The main-program (message from ET, Aliens)

144 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 3:18:54 AM10/14/06
to
NB! Dette indlæg er X-postet til ...

dk.livssyn.kristendom
dk.videnskab
no.kultur.folklore.ufo

... idet der både er en videnskablig side af sagen, news til
ufo-interesserede samt berettigede kritiske kristne indvendinger mod Liv-2
hypotesen pga. blasfemi (?) eller noget andet.

Ved eventuelle besvarelser bedes man venligst bortklippe de nyhedsgrupper,
man ikke umiddelbart henvender sig til (for at undgå unødvendig chikane).

-

"Jesus-loves-you" skrev
Subject: The Cygnus-A *indicium* - Was: ... Noa-definitionen, feedback from
the Revelation(Åbenbaringsbogen)
5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
>
> Der er her tale om en KRAFTIG markør (Cygnus-A-127 kan úmiddelbart
> sammenkædes med Noa-77)

Øh ... noget tyder på, at vi nu er kommet ud på en art "motorvej", hvor
*mange* dyr har vandret. ... :-)

(Den overordnede struktur er iøjnefaldende)

Læser man Bibelen (som kristen, dog med et moderne livssyn med kendskab til
de faktiske forhold vedrørende biologisk liv i universet), da vil man ikke
kunne undgå at bemærke, at Det ny Jerusalem (se evt. Åb. (Rev.) 21,2) til
forveksling minder om en rumby, hvor man kan beherske fusionskraften (vers
23).

Og får man den "skøre" idé at undersøge sagen, fordi der måske er noget om
snakken, da ... er man (måske) en heldig "kartoffel" ... :-)

Programmet har muligvis oprindelig været konstrueret på følgende måde (med
henblik på, at "kunden" så let som overhovedet mulig skal kunne knække
koden):

144.000 (12 * 12.000), Åb. 7,4-8
___666 Åb. 13,18
__1.000 Åb. 20,2.3.4.5.6.7 (6 stk.)
_12.000 Åb. 21,16
___ 144 Åb. 21,17

Den opmærksomme læser vil hurtig opdage, at tallene har et indbyrdes
forhold.

Således er ...
144.000 / 1000 = 144
666 / 1000 = 2/3

12.000 stadier (rumbyens størrelse) svarer ca. til 2/3 af månens størrelse.

Vidste man det for 2000 år siden ?

(et lille mikro-*indicum* fødes i menneskesindet)


Gennemlæser man *hele* Bibelen systematisk fra ende til anden i håbet om at
finde flere oplysninger angående rumbyen, og gerne noget der kunne AFSLØRE
dens eksistens, da opdager man ret hurtigt, at Noas Ark til forveksling
kunne antyde noget lidt i retning af en rumrejse, idet "DNA-banken" er
fællesnævneren.

Hvem kunne finde på at rejse mange lysår bort til et nyt sol-system mhp.
kolonisering uden at tage sin lille søde kat med ? - og hvad med alle de
andre dyr og planter ?

Om Syndfloden i forbindelse med Noas Ark står der, at vandet steg op og ned
i 150 ...

Aha ... kunne en læser hertil tænke. Det minder os jo om breddegrader
(latitude), hvor det også stiger op og ned fra +90° (i nord) via 0°
(ækvator) til -90° (i syd).

Nogle vil sikkert blive "fristet" over evne og få en mistanke om, at de
nævnte 150 angiver en art opmåling. "Kunden" ér allerede gjort bekendt med
dette syntax i symbolsk overført betydning (se. Åb.11,1; 21,17)

Herved fremkommer der to muligheder, såfremt det er jorden eller universet,
der skal opmåles:

Omkredsen kan enten være på ...

1. 150 * 2 = 300 enheder
2. 150 * 4 = 600 enheder

(Normalt benytter vi 360° i længde- og breddegrader til opmålinger.)


Såfremt man har et kendskab til Bibelen, da ved man også, at der er ialt 5
Mosebøger, og at Salmernes Bog ligeledes er inddels i 5 afdelinger og
indeholder ialt 150 Salmer.

Det er nu meget "fristende" at antage (midlertidigt), at Salmerne dækker
over denne opmåling. Det er i hvert fald værd at undersøge, *om* det skulle
være tilfældet:


Enhver astronom ved, at når vi scanner himmelrummet for objekter, da er der
ét objekt, som udskiller sig fra alle andre objekter indenfor
radio-astronomi. Og det er Cygnus-A.

Cygnus-A er to sammenstødne galakser, og selvom Cyg-A befinder sig meget,
meget langt borte (ca. 750 millioner lysår), da er den STADIGVÆK den
næstkraftigste radiokilde (set fra jorden).

Den kraftigste radiokilde (set fra jorden) er Supernova-resten Cassiophia-A,
som blot befinder sig i en afstand af ca. 11.000 lysår. Så hvis vi fx.
boede - hypotetisk set - på den modsatte side af vores galakse, da ville
Cas-A *ophøre* med at være den kraftigste radiokilde. Cyg-A derimod vil
medblive at være omtrent ligeså kraftig som hidtil og dermed blive den
kraftigste radiokilde ... :-)

Cygnus-A er - med andre ord - en oplagt kandidat at medtage i et
stjernekort.

Cygnus-A's position er:
(set fra jorden i forhold til vores galakse, Mælkevejen)
Longitude 76,1897864 Latitude 5,7554499

Hvis vi omregner longitude- og latitude-værdierne til 300- og
600-tal-systemet fås 4 muligheder, såfremt man ikke på forhånd ved, fra
hvilken side man skal tælle ...

300-tal-systemet:
1a Længdegrad 63,49148867 Breddegrad 4,79620825
1b Længdegrad 236,5085113 Breddegrad 295,20379175

600-tal-systemet:
2a Længdegrad 126,9829773 Breddegrad 9,5924165
2b Længdegrad 473,0170227 Breddegrad 590,4075835

Version 1b og 2b indeholder talværdier udenfor intervallet (0-150) og kan
derfor på forhånd udelukkes.

Tilsyneladende - med første øjekast - ser Salme 127 ud som alle de andre,
men det har nu vist sig, at der udfor Salme 127 er en art markører.

Symbol-genkendelserne er ...

Input:

5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
>
> > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
[ ... ]
> Øh ... der er flere måder at tælle på.
>
> Her er en oversigt:
>
> 7 120 23 1
> 6 121 24 2
> 5 122 25 David
> 4 123 26 1
> 3 124 27 David
> 2 125 28 1
> 1 126 29 2
> 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> 1 128 31 1
> 2 129 32 2
> 3 130 33 3
> 4 131 34 David
> 5 132 35 1
> 6 133 36 David
> 7 134 37 1

Koden er meget simpel:

( ... næsten fór simpel ... )

> 3 124 27 David
> counter begin
> 2 125 28 1
> 1 126 29 2
> counter end. counter = 2
> 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> counter begin.
> 1 128 31 1
> 2 129 32 2
> 3 130 33 3
> counter end. counter = 3
> 4 131 34 David

Sammenlign med tallen fra Åbenbaringsbogen:
666 / 1000 = 2/3

Cygnus-A's galaktiske længdegrad (i 360-tal-systemet) peger ligeledes
omtrent på Templet, se ...

5774 news:7N6Xg.32$AI1...@news.get2net.dk
>
> Undersøger vi altså derimod Salme 76 i håbet om at Cygnus-A på
> en-eller-anden måde er markeret, da finder vi tilnærmelsesvis
> markør-2304:...
[ ... ]
> (3) i Salem* er hans hytte, hans bolig er på Zion.
> * = (Danisk Biblen notes) Jerusalem. Sl 68,17.
[ ... ]
> Cygnus-A's position var på 76.1897864, hvilket omregnet omtrent svarer
> til ...
[ ... ]
> verse 3 = 76,154 - 76,231


Vi ved endnu ikke helt, hvilken betydning der skal lægges i 2/3, men søger
vi med lys og lygte efter et-eller-andet, da konstateres det, at ...


127 / 3 = 42,3...

Sammenlign med:

5771 news:ISAWg.3491$vp1....@news.get2net.dk
>
> Salmernes bog er inddelt i ...
>
> Book one (Psalms 1 - 41)
> Book two (Psalms 42 - 72) ... for øvrigt interessant mht. 2-markøren (*1).
> Book three (Psalms 73 - 89)
> Book four (Psalms 90 - 106)
> Book five (Psalms 107 - 150)
>
> *1:
> 4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk
> >
> > Jupiter-markøren
> >
> > [ ... ]
> > > 6. Jupiter, afstand 5,203 AE
> > >
> > > Input the Bible:
> > >
> > > 2:
> > >
> > > "... den ene er der, ...
> > > (Åb. 17,10b)
> > >
> > > "Nutid" (perhaps ET markpointer, position 2):

Den berømte/berygtede position-2 markør kommer nu på banen!


Salme 127 har endvidere påhæftet koden 7-0-7, som mere eller mindre er en
*direkte* hentydning til selve Stjernekortets Noa-definition, se evt. mere
herom i ...
5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk

I forlængelse af dette er Jupiter-markøren ligeledes blev konstateret i
forbindelse med Noa-definitionen. Se ...
5784 news:KgGXg.6$9g...@news.get2net.dk

1000-taller (som blev omtalt i starten af dette indlæg) gentages for øvrigt
6 gange, apropos Jupiter-nummer-positionen ... :-)

Noget tilsvarende mht. Wolf 28's egenbevægelse, startende med Salme 120 for
ca. 3000 år siden, dvs. da Salonom opførte det 1. tempel, se ...
5778 news:TGbXg.314$jp5...@news.get2net.dk
(kontrol-test:)
5782 news:zvgXg.346$921...@news.get2net.dk

Noget tilsvarende angående grundstoffet Iridium ...
5572 news:yFhag.28$a85...@news.get2net.dk


Hvor _anden stammer alle disse oplysninger fra ?

Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?

(please, tell me)

NOT mankind !!!

Input Tempel-memory:
(Salomon on, gate 127)

"Og et rør, der lignede en målestok ... mål ... Guds tempel."
"... efter menneskers mål, som også er engles mål."
(Åb.11,1-2; 21

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-14, Saturday, CET 08:58)
- "Med hilsen fra mig."

Hello, Sir. Nice to hear Your voice (Hebr. 12,22) ... :-)

Læs evt. mere om de videnskablige *kendsgerninger* angående UFO-relaterede
hændelser i fil ...
5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk

-

Coming up:
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5785 news:oaRXg.81$DY7...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5786


Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 5:56:47 AM10/14/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
[ ... ]

> > (3) i Salem* er hans hytte, hans bolig er på Zion.
> > * = (Danisk Biblen notes) Jerusalem. Sl 68,17.
[ ... ]

> Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?

[ ... ]


> "Og et rør, der lignede en målestok ... mål ... Guds tempel."
> "... efter menneskers mål, som også er engles mål."
> (Åb.11,1-2; 21

Det er bemærkelsesværdigt, at der umiddelbart i forlængelse af dette nævnes
tallet 42 måneder (Åb. 11,2) ...

42-Memory:

> > Salmernes bog er inddelt i ...
> >
> > Book one (Psalms 1 - 41)
> > Book two (Psalms 42 - 72) ... for øvrigt interessant mht. 2-markøren
> > (*1).

[ ... ]


> Den berømte/berygtede position-2 markør kommer nu på banen!

... samt:

" ... 2 vidner ... 1260 dage ... "
(Åb. 11,3)

Tallet 3½, 42 mdr. 1260 nævnes en del steder i Bibelen.

De 2 vidner er ligesom "anholdt" af 42-tallet (eller dets pseudonym-tal), og
må derfor have særlig betydning i denne sammenhæng.

Der findes mange bibelske forklaringer på, hvad disse 2 vidner symboliserer,
men når vi specifikt undersøger dem i relation til Liv-2 hypotesen, da er
forklaringen nok meget enkel og naturlig:

Ved gennemlæsning af *hele* Bibelen findes der 2 berømte personer:

"Og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere,
thi Gud tog ham."
(1.Mos. (Gen) 5,24)

... samt:

" ... da kom en ildvogn og ildheste og skilte dem ad,
og Elias for op til Himmelen i stormvejret."
(2.Kong. (2.King) 2,11)


Det antydes *direkte*, at mennesker FORUD for flyvemaskinens opfindelse har
kunnet bryde tyngdekraften med hjælp fra ... guess *who* ... :-)

Undersøger vi den første person Enok nøjere, da konstateres det, at
tallet ...

" ... 300 ... "
(1.Mos. 5,22)

... nævnes, apropos Noa-definitionen. ... :-)

Tallet ...

" ... 50 ... "
(2.Kong. 2,7)

... nævnes i forbindelse med Elias himmelfart.

Begge disse to tal nævnes *samtidig* i forbindelse med Noa's ark:

"og således skal du bygge arken:
Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj."
(1.Mos. 6,15)

Forholdet mellem dem er 1-til-6, apropos ...


> 1000-taller (som blev omtalt i starten af dette indlæg) gentages for
> øvrigt 6 gange, apropos Jupiter-nummer-positionen ... :-)

30-tallet er blevet set i forbindelse med Cygnus-A's "fingeraftryk" ...


> > 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude

Med andre ord guides vi *DIREKTE* hen til Cygnus-A via Noas Ark !!!

Memory:


> Cygnus-A er to sammenstødne galakser, og selvom Cyg-A befinder sig meget,
> meget langt borte (ca. 750 millioner lysår), da er den STADIGVÆK den
> næstkraftigste radiokilde (set fra jorden).
>
> Den kraftigste radiokilde (set fra jorden) er Supernova-resten
> Cassiophia-A,
> som blot befinder sig i en afstand af ca. 11.000 lysår. Så hvis vi fx.
> boede - hypotetisk set - på den modsatte side af vores galakse, da ville
> Cas-A *ophøre* med at være den kraftigste radiokilde. Cyg-A derimod vil
> medblive at være omtrent ligeså kraftig som hidtil og dermed blive den
> kraftigste radiokilde ... :-)
>
> Cygnus-A er - med andre ord - en oplagt kandidat at medtage i et
> stjernekort.

15-tallet (i forbindelse med Syndfloden) er - for øvrigt - lige nu blevet
identificeret:

"15 ... "
(1.Mos. 7,20)

15-tal memory:
5784 news:KgGXg.6$9g...@news.get2net.dk
>
> 15 memories:
>
> Counter1+2 = 15
>
> and:
>
> 5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk


> >
> > Her er en oversigt:
> >
> > 7 120 23 1
> > 6 121 24 2
> > 5 122 25 David
> > 4 123 26 1
> > 3 124 27 David
> > 2 125 28 1
> > 1 126 29 2
> > 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> > 1 128 31 1
> > 2 129 32 2
> > 3 130 33 3
> > 4 131 34 David
> > 5 132 35 1
> > 6 133 36 David
> > 7 134 37 1
> >

> > Her bemærker vi STRAKS koden 7-0-7, og errindrer Noa-definitionen:
>
> Delta Psalm 120-134 = 15


Så man kan vist roligt nu sige, at Cygnus-A er blevet kron-vidnet,
hovedhjørnestenen, et indirekte BEVIS for, at der står *intelligens* bag
designet af koden ... :-)


NEXT:
"Identifikations"-nummer 8.

-

Coming up:
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5787 news:te0Yg.9$9D...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5788


Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 8:42:07 AM10/14/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk

"Identifikations"-nummer 8.

[ ... ]


> Begge disse to tal nævnes *samtidig* i forbindelse med Noa's ark:
>
> "og således skal du bygge arken:
> Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj."
> (1.Mos. 6,15)
>
> Forholdet mellem dem er 1-til-6, apropos ...
> > 1000-taller (som blev omtalt i starten af dette indlæg) gentages for
> > øvrigt 6 gange, apropos Jupiter-nummer-positionen ... :-)

Markør-6 memory:
4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> Konklusionen må fortsat være, at ...
>
> > Derfor vil man - hvis man iagttager vores solsystem *udefra* - kunne
> > måle, at Solen rokker en anelse, primært forårsaget af planeten
> > Jupiter.


Noas Ark har "identifikations"-nummer 8:

" ... Noas dage ... arken ... 8 sjæle ... "
(1.Pet. 3,20, jævnfør 1.Mos. 7,7.13.23)

Markør-8 memory:
4689 news:%sT7f.71986$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> 8. Jorden, afstand 1 AE...

Det vil - med andre ord - sige (specifikt i relation til Liv-2 hypotesen),
at ...

1. Fortid-Nutid
... *før* Syndfloden "peges" der på Jupiter-markøren, dvs.
UD-i-verdensrummet (set herfra Jorden)

2. Nutid-Fremtid (prognotisk set, hensigst-erklæring)
Her "peges" der på Jorden

Betydningen af dette er ganske enkelt, at ...
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
>
> ... Noas Ark til forveksling
> kunne antyde noget lidt i retning af en rumrejse, ...


Det er muligt, at jeg nu kommer i modstrid med visse kristnes fortolkninger
angående skabelsesberetningen, men ...

Det er en *kendsgerning*, at der tilsyneladende er fundet ukorrekte
oplysninger i Bibelen. Her skal jeg blot komme med et enkelt eksempel
angående Sem's alder:

5770 news:8aAWg.3489$v21....@news.get2net.dk
>
> 100-tal memory:
> 3746 news:d7e3e.109028$Vf.41...@news000.worldonline.dk


Tesen er (vel og mærket specifikt angående Liv-2 hypotesen), at der - med
fuld overlæg - er anbragt FLERE tilsyneladende forkerte oplysninger, *netop*
for at læseren overhovedet kan finde disse markører. Det var (og er jo)
meningen, at ...

5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
>
> ... "kunden" så let som overhovedet mulig skal kunne knække
> koden ...

Apropos the SETI-test-program ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
>
> Dog er det BIDENDE nødvendigt, at signalet kan forstås af andre
> intelligente væsener, ...

:-)


Under skabelsesberetningen står der, at ...

"Gud HERREN havde ikke ladet det regne på jorden (endnu) ...
men en tåge* vældede op af jorden og vandede hele agerjordens
flade."

* = (DK bible:) den græske overs. har: kilde.
(1.Mos. (Gen) 2,5.6)

Udfra Liv-2 hypotesen er forklaringen ganske simpel:

Om bord på et rumskib kan man ikke lade vand (H2O) splaske rundt her-og-der
og allevegne. Det laver kortslutninger i elektriske installation osv.

Akkurat som i et drivhus væder man derfor 'jorden' under *kontrollerede*
forhold ... :-)

Men den tilsyneladende ukorrekte oplysning fra 1.Mos.2,5 har også en endnu
vigtigere betydning:

Læg mærke til *hvorfra* Syndfloden kom.

" ... og himmelens sluser åbnedes,
og *regnen* faldt over jorden ... "
(1.Mos.7,11-12)

Herigennem *tilkendegives* det UOMTVISTELIGT, ... (man leger lidt med
tanken) ... at himlen indeholder en hel masse vand ...

Hvorfor ?

Fordi himlen (the sky) jo er blå, akkurat som havene er blå ... :-)

Og er der vand, så kan man vel også sejle i en båd på The *big* ocean...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-14, Saturday, CET 13:22)
- "Skulle jeg hilse og sige."

:-)

Vi bemærker også lige, at dette skriftsted *også* er "anholdt" med
et-eller-andet, nemlig markør-8:

" ... Noas dage ... arken ... 8 sjæle ... "
(1.Pet. 3,20, jævnfør 1.Mos. 7,7.13.23)

Step-koden er ligeledes meget enkelt at genkende:


Counter1 = 0 (start)

1. Markør-8, 1.Mos. 7,7
Counter1 = 1

Input information: The pseudonym of the *big* Ocean.

Counter2 = 0 (start)

1. Markør-8, 1.Mos. 7,13
Counter2 = 1

2. Markør-8, 1.Mos. 7,23
Counter2 = 2

Step-koden er altså 1 + 2

Sammenlign med ...
5768 news:PRpWg.3012$OE2....@news.get2net.dk
>
> delta 56-57 = 1
> delta 57-55 = 2
> delta 55-14 = 41
>
> Det er step-intervallet 1-2, der GENKENDES, apropos 1 tid, 2 tider og ½
> tid (fra Dan. og Åb.) ... :-)

De 3½-tider benyttes i selve Noa-definitionen, se ...
5762 news:2eMVg.42$S_...@news.get2net.dk
>
> ... Altså forholdet 1-til-2,
> apropos afstandene mellem Noa-og-Mira i forhold til Mira-og-SGP i
> stjernekortet ...


Her er betydningen så ...
Position 1 = unknown, yet ... :-(
Position 2 = ...

4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk


>
> > > "Nutid" (perhaps ET markpointer, position 2):

ET-nutid + 8-markøren kommer vel så til at betyde (?):

Life on planet Earth (no 8):

The past:
1. Life-1 + 0 = 1
Now (and the future):
2. Life-1 + Life-2 = 2

Memory-input irt. this ...
4553 news:qMs%e.69447$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

-

Coming up:
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5789 news:kw2Yg.38$VQ...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5790


Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 9:20:30 AM10/14/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk

[ ... ]


> Life on planet Earth (no 8):
>
> The past:
> 1. Life-1 + 0 = 1
> Now (and the future):
> 2. Life-1 + Life-2 = 2
>
> Memory-input irt. this ...
> 4553 news:qMs%e.69447$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

And then I played the ET-music from ...

4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> The same Un-identified voice came again:
> (2005-09-29, CET 16:40:0x-9, delay -0:00:54)
> - "Will you do it for me, please ?"
>
> (I was singing in my mind, then the voice came)
>
> Yes, of course my friend. Let's talk about *Love*:
>
> (This is not a radio-station, so I can only give You the Text-format. Hope
> You all know the song)
>
> When a man loves a woman,
> give up ev'rything that he has ...

Local *Cat*-markpointer found ... :-)

And then (after that) I played the new ET-music from ...

5733 news:fa7Rg.239$XH4...@news.get2net.dk
>
> Symbole:
> 12 = The Wedding-time (*Third*-degrees-contact)
>
> Therefore the "phonecall from ET" must have been sent to the Mideast, ...
>
> Hmm ... The Kingdom *above*, Isaiah 2,2
>
> Jerusalem-time...
>
> 11:12
> - "Login."
>
> 11:13
> - "Sir."
>
> Yes ?
>
> 11:13
> - "Send them a message."
>
> Yes, Sir!
>
> (the music, Sissel, In symphony, Track08...
>
> 11:14
> - "Login."
>
> ..., Se ilden lyse, was on at the same time)

But when I (after that) started-up playing ...
Harmony, CD1, Track06, Johann Pachelbel, Canon.mp3

... there came a break:

Heaven-Break (perhaps 2304, ET)
(2006-10-14, Saturday, CET 14:57:4x, delay - 00h01m56s)
- "Dén skal det være."

14:58:36, delay - 00h01m56s
- "Login program."

14:58:53, delay - 00h01m56s
- "Ready to fire."

Hmm ... this reminds me a little bit about Rev. 14,3...

15:05:03, delay - 00h01m56s
- "What will you suggest ..."

15:05:23, delay - 00h01m56s
- "Sir ?"

15:14:30, delay - 00h01m56s
- "My friend."

Hmm...

15:20:05, delay - 00h01m56s
- "What will you suggest ... Sir ?"

15:20:45
- "You are online."

Interrupt-program from Denmark over-and-out.

-

Disse var ordene, jeg har modtaget. Long live the freedom ... :-)

Last file-OUTPUT:
5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5791


Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 9:43:06 AM10/14/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5791 news:tu5Yg.225$UQ1...@news.get2net.dk

> "Jesus-loves-you" skrev
> 5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
>
> [ ... ]
> > Life on planet Earth (no 8):
> >
> > The past:
> > 1. Life-1 + 0 = 1
> > Now (and the future):
> > 2. Life-1 + Life-2 = 2
> >
> > Memory-input irt. this ...
> > 4553 news:qMs%e.69447$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> And then I played the ET-music from ...

[ ... ]


> > When a man loves a woman,
> > give up ev'rything that he has ...
>
> Local *Cat*-markpointer found ... :-)
>
> And then (after that) I played the new ET-music from ...

[ ... ]
> > ..., Se ilden lyse, ...


>
> But when I (after that) started-up playing ...
> Harmony, CD1, Track06, Johann Pachelbel, Canon.mp3
>
> ... there came a break:
>
> Heaven-Break (perhaps 2304, ET)
> (2006-10-14, Saturday, CET 14:57:4x, delay - 00h01m56s)
> - "Dén skal det være."
>
> 14:58:36, delay - 00h01m56s
> - "Login program."
>
> 14:58:53, delay - 00h01m56s
> - "Ready to fire."
>
> Hmm ... this reminds me a little bit about Rev. 14,3...
>
> 15:05:03, delay - 00h01m56s
> - "What will you suggest ..."
>
> 15:05:23, delay - 00h01m56s
> - "Sir ?"
>
> 15:14:30, delay - 00h01m56s
> - "My friend."
>
> Hmm...
>
> 15:20:05, delay - 00h01m56s
> - "What will you suggest ... Sir ?"
>
> 15:20:45
> - "You are online."

And then I played:

5746 news:Gs6Sg.24$RH2...@news.get2net.dk
>
> Harmony, CD2, Track19, Time to say goodbye.mp3
>
> I love this song very much, because when I hear it, I'm thinking about the
> *Wedding*. So therefore I have changed the headline from "Time to say
> goodbye" to "Time to say hello" ... :-)

But at new break came (when the music was on) ...

The voice came from Heaven AND Earth:
(2006-10-14, Saturday, CET 15:28:42, delay - 00h01m56s)
- "Amen."

(I think the syntax was a Hebr.12,22)

Well, I think it's time to say Hello...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
15:30:38, delay - 00h01m56s
- "Mankind."

:-)

-

Disse var ordene, jeg har modtaget. Long live the freedom ... :-)

Last file-OUTPUT:
5791 news:tu5Yg.225$UQ1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5792


N_B_DK

unread,
Oct 15, 2006, 4:38:12 AM10/15/06
to
Jesus-loves-you wrote:
> "Jesus-loves-you" skrev
> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
>
> "Identifikations"-nummer 8.

Mage til ligegyldigt sludder skal man lede længe efter, selv BW har mere
indhold i hans indlæg end du.

--
MVH.
N_B_DK
Købes display print til en Panasonic NV-HS1000

Benny den niende

unread,
Oct 15, 2006, 5:39:15 AM10/15/06
to
N_B_DK wrote:
> Jesus-loves-you wrote:
>> "Jesus-loves-you" skrev
>> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
>>
>> "Identifikations"-nummer 8.
>
> Mage til ligegyldigt sludder skal man lede længe efter, selv BW har mere
> indhold i hans indlæg end du.
>


manden har bare knald i låget - herre gud da - LSD er nok billigt på den
afdeling hvor han sidder

Jesus-loves-you

unread,
Oct 15, 2006, 7:16:39 AM10/15/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
> [ ... ]
> > "Og et rør, der lignede en målestok ... mål ... Guds tempel."
> > "... efter menneskers mål, som også er engles mål."
> > (Åb.11,1-2; 21

The missing text was: Åb.(Rev.) 11,1-2 and 21,17b.

> Det er bemærkelsesværdigt, at der umiddelbart i forlængelse af dette
> nævnes tallet 42 måneder (Åb. 11,2) ...

[ ... ]


> ... samt:
>
> " ... 2 vidner ... 1260 dage ... "
> (Åb. 11,3)

[ ... ]


> De 2 vidner er ligesom "anholdt" af 42-tallet (eller dets pseudonym-tal),
> og må derfor have særlig betydning i denne sammenhæng.
>
> Der findes mange bibelske forklaringer på, hvad disse 2 vidner
> symboliserer, men når vi specifikt undersøger dem i relation til Liv-2
> hypotesen, da er forklaringen nok meget enkel og naturlig:
>

[ ... Enok og Elias ... ]

I den danske Bibel er der en henvisning til GT udfor Åb. (Rev.) 11,4:

(ang. de 2 vidner:)

"Det er de 2 olietræer og de 2 lysestager ... "
Zak.4,2 f. 14.

Heri står der, at ...

" ... lysestage (af guld) ... et oliekar ovenpå og 7 lamper og 7 rør
til lamperne ... "

Fragment 7-0-7 found ... :-)

Også her bemærker vi, at noget ligesom bliver "anholdt" (markeret):

De to olietræer (pseudonym-ordene for de 2 vidner, Åb.11,3)
... [står ] ... ved siden af [lysestagen], et til højre, et andet
til venstre for oliekarret.

Syntax-opbygningen er altså så godt som *identisk* på Åb.11,3

Lysestagen (eller oliekarret) symboliserer således Cygnus-A, apropos *lys*
(*light*) samt brændstof.


> Med andre ord guides vi *DIREKTE* hen til Cygnus-A ...

> > 5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
[ ... ]
> > > Her bemærker vi STRAKS koden 7-0-7, ...


The Starmap-pseudonym (den *flyvende bogrulle*, the *flying* roll) also
found at Zechariah (Zakarias bog) 5,2:

(DK-Bible headline: Sjette syn, means: 6 ... )

" ... flyvende bogrulle, som er 20 alen lang og 10 alen bred."
(Zak (Zec) 5,2)

Dimensionerne passer på en astronomisk opmåling ...

360° longitude / +90_-90° (180) latitude, forhold = 2-til-1
600° longitude / 0_150, 450_600 (300) latitude, forhold = 2-til-1
20° longitude / 10° latitude, forhold = 2-til-1

I alle 3 tilfælde er forholdet nemlig 2-til-1.

Og det kan hjælpe os mht. Jagten-på-den-forsvundne-sKAT, fordi nu har vi
fået *oplyst*, at længdegraden (the longitude) angives først (step 1);
dernæst (step 2) breddegraden (the latitude).

Dette er - for øvrigt - i *overensstemmelse* med Cygnus-A's
longitude-syntax: First longitude, apropos Psalm 127, Second latitude (still
unknown) ... :-)


Nu kan noget af start-koden fra Åbenbaringsbogen (Revelation) måske
"afkodes".

Åb. kap. 1 starter nemlig med noget i denne forbindelse ret genkendeligt:
*lysestagen*.

Start-synkroniseringen kommer i Åb.1,8:

" ... Alfa og Omega* ..."

DK-bible:
* d.v.s. begyndelsen og slutningen. Alfa
og Omega er det første og det sidste bog-
stav i det græske alfabet.

Og dette svarer jo til *præcis* 1 omdrejning (i et stjernekort).

Herefter kommer lysestagen:

" ... 7 menigheder ... "
" ... 7 guldlysestaver ... "
" ... midt imellem lysestagerne ... menneskesøn ... guld ... "

Åb.1,11.12.13

Fragment 7-0-7 found ... :-)

(Jump perhaps: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe), the 4 corners of
the world)

Bemærkes skal det, at i kraft af, at det er Jesus, der beskrives i Åb.1,13,
er der oprettet et *pseudonym*-objekt (ord) for Cygnus-A.

Dette er også i overensstemmelse med evangeliet; idet Jesus heri gør *krav*
på at være det sande Tempel, jævnfør John 2,19.21.

På en måde kan man sige - *specifikt* i denne sammenhæng - at der er sket en
art synkronisering omkring Salme 22; idet Jesus i særdeleshed citerer
tekster herfra i forbindelse med hans død på Golgathas kors:

Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst og sagde:
"Eli! Eli! Lema sabaktani ?" det betyder:
"Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig ?"
(Matt. 27,46)

I den danske Bibel er der en henvisning til Salme 22,2. Denne lyder således:

vers 1:
Til sangmesteren.
Efter "morgenrødens hind"*. En salme af David.
(DK-bible: * musikudtryk af ukendt betydning)

vers 2:
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig ?

Salme 22 er *symbolsk* det sidste bogstav i det hebraiske alfabet, og det
vil med andre ord sige, at vi måske umiddelbart kan tillade os at "jumpe"
til næste synkronisering (Salme 119). Se evt. ang. dette ...
5774 news:7N6Xg.32$AI1...@news.get2net.dk
>
> Salme 119 er *meget* la-a-ang. Denne Salme er inddelt i det hebraiske
> alfabelts 22 bogstaver, startende med:


Vi véd - i hvert fald - at Nova-resten - en hvid dværg vist nok - Wolf 28
for 3000 år siden, altså *samtidig* med det 1. tempels opførelse i
Jerusalem, befandt sig omtrent på position galactic længdegrad (longitude)
120, se evt ...
5778 news:TGbXg.314$jp5...@news.get2net.dk
>
> Wolf 28's positioner:
[ ... ]
> Omkring år 1000 f.Kr. (-3000) bliver delta-RA-tallet som sagt på
[ ... ]
> Galactic (beregnet)
[ ... ]
> Longitude = 120,16737594° (korrigeret)

... Og har sidenhen "vandret" (pga. egenbevægelse) i retning mod 127, dvs.
*direkte* ind i koden 7-0-7 (sådan rent symbolsk) ... :-)


Så når der står skrevet ...

(vedr. Jesus)

"i sin højre hånd havde han 7 stjerner ... "
Åb. 1,16

... da kan det faktisk godt betyde noget så enkelt som (symbolsk set), at
der er 7 enheder fra start-til-objekt.

Og dette er jo i *overensstemmelse* med 7-0-7 koden:

Start = Salme 120
7 step
objekt = start + 7 step = 120 + 7 = 127...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-15, Sunday, CET 13:01, GMT 11:01)
- "Login."
<
Hello, Sir ... :-)

Herefter *gentages* HELE koden ...

"Dette er hemmeligheden og de 7 stjerner ... 7 guldlysestager: ..."
(Åb. 1,20a)

"... de 7 stjerner er de 7 menigheders engle°, ... "
(Åb. 1,20b)

"... og de 7 lysestager er de 7 menigheder."
(Åb. 1,20c)

... ialt *3* gange, hvilket betyder - internt set bibelsk - at noget bliver
KRAFTIGT understreget, jævnfør fx. Jesu ord til Peter, John.21,17.

(Fragment 7-0-7 found again, 3 times)

En utrolig simpel kode, når man først har forstået den ... :-)

Muligvis betyder dette så, at ...

120-120,999 = 1. menighed
121-121,999 = 2. menighed
122-122,999 = 3. menighed
123-123,999 = 4. menighed
124-124,999 = 5. menighed
125-125,999 = 6. menighed
126-126,999 = 7. menighed

Og spørgsmålet er derfor berettiget:

Kan vi finde noget KARAKTERISTISK - *astronomisk* set - på
disse galaktiske (eller i Noa-600-tal-system) længdegrader, og
úmiddelbart knytte dem til Åb.2-3's 7 beskrivelser ?

I så fald er der "jackpot" ... :-)

[ ... ]


> Så man kan vist roligt nu sige, at Cygnus-A er blevet kron-vidnet,
> hovedhjørnestenen, et indirekte BEVIS for, at der står *intelligens* bag
> designet af koden ... :-)

NEXT:
De 4 verdenshjørner (quarter of the globe)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A,...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-15, Sunday, CET 11:31, GMT 09:31)
- "Fyr!"
<
The music from ...
5791 news:tu5Yg.225$UQ1...@news.get2net.dk


>
> Harmony, CD1, Track06, Johann Pachelbel, Canon.mp3

... was on (at that time).
<
means: Fire!
<
Hmm ... You *must* be 2 (or more) to sing a canon
<
Hmm ... Canon version 1 was perhaps:
*Live'98, CD2, Track02, Great is He.mp3*
(CD-ROM sent to the Muslim World, name: Lazarus)

... Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667), see ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5792 news:FP5Yg.226$422...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5793


Jesus-loves-you

unread,
Oct 15, 2006, 4:46:33 PM10/15/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk


ET Starmap *Copyright*:

7-stjernen (the Pleiades)


Resumé:

Der er tilsyneladende blevet fundet et stjernekort i Bibelen.

(dets ægthed er ved at blive undersøgt)

Opmålingen er sket udfra *galaksens* centrum, hvis eksistens man IKKE havde
kendskab til for henved 2000-3000 år siden!

Der er derfor god grund til at antage (midlertidigt), at stjernkortets
oprindelse er *udenjordisk*, forstået på den måde, at der i oldtiden har
været et besøg fra rummet - den såkaldte Liv-2 hypotese.

Opmålingen benytter 2 systemer (begge startende udfra Galaksens Centrum):

1.
360 længde- og breddegrader
(Wolf 28's egenbevægelse er opmålt udfra denne enhed)

2.
600 længde- og breddegrader


En vigtig brik - i forståelsen af Stjernekortets opbygning - er Salmernes
Bog fra Det Gamle Testamente (GT)

Denne består af ialt 150 Salmer.

Salme 1-22 samt 119 menes at være synkroniserings-markører.

Salme 120-126 samt Salme 128-134 er muligvis en markør, som peger på
Salme 127.

Markøren kaldes 7-0-7

Cygnus-A's position (som man heller ej kendte dengang) målt i
600-længdegrad-systemet ér netop 127.

-

Men som den gæve læser måske har bemærket, kan Salmernes Bog umuligt angive
hele himmelrummet, idet 150-600 tallene jo mangler !

Det er derfor blevet relevant at komme ind på tesen om, at de resterende
kort nr 2, 3 og 4 skal findes via. Bibelens *interne* syntax.

Denne er desværre *krypteret* (bestående af spredte fragmenter m.m.), pakket
ind i et religiøst sprog, som man så er tvunget til at have et kendskab til.

Det er nogle af disse fragmenter, som vil blive samlet op i dette indlæg:


Der fortsættes nu fra file ...
5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk

7-0-7 markøren blev fundet i Åbenbaringsbogen, som er den sidste bog i
Bibelen og tilhører således Det Ny Testamente (NT).

Herefter sker der noget nyt:

Vi får oplyst, at ...

1.
" ... En på tronen ... ", Åb. 4,2
2.
" ... regnbue rundt omkring tronen ... ", Åb. 4,3

Dette (2) kan umiddelbart henføres til en pagt i forbindelse med Noa, dvs.
úmiddelbart efter rumrejsen.

3.
" ... 24 troner (i kreds om tronen) ... ", Åb. 4,4a
4.
" ... og på tronerne 24 ældste ... ", Åb. 4,4b
5.
" ... 7 fakler brænder foran tronen ... ", Åb. 4,5
6.
" ... det er Guds 7 ånder ... ", Åb. 4,5

5-6 er muligvis markør 7-0-7 igen.

7.
" ... i kreds omkring [tronen] 4 livsvæsener ... ", Åb. 4,6

Der er noget karakteristisk ved dem ...

" ... (de er) fulde af øjne fortil og bagtil ... ", Åb. 4,6

... som kunne lede tanken henimod astronomi; det at iagttage
ud-over-det-hele.

4-tallet går igen i ...

"Derefter så jeg 4 engle stå ved de 4 verdenshjørner;
de holdt jordens 4 vinde tilbage ...
(Åb. 7,1)

... samt:

" ... Løs de 4 engle ... ved den store flod Eufrat ... "
(Åb. 9,14)

... samtidig med at et *astronomisk* højt tal nævnes:

" ... 2 gange 10.000 gange 10.000 ... "
(Åb. 9,14)

De nævnes altså mange steder i Åbenbaringsbogen, men særlig vigtig er
følgende passage:

Counter = 0 (start)

1.
" ... Lammet bryde det 1. segl af de 7 segl ... ", Åb. 6,1a
2.
" ... 1 af de 4 væserner ... ", Åb. 6,1b

Counter = 1

3.
" ... 1 hvid hest ... bue ... sejrskrans ... ", Åb. 6,2

Memory:
5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk
>
> Start-synkroniseringen kommer i Åb.1,8:
[ ... ]


> Og dette svarer jo til *præcis* 1 omdrejning (i et stjernekort).

[ ... ]


> Åb.1,11.12.13
>
> Fragment 7-0-7 found ... :-)

I vers 14 står der, at ...

"Hans hoved og hår var *hvidt* som *hvid* uld, som sne ... "
(Åb. 1,14)

Signalet gentages altså 2 gange + sne, og sne, det er jo hvidt, ikke sandt ?

Så markøren er altså 2 + 1 = 3 ... noget gentages altså 3 gange, og det
betyder (religiøst set), at informationen er vigtig: Farven Hvid (the colour
white)

Sammenhængen, dene hvide-markøren blevet givet i, var ...

5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk


>
> Åb.1,11.12.13
>
> Fragment 7-0-7 found ... :-)

Hvid-markør

> Herefter *gentages* HELE koden ...

[ ... ]
> (Åb. 1,20a)
[ ... ]
> (Åb. 1,20b)
[ ... ]
> (Åb. 1,20c)
[ ... ]


> (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)


4-taller ( 1+3 ) genkendes ... :-)

Midlertidig antagelse:

Den *hvide* hest symboliserer altså givetvis Cygnus-A kortet (Salme 1-150)

(Kort nr. 1)

4.
" ... (Lammet) brød det 2. segl ... ", Åb. 6,3a
5.
" ... 2. væsen ... ", Åb.6,3b

Counter = 2

6.
" ... 2 . hest ... ildrød ... ", Åb. 6,4

(Kort nr. 2)

7.
" ... (Lammet) brød det 3. segl ... ", Åb. 6,5a
8.
" ... 3. væsen ... ", Åb.6,5b

Counter = 3

9.
" ... en sort hest ... ", Åb. 6,5c

Jump perhaps markpointer (at the end of this message): CAT-0-CAT

(Kort nr. 3)

10.
" ... (Lammet) brød det 4. segl ... ", Åb. 6,7a
11.
" ... 7. væsen ... ", Åb.6,7b

Counter = 4

12.
" ... en gustengul hest ... 1/4 ... ", Åb. 6,4

(Kort nr. 4)


Den *midlertidige* antagelsen er, at ...

Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 0°-90°
Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 90°-180°
Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 180°-270°
Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 270°-360°

-

Hmm ... det her; det må komme an på en prøve:

Input kort nr. 2

Searchstring 277 (127 + 150 = 277)

Found 7-stjernen (the Pleiades, M45)

Aha ... så det var *derfor*, at 7-tallet er blevet valgt i markør 7-0-7.

M45's position er ...

Galactic longitude 166,6666°
Noa-Galactic longitude 277,7776...°

Hmm ... taller er IKKE *helt* præcist ... :-(

1 år svarer da til ...
166,6666 * 600 / 277 = 361,01°

Afvigelsen er på 0,28%.

Til spørgsmålet ...
'Om der vitterlig her ér tale om 7-stjernen',

... må jeg svare:
'Ja'

... fordi *definitionen* jo IKKE kan ændre på de faktiske forhold i
universet. 7-stjernen ligger da også INDENFOR intervallet127,0 til 127,9...


Bemærk - for øvrigt - de mange 6-taller (666+666), som kunne indikere
et-eller-andet *symbolsk* i relation til Åbenbaringsdyrets tal på 666 (Åb.
13,18).


Angående *positionen* (mht. kort-nummeret), som er kort-2 ...

4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk


>
> > > "Nutid" (perhaps ET markpointer, position 2):

ET har været her. De har jo sat deres symbolske "fodaftryk" ... :-)


Gosch ... I just now found the Your code, Sir:

(You *changed* the the symbols)

Kortene er blevet OMBYTTET !!!

MED *FULD* OVERLÆG ...

... for ligesom at indikere, at der står et *intelligent* væsen bag
krypteringen.

Hør blot:

(markpointer CAT-0-CAT on)

> Åb.1,11.12.13
>
> Fragment 7-0-7 found ... :-)

Hvid-markør

> Herefter *gentages* HELE koden ...

[ ... ]


> (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)

Den hvide markør angiver, *hvor* læse-start er, dvs. kort nr. 2, apropos
ET-markpointer = 2.

Og så kommer "puslespil-brikkerne" til at passe, fordi Kort nr. 2's hest var
jo *ildrød* og det er "tilfældigvis" Cygnus-A også (Åb. 6,3-4) ...
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap001110.html

Kort nr 3 (Åb. 6,5-6) indeholden er YDERST interessant oplysning:

Og det var, som jeg hørte en røst
inde blandt de 4 væsener sige:
"1 liter hvede for 1 denar og 3
liter byg for en denar; dog olien og
vinen må du ikke skade."
(Åb. 6,6)

Det er ordet 'denar' som er markøren, fordi daglønnen omkring år 0 var
(ifølge Jesu egne ord) på netop på 1 denar (se evt. Matt. 20,2).

Det vil med andre ord sige, at såfremt man lægger 1 dag til de allerede 360
dage (eller buegrader), da bliver tallet 361, apropos ...

1 år svarer da til ...
166,6666 * 600 / 277 = 361,01°

Den *korrekte* udlægning er (antagelig vis), at ...

Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°
Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°
Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°


Du er legesyg, my dear friend, akkurat som en missekat, apropos Song of
songs (Højsangen) 5,8 ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...


3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5796 news:dRrYg.52$sb...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5797


Jesus-loves-you

unread,
Oct 15, 2006, 6:08:45 PM10/15/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

> "Jesus-loves-you" skrev
> 5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
> 5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
> 5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk
>
>
> ET Starmap *Copyright*:
>
> 7-stjernen (the Pleiades)

[ ... ]


> Du er legesyg, my dear friend, akkurat som en missekat, apropos Song of
> songs (Højsangen) 5,8 ... :-)

Interrupt from ...
(the music-program)
5792 news:FP5Yg.226$422...@news.get2net.dk


>
> > Harmony, CD2, Track19, Time to say goodbye.mp3
> >
> > I love this song very much, because when I hear it, I'm thinking about
> > the *Wedding*. So therefore I have changed the headline from "Time to
> > say goodbye" to "Time to say hello" ... :-)
>
> But at new break came (when the music was on) ...
>
> The voice came from Heaven AND Earth:
> (2006-10-14, Saturday, CET 15:28:42, delay - 00h01m56s)
> - "Amen."
>
> (I think the syntax was a Hebr.12,22)
>
> Well, I think it's time to say Hello...

Heaven-Break (2304, ET):
(2006-10-15, Sunday, CET 23:57:17, GMT 21:57:17, delay 0)
- "Lille-søster."

Means: Little sister...

2006-10-16, Monday, CET 00:03
- "Girl."

00:03
- "Friend."

Yea ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5801 news:8qxYg.93$wC1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5802


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 5:53:09 AM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

> "Jesus-loves-you" skrev


> 5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
> 5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
> 5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk
>
>
> ET Starmap *Copyright*:
>
> 7-stjernen (the Pleiades)

[ ... ]


> M45's position er ...
>
> Galactic longitude 166,6666°
> Noa-Galactic longitude 277,7776...°
>
> Hmm ... taller er IKKE *helt* præcist ... :-(
>
> 1 år svarer da til ...
> 166,6666 * 600 / 277 = 361,01°
>
> Afvigelsen er på 0,28%.
>
> Til spørgsmålet ...
> 'Om der vitterlig her ér tale om 7-stjernen',
>
> ... må jeg svare:
> 'Ja'
>
> ... fordi *definitionen* jo IKKE kan ændre på de faktiske forhold i
> universet. 7-stjernen ligger da også INDENFOR intervallet127,0 til
> 127,9...

[ ... ]


> Kort nr 3 (Åb. 6,5-6) indeholden er YDERST interessant oplysning:

[ ... ]


> Det er ordet 'denar' som er markøren, fordi daglønnen omkring år 0 var
> (ifølge Jesu egne ord) på netop på 1 denar (se evt. Matt. 20,2).
>
> Det vil med andre ord sige, at såfremt man lægger 1 dag til de allerede
> 360 dage (eller buegrader), da bliver tallet 361, apropos ...
>
> 1 år svarer da til ...
> 166,6666 * 600 / 277 = 361,01°
>
> Den *korrekte* udlægning er (antagelig vis), at ...
>
> Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°
> Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°
> Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
> Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°
>
>
> Du er legesyg, my dear friend, akkurat som en missekat, apropos Song of
> songs (Højsangen) 5,8 ... :-)


Interrupt from ...
(Subject: Intelligent design ryster darwinismen)
3265 news:XG1nd.65701$Vf.32...@news000.worldonline.dk
... and:
(Subject: Intelligent design - DNA-kode varianter)
3589 news:iGMId.84790$Vf.37...@news000.worldonline.dk


Et vigtigt spørgsmål melder sig i den forbindelse for os kristne:

*Hvem* er arkitekten (designeren af stjernekortet) ?

Er det Skaberen° er et skabt væsen ?

Hertil må jeg svare:

Indenfor den Katolske Kirke° har man igennem henved 2000 år haft en
tradition for IKKE at tilskrive et såkaldt tilsyneladende mirakel
guddommelig betydning, såfremt der kan findes en naturlig logisk forklaring.

Det skal derfor bemærkes, at arkitekten IKKE har kunnet ændre på de faktiske
forhold mht. 7-stjernens position på himlen (set fra jorden), hvilket man jo
på en måde nærmest kunne forvente af en dicideret guddom, hvorfor meget
tyder på, at arkitekten nok sandsynligvis må være en skabning (som du og
jeg), apropos ET ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5803 ... still NOT on-line ... :-(
5802 news:IjyYg.100$ev2...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5804


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 5:55:20 AM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

> "Jesus-loves-you" skrev


> 5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
> 5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
> 5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk
>
>
> ET Starmap *Copyright*:
>
> 7-stjernen (the Pleiades)


Efter dette *ultimative* fældende bevis ...

Ja, havde der været tale om et mord (apropos TV-serien Columbo), så var det
nok til at sende dig i galgen, ET...
<
Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):
(2006-10-16, Monday, CET 01:39)
(2006-10-15, Sunday, GMT 23:39)
- "I know ... :-) ... "
<
You are indeed a funny guy, my friend ... :-)

... så skal vi nu til at undersøge noget (for os mennesker) ret mystisk:
TIME-Breaks.

Arh ... måske bør jeg først lige uddybe udlægningen af symbol-genkendelsen
ang. de 4 stjernekort:

Muligvis skal farve-koden udlægges således:


> Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°

Hvid-markør (Åb. 6,2) sammenholdt med position 127 + (3*150) = 577 (ud af
600), betyder ganske enkelt, at retningen næsten gennemskærer Galaksens
Centrum, hvor der jo er rigtig mange stjerner modsat andre steder (navnlig
når man ser i den modsatte retning, bort fra Galaksen)

Når der derefter bliver sagt noget karakteristisk om denne hest ...

" ... og han drog ud fra sejr til sejr ... "
(Åb. 6,2)

... ja, så betyder det blot i denne specifikke sammenhæng, at der i
Galaksens Centrum befinder sig et såkaldt *sort-hul* (*black hole*), som
opsluger ALT hvad der kommer forbi det, inklusiv elektromagnetiske bølger
(heruder synligt lys).

Radiostøj fra objektet Sagittarius A afslører således muligvis et kæmpestort
sort hul (supermassive black hole).

Med andre ord: en sejrherre *ingen* kan overvinde!


> Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°

Sort-markør (black-markpointer) (Åb. 6,5) med position 127 + (1*150) = 277
(ud af 600), betyder at vi fokuserer bort fra Galaksen (tallet er tæt på
300), og her er der jo næsten ingen stjerner og derfor ret mørkt, apropos
farven sort.

Den efterfølgende karakter-beskrivelse af den sorte hest i Åb.6,6, hvor vi
fandt ET-markøren (361) indeholder endvidere også ...

" ... vægt ... ", Åb. 6,5

... og betydningen her er (vist nok) blot, at noget skal måles (og vejes),
apropos de 361,01°

Dernæst ...

" ... de 4 væsener ... ", Åb. 6,6a
" ... 1 ... 1 ... ", Åb. 6,6b
" ... 3 ... 1 ... ", Åb. 6,6c

Givetvis hentydes der til Wolf 28, fordi dennes position jo blev bestemt
udfra ...

> Opmålingen benytter 2 systemer (begge startende udfra Galaksens Centrum):
>
> 1.
> 360 længde- og breddegrader
> (Wolf 28's egenbevægelse er opmålt udfra denne enhed)

Så i dette opmålingssystem behøves der blot 3 kort (modsat de 4 føromtalte);
idet ...

Kort 1 (Wolf 28) angiver Galactic longitude 0-150°
Kort 2 (Wolf 28) angiver Galactic longitude 150-300°
Kort 3 (Wolf 28) angiver Galactic longitude 300-360° + overskydne 0-90°

Når man har drejet i omgang, fx. på et cykelhjul, ja så *gentages* blot det
hele.

Wolf 28's position var på (for 3000 år siden, år 1000 f.Kr.) ca 120,
svarende til 1/3 omdrejning

Men i denne specifikke sammenhæng kunne hentydningen OGSÅ omfatte noget
mere. Fx. følgende:

Vi omregner *symbolsk* kort 1-3 (Wolf 28) til Noa-enheder og får tallet:

1, 25 omdrejninger (0-360 = 1, + 0-90/360 = 0,25)
gange 600-enheder
ialt 750.

Input Book:

Liv blandt milliarder af stjerner, af Nils Mustelin
(Forlag: Samleren, 1979, ISBN 87-568-0546-2)
Original-titel: Liv bland miljarder stjärnor (swedish)

=== citat start (side 59) ===

Mælkevejens bygning

...
... en åben stjernehob. Bedst kendt er Plejaderne, som består af ca. 750
stjerner.

=== citat slut ====


En lille fin hentydning til 7-stjernen ?


> Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°

Rød-markør (Åb. 6,4) er tidligere nævnt:


> Og så kommer "puslespil-brikkerne" til at passe, fordi Kort nr. 2's hest
> var jo *ildrød* og det er "tilfældigvis" Cygnus-A også (Åb. 6,3-4) ...
> http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap001110.html

Men seriøse kritikere kunne måske hertil komme med den berettigede
indvending, at Cygnus-A slet ikke kan iagttages herfra jorden (sådan
umiddelbart).

Og måske er farvekoden også blot symbolsk angivet, blot med det formål at få
os til at fokusere på Cygnus-A's karakteristika indenfor det *infrarøde*
område (herunder radiobølger).

Det synlige lys består jo af et farve-bånd, hvor blå ligger næsten på
grænset til det ultra-violette lys, mens rød ligger på grænsen i den
modsatte retning.

Og det var nok primært dét, der var hentydningen.

Når der i forbindelse med den røde hest bliver sagt noget karakteristisk,
at ...

" ... magt til at tage freden bort ... myrde ... stort sværd ... "
(Åb. 6,4)

... da må vi huske på, at Cygnus-A er 2 *sammenstødne* galakser, og her sker
der (desværre) rigtig, rigtig mange "trafikuheld", apropos "spøgelsesbilist"
osv.

> Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°

Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(

Nogen forslag ?

Positionen er 127 + (2*150) = 427, svarende til ...
Galactic Longitude (længdegrad) 256,2°

Linien (fra SGP til NGP) gennemskærer Galaksens skive i stjernebilledet
Puppis (Agterskibet).

Puppis udgjorde oprindelig - sammen med Carina (Kølen), Pyxis (Kompasset) og
Vela (Sejlet) - stjernebilledet Argo Navis (Skibet Argo)

Hmm ... Det minder mig - for resten om *Noa's Ark*.

Hvad er fortællingen om *skibet* Argo ?

Hvor langt tilbage i historien, kan vi spore den ?

Puppis omtrentlig position er på ...
RA 8 hour
DEC -40°

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5802 news:IjyYg.100$ev2...@news.get2net.dk


5803 ... still NOT on-line ... :-(

5804 news:5EIYg.24$Wp2...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5805


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 7:57:17 AM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

[ ... ]
> ET Starmap *Copyright*:

File 5797 has been sent (by E-mail) to ...

The Press:

(Denmark)
Berlingske Tidende
BT
DR
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Politiken
TV2
TVDanmark

(International)
BBC
Breaking Christian News
CNN
Fox News
Nettavisen (TV2 Norway)
New York Times
Washington Post

and:

SETI@home
The Vatican
White House

Message to UFO-organisations will maybe come later.

And then - of course - I played the ET-music: Time to say Hello ... :-)

But then (later) a break came:

Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):

(2006-10-16, Monday, CET 13:07:25-x, GMT 11:07:25-x, delay 0)
- "Springtime."

:-)

Hmm ... someone (of You) must have been asking ... :-)

Springtime-memory:

3462 news:aLfwd.75904$Vf.36...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Song of Songs (Solomon's Song), Højsangen ... ]
>
> > I nattens mørke kommer han forbi og titter ind til mig. Mit hjerte
> > jubler.
>
> Højsangen 2,9b-11a:
>
> " ... Han ser gennem vin-
> duet, kigger gennem gitteret.
>
> Min ven stemmer i og siger så til
> mig: Stå op, min veninde, du fagre,
> kom!
>
> Thi nu er vinteren omme ..."
>
> Dvs. det er blevet forår ... :-)
>
> > Et udsagn:
> >
> > Menneskehed - hvor længe vil du vente ?
> >
> > Ikke i al evighed kan du benægte,
> > at dine bryster er ved at blive til tårne.
> >
> > Sangens tid er kommet ... :-)
> > (Højs.2,12)
>
>
> "Weather"-report (forecast):
>
> ( The Day° of Freedom, 17.dec. 04 www.blr.dk ):
>
> (Et råd til de unge)
>
> "Du ungdom, glæd dig i livets *forår*;
> grib dagen, mens du er ung. Følg dit
> hjertes impulser og stræb efter dine
> drømmes mål ..."
> (Præd. 11,9)

Be happy, Mankind...

CET 13:51
- "Amen."

You have a *future*, a GREAT one.

Now ... go for it ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5803 news:TBIYg.23$oP...@news.get2net.dk
5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5806


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 6:26:41 PM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
>
> Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(
>
> Nogen forslag ?

The code is now broken. It's really a BIG *proof* ... :-)

(Message will be send out soon)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5810 news:J7RYg.87$65...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5811


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 8:48:48 PM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

[ ... ]


> Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
> størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
> Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
>
> (please, tell me)
>
> NOT mankind !!!

Interrupt from ...
5811 news:wGTYg.100$HE5...@news.get2net.dk


>
> > > Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
> >
> > Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(
> >
> > Nogen forslag ?
>
> The code is now broken. It's really a BIG *proof* ... :-)
>
> (Message will be send out soon)


So, here is the good news:


(Well ... let's mix it all together)

Input ...

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk


>
> 5-6 er muligvis markør 7-0-7 igen.
>
> 7.
> " ... i kreds omkring [tronen] 4 livsvæsener ... ", Åb. 4,6

[ ... ]


> Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°

> Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°

> Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°

> Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°
>
>

> Du er legesyg, my dear friend, akkurat som en missekat, apropos Song of
> songs (Højsangen) 5,8 ... :-)


Revelation (Åbenbaringsbogen) 4,7:

1. beast (væsen), lion (løve)
2. beast (væsen), calf, bull (okse), that's Cygnus-A
3. beast (væsen), man (menneske), that's the Pleiades (7-stjernen)
4. beast (væsen), eagle (ørn), ... the final *proof*


Daniel 7,3-8.20:

1. animal (dyr), lion (løve) ... 2 ... human (menneske)
2. animal (dyr), bear (bjørn) ... 3
3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3


As You see, there is a connection between 1. beast and 1. animal, because
they are both lions.
(Som du kan se, er der en forbindelse mellem 1. væsen og 1. dyr, fordi de er
begge løver.)


Revelation 6,1-8:

1. Map 1 ...
2. Map 2 ... 000-090, ...
3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4
4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4
------------------------------
5. Map 1 ... 270-360, ...


There is also a connection between:
(Der er også en forbindelse mellem)

3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4


Input last learned rule:
(Tilfør sidste lærte regel:)

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk


>
> 1 år svarer da til ...
> 166,6666 * 600 / 277 = 361,01°


Hmm ... this reminds me about something!

Memory on:
5198 news:GB4Qf.8467$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> REM NA$ = Name
> REM Afs# = Distance from us in lightyears (distance in pc is better)
> REM pc# = Distance from us in parsec (1 pc = 1 AstUnit * 206.265 unit)
> REM Lon# = Galactic longitude (degrees)
> REM Lat# = Galactic latitude (degrees)
[ ... ]
> NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> Afs# =04.36#
> pc# =1.338#
> Lon# =315.74204#
> Lat# =-0.68124#
> Y = Y + 1: if Y = X then return

4,4 ligthyears away from us.
(4,4 lysår borte fra os.)


Daniel 7,3-8.20:

3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3

A head have some connection with a horne.
(et hoved har nogen forbindelse med et horn.)

But a wing does NOT have any connection with a horne,
(Men en vinge har IKKE nogen forbindelse med et horn.)

The code is maybe 0,...
(Koden er måske 0,...)

Let's try:
(Lad os forsøge:)

0,10 ... litte, smaller than 1 ... perhaps 1/3
0,10 ... lille, mindre end 1 ... måske 1/3

0,10 ... 1/3
0,103333333...


Input memory:
4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4

... and in Noa-600-system:

4. Map 4 ... 300-450, ..

300 + ( 0,10333... * 150 ) = 315,5

Input memory:
> NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> Afs# =04.36#
> pc# =1.338#
> Lon# =315.74204#

Hmm ...

315,7402
315,5

Object found ... :-)

rest:
+315,7402
-315,5
= 0,2402

a 1/4 ???

Memory 1/4:
4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4

Your markpointer found, ET. Your "animal"-footstep ... :-)

NB! The code used number-identification.
(NB! Koden benyttede nummer-identifikation)

315,5 is in Noa-600-system.
315.74204 is in 360-system.

Means = It can *think* by itself ... :-)
Betyder = Den kan *tænke* selvstændigt ... :-)

Alfa Centauri A is a +G2 V, just like our own sun.
(Alfa Centauri A er en G2 (stjerne), akkurat som vores egen sol)

It's our nearest star-neighbour.
(Det er vores nærmeste nabo-stjerne.)


It's yellow, apropos the pale-colored horse (Rev.6,7) ... :-)
Den er gul, apropos den gustengule hest (Åb. 6,7) ... :-)


See perhaps picture ...
(se evt. billede)
http://www.solstation.com/stars/alp-cent3.htm#ac-a

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5811 news:wGTYg.100$HE5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5812


Jesus-loves-you

unread,
Oct 17, 2006, 4:48:54 AM10/17/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk

>
> [ ... ]
> > Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
> > størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
> > Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
> >
> > (please, tell me)
> >
> > NOT mankind !!!


Jagten på den forsvundne sKAT

(The hunting for the missing treasure)


Formål:

Siden det 20'ende århundrede har astronomer lyttet efter intelligente
signaler fra verdensrummet. Hidtil uden held, desværre ... :(
Problemet er, at vi ikke ved i hvilken retning, vi skal søge. Det er som
at lede efter en nål i en høstak.

Derfor er nu blevet ret "fristende" at skyde genvej ved at følge the
Bible-ET-guiden, apropos Joshua 3,4-ende ... :-)

Program "Follow me" (Exodus (2.Mos.) 13,21-22) on !

[ ... ]


> 1. Map 1 ...
> 2. Map 2 ... 000-090, ...
> 3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4
> 4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4
> ------------------------------
> 5. Map 1 ... 270-360, ...
>
>
> There is also a connection between:
> (Der er også en forbindelse mellem)
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4

[ ... ]
> > NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"

[ ... ]
> > Afs# =04.36#
[ ... ]


> 4,4 ligthyears away from us.
> (4,4 lysår borte fra os.)
>
>
> Daniel 7,3-8.20:
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3
>
> A head have some connection with a horne.
> (et hoved har nogen forbindelse med et horn.)
>
> But a wing does NOT have any connection with a horne,
> (Men en vinge har IKKE nogen forbindelse med et horn.)
>
> The code is maybe 0,...
> (Koden er måske 0,...)


The new rule is:

wings = X,0
horns = 0,X


Hmm ... input memory:

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> 5-6 er muligvis markør 7-0-7 igen.
>
> 7.
> " ... i kreds omkring [tronen] 4 livsvæsener ... ", Åb. 4,6
>

> Der er noget karakteristisk ved dem ...
>
> " ... (de er) fulde af øjne fortil og bagtil ... ", Åb. 4,6
>
> ... som kunne lede tanken henimod astronomi; det at iagttage
> ud-over-det-hele.

and ...

5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk


>
> The Starmap-pseudonym (den *flyvende bogrulle*, the *flying* roll) also
> found at Zechariah (Zakarias bog) 5,2:
>
> (DK-Bible headline: Sjette syn, means: 6 ... )
>
> " ... flyvende bogrulle, som er 20 alen lang og 10 alen bred."
> (Zak (Zec) 5,2)
>
> Dimensionerne passer på en astronomisk opmåling ...
>
> 360° longitude / +90_-90° (180) latitude, forhold = 2-til-1
> 600° longitude / 0_150, 450_600 (300) latitude, forhold = 2-til-1
> 20° longitude / 10° latitude, forhold = 2-til-1
>
> I alle 3 tilfælde er forholdet nemlig 2-til-1.

and ...

Og hvert af de 4 væsener havde 6 vinger ... fulde af øjne ...
(Åb. 4,8)


Hmm ...

Input wings: 6

Counter = 6,...

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5813


Jesus-loves-you

unread,
Oct 17, 2006, 6:20:21 AM10/17/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

[ ... ]


> Hvor _anden stammer alle disse oplysninger fra ?
>
> Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
> størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
> Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
>
> (please, tell me)
>
> NOT mankind !!!

Samt 7-stjernen:
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

Samt Alfa Centauri:
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk

Message will be send out irt.:

1.
Found the Galactic longitude-value of Alfa Centauri.

2.
Samt supplerede kommentarer ang. system-opbygningen:

Menneskesøn, 7-stjernen
Star-Map 4, no object ... jump to Star-Map 1, object found

ET-stjernekortet (i Bibelen) minder lidt om en bygning, hvor alle murstenene
er "nummerede". Bygningen er herefter blevet spredt (som fragmenter) men kan
*gendannes*, akkurat som når arkæologer nummererer fx. et gammelt
vikingeskibs træ-planker, for herefter at skille det ad og gendanne skibet
på et museum.

Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):

(2006-10-17, Tuesday, CET 11:56-17, GMT 09:56-57)
- "Follow me."

Yes, Sir!

(And You then) Bring them to justice (apropos Dan.7,9) ?

11:57:15, delay 0
- "That's a deal."

11:57
- "Sir!"

Thank You, my dear "little" sKAT (code: leopard) ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5814 news:2c1Zg.13$FC...@news.get2net.dk
5813 news:SN0Zg.12$Gx5...@news.get2net.dk
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5815


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2006, 1:09:44 AM10/18/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5815 news:A72Zg.19$TL...@news.get2net.dk

[ ... ]


> Message will be send out irt.:
>
> 1.
> Found the Galactic longitude-value of Alfa Centauri.
>
> 2.
> Samt supplerede kommentarer ang. system-opbygningen:
>
> Menneskesøn, 7-stjernen
> Star-Map 4, no object ... jump to Star-Map 1, object found
>
> ET-stjernekortet (i Bibelen) minder lidt om en bygning, hvor alle
> murstenene er "nummerede". Bygningen er herefter blevet spredt (som
> fragmenter) men kan
> *gendannes*, akkurat som når arkæologer nummererer fx. et gammelt
> vikingeskibs træ-planker, for herefter at skille det ad og gendanne skibet
> på et museum.
>
> Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):
> (2006-10-17, Tuesday, CET 11:56-17, GMT 09:56-57)
> - "Follow me."
>
> Yes, Sir!
>
> (And You then) Bring them to justice (apropos Dan.7,9) ?
>
> 11:57:15, delay 0
> - "That's a deal."
>
> 11:57
> - "Sir!"
>
> Thank You, my dear "little" sKAT (code: leopard) ... :-)

And then I sang a song, and asked them: Is this Your music no 5 ?

And then they said:

Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):

(2006-10-17, Tuesday, CET 13:31:50, delay -00h01m56s)
(2006-10-17, Tuesday, GMT 11:31:50, delay -00h01m56s)
- "Det må du gerne (send it out on-air, on-line)."

Thank You, Sir:

The ET-song is from ...

Whitney Houston

The bodyguard
(original soundtrack album)

Track 1, I will always love you
time = 3m31s


The other ET-music is ...
5791 news:tu5Yg.225$UQ1...@news.get2net.dk
5792 news:FP5Yg.226$422...@news.get2net.dk


Found perhaps a syntax-connection irt. the structur-construction between the
SETI-test-program and the ET-Bible-Star-Map:

0412 news:q%hfa.1884$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0689 news:9KMob.21796$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0695 news:n%cpb.24099$jf4.1...@news000.worldonline.dk
>
> > Searchstring "1,6,7,8,15"
> > Found:
> > 016 00000000 000--------
> > 017 10000010 065 001 + 64
> > 018 01100010 070 006 + 64
> > 019 11100010 071 007 + 64
> > 020 00010010 072 008 + 64
> > 021 11110010 079 015 + 64
> > 022 00001010 080 016 + 64
> > 023 00000000 000--------
>
> Input counter:
> 017 counter = 1
> 018 counter = 2
> 019 counter = 3
> 020 counter = 4
> 021 counter = 5
> 022 counter = 6
>
> Searchstring " ... (counter) ..."
> Found:
> 023 00000000 000--------
> 024 00010010 072 01*8 + 64
> 025 00001010 080 02*8 + 64
> 026 00011010 088 03*8 + 64
> 027 00000110 096 04*8 + 64
> 028 00010110 104 05*8 + 64
> 029 00001110 112 06*8 + 64
> 030 00000000 000--------


If this can be certified, we maybe also have the *real* explanation of
why they don't come and see us face-to-face, yet!

They are maybe *waiting*, because they need the final proof irt. de-codning!

Call-up internal code-program: Kanzi ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5815 news:A72Zg.19$TL...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5816


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2006, 2:11:22 AM10/18/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5816 news:oGiZg.4$2G...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Thank You, my dear "little" sKAT (code: leopard) ... :-)
>
> And then I sang a song, and asked them: Is this Your music no 5 ?
>
> And then they said:
>
> Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):
> (2006-10-17, Tuesday, CET 13:31:50, delay -00h01m56s)
> (2006-10-17, Tuesday, GMT 11:31:50, delay -00h01m56s)
> - "Det må du gerne (send it out on-air, on-line)."
>
> Thank You, Sir:
>
> The ET-song is from ...
>
> Whitney Houston
>
> The bodyguard
> (original soundtrack album)
>
> Track 1, I will always love you
> time = 3m31s
>
>
> The other ET-music is ...
> 5791 news:tu5Yg.225$UQ1...@news.get2net.dk
> 5792 news:FP5Yg.226$422...@news.get2net.dk

Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):

(2006-10-18, Wednesday, CET 07:31, GMT 07:31)
- "Can You follow me ?"

They are talking to You, Mankind, now!

Yes, Sir - I think, I got Your point. Memory on:


1.

4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> The same Un-identified voice came again:
> (2005-09-29, CET 16:40:0x-9, delay -0:00:54)
> - "Will you do it for me, please ?"

[ ... ]
[ ... play: When a man loves a woman, ... ]

But then You changed the music-text a little ...
4552 news:oMs%e.69446$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> (The eccentric songtext is changed a little bit)

and again ... (after I did it):

2.

5746 news:Gs6Sg.24$RH2...@news.get2net.dk


>
> Harmony, CD2, Track19, Time to say goodbye.mp3
>
> I love this song very much, because when I hear it, I'm thinking about the
> *Wedding*. So therefore I have changed the headline from "Time to say
> goodbye" to "Time to say hello" ... :-)


So You have maybe also now changed the music-text (except: I will always
love You)

And *what* do You mean (by this) ?

Maybe ... (well, let's put memory on) ...

5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


>
> 1. beast (væsen), lion (løve)

[ ... ]


> 1. animal (dyr), lion (løve) ... 2 ... human (menneske)

[ ... ]


> As You see, there is a connection between 1. beast and 1. animal, because
> they are both lions.
> (Som du kan se, er der en forbindelse mellem 1. væsen og 1. dyr, fordi de
er
> begge løver.)

I think they (ET) are talking about the de-coder-syntax...

07:35
- "Nemlig."

It's the *Jumper-program* ... :-)

07:51
- "Login."

07:54
- "Focus on this."

Yes, my friend ... I (and many other) will also always love You ... :-)


It's a *Jumper-program*, just like ...

4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
4208 news:z%kfe.1760$Fe7....@news000.worldonline.dk
>
> > 037 00000000 000--------
> > 038 10000000 001 1
> > 039 10010010 073 1 H
> >
> > -H
> >
> > 040 00000000 000--------
> > 041 01000000 002 2
> > 042 10000110 097 1 O
> > 043 10010010 073 1 H
> >
> > -OH

[ ... ]
> > 055 00000000 000--------
> > 056 11000000 003 3
> > 057 01000000 002 2
> > 058 01010010 074 2 H
> >
> > H2O

Code Kanzi on, Sir!

Input memory:
Cygnus-A

What are Your projects, M31 ?

08:08
- "Du får svar senere."

Okay ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5816 news:oGiZg.4$2G...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5817


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2006, 4:52:58 AM10/18/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk

ET Star-map *Copyright*:

Alfa Centauri

"Hacked" by:

The servant of Michael, Mogens Kall
Organisation: The Kingdom° of Heaven
Department: Fools of Christ, International ... :-)

Found the Galactic longitude-value of Alfa Centauri

[ ... ]


> 5811 news:wGTYg.100$HE5...@news.get2net.dk
> >
> > > > Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
> > >
> > > Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(
> > >
> > > Nogen forslag ?

[ ... ]


> > NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> > Afs# =04.36#
> > pc# =1.338#
> > Lon# =315.74204#
> > Lat# =-0.68124#
>

> 4,4 ligthyears away from us.
> (4,4 lysår borte fra os.)
>
>
> Daniel 7,3-8.20:
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3

[ ... ]


> 300 + ( 0,10333... * 150 ) = 315,5


Interrupt from ...
5813 news:SN0Zg.12$Gx5...@news.get2net.dk


>
> Derfor er nu blevet ret "fristende" at skyde genvej ved at følge the
> Bible-ET-guiden, apropos Joshua 3,4-ende ... :-)
>
> Program "Follow me" (Exodus (2.Mos.) 13,21-22) on !


Indenfor kristendommen har vi noget, vi kalder *øksehoved-princippet* ...

Input letter to russia 1996-09-10:

1608 news:eEI0c.102128$jf4.6...@news000.worldonline.dk
>
> 96-09-10.RUS
[ ... ]
> Tirsdag den 10. Sep. 1996
[ ... ]
> "øksehoved". Et citat her nødvendigt:
> ----------------------------------------------------------------------
>
> BOG: ER DET VIRKELIG DIG GUD ? - om at høre Guds stemme.
>
> af Loren Cunningham med Janice Rogers, oversat til dansk af Leon Have
> Thomsen.
>
> Kapitel 15, side 108
>
> s. 114:
>
> "...Vi har mistet vort øksehoved."
> Jeg vidste straks, hvad det var for et ledelsesprincip, Darlene refe-
> rerede til. Duncan Campbell, som underviste i tre år på vores skole,
> fortalte os om Elisa og hans profetskole. En af Elisas elever mistede
> sit øksehoved. Elisa instruerede den unge mand om at gå tilbage til
> det sted, hvor han sidst vidste, at han havde det.Der, på det sted,
> gav Gud ham det redskab, han havde brug for. Nogle gange, sagde Dun-
> can, mister vi for en tid vores øksehoved - vort bedste skarpe redskab
> i tjenesten, Guds klare stemme. Det hjælper at gå tilbage til det
> sted, hvor vi sidst vidste, at vi hørte Guds klare skarpe stemme.
> Hvor var det, at vi sidst vidste, at Gud talte til os?
> -------- citat end ---------------------------------------------------

(See GT: 2.King.6,1-7)


Now ... *what* did the ET-Bible-guide told us ?

> Daniel 7,3-8.20:
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3

What he really said, was this:

Counter1 = 0 (start)

" ... the 4. animal ... 10 horns ... ", Dan. 7,7
" ... little 1 ... 3 ... ", Dan. 7,8

Counter1 = 1

" ... (Doomsday°) ... ", Dan. 7,9-14

Hmm ...

We now know, that Dan. 7,7-8 is Star-Map 4 ...

Memory:


> 4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4

But the object was found inside Star-Map 5 (1)

Memory:


> > Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°

What will come *after* 360° ?

362 ?

No! - It's like a bicycle-wheel ... :-)

Einem Reset ?

The point is perhaps, that a counter is going through the longitude of the
Galactic Center ...

past: Galactic longitude 359,9999°
now: Galactic longitude 0°
next: Galactic longitude 0,000001°

Memory on:
5817 news:aAjZg.9$xZ...@news.get2net.dk


>
> > 1. beast (væsen), lion (løve)

> [ ... ]


> > 1. animal (dyr), lion (løve) ... 2 ... human (menneske)

[ ... ]


> It's a *Jumper-program*, just like ...

[ ... ]
> > > 038 10000000 001 1
[ ... ]
> > > 041 01000000 002 2
[ ... ]


> > > 056 11000000 003 3
> > > 057 01000000 002 2

Counter2 = 0 (start)

" ... 4 animals ... 4 kings ... ", Dan. 7,17

Memory:
3. animal, leopard ... 4 ... 4 heads = 4,4 lysår

Next perhaps the 4'th animal.

" ... 4 animal ... ", Dan. 7,19
" ... 10 horne ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,20

Counter1 = 2
Counter2 = 1

" ... 4 animal ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25


Hmm ... It seems like, there also is a double-effect here!

Input SETI-memory irt. the Radio-lighthouse ...

0963 news:xbJAb.55038$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0456 news:Dgzga.940$mI2.1...@news000.worldonline.dk
>
> The Practical way:
> ------------------
>
> To send out such a message can be done possible by using a parabolic
> reflector (in space), when it is turns around (circumvolve) the Galactic
> Northpol. Message will then be send to all "members" on the Galactic
> Latitude 2 (perhaps5)°N to 2 (perhaps 5)°S.
>
> Each circumvolve-frekvency must be lower than (an example:) 24hour minus
> bit=255 (2h08s) minus Phi (31s416) = 21h51m.
> Start position can be Galactic Langitude 180° (low "members")
> Stop position will then be Gal.Lang. 179,999° or 180,001°
> Wait-time (synkroniserüng 0-2h09m).
> "Customers" around Gal.latitude 180° will get a dobble-signal
> (1,1,2,2,3,3,4,4 ...), but they will soon find out the answer to this
> problem.
>
> If we have more than óne parabolic reflector (in space), we can use one
> to the area around Galactic Latitude +2 to -2, another +4 to +2 and-so-on.
> This will also give some "customers" (around +1,9 to +2,1) dobble-signal.


If we *chance* the text from ...

" ... 4 animal ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

to ...

" ... 4 animal ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b

" ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

... then the counters will be:

" ... 4 animal ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b

Counter1 = 3
Counter2 = 2

" ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

Maybe we on this position receives a *new rule*:

Compare ...

(Markør 1,3 ... 1,2,½)

" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

The only connection (I can find mathematical) between 1,2,½ is this:

1 / 2 = ½

And by this the architect is perhaps saying (something like):

Well ... if:

... 1 / 2 ....... (½)

What then about:

... 1 ... 3

?

So - by using only some few numbers, they learned us a mathematical symbol
(x/y) !!!

Input internal cross-reference-memory (in regard to this):

5816 news:oGiZg.4$2G...@news.get2net.dk


<
> Found perhaps a syntax-connection irt. the structur-construction between
> the SETI-test-program and the ET-Bible-Star-Map:

[ ... ]
[ ... 1,6,7,8,15,16 ... 65,70,71,72,79,80 ... 72, ... ]
[ ... ]


> If this can be certified, we maybe also have the *real* explanation of
> why they don't come and see us face-to-face, yet!
>
> They are maybe *waiting*, because they need the final proof irt.
> de-codning!

and ...

4208 news:z%kfe.1760$Fe7....@news000.worldonline.dk
>
> > 032 00000001 128 128
> > 033 00100000 004
> > 034 11000000 003
> > 035 00000011 192 192-128= 64
> > 4^3 = 64


And if we *misunderstand* the program, then ...

" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

... will be read as 1/3 and 1 / (2+½)

And that's also okay ... :-)

Interrupt from ... guess *who*:
(2006-10-18, Wednesday, CET 09:44, GMT 07:44)
- "Prove it!"

Yes, Sir:

Input memory (irt. 1/3 ):

5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


>
> 300 + ( 0,10333... * 150 ) = 315,5

1/ 2½ :
300 + (0,104 * 150) = 315,6

The conclusion must therefore be, that they have nearly the
*same syntax* ... :-)

Counter1 = 4
Counter2 = 3

And by that the point is this:

ET-Star-Map 4 is point'ing at position 3-of-4, 270°-360°

Input memory:

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk


>
> (You *changed* the the symbols)
>
> Kortene er blevet OMBYTTET !!!
>
> MED *FULD* OVERLÆG ...
>
> ... for ligesom at indikere, at der står et *intelligent* væsen bag
> krypteringen.
>
> Hør blot:
>
> (markpointer CAT-0-CAT on)
>
> > Åb.1,11.12.13
> >
> > Fragment 7-0-7 found ... :-)
>
> Hvid-markør
>
> > Herefter *gentages* HELE koden ...
> [ ... ]
> > (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)
>
> Den hvide markør angiver, *hvor* læse-start er, dvs. kort nr. 2, apropos
> ET-markpointer = 2.


That's also *why* the architect DIDN'T use any object in Star-Map 1. They
knew, they would jump with object 3 (Alfa Cen) from Star-Map 4 to Star-Map 1
... :-)


But *why* did they do this "crazy" thing ?

Well ... it was a code, and we (Mankind) must prove, that the STRUCTURE of
the construction inside the code can be de-coded *without help* !!!

Input memory (from this file 5818):

> And by this the architect is perhaps saying (something like):
>
> Well ... if:
>
> ... 1 / 2 ....... (½)
>
> What then about:
>
> ... 1 ... 3
>
> ?
>
> So - by using only some few numbers, they learned us a mathematical symbol
> (x/y) !!!


Now - *what* did we learned after reading the ET-Bible-guide ?


Memory on:

5817 news:aAjZg.9$xZ...@news.get2net.dk


>
> > 1. beast (væsen), lion (løve)

> [ ... ]


> > 1. animal (dyr), lion (løve) ... 2 ... human (menneske)

[ ... ]


> It's a *Jumper-program*, just like ...

[ ... ]
> > > 038 10000000 001 1
[ ... ]
> > > 041 01000000 002 2
[ ... ]


> > > 056 11000000 003 3
> > > 057 01000000 002 2


Process-program:
2.King.6,1-7 (the principle of axe-head)

Self-check on!

Input Last ET-Bible-guide note-memory: ... 1 ... 2 ... ½

Memory on:
3603 news:Mv6Nd.97952$Vf.38...@news000.worldonline.dk
>
> I bibelen tales der om 1 tid, 2 tider og ½ tid (se. Daniels Bog og
> Åbenbaringen).

So therefore 3½ can perhaps means *more* that just the
mathematical-markpointer.

Hmm ...

First 3½-memory irg. the ET Star-Maps ...

4518 news:67g_e.69084$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4320 news:Kdtze.58850$Fe7.1...@news000.worldonline.dk
3603 news:Mv6Nd.97952$Vf.38...@news000.worldonline.dk
>
> I bibelen tales der om 1 tid, 2 tider og ½ tid (se. Daniels Bog og
> Åbenbaringen).
>
> Det er nu MEGET fristende at sige ...
>
> Fra Noa-punktet til Mira er der 1 "tid".
> Fra Mira til SGP er der 2 "tider".
>
> Den ½ tid, derimod, den er lidt svær at finde ... ved mindre man er så
> fræk at postulere, at vi med udtrykket nu er gået over til en *ny*
> målestok; en ½ omdregning (svarende til 300 enheder i 600-talsystemet).

Hmm ... Last position was (and is) South Galactic Pole (SGP)

10:14
- "Go 3 and a ½ step ... Sir!"

Yes, of course, but Mankind does NOT yet knows the interval, Sir!

Aha .... 3 - 2½ = ½

I found the *missing* ½-number, Sir ... :-)

Let's make a Bible-Daniel-searchstring irt 3½:

(And then - after than - "walk" from SGP up til latitude 0° (Doomsday),
where we "meet" the Milky Way, where most of the stars is, and then we
"walk" to the top, which is the North Galactic Pole (NGP). We can NOT go
farther than that)

Found some connection at position ...

" ... 7 times ... ", Dan. 4,16
" ...

Hmm ...

Distance perhaps (from SGP to NGP) 7 steps ...

Memory on:

The Angels with the *last* plagues, Revelation 15

" ... 7 angels ... 7 plagues ... ", Rev. 15,1

Apropos when we

This is maybe the Latitude-definition to the 4 Star-Maps ... :-)

10:38
- "Go!"

10:38
- "For it!"

10:38
- "Target."

Yes, Sir:

Delta -90°_+90° = 180

1 step is therefore ...

180 / 7 = 25,71428571...° (in a 360-number-system)

25,71428571...° * 3½ = 90°

Last position was SGP.

-90° (SGP) + 90° (25,71428571...° * 3½) =

Galactic Latitude 0°
(in a 360-number-system)

Input Target:

5198 news:GB4Qf.8467$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> REM NA$ = Name
> REM Afs# = Distance from us in lightyears (distance in pc is better)
> REM pc# = Distance from us in parsec (1 pc = 1 AstUnit * 206.265 unit)
> REM Lon# = Galactic longitude (degrees)
> REM Lat# = Galactic latitude (degrees)
[ ... ]
> NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> Afs# =04.36#
> pc# =1.338#
> Lon# =315.74204#
> Lat# =-0.68124#

Sir! ...

10:43
- "Welcome on-board."

Thank You ... :-)

Sir! ... I need a control-test irt. the proper-motion of Alfa-Cen.

Where was is for 2000 and 3000 years ago (the year 0 a.Ch, 1000 b.Ch.)?

Okay ?

Output theis *good* news ?

10:48
- "Det må du gerne ... see you later ... my friend."

Yea ... :-)

10:48
- "Over for now."

END of ET Star-map *Copyright*: Alfa Centauri.

This is *world* history...

10:50
- "I know."

:-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5817 news:aAjZg.9$xZ...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5818


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2006, 5:19:42 AM10/18/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk

[ ... ]


> ET Star-map *Copyright*:
>
> Alfa Centauri
>
> "Hacked" by:
>
> The servant of Michael, Mogens Kall
> Organisation: The Kingdom° of Heaven
> Department: Fools of Christ, International ... :-)
>
> Found the Galactic longitude-value of Alfa Centauri


Interrupt from ...
5816 news:oGiZg.4$2G...@news.get2net.dk
5817 news:aAjZg.9$xZ...@news.get2net.dk


>
> > The ET-song is from ...
> >
> > Whitney Houston
> >
> > The bodyguard
> > (original soundtrack album)
> >
> > Track 1, I will always love you


After sending out file 5818 I played:

1. I will always love you
2. Time to say Hello
3. Canon
4. Great is He...

... and then after just some seconds a break came:

Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):

(2006-10-18, Wednesday, CET 11:07, GMT 09:07)
- "Hangar."

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5819


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2006, 6:31:02 AM10/18/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk

> "Jesus-loves-you" skrev


> 5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk
>
> ET Star-map *Copyright*:
>
> Alfa Centauri
>
> "Hacked" by:
>
> The servant of Michael, Mogens Kall
> Organisation: The Kingdom° of Heaven
> Department: Fools of Christ, International ... :-)
>
> Found the Galactic longitude-value of Alfa Centauri

[ ... ]


> Interrupt from ... guess *who*:

> (2006-10-18, Wednesday, CET ...
[ ... ]


> This is *world* history...
>
> 10:50
> - "I know."

Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):

(2006-10-18, Wednesday, CET 11:24, GMT 09:24)
- "Send them out (file 5818 as E-mail's to the Press ...aso)."

Yes, Sir:

File 5818 and Noa.gif (Star-map about SGP step 1 and 2) has been sent (by
E-mail) to ...

The Press:

(Denmark)
Berlingske Tidende
BT
DR
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Politiken
TV2
TVDanmark

(International)
al-Jazeera


BBC
Breaking Christian News
CNN
Fox News
Nettavisen (TV2 Norway)
New York Times
Washington Post

and:

SETI@home
The Vatican
White House

12:16
Order done!

12:26
- "Glimrende ..."

Thank You, Sir ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5819 news:JkmZg.21$f%3....@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5820


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2006, 8:21:57 PM10/18/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5813 news:SN0Zg.12$Gx5...@news.get2net.dk

[ ... ]
> > > Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
> > > størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse
> > > og Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
> > >
> > > (please, tell me)
> > >
> > > NOT mankind !!!
>
>
> Jagten på den forsvundne sKAT
>
> (The hunting for the missing treasure)
>
>
> Formål:
>
> Siden det 20'ende århundrede har astronomer lyttet efter intelligente
> signaler fra verdensrummet. Hidtil uden held, desværre ... :(
> Problemet er, at vi ikke ved i hvilken retning, vi skal søge. Det er
> som at lede efter en nål i en høstak.
>
> Derfor er nu blevet ret "fristende" at skyde genvej ved at følge the
> Bible-ET-guiden, apropos Joshua 3,4-ende ... :-)
>
> Program "Follow me" (Exodus (2.Mos.) 13,21-22) on !

Interrupt from ...
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


>
>
> ET Star-map *Copyright*:
>
> Alfa Centauri

Target Found ... :-)

Internal code:
2006-10-18, Wednesday, CET 14:15:29, delay -1,56 ... :-)

Message will be send out soon
(around Thursday aftennoon CET )

-

Coming up:

Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5820 news:DnnZg.23$1m6...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5821


Jesus-loves-you

unread,
Oct 19, 2006, 6:50:43 AM10/19/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5821 news:ByzZg.72$_64...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Program "Follow me" (Exodus (2.Mos.) 13,21-22) on !
>
> Interrupt from ...
> 5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk
> >
> >
> > ET Star-map *Copyright*:
> >
> > Alfa Centauri
>
> Target Found ... :-)

Interrupt from ...

(The SETI-test-program)

4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
4208 news:z%kfe.1760$Fe7....@news000.worldonline.dk

Internal Interrupt-interface-program on ...
2006-10-19, Thursday, CET 12:29, GMT 10:29

The Fragment found, Sir!

Code: 3½
*Only* 2 steps is necessary
Code: 3½
*Only* 2 steps is necessary

Yes, I guess so, my friend, because - as You said - "It's counting." ... :-)

And - of course -
The message (Target found) will be send out soon

Interrupt Over-and-Out

-

Coming up:
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5822 news:SFBZg.1$ym...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5823


Jesus-loves-you

unread,
Oct 19, 2006, 12:16:22 PM10/19/06
to
"Jesus-loves-you" wrote
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

ET Star-map *Copyright*:

Number 666

"Hacked" by:

The servant of Michael, Mogens Kall

Organisation: The Kingdom° of Heaven, Hebr. 12,22


Department: Fools of Christ, International ... :-)


Ladies and Gentlemen!


Resume:


We have found a Star-Map in the Bible.

It is build-up by a survey, and use our Galactic Center as start-up counter,
just like astronomer are doing it since the 20'th century.

But - You see - Mankind did NOT knew anything about our Galaxy at that time
for 2000-3000 years ago (when the Bible was created) !!!

We can now *proof*, that the Star-map is a true one (real, genuine).

(If You want to make a study of this, there is many links in the beginning
of this news-message)

And because of this we now have the first real *proof*, that ET (aliens) is
alive ... :-)

The ET Star-Map is build-up by 4 maps:

Map 2, Galactic longitude 0°-90°
Map 3, Galactic longitude 90°-180°
Map 4, Galactic longitude 180°-270°
Map 1, Galactic longitude 270°-360°

The survey use 2 systems:

1.
360 longitude- and latitudedegrees
(The proper-motion of Wolf 28 use this system)

2.
600 longitude- and latitudedegrees

The 600-system use the book of Psalms as a counter.
The prime entry-key is 7-0-7


The information (from ET) is build-up as a chain-letter (pyramid-letter).
You can follow the "ET-Bible-guide" step-by-step, just like it was a hunting
after an animal ... :-)

We have also maybe found some fragments inside its construction, which looks
a little bit like a SETI-program, a searching for intelligent
(self-thinking) life in space. Compare for instance with the
SETI-test-program from Drake sent out November 16'th 1974 to M13 ...
2415 news:e11vc.6711$Vf.3...@news000.worldonline.dk
or (the new digital version 1)
0412 news:q%hfa.1884$vn1.4...@news010.worldonline.dk
or better (the new digital version 1.02) ...


4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
4208 news:z%kfe.1760$Fe7....@news000.worldonline.dk
>

> The DATA-code is (column B):
>
> A B C
> 001 10000000 001
> 002 01000000 002
> 003 11000000 003
> 004 00100000 004
> 005 10100000 005
> 006 01100000 006
> 007 11100000 007
> 008 00000000 000--------
> 009 00000000 000--------
> 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
> 016 00000000 000--------
> 017 10000010 065 H + 64
[ ... ]
> 122 10110000 013 13
> 123 10100000 005 5
> 124 01100000 006 6
> 125 01010000 010 10
>
> COOH
> |
> CH----
> |
> NH2
[ ... ]
> 144 01001000 018 18
> 145 10110000 013 13
> 146 10110010 077 5 H
>
> glycine
[ ... ]
> histidine
>
> 313 11101101 183
> 314 00011101 184
> 315 00000000 000--------
>
> This gives us 20 amino-acids with numbers:
> (in the nature there is more that 200)
>
> 129 glycine
[ ... ]
>
> 162, 165 and 166 ?
[ ... ]
> 386 00000000 000--------
> 387 00001100 048 48
> 388 11110100 047 47
> 389 10011010 089 1 N
> 390 01010100 042 42
> 391 10001010 081 1 C
>
> DNA-nukleotid C (cytosine)
[ ... ]
> DNA-nukleotid T (thymine)
[ ... ]
> DNA-nukleotid A (adenine)
[ ... ]
> DNA-nukleotid G (guanine)
[ ... ]
> 589 01111100 062 62
> > 590 01001000 018 18
> > 591 11001000 019 19
> > 592 00101000 020 20
> > 593 00000000 000--------
> > 594 00000000 000--------
>
> 595 10000000 001 1
> 596 01111100 062 62
> 597 00000000 000--------
> 598 01000000 002 2
> 599 00000000 000--------
> 600 00000000 000--------
> 601 11000000 003 3
> 602 00000000 000--------
> 603 00000000 000--------
> 604 10000000 001 1
> 605 10000000 001 1
> 606 00000001 128 128
> 607 10000011 193 193
> 608 00000000 000--------
> 609 10000000 001 1
> 610 01000000 002 2
> 611 00000001 128 128
> ...

OUTPUT-system:
Radio-lighthouse
Transmission-area:
Galactic latitude around 0°, Galactic longitude 0°-360°
(the Milky Way area)
DATA-transmission time:
1 pulse (0-1-Pi) / day = 2,74 years
1 pulse (0-1-Pi) / week = 19,2 years
1 pulse (0-1-Pi) / month = 83,3 years

Not bad ... :-)

If the system falls out, it can start-up again. For instance ...

> A B C
> 001 10000000 001
> 002 01000000 002
> 003 11000000 003
> 004 00100000 004
> 005 10100000 005
> 006 01100000 006
> 007 11100000 007
> 008 00000000 000--------
> 669 00000000 000--------
> 670 10000000 001 1
> 671 11100000 007 7
> 672 00000001 128 128
> 673 10000011 193 193
> 674 01000101 162 162
> 675 11000100 035 35
> 676 01011001 154 154
> 677 00000100 032 32
> 678 01001001 146 146
> 679 11101000 023 23
> 680 10001001 145 145
> 681 11101000 023 23
> 682 01101001 150 150
> 683 11011000 027 27
> 684 00000000 000--------
( Input from file 4193, NB! Wrong counter. Inset 685 )
> A.
> 3-D (Galaxic) "phone"-number.
>
> 3491 news:kYLxd.76602$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> >
> (NB! Nummeringen skal ændres i version 1.02)
685 > > 604 0--------
686 > > 605 2
> > 606 0--------
> > 607 3
> > 608 36
> > 609 63
> > 610 106
> > 611 137
> > 612 0--------
> > 613 40
> > 614 0--------
> > 615 251
> > 616 83
> > 617 209
> > 618 74
> > 619 170
> > 620 0--------
> > 621 2
> > 622 22
> > 623 7
> > 624 40
> > 625 0--------
> > 626 0--------
> > 627 53
> > 628 148
> > 629 196
> > 630 242
> > 633 68
> > 632 0--------
> > 633 4
> > 634 4
> > 635 159
> > 636 182
> > 637 137
> > 638 0--------
> > 639 0--------
> >
> > osv.


This news-message will now start-up the "hunting" again from last
ET-step-position ... :-)


[ ... ]


> 144.000 (12 * 12.000), Åb. 7,4-8
> ___666 Åb. 13,18
> __1.000 Åb. 20,2.3.4.5.6.7 (6 stk.)
> _12.000 Åb. 21,16
> ___ 144 Åb. 21,17

[ ... ]


> Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
> størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
> Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?


Means:

Who knew for 2000-3000 years ago the distance from our Sun to Jupiter,
see ...
(Subject: Found Jupiter-markpointer at Psalm 77 - Was: ... Noa-def... )
5784 news:KgGXg.6$9g...@news.get2net.dk


The size of our Moon ...

(Subject: The main-program (message from ET, Aliens))
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk


>
> Således er ...
> 144.000 / 1000 = 144
> 666 / 1000 = 2/3
>
> 12.000 stadier (rumbyens størrelse) svarer ca. til 2/3 af månens
> størrelse.


The existence of Cygnus-A and its Galactic longitude-value, see ...

(Subject: The main-program (message from ET, Aliens))
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk


That Wolf 28 have a proper-motion, and that its Galactic longitude-value was
120° for around 3000 years ago (same time as when Salomon build-up the first
Temple). And that it since then has counting up at its Galactic
longitude-value. See ...
5778 news:TGbXg.314$jp5...@news.get2net.dk
(control-test:)
5782 news:zvgXg.346$921...@news.get2net.dk
5809 news:DXQYg.86$bV2...@news.get2net.dk


And who knew that the element Iridum have atomic number 77, see ...
5572 news:yFhag.28$a85...@news.get2net.dk


And the Galactic longitude of the Pleiades (7-stjernen, 7-stars):

(Subject: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe) - Was: ... )
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk


And the Galactic longitude of Alfa Centauri:

(Subject: The final *proof* - Was: ... )
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


And the Galactic latitude of Alfa Centauri:

(Subject: The latitude-value of Alfa Centauri - Was: ... )
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


>
> (please, tell me)
>
> NOT mankind !!!


Program on:

The hunting for ET


So - now we know the ET Star-map system (*how* it works) ... :-)

We are therefore perhaps also inable to follow the ET-Bible-guide to the
"destination":

The Mother-star-system of ET


STEP 1

Interrupt from ...

(Subject: ET-Face-to-face searchstring - Was: ... )
5813 news:SN0Zg.12$Gx5...@news.get2net.dk


>
> Jagten på den forsvundne sKAT
>
> (The hunting for the missing treasure)
>
>
> Formål:
>
> Siden det 20'ende århundrede har astronomer lyttet efter intelligente
> signaler fra verdensrummet. Hidtil uden held, desværre ... :(
> Problemet er, at vi ikke ved i hvilken retning, vi skal søge. Det er
> som at lede efter en nål i en høstak.
>
> Derfor er nu blevet ret "fristende" at skyde genvej ved at følge the
> Bible-ET-guiden, apropos Joshua 3,4-ende ... :-)
>

> Program "Follow me" (Exodus (2.Mos.) 13,21-22) on !

[ ... ]


> Og hvert af de 4 væsener havde 6 vinger ... fulde af øjne ...
> (Åb. 4,8)
>
>
> Hmm ...
>
> Input wings: 6
>
> Counter = 6,...


The last message the ET-Bible-guide gave us, was ...

(Subject: The latitude-value of Alfa Centauri - ... Was: ... )
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


>
> Aha .... 3 - 2½ = ½
>
> I found the *missing* ½-number, Sir ... :-)

[ ... ]


> Distance perhaps (from SGP to NGP) 7 steps ...
>
> Memory on:
>
> The Angels with the *last* plagues, Revelation 15
>
> " ... 7 angels ... 7 plagues ... ", Rev. 15,1
>
> Apropos when we

I forgot these lines:

Apropos when we got the latitude-decoder-syntax, we do NOT need *more*
information to understand HOW the system works (object can then be found)
... :-)

> This is maybe the Latitude-definition to the 4 Star-Maps ... :-)

All of the 4 MAPs can point at position ...

> Counter = 6,...

If 6 (in a system of 7) is the latitude-valeu, then Galactic latitude-valeu
will be ...

( 6/7 ) = 0,857... (in a system of 1)
( 6/7 ) * 180 = 154,28... (in a system of 360°, Delta SGP-NGP = 180°)

And "our" position (where we *still* looks from) is ...

> Hmm ... Last position was (and is) South Galactic Pole (SGP)

Hmm ... That's also the explanation *why* the 7 angels were ...

" ... dressed in clean shining linnen ... "
" ... iførte skinnende rent linklæde ... "
(Rev. (Åb.) 15,6)

The clean shining linen ... that was a picture-symbole of *all* the stars
You can see, if You look up (into the sky by night) ... :-)

" ... and with gold bands tied around their chests."
" ... og med guldbælter omkring brystet."
(Rev. (Åb.) 15,6)

You see ...

If You take a stone and throw it into the water, then the water creates
waves, and they are going like rings.

And it's precisely the same, when You look at a globe:

Out from the nearest position (this is our SGP) comes rings. They are the
latitude-valeu-numbers.

The first one is the biggest. Then comes number two and is a little bit
smaller, and following numbers, they become smaller and smaller ... :-)

So - The 7 angels is a *picture* of this, because ... if You look at them
from the their feets, You will see, that they a big, and their top (their
heads, our NGP) is far away and therefore smaller.

Usually a ½ distance from feet-to-head is around our crotch (crutch, the
length of inside seam), like this little picture:

(NB! - ASCII-text has been changed, and "clean"-filter)
2475 news:iBLxc.10366$Vf.5...@news000.worldonline.dk
>
> 613 ___11___ head 1
> 614 ____1___ .....................
> 615 __11111_ .....................
> 616 _1_111_1 .....................
> 617 1__111_1 .....................
__________________ crotch ..½
> 618 ___111__ ......................
> 619 ___1_1__ ......................
> 620 ___1_1__ ......................
> 621 ___1_1__ ......................
> 622 __11_11_ feet .............0


But ... You see. The markpointer (the gold bands) does NOT sits on their
bodyes at the ½ distance, because they are a *symboles* of our Milky Way,
the area around Galactic longitude 0°, and therefore the feets are bigger
than the rest ... :-)

From South Pole (on a globe) You can NOT even see the North Pole !!!


The man from Revelation cap. 1 verse 13 did also have this gold band around
his chest, and it was him, who told us the entry-key to understand the 4 ET
Star-Maps (by the code) ...

(Subject: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe) - Was: ...)
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> 5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk


> >
> > Åb.1,11.12.13
> >
> > Fragment 7-0-7 found ... :-)
>
> Hvid-markør
>
> > Herefter *gentages* HELE koden ...
> [ ... ]

> > (Åb. 1,20a)
> [ ... ]
> > (Åb. 1,20b)
> [ ... ]
> > (Åb. 1,20c)

> [ ... ]
> > (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)

And therefore *all* 4 Maps must be read from this position (SGP):

000 is therefore Galactic latitude -90° (SGP)
3½ is therefore Galactic latitude 0° (Milky Way area)
007 is therefor Galactic latitude +90° (NGP)


Some of You could now ask:

"Why not NGP instead of SGP ?"

Well ... We start-up this "program" (called: What is reality ?) by finding
the Galactic longitude- and latitude-values of the Noa-definition. We knew
(through our "hack'er"-program), that it was a position on the sky with some
connection the the keyword ...

(Subject: Noa-definitionen, feedback from the Revelation (Åbenbaringsbogen))
5762 news:2eMVg.42$S_...@news.get2net.dk
>
> > === citat start ===
> >
> > Aries, Vædderen ...
> >
> > ... I den periode, hvor den klassiske mytologi blev til (fra ca. år
> > 1.000
> > f.Kr. til 420 e.Kr.), krydsede Solens bane (ekliptika) himlens ækvator i
> > dette tegn. ... Det kaldes også Forårspunktet, og Solens passage gennem
> > dette punkt markerer forårets komme på den nordlige halvkugle (d. 21
> > marts)
> > ...
> >
> > === citat slut ====
> >
> >
> > *Forårspunktet* ... det stemmer overens med kildematerialets
> > oplysninger:
[ ... ]


> > > Højsangen 2,9b-11a:
> > >
> > > " ... Han ser gennem vin-
> > > duet, kigger gennem gitteret.
> > >
> > > Min ven stemmer i og siger så til
> > > mig: Stå op, min veninde, du fagre,
> > > kom!
> > >
> > > Thi nu er vinteren omme ..."
> > >
> > > Dvs. det er blevet forår ... :-)
> >

> > Hmm ... noget kunne faktisk godt tyde på, at det er i dette område, at
> > vi skal lede ...

Means: It's *springtime* (Song of Songs 2,9b-11a).

And by following this step, the position can only be found on the
*south*-side of the Milky Way.


(Now back to the searchstring)

All of the 4 MAPs can point at position ...

> Counter = 6,...

... when You see it from *South* Galactic Pole (SGP, or NGP) ... :-)

If 6 (in a system of 7) is the latitude-valeu, then Galactic latitude-valeu
will be ...

( 6/7 ) = 0,857... (in a system of 1)
( 6/7 ) * 180 = 154,28... (in a system of 360°, Delta SGP-NGP = 180°)

And the next line must therefore be (steps from SGP):

Galactic latitude
( ( 6/7 ) * 180 ) + (-90°) = 64,2857...°

-

Hmm ... Can we be 100% sure about this valeu-number ?

Let's tests and find out ... :-)

There was 7 steps from SGP to NGP

It can be written as 7 times, 3½, 1260 dags, 42 month ...

We found the entry-key through the book of Daniel ...

(Subject: The latitude-value of Alfa Centauri - Was: ... )
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


>
> Process-program:
> 2.King.6,1-7 (the principle of axe-head)
>
> Self-check on!
>
> Input Last ET-Bible-guide note-memory: ... 1 ... 2 ... ½

[ ... ]


> Found some connection at position ...
>
> " ... 7 times ... ", Dan. 4,16

And if we go on this searchstring, we will find:

" ... 2300* ... ", Dan. 8,14

DK-bible: Means 1150 days

" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 12,7
" ... 1290 ... ", Dan. 12,11
" ... 1335 ... ", Dan. 12,12

So - it seems like its counting *up* !

Found maybe a fragment in regard to this at ...

Counter = 0 (start)

" ... 42 ... ", Rev. 11,2

Counter = 1

" ... 1260 ... ", Rev. 11,3

Counter = 2

That's einem synchroniserung (I guess) !

Like saying:
Hey - Please focus on this !!!

... apropos the 7 angels and their gold bands ... :-)

You know ... 7 / 3½ = ½ = 1260d = 42mth = The Milky Way ... :-)

Hmm ... 2 steps is perhaps good enought to "transmit" this association ???


Interrupt from ...
5823 news:3MIZg.29$1p4...@news.get2net.dk


>
> (The SETI-test-program)
>
> 4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
> 4208 news:z%kfe.1760$Fe7....@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> The Fragment found, Sir!
>
> Code: 3½
> *Only* 2 steps is necessary
> Code: 3½
> *Only* 2 steps is necessary

SETI-memory on ...
0412 news:q%hfa.1884$vn1.4...@news010.worldonline.dk
>
> Andromeda
> M32

The Byte-counter !!!

Memory on (from this file):
DATA-transmission time:
1 pulse (0-1-Pi) / day = 2,74 years
1 pulse (0-1-Pi) / week = 19,2 years
1 pulse (0-1-Pi) / month = 83,3 years

(We don't need 3 steps)

" ... 3½ days ... ", Rev. 11,9

Counter perhaps = Counter + 1

Counter1 = 2
Counter2 = 3

" ... 3½ days ... ", Rev. 11,11

Counter1 = 2
Counter2 = 4

(SETI: And here again *only* 2 steps)

Oh yea ... Its still the same number, but the new 2 numbers are SMALLER
(before they were 1260 days), just like when You are *leaving* the Milky Way
with all the many stars, from Gal. longitude 0-360°, Gal. latitude 0° to
Gal. longitude 0-360°, Gal. latitude +20° ... and so on.

... apropos the 7 ... gold bands ... chests ... :-)

It's the same program as the Daniel-syntax 1150-1260-1290-1335.

" ... (Enok-syntax) ... ", Rev. 11,12

" ... 1/10 ... 7000 ... ", Rev. 11,13

NB!

New syntax here.

Last 10-Memory ...
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


>
> The code is maybe 0,...
> (Koden er måske 0,...)
>

> Let's try:
> (Lad os forsøge:)
>
> 0,10 ... litte, smaller than 1 ... perhaps 1/3
> 0,10 ... lille, mindre end 1 ... måske 1/3
>
> 0,10 ... 1/3

Last Target Galactic latitude-value ...

> Counter = 6,...

Program found.

Input syntax:
1/10 ... 7000

6, ... 7000

Hmm ...

New memory on:
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk


>
> ___666 Åb. 13,18
> __1.000 Åb. 20,2.3.4.5.6.7 (6 stk.)

Hmm ... mark-pointer found ... :-)

Input syntax:
6, ... 1/10 ... 7000 ... 1000 ... (6 stk.)

Error (6 stk.)

Aha ... perhaps einem *feedback*-information!

Maybe:

1000 * 6 / 7000
6000 / 7000
6/7
= 0,857

Memory on (from this file):
( 6/7 ) = 0,857... (in a system of 1)

Yea ... Internal system-*cross*-reference found ... :-)


Internal headline:

The Galactic Latitude-value of the Target is confirmed.

" ... 2 horror is over ... ", Rev. 11,14

This means perhaps program-end.

Maybe it was a *Subrutime*

" ... 7 angel blew his trumpet ... ", Rev. 11,15

Memory on: Matt.24,31

Yes ... Absolutely the end

Apropos ...
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


>
> " ... (Doomsday°) ... ", Dan. 7,9-14

[ ... ]


> The point is perhaps, that a counter is going through the longitude of the
> Galactic Center ...
>
> past: Galactic longitude 359,9999°
> now: Galactic longitude 0°
> next: Galactic longitude 0,000001°

Latitude-memory:
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


> (And then - after than - "walk" from SGP up til latitude 0° (Doomsday),
> where we "meet" the Milky Way, where most of the stars is, and then we
> "walk" to the top, which is the North Galactic Pole (NGP). We can NOT go
> farther than that)
>
> Found some connection at position ...
>
> " ... 7 times ... ", Dan. 4,16
> " ...
>
> Hmm ...
>
> Distance perhaps (from SGP to NGP) 7 steps ...

Yes ... Absolutely the end (NGP), apropos the *7* angel blew ...


(Time out - jump to the counter-fragment:)

" ... 1600 ... ", Rev. 14,20 (new 15,0)

Counter1 = unknown
Counter2 = unknown

" ... 7 angels ... 7 plagues, Rev. 15,1 (old 14,21)

Compare with ...
Daniel-syntax 1150-1260-1290-1335.

They are like playing together. The counter from the book of Daniel gives
the ball to the counter from the book of Revelation ... :-)

And by this its saying (something like): COUNT (count higher that 1335)

We knows, that the counter-end will be ...
2*1260 * 6/7 = 2160

END-of-Latitude-value-test.

-

So - what next ?

The Galactic longitude-value.

(Please help ET-Bible-guide)

Hmm ...

Memory on:

(Subject: The latitude-value of Alfa Centauri - Was: ... )
5818 news:IXlZg.20$zF...@news.get2net.dk


>
> Process-program:
> 2.King.6,1-7 (the principle of axe-head)

If You can NOT find out the way, then perhaps go *back*, because maybe it
was a blind-way with an dead-end, just like ...
Yes ... Absolutely the end (NGP), apropos the *7* angel blew ...

Did we missed something on our way (earlier) ?

Yes!

Memory on:

Input the 1-4 ET Star-maps ...

Map 1:

(Subject: Re: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe) - Was: ... )
5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk


>
> > Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°
>

> Hvid-markør (Åb. 6,2) ... gennemskærer Galaksens
> Centrum, hvor der jo er rigtig mange stjerner modsat andre steder ...
[ ... ]
> ... *sort-hul* (*black hole*), som
[ ... ]


> Med andre ord: en sejrherre *ingen* kan overvinde!

Means:
The 127-markpointer is pointing nearly as into the Center of our Galaxy, and
therefore the hourse is white. He is also strong and powerfull, a winner,
because in the Center there is a *black hole*.


Map 2:

(Subject: Re: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe) - Was: ... )
5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk


>
> > Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°
>

</