Re: UFOBEVIS.10.000 kr på højkant

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jul 30, 2008, 1:52:53 AM7/30/08
to
"David Konrad" skrev

Newsgroups: News:dk.politik
Sent: Wednesday, July 30, 2008, CET 00:44, GMT 22:44
Subject: 10.000 kr på højkant
news:488f9d62$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
>
> Til den der beviser eksistensen af UFO'er, og hvad det er.
>
> Jeg ved UFO'er findes og eksisterer, jeg har selv set en UFO, men jeg ved
> ikke hvad det er.


Dernæst:

news:488fad37$0$90263$1472...@news.sunsite.dk
>
> For mig og min ven var det en slags kæmpe oval skrive, der skinnede
> ligesom når solstråler rammer metal, og så forsvandt det ligesom ind i sig
> selv. Og det var væk. Det sagde ikke "suush". Det sagde ingenting. Jeg var
> totalt målløs, og jeg vendte mig om og spurgte min ven Hans : Så du det?
> Ja, viste det sig. Han har bygget en hel religiøs lære op på den
> oplevelse.


samt ...

news:488fb11b$0$90265$1472...@news.sunsite.dk
>
> Den helt nøjagtige historie :
>
> Vi kører på cykel udad braabyvej. På et tidspunkt bliver jeg sur på Hans.
> Jeg smider min cykel ud på marken. Jeg stiller mig op og pisser af ét af
> disse 100m markeringer. Noget får mg til at kigge op. Jeg ser en "ting"
> som er lige oppe over mig, og jeg siger til Hans : "Hans, prøv at kig op"
> og han kigger op. Og så står vi og kigger på det, der går måske 30
> sekunder, måske går der 10 min.
>
> Vi ved det ikke.
>
> Men det ændrede både mit og Hanses liv.


Øh ...

(Det er mig IKKE tilladt at tage penge for det, selvom det ku' være
fristende, men ...)

I de senere år er jeg begyndt at indsamle data desangående, fordi flere
hændelser har overbevist mig om, at der er noget om snakken, forstået på den
måde, at der er tale om rumskibe fra en udenjordisk civilisation på besøg i
vort solsystem.

På grund af emnets særlige karakter har jeg ikke kunnet tillade mig at
forlange det såkaldte ultimative direkte EKSAKTE bevis, så
fremgangsproceduren har været (om muligt) at bevise fænomener *indirekte*
gennem såkaldte indicier, idet - som Lademann's ordbog skriver -

4414 news:C6WXe.68382$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> Mht. ordet 'indicium' står der i Lademanns leksikon følgende:
>
> === citat start ===
>
> tegn, der peger i en bestemt retning; omstændighed, der tyder på, at en
> sigtet person er skyldig i det, han sigtes for. Ved tilstrækkelig mange
> indicier fremkommer et såkaldt indirekte bevis.
>
> === citat slut ====


Håber du forstår og anerkender denne form for bevisførelse ... :-)

-

Lad os starte med et overblik over emnerne. Disse er:

(ET?)-meteorer
Tsunami-jordskælvet
Supernova-eksplosionen
Chicago-UFO-hændelsen
Fundet af Platin-193 indiciet (inside the Bible)
Chandrasekhars_grænsemasse_på_1,44_solmasser indiciet (inside the Bible)
ET-stjernekortet (inside the Bible)

Varsel ang. døds-asteroide på kollisionskurs med Jorden år 2036

Hændelsesforløbet er:

Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30

1. Meteor-kontakt, 2004-12-19 (7 dage *før* Tsunami-jordskælvet)
Tsunami-jordskælvet 2004-12-26, local time around 07:30 (vist nok)
2. Meteor-kontakt, 2005-04-02, GMT 20:05:49.42-20:05:51.22
3. Meteor-kontakt, 2005-04-24, ca. 22¼ dage senere

Døds-asteroide nærmer sig Jorden 2036-04-13

Jump venligst fremover til nyoprettet tråd ang. dette:

Sent: Saturday, June 28, 2008, CET 11:57, GMT 09:57
Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer
7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
7591 news:g45iav$21go$1...@newsbin.cybercity.dk

samt ...

Sent: Tuesday, July 01, 2008, CET 20:04, GMT 18:04
Subject: Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 (0700 local time)
knækket (ET *copyright* behind)
7615 news:g4drjq$22hd$1...@newsbin.cybercity.dk
7643 news:g4ks97$1hri$1...@newsbin.cybercity.dk

samt ...

Sent: Monday, July 14, 2008, CET 19:30, GMT 17:30
Subject: Døds-asteroide nærmer sig Jorden 2036-04-13 -
Was: Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 ... knækket (ET
*copyright* behind)
7652 news:g5g2g9$u3n$1...@newsbin.cybercity.dk
7654 news:g5g6c2$vkc$1...@newsbin.cybercity.dk

-

Supernova-eksplosionen indtraf 2006-09-18, day no 261,
Chicago-UFO-hændelsen indtraf 2006-11-07, day no 311 (50 dage derefter)

Jump venligst fremover til tråd ang. dette:

Sent: Wednesday, June 18, 2008, CET 21:08, GMT 19:08
Subject: Chicago-UFO'en -
Was: Beviset på Guds eksistens (Fe-26 påske-markøren) ?
7567 news:g3bmg5$5g8$1...@newsbin.cybercity.dk
7596 news:g46jn6$2ea7$1...@newsbin.cybercity.dk

-

Fundet af Platin-193 indiciet (inside the Bible) hændte 318 senere:
... til tiden 2007-09-21, day no 264 in the year.

Jump venligst fremover til tråd ang. dette:

Sent: Saturday, June 28, 2008, CET 18:16, GMT 16:16
Subject: Platin-193 indiciet
7594 news:g45o46$23q2$1...@newsbin.cybercity.dk


Mht. ET-stjernekortet (inside the Bible), jump venligst fremover:

Sent: Sunday, June 29, 2008, CET 11:33, GMT 09:33
Subject: ET-stjernekortet (inside the Bible). Download now (the
picture will soon be destroyed) -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
7601 news:g47ktq$2q81$1...@newsbin.cybercity.dk

Doewnload evt. Stjernekort i forståelses-øjemed
http://www.luen.dk/noa_600_system_definition.gif
http://www.luen.dk/the_motherstar_hip57300_of_et.gif
(301 KByte:)
http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3_15b.gif
(sidstnævnte ej online endnu, men kommer forhåbentlig i dag)


Sent: Tuesday, July 15, 2008, CET 14:42, GMT 12:42
Subject: Chandrasekhars_grænsemasse_på_1,44_solmasser indiciet -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
7660 news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
7663A news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk
7663B news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk


samt sidste skud på stammen ...

Sent: Monday, July 28, 2008, CET 16:13, GMT 14:13
Subject: In the beginning ET-indiciet... -
Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...
The main-program (message from ET, Aliens)
7724 news:g6kk71$2m0o$1...@newsbin.cybercity.dk
7725 news:g6ljvg$to$1...@newsbin.cybercity.dk


Midlertidig komklusion ang. UFO-fænomenet

De efterhånden mange indiciet danner tilsammen efterhånden et indirekte
bevis på, at der har været et besøg fra det ydre Rum.

Et vigtigt spørgsmål i denne forbindelse (for os mennesker) er:

Hvad er deres hensigter ?

Dette spørgsmål synes også allerede nu at være besvaret, idet deres *adfærd*
har AFSLØRET, at ...

Sent: Monday, July 14, 2008, CET 20:36, GMT 18:36
Subject: Fredelige hensigter indiciet -
Was: Døds-asteroide nærmer sig Jorden 2036-04-13 ...
Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 ... knækket (ET *copyright*
behind)
7654 news:g5g6c2$vkc$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > It's (a little bit) like saying (to Mankind):
> >
> > "Please stay alive, friends."
>
>
> Og hermed fik vi så det andet indicium på, at de har *fredelige*
> hensigter ... :-)


Håber disse oplysninger, David Konrad, har kunnet hjælpe dig lidt på vej.
Have a nice day ... :-)


For øvrigt mht. 10.000 på højkant:

Try ...

SETI: Win (vind) 10.000 Danish Kr. (around 1800 US $), jump ...
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1

(Der er også en del-stump på højkant i 1000 kroners klassen.)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7727 news:g6motd$ec7$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7728


Jesus-loves-you

unread,
Jul 30, 2008, 2:29:11 AM7/30/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7728 news:g6ovjo$18ro$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Doewnload evt. Stjernekort i forståelses-øjemed
> http://www.luen.dk/noa_600_system_definition.gif
> http://www.luen.dk/the_motherstar_hip57300_of_et.gif
> (301 KByte:)
> http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3_15b.gif
> (sidstnævnte ej online endnu, men kommer forhåbentlig i dag)

Sorry. Download-adressen for sidst-nævnte er ...
http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3,15b.gif


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7728 news:g6ovjo$18ro$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7729


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages