no.samfunn.forbruker

no.samfunn.forbruker@googlegroups.com

Description

Forbrukerspørsmål som kjøpsråd, reklamasjoner og tvister.

Language

Norwegian

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Anyone on the web
can post
Anyone on the web
can join group