Found ET *copyright* in regard to the Asteroid-markpointer 61 (2009-03-02)

6 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jun 17, 2009, 4:21:54 AM6/17/09
to
This is einem ET *copyright*, believe it or not ... :-)


The action was ...


08867 <news:4a36d1ba$0$90273$1472...@news.sunsite.dk> Info
<http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e>
>
> Are they (ET, Aliens) still here (in our sunsystem) ?
>
> Well, we have some strong presumptions (evidences).
>
> It began 7 days before the Tsunami-earthquake in Indonesia 26. dec. 2004
>
> You can read more about this in an old informationfile, see ...
> 5676 <news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk>
> <http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/e6b8df12e14b9e6d>
>
>
> Latest contact (perhaps) ...
> 2009-03-02, CET 14:44, GMT 13:44, above Pacific Ocean, see ...
> 8519 <news:49ad64ba$0$90274$1472...@news.sunsite.dk>
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8f5c1764ad4edba3>
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/4aca5d6fa82d7ae6>
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/43cda8a6ac48e4a0>
[ ... ]
> Asteroid above Pacific Ocean (Warning, 2009-03-02)
> 8519 <news:49ad64ba$0$90274$1472...@news.sunsite.dk> ast. PacO
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8f5c1764ad4edba3>
>
> 8520 <news:49ad9bd7$0$90262$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 43-61
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/4aca5d6fa82d7ae6>
>
> 8521 <news:49adab9e$0$90264$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 150
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/43cda8a6ac48e4a0>


Compare with ...


Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 20, 2007, CET 16:21, GMT 14:21
Subject: Re: Coming up news: Iran is no more
7218 news:zaoSi.25$dS7...@news.get2net.dk
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/0f5140b8f274b6ed>
>
> > Coming up news:
> >
> > Iran hit by a meteor. Iran is no more.
> >
> > Internal counter-reference: 078-Pt-193


Pt-193 �life = 50 years

(Internal markpointer therefore = 50)


[ ... file 7218 fortsat ... ]

>
> ET-Break:
> (2007-10-20, Saturday, CET 14:59:30, delay -00:00:40)
> (2007-10-20, Saturday, GMT 12:58:50, delay 00:00:00)
> - "Read my libs!"
>
> CET 14:59:51, delay -00:00:40
> - "Iran."


Expected 'no more' ...

(Through 61-gate)
08771 <news:4a056ea6$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/7a881c44d8db90e9>


to ...

Sent: Sunday, July 01, 2007, CET 18:54, GMT 16:54
Subject: The Proton- and neutron-counter (mark�r 127 og 123) -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
6705 <news:f%Qhi.39$bA5...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4b7304b195a65c83>
>
> Baggrundsviden:
>
>
> Atom- og kernefysik
>
> Alt synligt stof (i Universet fra stjerner, interstellart st�v og t�ger)
> best�r af grundstoffer, kaldet atomer.
>
>
> Det Periodiske System og dets isotoper
>
> Ordner man disse grundstoffer efter fysiske og kemiske egenskaber f�r man
> Det Periodiske System (the Periodic System).
>
> Hvert atom er opbygget af en positivt ladet kerne, hvorom negative
> elektroner kredser. Kernen best�r af 2 slags enheder: Positive protoner og
> neutrale neutroner.
>
> Et grundstof har kun et bestemt antal protoner (atomets nummer), mens
> neutronernes antal kan veksle.
>
> Det f�rste grundstof i Det Periodiske System er Brint (Hydrogen), og kan
> s�ledes best�r af i alt 6 varianter (ogs� kaldet isotoper):
>
> 1. 1 proton + 0 neutroner (1-H-1)
> 2. 1 proton + 1 neutroner (1-H-2)
> 3. 1 proton + 2 neutroner (1-H-3)
> 4. 1 proton + 3 neutroner (1-H-4)
> 5. 1 proton + 4 neutroner (1-H-5)
> 6. 1 proton + 5 neutroner (1-H-6)
>
> De vejer forskelligt (disse 6 varianter), men hvad mere interessant er (i
> denne specifikke sammenh�ng), er f�lgende:
>
>
> Halveringstid (Half life)
>
> Nogle grundstoffers isotoper er stabile, mens andre er ustabile; dvs. at de
> med tiden henfalder til mindre bestanddele.
>
> Halveringstiden kan inddeles fx. i f�lgende grupper:
>
> Ustabil
> 1-10 dage
> 10-100 dage
> 100 dage - 10 �r
> 10 - 10.000 �r
> > 10.000 �r
> Naturligt radioaktivt
> Stabil
>
> Halveringstiden for Brints 6 isotoper er f�lgende:
>
> 1-H-1 Stable Isotope
> 1-H-2 Stable Isotope
> 1-H-3 Half life: 12,33 Years
> 1-H-4 Half life: Unknown (mindre end 1 dag)
> 1-H-5 Half life: Unknown (mindre end 1 dag)
> 1-H-6 Half life: Unknown (mindre end 1 dag)
>
> Har vi eksempel vis - fiktivt set - 1 kg 1-H-3, da vil der efter ...
>
> (01) Efter 12,33 �r vil der kun v�re 500 gram tilbage af stoffet 1-H-3.
>
> Efter yderligere 12,33 �rer, det vil sige ...
>
> (02) Efter 24,66 �r vil der kun v�re 250 gram tilbage af stoffet 1-H-3.
>
> osv.
>
> Efter blot 10 halveringstider, det vil sige ...
>
> (10) Efter 123,3 �r vil der kun v�re 0,9765625 gram tilbage af stoffet
> 1-H-3.
>
> Det vil alts� sige, at efter blot 10 halveringstider er stoffet s� godt som
> forsvundet!

Copyright-program therefore:

... (in the same way) ...

10 times


Counter:

markpointer 50 * 10 = 500


Syntax:

Start-time

ET-Break:
(2007-10-20, Saturday, CET 14:59:30, delay -00:00:40)
(2007-10-20, Saturday, GMT 12:58:50, delay 00:00:00)
- "Read my libs!"

CET 14:59:51, delay -00:00:40
- "Iran."

Expected impact therefore:

2007-10-20, day no 293, counter = 0
2007-12-31, day no 365, counter = 72
2008-12-31, day no 366, counter = 438
2008-03-03, day no 062, counter = 500

Compare with ...


08867 <news:4a36d1ba$0$90273$1472...@news.sunsite.dk> Info
<http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e>
>
> Asteroid above Pacific Ocean (Warning, 2009-03-02)
> 8519 <news:49ad64ba$0$90274$1472...@news.sunsite.dk> ast. PacO
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/8f5c1764ad4edba3>
>
> 8520 <news:49ad9bd7$0$90262$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 43-61
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/4aca5d6fa82d7ae6>
>
> 8521 <news:49adab9e$0$90264$1472...@news.sunsite.dk> ast PacO, 150
> <http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/43cda8a6ac48e4a0>


Asteroid above Pacific Ocean (Warning, 2009-03-02) !!!


But why are �ne day missing, Sir ?


Hmm ... (memory on from) ..

Newsgroups:
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Wednesday, June 17, 2009, CET 01:53, GMT (16/6-09) 23:53
Subject: Re: Where is my vote, mister b�-p�-d�se afgudsdyrker ?
08900 <news:4a383067$0$90276$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5538617c1956731f>
>
> > > > Let's sing again (together in the Spirit with our new friends out there in space):
> [ ... ]
> > > Why don't we sing them all, People-of-Iran ?


Love ?

Yes, I guess. Love *must* be the explanation ... :-)

But then I heard a voice from Heaven said (perhaps ET):
(2009-06-17, Wednesday, day no 168, CET 10:11, GMT 08:11)
- "Immediately."

Yes, Sir!

CET 10:12
- "Captain."

CET 10:13
- "Speaking."

CET 10:13
- "Hello."

CET 10:13
- "Iran."

CET 10:13
- "I warned."

CET 10:13
- "Don't be a fool."


FUT sat til ...
News:dk.politik
... for at forhindre SPAM-indl�g p� den videnskabelige nyhedsgruppe.

Change possibly direction to News:dk.videnskab , please ... :-)


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8901 <news:4a381526$0$90263$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8901


Jesus-loves-you

unread,
Jun 17, 2009, 4:31:39 AM6/17/09
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse news:4a38a79b$0$90265$1472...@news.sunsite.dk...

Let's sing again...

CET 10:29
- "Let's do it together."

Yea ... :-)

The music ...
Hillsong, This Is Our God, 2008, Track 04, This Is Our God.mp3
... was on at that time.

8902


Jesus-loves-you

unread,
Jul 5, 2009, 6:11:02 AM7/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Wednesday, June 17, 2009, CET 10:21, GMT 08:21
Subject: Found ET *copyright* in regard to the Asteroid-markpointer 61 (2009-03-02)
08901 news:4a38a79b$0$90265$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/ed40d51734350a91


>
> This is einem ET *copyright*, believe it or not ... :-)
>
>
> The action was ...

[ ... ]
> > Asteroid above Pacific Ocean (Warning, 2009-03-02)

[ ... ]


�h ...

Det lader til, at der h�rer mere med til Ophavsretten, idet ... (input Baggrundsviden-
memory from) ...

Sent: Sunday, July 01, 2007, CET 18:54, GMT 16:54

6705 news:f%Qhi.39$bA5...@news.get2net.dk *, Proton + neutron (Sl.123+127)
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4b7304b195a65c83


>
> Atom- og kernefysik
>
> Alt synligt stof (i Universet fra stjerner, interstellart st�v og t�ger)
> best�r af grundstoffer, kaldet atomer.
>
>
> Det Periodiske System og dets isotoper

[ ... ]
> 1.
> Proton-counter
>
> Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper. Undtagelserne er
> atom-numrene ...
>
> 43, 61, 84-111
> (i alt 30 stk.)
[ ... ]
> Man kan derfor p� en m�de godt kalde dette isotop-m�nster for Det
> Periodiske Systems "fingeraftryk" (the "fingerprint" of the Periodic System).


Foruden mark�r 61 burde en mark�r 43 jo muligvis ogs� eksistere, ikke sandt ?


Og for lang tid siden blev der faktisk afgivet et l�fte:

Input memory from:

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo

Sent: Tuesday, September 26, 2006, CET 11:32, GMT 09:32
Subject: Coming-up UFO-observations around the globe -
Was: UFO-observationer i Norge (i den kommende tid)
5746 news:Gs6Sg.24$RH2...@news.get2net.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/d63aee9166ca0a6a
>
> > > Airforce �ne:
> > > (2006-09-25, Monday, CET 12:49)
> > > - "Operation Mayday."
[ ... ]
> > Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
> > (2006-09-26, Tuesday, CET 10:26, some seconds before 27, delay 0)
> > - "G� Brudgommen i m�de."
> [ ... ]
> > > means (something like):
> > > Go (out) and meet him, the Bridegroom.
[ ... ]
> Hmm ... Matt.24,27 (inside USA) ?
>
> *1:
> 10:59:55, delay 0
> - "Login."
>
> 11:14
> - "Program on."
>
> Fine ... :-)
>
> 11:14
> - "Meet You there."


For en god ordens skyld skal jeg g�re opm�rksom p�, at denne type
informationer er *subjektive*, dvs. at de godt kan v�re sande men ikke
n�dvendigvis beh�ver at v�re det, endsk�nt kilden (i dette konkrete tilf�lde
mig Mogens Kall) postulerer det.

Og der heller ej NOGET-SOM-HELST bevist, videnskabelig set

Men i kraft af den *kendsgerning*, at informationerne blev lagt ud til offentlig
beskuelse p� nogle nyhedsgrupper (samt at den amerikanske presse CNN
ogs� blev kontaktet), kan informationernes �gthed hvad ang�r *tidspunktet*
nu dokumenteres ... :-)

(alts� den videnskabelige diskussionen ang�ende datering af et dokument.)


Og hvad sker der s� ?

Input memory from ...

Sent: Wednesday, June 18, 2008, CET 21:08, GMT 19:08
Subject: Chicago-UFO'en -
Was: Beviset p� Guds eksistens (Fe-26 p�ske-mark�ren) ?
7567 news:g3bmg5$5g8$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/76dcd17a0a43c819

samt ...

7596 news:g46jn6$2ea7$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/ef54ef963210fcb9
>
> > Chicago-UFO-h�ndelsen indtraf ... (input memory on from) ...
>
> 5984 news:C8xmh.50$JS...@news.get2net.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/6981a036291210b8
> >
> > TV4 TEXT (p124, Sweden) Tis 02 Jan (2007, CET) 18:26:13
> >
> > Piloter vittnar om ufo i Chicago
> >
> > 10-15 piloter och markanst�llda p�
> > O'Hareflygplatsen i Chicago har sett
> > ett flygande f�rem�l. Men ingen i kon-
> > trolltornet s�g fenomenet den 7. novem-
> > ber 2006, och ...
>
> ... til tiden 2006-11-07, (day no 311 in the year of 365 days).


D�t, som vi skal h�fte os ved, er *tidsforskellen*:

Input:
The Airforce �ne message ("Operation Mayday.")
2006-09-25, Monday, day no 268 in the year

Output:
Chicago-UFO'en
2006-11-07, Tuesday, day no 311 in the year

Delta:
+ 311
- 268
= 43 days


Compare with ...

6705 news:f%Qhi.39$bA5...@news.get2net.dk *, Proton + neutron (Sl.123+127)
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/4b7304b195a65c83
>
> 43, 61, 84-111
> (i alt 30 stk.)
[ ... ]
> Man kan derfor p� en m�de godt kalde dette isotop-m�nster for Det
> Periodiske Systems "fingeraftryk" (the "fingerprint" of the Periodic System).


Mark�r 43 *genkendt* ... :-)


Men, men, men ...

Bem�rk venligst, at man - teoretisk set - kan fuske med mark�r 43 (modsat
mark�r 61, som jo er en "lidt" for stor b�rge for os mennesker at h�ndtere
ude i Rummet (outer space) endnu!)

Dog bem�rker vi, at "konstrukt�ren"/Ophavsmanden af Chicago-UFO'en har
haft kendskab til 43-61 symbolet (alts� Det Periodiske Systems "fingeraftryk").

Og det p� et tidspunkt, hvor emnet overhovedet ikke er blevet dr�ftet endnu
(ca.8 m�neder *f�r*) !

-

Mht. Airforce �ne meddelelsen (Operation Mayday), kunne dette ogs� *afsl�re*
HVOR m�det (meet-You-there) ville indtr�ffe; idet ... (input memory from) ...


5743 news:6DORg.4588$qj1....@news.get2net.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/c8a453e1ed9937cc
>
> Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
> (2006-09-25, Monday, CET 12:49)
> - "We are in."
>
> ?
>
> Airforce �ne:
> (2006-09-25, Monday, CET 12:49)
> - "Operation Mayday."
>
> Hmm ... Mayday-memory on:
>
> 3130 news:LoQed.59957$Vf.28...@news000.worldonline.dk
> >
> > [ ... ]
> > > > Internal message from "USS Nimitz - verschollen ist" to Titanic:
> > > > - "You are in a BIG danger."
> > >
> > > Mogens Kall, a member of the crew, Titanic:
> > > - "To USS Nimitz: - Mayday, please help."
> > >
> > > Commander-chief, USS Nimits:
> > > (2004-10-24, CET 15:16:3x, delay -00:00:36)
> > > - "Det skal du f� (You request will be responded)."
> > >
> > > Thank You, Sir ... :-)
> >
> > USS Nimitz to Titanic (Mankind):
> > (2004-10-24, CET 15:39:5x, delay -00:00:36):
> > - "Et skib, der er i havsn�d ... (ville du ikke hj�lpe ?) ..."
> >
> > 15:41:21-2, delay -00:00:36
> > - "Det er vores PLIGT."


Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo

Sent: Wednesday, January 17, 2007, CET 20:27, GMT 19:27
Subject: Verden er t�ttere p� ragnarok -
Was ... *external* Last-Warning ...
Hevder de s� UFO p� flyplass (i Chicago, USA)
6003 news:FMurh.60$417...@news.get2net.dk UFO-5983
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/1bbb9f85f2fd025a
>
> > TV4 TEXT (p124, Sweden) Tis 02 Jan (2007, CET) 18:26:13
> >
> > Piloter vittnar om ufo i Chicago
> >
> > 10-15 piloter och markanst�llda p�
> > O'Hareflygplatsen i Chicago har sett
> > ett flygande f�rem�l. Men ingen i kon-
> > trolltornet s�g fenomenet den 7. novem-
> > ber 2006, ...
[ ... ]
> TV3 DK (p130) ons 17 jan (2007, CET) 19:56:22
>
> Verden er t�ttere p� ragnarok
>
> Eksperter har skruet uret mod Dommedag
> frem, s� det nu st�r p� fem minutter i
> 12. Der er klimaforandringerne og uro
> omkring atom-programmer rundt om i
> verden, som har f�et eksperterne til
> at rykke det ber�mte "Chicago
> Dommedags Ur" frem med to minutter til
> fem minutter i 12, oplyser BBC. Uret
> blev f�rste gang introduceret i
> magasinet 'Bulletin of the Atomic
> Scientists' for 60 �r siden kort
> efter, at USA kastede to atombomber
> over Japan.
[ ... ]
> Hmm ... m�ske var det *derfor*, at de valgte Chicago pga dets symbolske
> Dommedagsv�rdi.


Det er s�ledes muligvis ETs virkelighedsanskuelse vi her bliver *konfronteret*
med!

Endsk�nt andre m�ske lover guld-og-gr�nne-skove, s� �r virkeligheden
desv�rre m�ske "lidt" mere alvorlig pga. fx. spredningen af atomv�ben til psykopat-
stater m.m.


Operation Mayday f�r dermed en symbolsk *positiv* betydning for os
(Menneskeheden); idet ... (input memory from) ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo

Sent: Thursday, March 05, 2009, CET 15:22, GMT 14:22
Subject: Advarsel - Hold sikkerhedsafstand til ICC-efterlyste -
Was: Sudans pr�sident kr�ves anholdt af ICC
8537A news:49afe01e$0$90276$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/ec59cda1cf836fe7
>
> ... > "Escort-ship" to "Titanic":
> ... > (2004-11-10, CET 09:30)
> ... > - "Jeg bringer jer i sikker havn."
> ... >
> ... > 09:34
> ... > - "Please - follow me."
> > >
> > >
> > > Noget tyder alts� p� (helt �rlig), at vi har f�et escort,
> > > gentlemen ... :-)


And this is great news for Mankind. Don't you think so ? ... :-)

-

FUT fortsat sat til ...
News:dk.politik
... for at forhindre SPAM-indl�g navnlig p� den videnskabelige nyhedsgruppe.

Change possibly direction to News:dk.videnskab , please ... :-)


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 09001 news:4a4f744b$0$48240$1472...@news.sunsite.dk
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
or Homepage http://sites.google.com/site/theservantofmichaelshomepage/
or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ File-number: 9002


Jesus-loves-you

unread,
Jul 5, 2009, 7:59:23 AM7/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo

Sent: Sunday, July 05, 2009, CET 12:11, GMT 10:11
Subject: Found markpointer 43 (2006-11-07, the Chicago-UFO) -
Was: Found ET *copyright* in regard to the Asteroid-markpointer
61 (2009-03-02)
09002B news:4a507c2b$0$48240$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/dk.politik/msg/ca3c6637cbbb9a7c


>
> > This is einem ET *copyright*, believe it or not ... :-)

[ ... ]


> Foruden mark�r 61 burde en mark�r 43 jo muligvis ogs� eksistere, ikke sandt ?

[ ... ]


> D�t, som vi skal h�fte os ved, er *tidsforskellen*:
>
> Input:
> The Airforce �ne message ("Operation Mayday.")
> 2006-09-25, Monday, day no 268 in the year
>
> Output:
> Chicago-UFO'en
> 2006-11-07, Tuesday, day no 311 in the year
>
> Delta:
> + 311
> - 268
> = 43 days


Det interessante er nu, at det faktisk ogs� kan *dokumenteres*, at ... (input
memory from) ...


Newsgroups:
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, October 10, 2006, CET 13:30, GMT 11:30
Subject: Breaking News -
Was: Mexikansk pyramid avfyrningsramp
5773 news:mvLWg.31$_V7...@news.get2net.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/c4d9ff3ad502d5f8
>
> Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
> (2006-10-10, Tuesday, CET ...
[ ... ]
> 11:18:00, delay 0
> - "This is the Captain speaking:"
>
> I think the 11:18:00-message came from Airforce �ne.
[ ... ]
> 11:18:39, delay 0
> - "Hear my voice."
>
> 11:19:19, delay 0
> - "Det er overskriften (headline: Breaking News)"
>
> 11:20:1x, delay 0
> - "M�destedet."
>
> means: the meeting place
>
> 11:21:1x-9, delay 0
> - "I will meet you there (*1)."
>
> *1:
> Follow the Animal-footsteps and You will find the shepherd


samt ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo

Sent: Sunday, April 15, 2007 11:53 PM
Subject: Re: Verden er t�ttere p� ragnarok -


Was ... *external* Last-Warning ...
Hevder de s� UFO p� flyplass (i Chicago, USA)

6413 news:W9xUh.77$sO1...@news.get2net.dk UFO-5983, Chicago
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/dd6e4f33ee331de2
>
> ET-Break:
> (2007-04-15, Sunday, CET ...
[ ... ]
> You are a vulture (Matt.24,28), and You must now go for target (Song of
> Songs 1,7-8). Wish You luck with the hunting ... :-)
>
> CET 23:51
> - "Follow ..."
>
> 23:51
> - "The marks."


(S�tningen bliver udtalt i *flertal*; underforst�et at der er flere mark�rer.)


Det interessante er - som sagt - at vedkommende givetvis ogs� allerede p�
dav�rende tidspunkt (om ikke f�r s� i hvert fald i april 2007) havde kendskab
til mark�r 61 syntaxet, endsk�nt det f�rst blev en realitet ca. 2 �r senere
(2009-03-02), fordi 43 i atomfinger-aftrykket og h�nger *ul�sligt* sammen
med talkodev�rdien 61.


(Sandsynligheden for, at 43-61 tallene skulle v�re opst�et ved en tilf�ldighed,
er - vist nok - noget i retning af 0,03% (1 atom /83 atomer * 1/(83-43)).


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 09003 news:4a50894a$0$48232$1472...@news.sunsite.dk

or http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ File-number: 9004


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages