Knut Hamsun 150 år

10 views
Skip to first unread message

Sigvald

unread,
Aug 4, 2009, 3:53:46 AM8/4/09
to
I dag (4. august) er det 150 år siden forfatteren Knut Hamsun
(1859-1952) ble født. Han er en av Norges fremste forfattere gjennom
tidene og fikk i 1920 Nobel-prisen i litteratur.

Hamsun huskes imidlertid best fordi han, i motsetning til det store
flertallet av sine forfatterkolleger, ikke var politisk korrekt. Bl.a.
markerte han seg i mellomkrigstiden som en skarp motstander av
kommunismen og stalinismen. Hans synspunkter ble delt av store deler
av høyresiden på den tid, blant andre den unge Anders Lange, de
borgerlige avisene Aftenposten og Morgenbladet, og partiene Høyre og
Bondepartiet.

Under krigen søkte Hamsun å ivareta norske interesser gjennom dialog
med de tyske okkupantene. Bl.a. henvendte han seg flere ganger til
okkupasjonsmakten og Josef Terboven, og også til myndighetene i
Tyskland, med bønn om å få løslatt nordmenn som var arrestert,
dødsdømt eller sendt i tyske fangeleire. I juni 1943 fikk han møte
Hitler, et møte han benyttet til å beklage seg over forholdene i det
okkuperte Norge og be om å få Terboven fjernet fra sin stilling.
Hitler ønsket imidlertid ikke å diskutere politikk med Hamsun og
kastet ham på dør.

Knut Hamsun var aldri medlem av noe politisk parti, til tross for
dette ble han etter krigen straffeforfulgt av Gerhardsen-regimet som
mente at han måtte "anses for å ha vært medlem" i NS, selv om noe
slikt medlemskap selvsagt ikke kunne bevises, og 19. desember 1947 ble
han dømt til å betale en erstatning på 425 000 kroner. Dommen i
herredsretten ble avsagt under dissens fra fagdommeren og anket. I
Høyesterett ble erstatningen i dom av 23. juni 1948 nedsatt til 325
000 kroner. Dette ruinerte Hamsunfamilien nesten fullstendig, men
familien maktet med store anstrengelser å beholde Nørholm. Selv nå, 57
år etter hans død, er det ikke helt ukontroversielt å markere 150-års-
jubileet for Hamsuns fødsel.

Rent bortsett fra tåpelige unødvendigheter som nekrologen over Hitler,
er det i rettferdighetens navn vanskelig å se at Hamsun var verre
eller bedre enn andre forfattere. Ikke ville han Sovjetifisere Norge
(Arnulf Øverland: "Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent
og rødt."), ikke meldte han seg frivillig til å bidra til bombing av
sivile (Nordahl Grieg anno 1943), osv. At Hamsun kritiserte
vestmaktene for det han anså som imperialisme er helt riktig, men slik
kritikk er helt vanlig blant forfattere selv i dag (jfr. Mange
forfatteres motstand mot Irak-krigen og krigen i Afghanistan) og kan
følgelig ikke brukes som argument mot Hamsun.

Konklusjon:
I dag kan vi med god samvittighet markere 150-årsjubileet for fødselen
til en av Norges største forfattere gjennom tidene.

Sigvald

Pelle Thomsen

unread,
Aug 4, 2009, 7:09:26 AM8/4/09
to
Sigvald skrev:
> I dag (4. august) er det 150 �r siden forfatteren Knut Hamsun
> (1859-1952) ble f�dt. Han er en av Norges fremste forfattere gjennom

> tidene og fikk i 1920 Nobel-prisen i litteratur.
>
> Hamsun huskes imidlertid best fordi han, i motsetning til det store
> flertallet av sine forfatterkolleger, ikke var politisk korrekt. Bl.a.
> markerte han seg i mellomkrigstiden som en skarp motstander av
> kommunismen og stalinismen. Hans synspunkter ble delt av store deler
> av h�yresiden p� den tid, blant andre den unge Anders Lange,

Historierevisjonisme kalles dette oppkoket som bedre enn noe viser
hvor du ville v�rt under krigen.
Hamsun var som kjent nazist, dyrket og bes�kte Hitler - og ga
Goebbels Nobelprisen sin som en personlig gave.

Det er jo et paradoks at s�nne som deg ville v�rt p�
vei inn i ovnene i neste pulje, hvis du alts� ikke hadde
hatt medlemskapet ditt i orden.
Men ideologisk sett tilsier all logikk og ABC-ideologisk
kunnskap at du ville ha hatt det.

Sigvald

unread,
Aug 4, 2009, 8:56:01 AM8/4/09
to
On 4 Aug, 13:09, Pelle Thomsen <pe...@invalid.domain.biz> wrote:
> Sigvald skrev:
>
> > I dag (4. august) er det 150 år siden forfatteren Knut Hamsun
> > (1859-1952) ble født. Han er en av Norges fremste forfattere gjennom

> > tidene og fikk i 1920 Nobel-prisen i litteratur.
>
> > Hamsun huskes imidlertid best fordi han, i motsetning til det store
> > flertallet av sine forfatterkolleger, ikke var politisk korrekt. Bl.a.
> > markerte han seg i mellomkrigstiden som en skarp motstander av
> > kommunismen og stalinismen. Hans synspunkter ble delt av store deler
> > av høyresiden på den tid, blant andre den unge Anders Lange,

>
> Historierevisjonisme kalles dette oppkoket som bedre enn noe viser
> hvor du ville vært under krigen.
> Hamsun var som kjent nazist, dyrket og besøkte Hitler - og ga

> Goebbels Nobelprisen sin som en personlig gave.

Den danske forfatter Thorkild Hansen tolker i sin store Hamsunbiografi
"Prosessen mod Hamsun" det at Hamsun sendte Nobelmedaljen til Goebbels
som en del av strategien for at oppnå foretrede hos Hitler for å tale
Norges sak. Det at Hamsun møtte Hitler kan forøvrig heller ikke brukes
mot ham med særlig tyngde - det samme gjorde jo den finske
feltmarskalk Carl Gustaf Mannerheim, uten at han blir fordømt av den
grunn. Hamsun var forøvrig ingen jødehater - han var derimot en
erklært tilhenger av opprettelsen av en egen jødisk stat. Det hele
koker dermed ned til at dersom man skal fordømme Hamsun for hans
meninger må man også fordømme og straffe forfattere med like ille
eller verre holdninger f.eks. Jon Michelet med sin bakgrunn i AKP-ml,
og Pål Steigan som personlig møtte både Mao, Pol Pot og Enver Hoxa.


> Det er jo et paradoks at sånne som deg ville vært på
> vei inn i ovnene i neste pulje, hvis du altså ikke hadde


> hatt medlemskapet ditt i orden.
> Men ideologisk sett tilsier all logikk og ABC-ideologisk
> kunnskap at du ville ha hatt det.

For ordens skyld: Pelle Thomsen, som her på sedvanlig vis både
avsporer debatten med personangrep og benytter anledningen til å
sverte dagens 150-årsjubilant er, etter alt å dømme, en anonym pudding
som er psykopaterklært av Edvin Vik, skrulling- drittunge-, klovne- og
idiot-erklært av Chrisjoy, utskjelt av Trond Svendsen og avslørt av
Johan S. Tauler. Vedkommende kan med andre ord selvsagt ikke tas
seriøst.

Sigvald

Hans Petter Nenseth

unread,
Aug 4, 2009, 9:54:37 AM8/4/09
to
Sigvald rablet f�lgende:

>For ordens skyld: Pelle Thomsen, som her p� sedvanlig vis b�de
>avsporer debatten med personangrep og benytter anledningen til �
>sverte dagens 150-�rsjubilant er, etter alt � d�mme, en anonym pudding
>som er psykopaterkl�rt av Edvin Vik, skrulling- drittunge-, klovne- og
>idiot-erkl�rt av Chrisjoy, utskjelt av Trond Svendsen og avsl�rt av
>Johan S. Tauler.

Avsl�rt av Tauler? Som selv er for feig til � st� frem under eget
navn?
Igjen viser du hva slags kloakkrotte du er n�r vi ser hva slags avskum
du m� finne frem til for � bedekke dine egne sm�brune sympatier.

Hamsun var for�vrig f�rt og fremst forfatter, noe du bruker en linje
p� � kommentere, mens du forherliger i brede ordelag hans lefling med
nazismen.


--
I d�dsfilteret:
Elvekyllingen, Henry the teit, Stoned

Sigvald

unread,
Aug 4, 2009, 11:27:02 AM8/4/09
to
On 4 Aug, 15:54, Hans Petter Nenseth <h...@nenseth.no> wrote:

> Igjen viser du hva slags kloakkrotte du er når vi ser hva slags avskum
> du må finne frem til for å bedekke dine egne småbrune sympatier.

Det burde være unødvendig å minne om at Nenseth, som her i kjent stil
går etter mannen fordi han ikke er i nærheten av å kunne nå ballen,
forlengst er psykopaterklært av Edvin Vik, skrullingerklært av
Chrisjoy, idiotforklart av Dag Ragnar Pettersen og fremstilt som
rusmisbruker av en Arve Kirkevik. Han kan med andre ord rett og slett
ikke tas seriøst.


> Hamsun var forøvrig ført og fremst forfatter, noe du bruker en linje
> på å kommentere, mens du forherliger i brede ordelag hans lefling
> med nazismen.

For det første:
Dette er <no.samfunn.politikk.diverse>, her diskuterer vi først og
fremst politikk, ikke litteratur.

For det andre:
Jeg har ikke på noen måte søkt forherlige noen som helst sider ved
Knut Hamsun og dennes virke. Jeg har søkt å presentere nøkterne fakta,
blottet for politisk korrekt fordømmelse og andre fordommer. Hadde
f.eks. C. Lund omtalt Pål Steigan og dennes møter med Mao, Pol Pot og
Enver og Hoxa på samme nøkterne vis hadde dere PKer helt sikkert ikke
reagert.

Sigvald

C Lund

unread,
Aug 4, 2009, 11:40:47 AM8/4/09
to
In article
<7cf18318-bafa-454e...@r38g2000yqn.googlegroups.com>,
Sigvald <sigv...@yahoo.no> wrote:

> Jeg har ikke p� noen m�te s�kt forherlige noen som helst sider ved
> Knut Hamsun og dennes virke. Jeg har s�kt � presentere n�kterne fakta,
> blottet for politisk korrekt ford�mmelse og andre fordommer. Hadde
> f.eks. C. Lund omtalt P�l Steigan og dennes m�ter med Mao, Pol Pot og
> Enver og Hoxa p� samme n�kterne vis hadde dere PKer helt sikkert ikke
> reagert.

Vennligst ikke bland meg inn i l�gnene dine.

> Sigvald

--
C Lund

Hans Petter Nenseth

unread,
Aug 4, 2009, 12:03:59 PM8/4/09
to
Taperen Sigvald rablet f�lgende:

>> Hamsun var for�vrig f�rt og fremst forfatter, noe du bruker en linje
>> p� � kommentere, mens du forherliger i brede ordelag hans lefling
>> med nazismen.
>
>For det f�rste:
>Dette er <no.samfunn.politikk.diverse>, her diskuterer vi f�rst og
>fremst politikk, ikke litteratur.

Du diskuterer da aldri noe med noen, du slenger bare rundt deg med
t�pelige p�stander og meninger som ikke en gang er dine egne. N�r noen
motsier deg p� saklig grunnlag tyr du til dine selvoppnevnte profeter
som Vik og ChrisJoy. Som begge er idiotforklart av de fleste. � bruke
dem til det du gj�r forteller oss hva du og ryggraden din er laget av.

Og dette er krysspostet av deg til n.k.l.d. Uten at jeg forst�r
hvorfor, du virker ikke spesielt belest bortsett fra Anders And.

Og hvorfor mener du det er OK � diskutere politikk p�
litteraturgruppa, men ikke OK � diskutere litteratur p�
politikkgruppa?

>For det andre:


>Jeg har ikke p� noen m�te s�kt forherlige noen som helst sider ved
>Knut Hamsun og dennes virke. Jeg har s�kt � presentere n�kterne fakta,
>blottet for politisk korrekt ford�mmelse og andre fordommer. Hadde

>f.eks. C. Lund omtalt P�l Steigan og dennes m�ter med Mao, Pol Pot og
>Enver og Hoxa p� samme n�kterne vis hadde dere PKer helt sikkert ikke
>reagert.


Spar oss b�ssetting av mennesker som er langt smartere enn deg selv
fordi du ikke forst�r hva vi sier til deg.
� ta avstand fra FrP er ikke ensbetydende med � klamre seg til
venstresiden.
Verden er ikke s� sorthvit at man enten er r�d eller bl�.

Pelle Thomsen

unread,
Aug 4, 2009, 4:30:10 PM8/4/09
to
Sigvald skrev:

det er helt ubetalelig morsomt at du
nevner nettets st�rste idioter for �
underbygge at du n�dvendigvis m�
v�re sterkt tilbakest�ende.

Johan S. Tauler jr.

unread,
Aug 4, 2009, 5:08:34 PM8/4/09
to
On Tue, 4 Aug 2009 05:56:01 -0700 (PDT), Sigvald <sigv...@yahoo.no>
wrote:

>
>For ordens skyld: Pelle Thomsen, som her p� sedvanlig vis b�de
>avsporer debatten med personangrep og benytter anledningen til �
>sverte dagens 150-�rsjubilant er, etter alt � d�mme, en anonym pudding
>som er psykopaterkl�rt av Edvin Vik, skrulling- drittunge-, klovne- og
>idiot-erkl�rt av Chrisjoy, utskjelt av Trond Svendsen og avsl�rt av

>Johan S. Tauler. Vedkommende kan med andre ord selvsagt ikke tas
>seri�st.
>

Korrekt. Pelle Thomsen - som i f�lge han derre Nenseth egentlig heter
Thomas Tellander - kan ikke taes seri�st.
Enhver idiot kan kritisere, ford�mme, og klage; og de fleste idioter gj�r
det.
--
�Flokken er der borte, jeg er her�
� GNU Free Documentation License.
�Det Glade Budskap� m� gjerne spres videre. Ordet er uten copyright.
Jesus har betalt prisen en gang for alle.

Herr Odes

unread,
Aug 4, 2009, 5:15:00 PM8/4/09
to
Johan S. Tauler jr. rablet f�lgende:

>Enhver idiot kan kritisere, ford�mme, og klage;

Tja, du har kritisert meg, ford�mt meg og klaget p� meg. I tillegg til
� ha l�yet om meg. Du er med andre ord idiot.

Johan S. Tauler jr.

unread,
Aug 4, 2009, 5:20:27 PM8/4/09
to
On Tue, 4 Aug 2009 08:27:02 -0700 (PDT), Sigvald <sigv...@yahoo.no>
wrote:
>
>

>Jeg har ikke p� noen m�te s�kt forherlige noen som helst sider ved
>Knut Hamsun og dennes virke. Jeg har s�kt � presentere n�kterne fakta,
>blottet for politisk korrekt ford�mmelse og andre fordommer. Hadde
>f.eks. C. Lund omtalt P�l Steigan og dennes m�ter med Mao, Pol Pot og
>Enver og Hoxa p� samme n�kterne vis hadde dere PKer helt sikkert ikke
>reagert.
>

Innlegget ditt om Knut Hamsun var veldig godt formulert.

Og n�r det gjelder dine betraktninger ang. de nordmenn som st�ttet
folke-myrderiene til Stalin, Mao og Pol Pot, er jeg helt enig med dem. De
fortjener ford�mming! I stedet sitter de n� strategisk plassert i
forlagshus og media og driver sitt renkespill ved � styre informasjon p�
en slik m�te at det norske folk langsomt og sikkert blir hjernevasket med
deres propaganda. Dette renkespillet g�r bl.a. ut p� � avkristne Norge.
Stalins 20 millioner ofre burde gj�re ateismen vanskelig � forst�.

I denne tr�den har du (s� langt) skrevet det aller mest leserverdige. Jeg
har skrevet det nest mest leseverdige.
Og n�r det gjelder de andre her... Tja... Enhver idiot kan kritisere,

Pelle Thomsen

unread,
Aug 4, 2009, 10:02:44 PM8/4/09
to
Johan S. Tauler jr. skrev:
> til Sigvald
>
> Innlegget ditt om Knut Hamsun var veldig godt formulert.
>
> I denne tr�den har du (s� langt) skrevet det aller mest leserverdige. Jeg
> har skrevet det nest mest leseverdige.
>

Det er ikke slik at selvros n�dvendigvis stinker,
en dose klassisk kristent hykleri (den anonyme
Falske-"Tauler" vil gjerne oute et alias og fremst�
som den premieidiot han er) kan lukte *mer* enn av kloakk !!!

Takket v�re GGggud (!!!), er news fremdels leseverdig...
(eller "leserverdig" - for de ignorante s�ppelutdannede fra
Bibel-babbel-skolen).

Det er godt � vite at den anonyme Falske-"Tauler" - ogs�
kalt "Alias-Jesus", n� med n�rmest 100% sikkerhet vil rykke forbi
terje h i kampen om Kristendoms-ministeriet (en sprelsk) nyskapning
i Zigwaldts kommende FrP-regjering, der for�vrig Chris Joy er
Justisminister,
Edvin Vik Helseminister, Julius fra Dyreparken i Kristiansand er
finansminister, og Zigwaldt kulturminister med spesielt ansvar for
reformering av tidligere avd�de nazister.

N� skal det endelig bli orden p� NORGE !!!

:-)

Johan S. Tauler jr.

unread,
Aug 5, 2009, 3:45:21 AM8/5/09
to
On Tue, 4 Aug 2009 00:53:46 -0700 (PDT), Sigvald <sigv...@yahoo.no>
wrote:

Klipp
>
>Konklusjon:
>I dag kan vi med god samvittighet markere 150-�rsjubileet for f�dselen
>til en av Norges st�rste forfattere gjennom tidene.
>

Som nevnt i en annen posting synes jeg at du har gjort et skikkelig bra
stykke arbeid med innlegget ditt om Knut Hamsun. Det inspiserte meg til
gj�re jobben med � laste opp p� nett et bra radioprogram med intervju med
forfatteren Ingar Sletten Kolloen som har skrevet et kritikerrost to-binds
verk om Hamsun.

Programmet er laget av Astrid Brekken i NRK P2-redaksjonen �P� livet
laus�. Fila blir liggende p� nettet ei uke fra n� f�r den slettes, men kan
helt sikkert seinere spores opp p� NRKs hjemmesider.
Lydfila kan lastes ned fra her: http://senduit.com/7c7b8c

Isachsen

unread,
Aug 5, 2009, 1:39:32 PM8/5/09
to
Johan S. Tauler jr. wrote:
> On Tue, 4 Aug 2009 08:27:02 -0700 (PDT), Sigvald <sigv...@yahoo.no>
> wrote:
>>
>>
>> Jeg har ikke p� noen m�te s�kt forherlige noen som helst sider ved
>> Knut Hamsun og dennes virke. Jeg har s�kt � presentere n�kterne
>> fakta, blottet for politisk korrekt ford�mmelse og andre fordommer.
>> Hadde f.eks. C. Lund omtalt P�l Steigan og dennes m�ter med Mao, Pol
>> Pot og Enver og Hoxa p� samme n�kterne vis hadde dere PKer helt
>> sikkert ikke reagert.
>>
>
> Innlegget ditt om Knut Hamsun var veldig godt formulert.
>
> Og n�r det gjelder dine betraktninger ang. de nordmenn som st�ttet
> folke-myrderiene til Stalin, Mao og Pol Pot, er jeg helt enig med
> dem. De fortjener ford�mming! I stedet sitter de n� strategisk
> plassert i forlagshus og media og driver sitt renkespill ved � styre
> informasjon p� en slik m�te at det norske folk langsomt og sikkert
> blir hjernevasket med deres propaganda. Dette renkespillet g�r bl.a.
> ut p� � avkristne Norge. Stalins 20 millioner ofre burde gj�re
> ateismen vanskelig � forst�.
>
> I denne tr�den har du (s� langt) skrevet det aller mest leserverdige.
> Jeg har skrevet det nest mest leseverdige.
> Og n�r det gjelder de andre her... Tja... Enhver idiot kan kritisere,
> ford�mme, og klage; og de fleste idioter gj�r det.

Ynkeligere enn det offentlige Norges problemer med Hamsuns "m�rke sider"
er alle de sm� og "politisk korrekte", som p� korteste varsel rykker ut
med sine ford�mmelser og forbannelser. De fleste av dem var ikke engang
Hamsuns samtidige. "J�ssinglus" kalte Alf Larsen dem.

For n�r de alle sammen er blitt t�rket vekk av historiens svamp, vil
Hamsun ganske sikkert stadig vekk fremst� som en av verdens store
forfattere. Kanskje vil endog verdens oppfatning av hans ideologiske
"feiltrinn" v�re blitt en annen. Det kan g� hurtigere enn som s�.

Isachsen

Pelle Thomsen

unread,
Aug 5, 2009, 9:23:44 PM8/5/09
to
Isachsen skrev:

>
> Ynkeligere enn det offentlige Norges problemer med Hamsuns "m�rke
> sider" er alle de sm� og "politisk korrekte", som p� korteste varsel
> rykker ut med sine ford�mmelser og forbannelser. De fleste av dem var
> ikke engang Hamsuns samtidige. "J�ssinglus" kalte Alf Larsen dem.

� ja - du mener s�nne som Chr. Hauge og Kjakan S�nsteby ja, einstein ?

Man m� nesten ha �ndsn�rv�relse nok til � forst� at hvis de nevnte
herrer Kjakan og Hauge hadde rykket ut og tatt til orde for knut
Hamsun-plass,
s� hadde vi hatt den for lengst. Ingar Sletten Kolloen (Svermeren)
fors�kte jo �
ta kongen til inntekt for tilgivelse overfor Hamsun i 2003, da konglen
siterte
'gjengrodde stier'. Men heller ikke da fikk vi noen plass. 'Stor
forfatter, men
handlingene hans blir st�ende!' sa kjakan.


>
> For n�r de alle sammen er blitt t�rket vekk av historiens svamp, vil
> Hamsun ganske sikkert stadig vekk fremst� som en av verdens store
> forfattere. Kanskje vil endog verdens oppfatning av hans ideologiske
> "feiltrinn" v�re blitt en annen. Det kan g� hurtigere enn som s�.

makan til svada - ingen bestrider Hamsuns store forfatterskap/genialitet,
og nazismen hans er da bare med p� � holde ham oppe som en
kontroversiell gigantfigur - det kan knapt bli bedre sett fra et rent
PRmessig st�sted (noe av den samme effekten ser vi jo vs Celine).
Det negative bygger bare opp om myten, geniet og den totale annerledeshet -
langt p� utsiden av noen andre.
Det er den urklassiske kunstnermyten, eller det personifiserte yin og yang.

Og siden det er endel hyklere i denne tr�den, religi�se sprutg�rninger,
ultrareaksjon�re retarder og lystl�gnere, gj�r jeg oppmerksom p� mitt
innlegg
fra 2007 i denne gruppen:

>..."sult" foregikk jo midt i oslo, og jeg skj�nner ikke at
> ingen har foresl�tt Ylajali Plass, fremfor Knut Hamsun plass.
> Da hadde man hyllet romanforfatteren.
> Knut Hamsuns plass eller gate er ellers bare et tidssp�rsm�l.

Men det at Hamsun var et geni - gir da ingen rett til � fors�ke �
benekte at han var nazist - en til og med entusiastisk en -
det kalles revisjonisme, som sagt, og flere her burde sl� opp det som
�penbart for dem er et sv�rt fremmed ord.

Ellers er hele denne tr�den et uttrykk for typisk dvaskete sentimentale
skap-nasjonalister som fors�ker � bortforklare de ubehagelige fakta med
svada.

Isachsen

unread,
Aug 6, 2009, 1:30:02 PM8/6/09
to

Did you say svada?

Isachsen

Pelle Thomsen

unread,
Aug 6, 2009, 5:32:39 PM8/6/09
to
Isachsen skrev:

>
> Did you say svada?
>
> Isachsen

Nei, har du sett - n� overg�r du seg selv !!!

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages