Verden må agere mod asteroider (World 'must tackle space threat')

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Dec 2, 2008, 10:14:45 PM12/2/08
to
"Jesus-loves-you" skrev

Sent: Wednesday, October 15, 2008, CET 12:35, GMT 10:35
Subject: Stephen Hawking tanker ang. biologisk decentralisering -
Was: The Year 2304 (0294)
8102 news:gd4h1h$1v7p$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Menneskeheden havde overlevet sin "vuggedød". Biologisk decentralisering
> > var nu blevet et faktum.
[ ... ]
> > ... "Vuggedøden" indtræffer
> > dersom A) ... B) Globe-destroyer (input memory:
> > Asteroide-nedslag for ca. 65 millioner år).
[ ... ]
> Stephen Hawking er optimist på menneskeracens vegne.
[ ... ]
> "Menneskeracen bør ikke lægge alle æggene i en kurv eller på en planet. Så
> må vi bare håbe, at vi ikke taber kurven, iden vi har spredt indholdet,"
> siger han til CNN


samt ...

Sent: Saturday, November 08, 2008, CET 04:55, GMT 03:55
Subject: Einem globe-destroyer ? - Was: ...
The main-program (message from ET, Aliens)
8173 news:gf32ip$2efk$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > ... Tunguska-eksplosionen en art ADVARSEL om
> > en kommende katastrofe, en asteroide-kollision med Jorden, ...
[ ... ]
> Så tilbage bliver derfor spørgsmålet:
>
> What's coming up, ET ?
>
> Einem globe-destroyer ?
>
> I så fald må vi *anmode* om Jeres assistance til at puffe stenen (eller
> hvad det nu er) bort, fordi vi er IKKE i stand til med så få års varsel at
> opbygge et rum-forsvar mod disse ydre trusler.


News:

=== citat start ===

SVT Text 144 Ons 03 dec (2008, CET) 02:15:18

(Utrikes Publicerad 3 december)


"Værlden måste agera mot asteroider"

Værlden måste agera før att møta
hotet från asteroider som riskerar
att kollidera med jorden. Det sæger
en ledande forskare inom FN. I feb-
ruari ska FN diskutera saken.

En grupp bestående av forskare och fd
astronauter pekar på att asteroider
som slagit ned på jorden historiskt
haft førødande konsekvenser før
livet på planeten.

Enligt gruppen finns en chans på
45.000 att asteroiden Apophis træffar
jorden inom 20 år. FN instæmmer gene-
relt att hotet bør tas på allvar,
skriver BBC på nætet.

=== citat slut ====


and ...

=== citat start ===

BBC WORLD 124 Wednesday 03 Dec (2008, CET) 02:43/56

World 'must tackle space threat'

The international community must work
together to tackle the treat of
asteroids colliding with Earth, a
leading UN scientist says.

Professor Richard Crowther's comments
come as a group of space experts called
for a co-ordinated science-led response
to the asteroid threat.

The Association of Space Explorers
(ASE) says missions to intercept
asteroids will need global approval.

The UN will meet in February to discuss
the issue.

=== citat slut ====


Det rager tid at forberede et effektivt rumforsvar (mod asteroider m.m).
MEGET lang tid, desværre ... (vi er muligvis allerede for sent ude) ... :-(

Jeg er - for øvrigt - træt af at være forsøgsrotte, ET, af "uforklarlige"
grunde!

Så er hvedebrødsdagene vist ovre (sure gamle Hr. Kall), kan en så passende
hertil sige ... :-)

Tja ... (§253 memory on)

Har du lyst til at være gift med en, der svigter sine venner og således
*undlader* at komme dem til undsætning i al deres nød og afmagt (apropos
Auschwiths und so weiter) ?

Jeg ved sg_ ikke rigtig. Personlig væmmes jeg ved det, ærlig talt. Det er så
brækket står mig langt op i halsen.

Your behaviour is NOT normal, ET!

Ved mindre man selvfølgelig er *kunstig* og derfor forsker i livets opståen
i Universet for herigennem prøver at finde en art selvforståelse; ja måske
ligefrem en eksistensberettigelse.

I så fald forekommer denne anskuelse mig en "anelse" psykotisk. Der mangler
i hvert fald dét, vi mennesker kalder empati, apropos ...

men Han, som "en kort tid var
blevet gjort ringere end englene",
Jesus, ...

Thi vi har ikke en Ypperstepræst,
som IKKE kan have medlidenhed med
vore skrøbeligheder ...

(Hebr. 2,9a.(16-17a); 4,15a)


Hmm ... (memory on from)

Sent: Monday, August 25, 2008 CET 13:24, GMT 11:24
Subject: Georgien siger, at Rusland ødelagde for mia.
7881 news:g8u4qe$cdd$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Det mest latterlige ved al det her er, at ...
>
> De resourcer Menneskeheden skulle have brugt på at forhindre ...
>
> (Memory on from ... )
>
> (einem globedestroyer)
> 7654 news:g5g6c2$vkc$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > > Asteroide har kurs mod Jorden
> [ ... ]
> > > Uoverskuelige konsekvenser
> > > Hvis asteroiden - der har fået navnet "Apophis" - rammer, vil det
> > > få overordentligt alvorlige konsekvenser, uanset om det sker på
> > > landjorden eller i vandet.
> [ ... ]
> > > Rumskibe og atomvåben
> > > Det russiske rumagentur Roscosmos er i samarbejde med
> > > forsvarsministeriet og Videnskabernes Akademi i gang med at
> > > udvikle et "anti-asteroide"-program.
>
> ... en kosmisk asteroide-kollision med Jorden, nu bliver brugt på noget så
> tåbeligt som børnepasning (psykopat-forvaringsanstalt med mere).


Men okay. Måske der er noget *vigtigt*, som I ønsker at lære os mht.
BØRNE-pasning ?

Hmm ...

Er det ikke sådan en "anelse" fattigt svar at give folk i fx. Georgien (for
slet ikke at tale om Auschwits und so weiter) ?

"Regnskabet" stemmer altså bare ikke, ET!


Og *konklusionen* vor må derfor blive, at ...

Det kan godt være, at der findes en guddom (fx. Allah, Buddha, Jesus eller
Jahve, eller hvad folk nu foretrækker at kalde Høn) ...

Og det kan også godt være, at vi har haft et besøg fra Rummet (og måske
fortsat har det) ...

Men livets barske lektie BURDE have lært os, at der kommer sg_ IKKE nogen og
redder os ud af suppedasen (apropos Auschwits und so weiter).

Ergo må vi *selv* klare os ud af problemerne!

Main-news (derfor fortsat):

> > ... "Vuggedøden" indtræffer
> > dersom A) ... B) Globe-destroyer (input memory:
> > Asteroide-nedslag for ca. 65 millioner år).

Einem ET-interrupt (Program: Kindergarden, børnepasning) over-and-out,
oder was ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8196 news:ggjfap$38r$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8197


Jesus-loves-you

unread,
Dec 2, 2008, 10:59:23 PM12/2/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
8197 news:gh4tmf$u35$1...@newsbin.cybercity.dk

For mange år siden blev jeg kaldt ud til Afrika som volontør for at passe
børn.

Moderen deres forberedte mig på, at der undervejs i denne tjeneste nok ville
komme dage, som kunne virke ret ensformige (i sandkassen).

Kanske ET er blevet trætte af at passe børn!

Hvorfor ?

Fordi de måske netop IKKE er en robot, men biologiske personligheder ligesom
os mennesker, og derfor ønsker sig en ægtefælle, modsat et passebarn!


Men heller ej dét, synes jeg, er en god nok forklaring at give Georgien, ET!


En robot, derimod, kunne faktisk godt finde på "børnepasning" mhp. at få
afklaret spørgsmålet mht. ... (input memory from) ...

> 8102 news:gd4h1h$1v7p$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > ... Biologisk decentralisering ...


[ ... ]
> > "Menneskeracen bør ikke lægge alle æggene i en kurv eller på en planet.
> > Så må vi bare håbe, at vi ikke taber kurven, iden vi har spredt
> > indholdet," siger han til CNN

[ ... ]
> Men *kendsgerningerne* er jo desværre (fortsat), at ... (input memory
> from) ...
>
> Subject: Evolutionens love (i Universet) - ...
> 7406 news:iisEj.14$0R...@news.get2net.dk
> >
> > Hvorfor hører vi ikke livstegn fra flere civilisationer i
> > Universet ?
> >
> > ("Telefonen" (vor) bliver jo ikke ligefrem kimet ned!)


Hmm ... (§253)

At svigte,
Jeg svigter,
Jeg har svigtet,
At være svigtende ?

At være en tyrannisaurus, der ikke kan tåle kritik,
Jeg ér en tyranni...

Ja! "Hvedebrødsdagene" ér vist desværre ovre, ET! ... :-(

Hmm ...

Måske det så var bedre at holde sin kæft, fremfor at såre dem, man holder
af.

At sliske (ved således ikke at sige noget, fordi sandheden ér for ubehagelig
),
Jeg slisker,
Jeg har slisket,
At være sliskende ?

Hmm ...

At se igennem fingre med uret,
Jeg ser igennem fingre med uret...


Nej. Det kan jeg altså bare ikke, ET. Pasmelding!

Input last memory from ...

8195 news:ggjf8e$38j$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > At vise den onde godhed tjener intet formål:
> > han bliver ikke god af det. TVÆRTIMOD,
> > det opfordrer ham kun til at fremture i sin ondskab;
> > og da mister han respekten for Herrens storhed.
> > (Es. 26,10)

Please *understand*, stupid robot!

Og deres propaganda er til at brække sig over.

Goodwill-"kontoen" er FULDSTÆNDIG opbrugt pga. *misbrug* (fra deres side
bl.a. i Georgien).

Hvis en asteroide faldt ned i knolden på dem, og de således var døde og
borte. Hvem ville savne dem...

ET-Break:
(2008-12-03, Wednesday, day no 338, CET 04:53, GMT 03:53)
- "Spørger jeg."

(The answer: Nobody!)

Jo, fint nok, ET. Interessante ord, men der er *handling* (fra din side),
jeg efterlyser!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8197 news:gh4tmf$u35$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8198


Jesus-loves-you

unread,
Dec 4, 2008, 9:38:25 AM12/4/08
to
""Lyrik"" skrev

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
Sent: Wednesday, December 03, 2008, CET 12:43, GMT 11:43
Subject: Re: Verden må agere mod asteroider (World 'must tackle space
threat')
news:op.ulk35...@jens-erik-bechs-macbook.local


>
> On Wed, 03 Dec 2008 04:14:45 +0100, Jesus-loves-you
> <John...@1.john4.8.heaven> wrote:
>
> > "Jesus-loves-you" skrev
8197 news:gh4tmf$u35$1...@newsbin.cybercity.dk
> >

> > Sent: Wednesday, October 15, 2008, CET 12:35, GMT 10:35
> > Subject: Stephen Hawking tanker ang. biologisk decentralisering -
> > Was: The Year 2304 (0294)
> > 8102 news:gd4h1h$1v7p$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> > Menneskeheden havde overlevet sin "vuggedød". Biologisk
> >> > decentralisering var nu blevet et faktum.
> > [ ... ]
> >> > ... "Vuggedøden" indtræffer
> >> > dersom A) ... B) Globe-destroyer (input memory:
> >> > Asteroide-nedslag for ca. 65 millioner år).
> > [ ... ]
> >> Stephen Hawking er optimist på menneskeracens vegne.
> > [ ... ]
> >> "Menneskeracen bør ikke lægge alle æggene i en kurv eller på en planet.
> >> Så må vi bare håbe, at vi ikke taber kurven, iden vi har spredt
> >> indholdet," siger han til CNN

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Det bli'r svært at dyrke kartofler på Mars fra en rullestol.;-)


>
> >
> > samt ...
> >
> > Sent: Saturday, November 08, 2008, CET 04:55, GMT 03:55
> > Subject: Einem globe-destroyer ? - Was: ...
> > The main-program (message from ET, Aliens)
> > 8173 news:gf32ip$2efk$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> > ... Tunguska-eksplosionen en art ADVARSEL om
> >> > en kommende katastrofe, en asteroide-kollision med Jorden, ...
> > [ ... ]
> >> Så tilbage bliver derfor spørgsmålet:
> >>
> >> What's coming up, ET ?

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Det må være en moderne version af kaninen til Elmer Fjot:"What's up Doc!"?
>
>
>
>
> >> Einem globe-destroyer ?
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
>
> Oder einem sølvpapirshat?


> >
> > Har du lyst til at være gift med en, der svigter sine venner og således
> > *undlader* at komme dem til undsætning i al deres nød og afmagt (apropos
> > Auschwiths und so weiter) ?
> >
> > Jeg ved sg_ ikke rigtig. Personlig væmmes jeg ved det, ærlig talt. Det
> > er så brækket står mig langt op i halsen

> > Your behaviour is NOT normal, ET!

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Don't mary ET!


>
>
> >
> > Ved mindre man selvfølgelig er *kunstig* og derfor forsker i livets
> > opståen

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Don't mary a robot! I beg of You!;-)


> >
> > I så fald forekommer denne anskuelse mig en "anelse" psykotisk.

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Hvis alle ens antagelser er en anelse psykotiske, hvad er man så?


>
>
> > Der mangler i hvert fald dét, vi mennesker kalder empati, apropos ...
> >
> > men Han, som "en kort tid var
> > blevet gjort ringere end englene",
> > Jesus, ...
> >
> > Thi vi har ikke en Ypperstepræst,
> > som IKKE kan have medlidenhed med
> > vore skrøbeligheder ...
> >
> > (Hebr. 2,9a.(16-17a); 4,15a)

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> This one sounds better!


>
>
> >
> > Hmm ... (memory on from)
> >
> > Sent: Monday, August 25, 2008 CET 13:24, GMT 11:24
> > Subject: Georgien siger, at Rusland ødelagde for mia.
> > 7881 news:g8u4qe$cdd$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> Det mest latterlige ved al det her er, at ...
> >>
> >> De resourcer Menneskeheden skulle have brugt på at forhindre ...
> >>
> >> (Memory on from ... )
> >>
> >> (einem globedestroyer)
> >> 7654 news:g5g6c2$vkc$1...@newsbin.cybercity.dk
> >> >
> >> > > Asteroide har kurs mod Jorden
> >> [ ... ]
> >> > > Uoverskuelige konsekvenser
> >> > > Hvis asteroiden - der har fået navnet "Apophis" - rammer, vil
> >> > > det få overordentligt alvorlige konsekvenser, uanset om det
> >> > > sker på landjorden eller i vandet.
> >> [ ... ]
> >> > > Rumskibe og atomvåben
> >> > > Det russiske rumagentur Roscosmos er i samarbejde med
> >> > > forsvarsministeriet og Videnskabernes Akademi i gang med at
> >> > > udvikle et "anti-asteroide"-program.
> >>
> >> ... en kosmisk asteroide-kollision med Jorden, nu bliver brugt på noget
> >> så tåbeligt som børnepasning (psykopat-forvaringsanstalt med mere).

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Det kan man jo kalde en udvidelse af opfordringen om at "Dyrke sin
> have?";-)


> >
> >
> > Men okay. Måske der er noget *vigtigt*, som I ønsker at lære os mht.
> > BØRNE-pasning ?

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Jeg fik engang et råd af Werner:"Den sten man ikke kan løfte,skal man lade
> ligge!" Det er faktisk et bedre råd end det amerikanske:"Den sten man ikke
> kan løfte skal man råbe "fuck!" til og give et spark!"


>
>
>
> > Hmm ...
> >
> > Er det ikke sådan en "anelse" fattigt svar at give folk i fx. Georgien
> > (for slet ikke at tale om Auschwits und so weiter) ?
> >
> > "Regnskabet" stemmer altså bare ikke, ET!
> >
> >
> > Og *konklusionen* vor må derfor blive, at ...
> >
> > Det kan godt være, at der findes en guddom (fx. Allah, Buddha, Jesus
> > eller Jahve, eller hvad folk nu foretrækker at kalde Høn) ...
> >
> > Og det kan også godt være, at vi har haft et besøg fra Rummet (og måske
> > fortsat har det) ...
> >
> > Men livets barske lektie BURDE have lært os, at der kommer sg_ IKKE
> > nogen og redder os ud af suppedasen (apropos Auschwits und so weiter).
> >
> > Ergo må vi *selv* klare os ud af problemerne!

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Selvfølgelig! Men den kultur vi lever med og i er afgørende for hvordan vi
> klarer de problemer! Hint -Danmark og Somalia er ikke lige gode til at
> klare problemer.


>
> >
> > Main-news (derfor fortsat):
> >
> >> > ... "Vuggedøden" indtræffer
> >> > dersom A) ... B) Globe-destroyer (input memory:
> >> > Asteroide-nedslag for ca. 65 millioner år).
> >
> > Einem ET-interrupt (Program: Kindergarden, børnepasning) over-and-out,
> > oder was ?

> .........................
> Einem interrupt from an old friend getting older-skal du ud og passe
> børn?;-)
>
> Should oll' aquintance be forgot and never brought to mind? Should oll'
> aquintance be forgot for the days of oll lang syne? For oll' lang syne my
> dear, for oll'lang syne! Should oll' aquitance be forgot for the days of
> oll' lang syne?
>
>
>
> --
> ET phone.....!
> I wish You a merry X.MAs and a Happy New Year:-)


Hmm ... (Last Jens-Erik-Bech memory on) ...

8029 news:gb0ekf$16q$1...@newsbin.cybercity.dk
7984 news:gaamq4$1q48$1...@newsbin.cybercity.dk
7983 news:gaaitk$1olf$1...@newsbin.cybercity.dk
7966 news:48c39793$0$90274$1472...@news.sunsite.dk
7961 news:g9tfig$31ao$1...@newsbin.cybercity.dk
7954 news:g9prrj$1fcr$1...@newsbin.cybercity.dk
7888 news:48b34262$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
7885 news:g8uo9f$k32$1...@newsbin.cybercity.dk
7880 news:g8u3db$c02$1...@newsbin.cybercity.dk
7875 news:g8m2np$b3l$1...@newsbin.cybercity.dk
7873 news:g8lvpi$a1c$1...@newsbin.cybercity.dk
7872 news:g8lv19$9oq$1...@newsbin.cybercity.dk
7871 news:g8lurq$9nq$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Lyrik wrote:
> [ ... ]
> > Nå, så ER du altså et nazisvin.
> >
> > Jeg vil ikke svine mig til med at krybe ned på dit rendestensniveau, så
> > PLONK!
> >
> > Per V


(Det hedder (vist nok) på dansk noget i retning af at være en
psykopat-medløber!)

Hmm ... (interrupt from) ...
8198 news:gh50a5$v1b$1...@newsbin.cybercity.dk

At forsøge at genvinde sin selvrespekt (på andre menneskers bekostning ved
at tilsvine dem),

Jeg forsøger at genvinde min selvrespekt ...

Hmm ... (memory on from) ...

8068 news:gcctoo$27e3$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Den megen ros stryker barnets selvtillid, men det bidrager ikke
> nødvendigvis til at opbygge barnets selvværd, argumenterer Dan Svarre.

Manglende selvværd ?

Jeg husker i hvert fald tydeligt, hvordan vedkommende havde en uimodståelig
trang til at give enhver prædikant et verbalt hak i tuden, efter en ellers
ganske udemærket prædiken. Det var som om vedkommende gennem dette genvandt
en lille smule af sin (tabte ?) selvrespekt.

Hmm ...

Diagnosen ?

... (memory on from) ...

7888 news:48b34262$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
>
> > PS. Der findes en type sindslidelse med diagnosen narcissistisk
> > personlighedsforstyrrelse. Patienten opnår - ligesom ved en
> > karakterneurose - visse former for følelsesmæssig tilfredsstillelse af
> > kompensatorisk art (såkaldt sekundærgevinst) i forhold til andre
> > mennesker.
> >
> > Når pt. fx. får provokeret dig til at se rødt (FK) opnås
> > tilfredsstillelsen (selvom der er tale om negativ-kontaktsøgning).
> >
> >
> > Behandling:
> >
> > (citat fra Johan Cullberg's bog "Dynamisk psykiatri")
> >
> > Det, som bringer narcissistiske personer til behandling, er som regel en
> > voksende misantropi, bitterhed og ensomhed, noget, som måske først viser
> > sig i 40-45-årsalderen. Ikke sjældent kan de nu for første gang gå ind i
> > en dyb depression. Det er pinefuldt for disse mennesker at blive gamle;
> > de betragter både deres egen ungdom og andres liv med misundelse, og
> > opblever desperat, hvordan ligegyldigheden og kulden breder sig i dem.
> > Da de har store vanskeligheder ved at vove sig ind i et
> > afhængighedsforhold, er en psykoterapeutisk behandling ofte umulig eller
> > besværlig. Der er imidlertid efterhånden udviklet psykoanalytiske
> > teknikker til at imødegå deres problemer. Det karakteristiske er, i hvor
> > høj grad patienterne idealiserer terapeuten (for at blive delagtige i
> > dennes grandiositet), og i hvor høj grad de skuffes i deres omnipotente
> > behov for at kontrollere og konsumere terapeuten. De patienter, som har
> > en nogenlunde evne til at opleve skyld- og depressionsfølelser, når
> > behandlingen starter, vil ofte kunne gennemføre den med større held end
> > andre. De har en stærkere motivation for at se lidt kritisk på deres
> > narcissistiske træk.


Et psykiatrisk tilfælde ?

Tja ... Dét kommer vi jo nok ikke udenom!

-

So ... You wanna gamble, "friend".

... (Okay for me. Input memory from) ...

From: "Lyrik" <ly...@heaven.dk>
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
Sent: Saturday, October 11, 2008, CET 15:06, GMT 13:06
Subject: Re: Kim Jong-il, just einem zombi ? + antisemitten Jörg Haider
død -
Was: Blev kadaveret vist frem ? ...
Kim Jong-il nok mere end blot syg ...
Kim Jong-il udebliver fra parade
news:gcq8d2$16f7$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i meddelelsen
> news:gcptu2$12g5$1...@newsbin.cybercity.dk...
> > "Jesus-loves-you" skrev
> > 8065 news:gccsel$26vj$1...@newsbin.cybercity.dk
> >>
> >> > > DR1 s139 ons 10 sep (2008, CET) 10:08:47
> >> > >
> >> > > 08:01
> >> > >
> >> > > Nordkorea afviser rygter om syg Kim
> >> [ ... ]
> >> > > Den hopper vi ikke på, Kim Yong-nam! Vis kadaveret frem ... :-)
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Ja så opnåede du at blive filtreret væk.
> Dine jpg-filer bliver fjernet fra min server.
>
> MvH
> Jens


To-be-einem-zombi-program on ?

Indicium-searchstring on!

(Sorry. Jeg samler ikke på fiaskoer, herunder skadelige relationer.)

And then I heard an unidentified voice said (perhaps ET):
(2008-12-04, Thursday, day no 339, CET 15:32, GMT 14:32)
- "Find."

CET 15:32
- "Person."

Som sagt:
Indicium-searchstring now on (2.King. 2,24)!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8198 news:gh50a5$v1b$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8199


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages