"Tollekniven" av Sande?

503 views
Skip to first unread message

Anders Breivik

unread,
Jul 25, 2002, 7:39:05 AM7/25/02
to
Jeg hadde et engang liggende et dikt om "Tollekniven" som jeg tror var
skrevet av Jacob Sande, men har mistet det. Noen som har noe slikt
tilgjengelig?

mvh,

Anders

Jacob Sætre

unread,
Jul 25, 2002, 4:28:04 PM7/25/02
to

"Anders Breivik" <and...@ifi.uio.no> skrev i melding
news:3D3FE359...@ifi.uio.no...

Der ligger dikt av Jakob Sande på endel hjemmesider rundtom.
Søk på Jakob Sande på Google gir deg noen.
Tollekniven finner du bl. andre Sande dikt på siden til Jorunn og Jan
fra Hjelteryggen, Sotra ved Bergen på følgende adresse
home.broadpark.no/~jstrom-1/

Jakob Sande / Dikt i samling / Storm frå vest

TOLLEKNIVEN

Eg er ikkje redd nokon mann på jorda,
og stødt går eg trygg for mitt liv.
Eg byggar mi makt på ein kniv i frå Mora,
eit vådeleg beist av ein kniv.
Skinande blank bak på buksa mi heng han,
nyslipt og lett å nå,
ferdig til bruk når i naud eg treng han,
og det er nok ofte-tidt på.

Eg minnast eingong eg kom ut for ein tater,
ein halvfull og brautande lurk,
som oste av øl som eit rykande krater,
og bante og svor som ein turk.
Han treiv meg i strupen og skalla og klora,
til stiv under greipet eg seig.
Men straks eg slapp på han med kniven frå Mora,
vart tateren mjuk som ein deig.

Og slik gjekk det presten vår og her um dagen,
han tok meg i kristeleg tukt.
Med augo som sylar han treiv meg i kraven,
og vilde meg synda få bukt.
Og orda han kom med var steinande sterke,
men straks han vart kniven min var,
vart presten so smørande blid som ein lerke,
og sa eg var spøkje til kar.

Gud hjelpe den mann som med meinferd i sinnet,
kjem kniven frå Mora for nær,
for han skal bli rispa so suligt i skinnet,
at merke for livstid han fær.
Eg står her eg stend og tarv ikkje fira,
um så eg er mindre til kar,
for kniven er kvass og sitt laust i slira,
og handa som treiv han er snar.

mvh Jacob Sætre

Er det lovlig å legge åndsverk ut på nettet på f.eks hjemmesider eller
slik jeg nå har gjort?

Tone Eli Moseid

unread,
Jul 26, 2002, 7:49:10 AM7/26/02
to
"Jacob Sætre" <emk...@online.no> skrev i melding
news:obZ%8.2773$Py1....@news2.ulv.nextra.no...
.....

> Er det lovlig å legge åndsverk ut på nettet på f.eks hjemmesider eller
> slik jeg nå har gjort?


Svaret er i dette tilfellet kort og godt nei. Med mindre åndsverket er "falt
i det fri" som det heter - stort sett vil det bety at opphavsmannen har vært
død i over 70 år, eller at han/hun har frigitt det. Sande har ikke vært død
lenge nok. En eldre forfatter kan også ha overført rettighetene sine til
f.eks. arvingene.

I all enkelhet litt om opphavsrett:
Opphavsmannens rettigheter er:
- de ideelle rettighetene, som går ut på at ingen uten videre kan foreta
endringer i verket, og at opphavsmannen skal krediteres, dvs det skal
opplyses hvem som er opphavsmann. Disse rettighetene er ufravikelige.
- retten til eksemplarfremstilling
- retten til spredning overfor allmennheten

Heldigvis er eksemplarfremstilling (kopiering) til privat bruk lovlig her i
Norge.
Spredning for allmenheten vil f.eks. være å legge ut andres åndsverk på egne
hjemmesider, enten det dreier seg om tekst eller andre typer åndsverk, som
f.eks. fotografier. Å gjengi åndsverk på åpne news-kanaler er også å forstå
som "spredning for allmennheten".

Det er derimot lov å sitere fra åndsverk - f.eks. et dikt eller en roman. Å
gjengi hele diktet kan neppe kalles et sitat :-)

Internett stiller oss overfor nye og store utfordringer når det gjelder
opphavsrett, og det er vel neppe noen lov det syndes mer mot i den digitale
verden. Og all ære til deg, som i motsetning til svært mange andre faktisk
stilte spørsmål om lovligheten! :-)) Flott!

Riksbibliotektjenesten har en lenkesamling om temaet:
http://www.rbt.no/opphavsrett/
og Olav Torvund en OK innføring i opphavsrett for interesserte:
http://www.torvund.net/artikler/art-opphav.html#ok&ideRett

Hilsen
Tone Eli Moseid


erik.c...@gmail.com

unread,
Oct 31, 2016, 7:56:33 PM10/31/16
to
Heilt alvorlig,
Jakob Sande skreiv dikt for fattigmann og prest,
for alle som ikke skjems over sin lest.
Det er so rart at einkvar so les hans dikt har si eigen tolkning,
rakt på tvers av hans eiga dikting.
Eg ser vi bør ha samme forutsetning
til å forstå våre egen sammensetning
i liv lære og lek
Er det vondt å forstå
at ingenting er lett å vedgå
at vårt liv er full av feil
at vi vurderes for våre feilskjær
og skjønnes for våre bragder
Enn så små
Din verden ser blå ut
fra mitt gråe
ytterpunkterik.c...@gmail.com

unread,
Oct 31, 2016, 7:59:22 PM10/31/16
to
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages