Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

OBS! no.slekt.* skal nedlegges - bruk no.fritid.slektsforsking.*

0 views
Skip to first unread message

USENET Norges Arbeidsutvalg

unread,
Jun 2, 1999, 3:00:00 AM6/2/99
to
I forbindelse med restruktureringen¹ av no-hierarkiet flytter no.slekt,
no.slekt.programmer og no.slekt.etterlysning.

Følgende nye grupper er opprettet:
no.fritid.slektsforsking.it
Diskusjon og spørsmål om bruk av IT i slektsforsking.
no.fritid.slektsforsking.etterlysing
Etterlysing av personer og andre slektsdata.
no.fritid.slektsforsking.diverse
Diskusjon/spørsmål om slektsforsking/gransking/historie.

Charter for de nye gruppene er å finne her:
<URL: http://www.usenet.no/charter/>

De nye gruppene vil leve parallelt med gruppene i no.slekt fram til slutten
av juni 1999, hvorpå de gamle gruppene vil bli slettet.

Followup-to satt til no.fritid.slektsforsking.diverse.


¹Mere informasjon om dette finner du her:
<URL: http://www.usenet.no/struktur/>

--
For Arbeidsutvalget,
Vidar Andreassen
a...@usenet.no
<URL: http://www.usenet.no>

USENET Norges Arbeidsutvalg

unread,
Jun 4, 1999, 3:00:00 AM6/4/99
to

USENET Norges Arbeidsutvalg

unread,
Jun 7, 1999, 3:00:00 AM6/7/99
to
0 new messages