett) Ordfører Arild Hausberg (Ap.) mener Tromsø i realiteten
hadde en umulig oppgave i jakten et OL.
---------------------

I årevis har det arrogante rød-brune regimet i Tromsø bevisst forsøkt
å dekke over egen udugelighet og unnasluntring ved å lansere byen som
fremtidig OL-arena med det åpenbare formål å sole seg i glansen av
norske OL-medaljer, ikke ulikt fremgansgmåten til et annet europeisk
regime i 1936. Heldigvis har ansvarlige kretser nå satt en endelig
stopper for denne rød-brune stormannsgalskapen. Vi får nå håpe at
Tromsøværingene snart våkner opp av dvalen og stemmer frem et
regimeskifte i byen sin - slik at byen igjen kan fremstå som en
respektabel vert for OL e.l. - slik andre gjorde vinteren 1972...

Konklusjon:
Alle Tromsøværinger som ønsker en edruelig, anstendig, troverdig og
ansvarlig kommuneadministrasjon som setter vanlige folks ve og vel
foran egen prestisje og stormannsgalskap, bør se til Os i Hordaland,
og stemme FrP ved neste kommunevalg.

Sigvald

Tore

unread,
Oct 6, 2008, 1:14:41 PM10/6/08
to
sigv...@yahoo.no wrote:
> http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=537810
> (VG Nett) Ordfører Arild Hausberg (Ap.) mener Tromsø i realiteten
> hadde en umulig oppgave i jakten et OL.
> ---------------------

Enig i at det var greit at de droppe OL i 2018.

> I årevis har det arrogante rød-brune regimet i Tromsø bevisst forsøkt
> å dekke over egen udugelighet og unnasluntring ved å lansere byen som
> fremtidig OL-arena med det åpenbare formål å sole seg i glansen av
> norske OL-medaljer, ikke ulikt fremgansgmåten til et annet europeisk
> regime i 1936.

Her sporer du jo helt av, /igen/. Det har vært like stor motstand mot OL i
Tromsø, som det har vært begeistring.

> Heldigvis har ansvarlige kretser nå satt en endelig
> stopper for denne rød-brune stormannsgalskapen. Vi får nå håpe at
> Tromsøværingene snart våkner opp av dvalen og stemmer frem et
> regimeskifte i byen sin - slik at byen igjen kan fremstå som en
> respektabel vert for OL e.l. - slik andre gjorde vinteren 1972...

Med andre ord: Det _var FrP_ som satte en stopper for OL? Jamre meg langt
inn i sjelen.

> Konklusjon:
> Alle Tromsøværinger som ønsker en edruelig, anstendig, troverdig og
> ansvarlig kommuneadministrasjon som setter vanlige folks ve og vel
> foran egen prestisje og stormannsgalskap, bør se til Os i Hordaland,
> og stemme FrP ved neste kommunevalg.
>
> Sigvald

Jasså? Du mener det. Hvordan tror du det går med kommuneøkonomien i FrP's
utstillingsvindu nå, når det gambles med folks skattepenger?
*Sitat*
Os kommune har ei gjeld på 730 millionar kroner, samstundes som den har
plassert 250 millionar kroner i verdipapir - i aksjar, obligasjonar,
pengemarknaden, eigedom og hedgefond.

Så lenge lånerenta var lav og avkastninga i verdipapirmarknaden høg, var
dette ein god kombinasjon. Men kombinasjonen gir kommunen ein smell i år,
skriv fylkesmannen i Hordaland i eit brev om kommunebudsjettet i 2008:

«Kommunen har den høgste gjelda i fylket sett mot brutto driftsinntekter.
Auken har vore betydeleg dei siste åra. Auka finansutgifter og fallande
finansinntekter svekkjer budsjettert resultat ... med meir enn 32 millionar
kroner sett mot rekneskapen for 2006.»
*Sitat slutt*
http://www.bt.no/na24/article548651.ece

Se til FrP, så går hele landet addundas.

_Tore_


Isachsen

unread,
Oct 6, 2008, 1:51:57 PM10/6/08
to
sigv...@yahoo.no wrote:
> http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=537810
> (VG Nett) Ordfører Arild Hausberg (Ap.) mener Tromsø i realiteten
> hadde en umulig oppgave i jakten et OL.
> ---------------------
>
> I årevis har det arrogante rød-brune regimet i Tromsø bevisst forsøkt
> å dekke over egen udugelighet og unnasluntring ved å lansere byen som
> fremtidig OL-arena med det åpenbare formål å sole seg i glansen av
> norske OL-medaljer, ikke ulikt fremgansgmåten til et annet europeisk
> regime i 1936.

Heil Hitler!(?)

0 new messages