Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Morratrening.

3 views
Skip to first unread message

Terje Henriksen

unread,
Apr 4, 2009, 7:06:57 AM4/4/09
to
Jeg bruker å ta noen armhevninger om morgenen. Det varierer hvor mange jeg
klarer. Er det mange ekle åndsparasitter i aktivitet klarer jeg få, er det
mindre aktivitet klarer jeg flere. Antallet ligger mellom 66 og 78. Uansett
hvor mye jeg trener på armhevninger, klarer jeg ikke å øke kapasiteten. Det
skyldes åndsparasittene som lammer muskulaturen. De stjeler åndelige legemer
og spenner alle muskler for å holde på dem og andre årsaker. Utslagene er
enda verre når det gjelder skigåing. Mange har nok fått ødelagt idretten av
slike åndsparasitter/satanister.

--
Terje Henriksen
Kirkenes

Terje Henriksen

unread,
Apr 9, 2009, 4:57:23 PM4/9/09
to
"Terje Henriksen" <the...@trollnet.no> skrev i melding
news:gr7f1c$kq9$1...@bat-news01.banetele.basefarm.net...


Jeg vil bare for ordens skyld opplyse om at slike parasitter som jeg nevnte
her, også er mordere.

--
Terje Henriksen
Kirkenes

0 new messages