Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Re: Found 144 - Was: Arkæologer finder ‘Spaniens Stonehenge’ - (Videnskab news samlet fra 8 august 2022)

2 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Aug 25, 2022, 9:30:51 PM8/25/22
to
Den 26-08-2022 kl. 02:45 skrev Kall, Mogens:

Subject: Found 144 - Was: Arkæologer finder ‘Spaniens Stonehenge’ -
(Videnskab news samlet fra 8 august 2022)
Newsgroups:
News:dk.videnskab
Date: Fri, 26 Aug 2022 02:45:00 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24431 <6308178e$0$705$1472...@news.sunsite.dk>
https://sites.google.com/view/kall-science/files/24-xxx/24-4xx/24-431
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-43x/24-431
Markpointer 144
https://sites.google.com/view/a-markpointer/144
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-431
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/atkA7M6S5X4/m/CXyMj3zUBQAJ

> -
>
> NASA sætter »fuldt tryk« på UFO-undersøgelse
> 19 august 2022
> https://videnskab.dk/teknologi-innovation/nasa-saetter-fuldt-tryk-paa-ufo-undersoegelse
>
>
> -
>
> Arkæologer finder ‘Spaniens Stonehenge’
> 22 august 2022
> https://videnskab.dk/kultur-samfund/arkaeologer-finder-spaniens-stonehenge
>
> Kommentar:
>
> https://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/view/881/951
>
> +
>
> Huge megalithic complex of more than 500 standing stones discovered in
> Spain
> Thu 18 Aug 2022 19.43 BST
> Last modified on Thu 18 Aug 2022 22.42 BST
> https://www.theguardian.com/science/2022/aug/18/megalithic-complex-standing-stones-discovered-spain
>
>
> Archaeologists says prehistoric site in Huelva province could be
> one of largest of its kind in Europe
>
> ... La Torre-La Janera
>
>
> La Torre-La Janera-site
> https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Torre-La_Janera-site
>
> Sitio megalítico de La Torre-La Janera
> https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_megal%C3%ADtico_de_La_Torre-La_Janera
>
>
> https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/spain/torre-la-janera
> -7,4058    37,3331
> 37.3331°, -7.4058°
> https://goo.gl/maps/zSBG1aJdJWSbnt6c7
>  14,40031326 Global-360-units to Stonehenge
>  24,00052211 Global-600-units to Stonehenge
>
>  94,99245189 Global-360-units to MW1-Crater lat-0
>
>  51,00827919 Global-360-units to MW1-187
>  85,01379866 Global-600-units to MW1-187
>
>  89,01202140 Global-360-units to MW1-M31
>
> 210,99403959 Global-600-units to MW1-Big Bang
>
> 121,99497701 Global-600-units to 367-Xcambo-360 km
>
>  82,01577970 Global-360-units to Life-4
>
>
> Jonah:
>
> Jaffa (Tel Aviv)
>  57,95675643 Global-600-units to Jaffa-61
> 3866,7049 km to Jaffa-61 (Google-system)
> 3866,7044 km to Jaffa-61 (40030,2361-system)
>
> (
> Delta 58-Global-600-system
> -2,8851 km
> )
>
> 58 - 24 = 34
> 58 + 24 = 82
>
> Compare with ...
>
>  82,01577970 Global-360-units to Life-4
>
>
> Hmm ...
>
> 82 ?
>
> Hmm ... (memory on from) ..
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+82&version=BPH
>
>     Salme 82, Bibelen på hverdagsdansk
>
>     Guds dom over samfundets ledere
>
>     1
>     En sang af Asaf.
>
>     Gud kalder lederne sammen,
>     han anklager sit folks dommere:[a]
>
>     2
>     „Hvor længe vil I dømme uretfærdigt?
>     Hvor længe vil I favorisere de gudløse?
>
>     3
>     Døm de fattige og faderløse retfærdigt,
>     forsvar de svage og hjælpeløse,
>
>     4
>     red de magtesløse og undertrykte,
>     fri dem fra onde menneskers magt.
>
>     5
>     I er tåbelige, uvidende og blinde.
>     Derfor vakler verden i sin grundvold.
>
>     6
>     Jeg har kaldt jer guder,
>     for I er indsat af mig og burde handle som jeg,[b]
>
>     7
>     men I skal dø som de gudløse mennesker, I er,
>     akkurat som andre landes gudløse ledere.”
>
>     8
>     Ja, træd frem, Gud, og døm denne verden,
>     for du har magt over alle folkeslag.
>
>
>     Footnotes
>
>     a.
>     82,1 Ordret: „guder”, men det hebraiske ord elohim kan også
>     henvise til mennesker, som repræsenterer Gud og gør hans
>     vilje. I den betydning er det et synonym for „sønner af Gud”.
>     Det samme gælder for 82,6.
>
>     b.
>     82,6 Mere ordret: „Jeg har sagt: I er guder, og I er alle
>     sønner af den Højeste.” At være „søn af” på hebraisk har den
>     overførte betydning at have samme karakter og handle på samme
>     måde, som den, man er søn af. For betydningen af „guder” se
>     noten til vers 1.
>
> Keywords:
> ... fri dem fra onde menneskers magt.
>
> Og dette kan meget vel være ETs (Life-2s) tanker (som er stik
> modsat "naturloven": Den stærkes ret)!
>
> Og så bliver Jonas sendt to Nineveh (med *domsord*: Om 40 dage
> kommer straffen)!
>
>
> Hmm ...
>
> 40 * 600/360       = 66,66666...
> 40 * 600/360,36036 = 66,6 .......... (666+78=744 and 744-144=600)
> 40 * 600/365,25    = 65,70841...
>
> Compare with ...
>
> Chicxulub crater (65 million years ago, Asteroid/Meteorite)
> https://sites.google.com/view/chicxulub-crater
>
>   https://da.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-krateret
>
>     Chicxulub-krateret er et gammelt nedslagskrater, hvor
>     halvdelen ligger under jorden inde på Yucatán-halvøen i
>     Mexico og den anden halvdel ligger under havbunden ud for
>     halvøen. Centrum findes omtrent dér, hvor byen Chicxulub
>     ligger. Undersøgelser har vist, at begivenheden fandt sted
>     i den sidste del af kridttiden for ca. 65,5 millioner år
>     siden og var så voldsomt at det medførte en massedød af
>     liv på Jorden
>
> Einem micro-indicia ?
>
>
> Aha!
>
>
>  24,00052211 Global-600-units to Stonehenge
> 120,12089874 Global-600-units from Stonehenge-3447 to
> Crater-18km-385,256363004
> 144,12142085
>
> Compare with ...
>
> 14 (144, 1400, 144.000),
>
> Chandrasekhar limit
> (Chandrasekhars grænsemasse)
> https://sites.google.com/view/markpointer/1x/14
> >
> > Chandrasekhar's limit mass of 1.44 solar masses indicated:
> [...]
> > ... which Chandrasekhar calculated to be 1.44 times the mass
> > of the Sun. This result could also be formulated in such a way
> > that a solid star with a mass greater than this critical value
> > cannot exist. So if you have a solid star with 1.4 solar
> > masses and force it to receive another 0.1 solar mass,
> > something drastic will happen ... (nova and supernova
> > explosions).
>
>
> 144 found!
>
>
> Homework:
>
> Beregn hvornår Stonehenge var præcis 120 i forhold til Krateret.
>
> (
> Hmm ..
>
> 144 / 24 = 6
>
>
> Hmm ...
>
> 211 Global-600-units to MW1-Big Bang
>
> =>
>
> 440,03500000 Global-600-units from GC to MW1-BB lat-0
> 144,51955341 Global-360-units from Life-4 to MW1-Big Bang
>  44,00717046 Global-600-units from Life-4 to Target
>
> 440,03500000 Global-600-units from GC to MW1-BB lat-0
> 440,0717046  Global-6000-units from Life-4 to Target
>
> Delta:
> 0,0367046 and/or 0,00367046
> )
>
>
> Download Spreadsheet/Regneark ..
> La Torre-La Janera (Spain),044.001.001
> https://drive.google.com/file/d/11Cx_KP5RvQbzCqbtszrOdXeP6Lf3WIsg/view
>
> ______________________________________________________________


Mht. "naturloven": Den stærkes ret

Så er denne "naturlov" IKKE altid gældende, fordi ...

Individer som du og jeg IKKE finder den retfærdig.

Vi ønsker Crime does NOT pay!

Og ...


HVIS der findes en Gud, og at denne er - som bibelen påstår - god
(Matt 19,17), da KUNNE det godt være, at Han tænker følgende (og
ligefrem siger til os mennesker *inklusiv* alle de onde, herunder
Putin-666):

Bliv det kærlige væsen, Jeg så gerne vil have, at du skal være!

(
Tillad Mig at tage bolig i dit sind (John 14,23), fordi Min
Kærlighed (Rom 5,5) kan *FORVANDLE* dig, så du kan elske dig selv
(på en sund måde) og dine næste, som dig selv (og Mig Skaberen)!
)

Amen ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$1472...@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24432

Kall, Mogens

unread,
Aug 25, 2022, 10:16:07 PM8/25/22
to
Hmm ... (input memory from) ...

Subject: [ UFO-news:] Found 175, 144 -
Was: News 2022-08-24, Psychopath-Putin-666 has attacked Ukraine.
1256 days to global Nuclearwar+suicide
Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Date: Wed, 24 Aug 2022 11:23:57 +0200
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
24427 <6305ee2f$0$698$1472...@news.sunsite.dk>
Abraham-code
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/24-xxx/24-4xx/24-42x/24-427
Markpointer 18, 65, 144 and 175
https://sites.google.com/view/a-markpointer/18
https://sites.google.com/view/a-markpointer/65
https://sites.google.com/view/a-markpointer/144
https://sites.google.com/view/a-markpointer/175
Goodwill
https://sites.google.com/view/kall-goodwill/files/24-xxx/24-4xx/24-427
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/tPA7Ak8A4qI/m/yec0cqH2AQAJ
https://groups.google.com/g/dk.videnskab/c/RcLva1wWF7M/m/MRE4sO6ABQAJ
https://groups.google.com/g/no.kultur.folklore.ufo/c/rD1Q6aqmSiY/m/WUquZefIAgAJ
>
> Center (own measurement):
>
>
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/other/spain/dolmen-of-guadalperal

>
>
> -5,40271007 39,83169829
> 39.83169829, -5.40271007
> https://goo.gl/maps/je2xKGuiT2i923PL7
> 50,99995744 Global-600-units to MW1-Sph-144
>
> 72,00330350 Global-360-units to Calakmul-X-367,256363004
> 120,00550583 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004


Hvis vi anvender selvsamme målepunkt (fremfor selve krateret),
da bliver afstanden fra Stonehenge følgende:

119,97338264 Global-600-units to Calakmul-X-367,256363004

"Objektet" er nu MEGET tættere på heltallet 120


Men HVORFOR er tallet ikke helt præcist heltallet ?
(ligesom fx. tilfældet var mht. 24,0005)

=>

En hurtig overslagsberegning:

https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/chicxulub-crater

Moving (30/1-22):

0,03789617936023549 meter/year


(120 - 119,97338264) = 0,02661736 (1,7758 km)


1.775,8 / 0,0378961793602354 = 46.859,60511... (Present day)
________________________________3.447
_______________________________50.306,60511... (Exodus)


Tallet minder ikke så lidt om heltallet 50, apropos ...

50
Platinum-193 indicia
https://sites.google.com/view/markpointer/5x/50
+
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
https://sites.google.com/site/etbible/home/isotope-evidence/78-pt-193


(
1.775,8 / (50.000 - 3.447) = 0,0381457693381737
Was:_________________________0,0378961793602354

=>

Delta:
0,0378961793602354 * (50.000 - 3.447) = 1.764,18084 meter
________________________________________1.775,8
___________________________________________11,61916

La Torre-La Janera (Spain) afvigelse_______34,8
__________________________________________-23,18084
)

Dét må undersøges nærmere!


Un moment, s'il vous plaît.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
- -
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 23303 <61ecf341$0$697$1472...@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/8un3DEP4FAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 24433
0 new messages