De 10 bud (på dansk) - alternativ version

2 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Sep 4, 2008, 12:33:36 PM9/4/08
to
"Jesus-loves-you" skrev

7936 news:g9jdr3$25vp$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... en tegneserie med Radiserne:
>
>
> En pige læser op (mens hunden Nuser og en anden lytter):
>
> "Men da han endnu var langt borte, så hans far ham og ynkedes
> inderligt, og han løb til og faldt ham om halsen og kyssede ham."
>
> samt ...
>
> "Min søn var død og er blevet levende igen, han var fortabt og er
> fundet. Hent fedekalven, slagt den og lad os spise og være
> lystige!"
>
> Hvortil Nuser tænker:
>
> "Hva' havde kalven da gjort ?"

and ...

6702 news:u9Mhi.16$pg...@news.get2net.dk
>
> > 01. Bud, 2.Mos.20,03-03, Du må ikke have andre guder
> > 02. Bud, 2.Mos.20,04-06, Du må ikke gøre dig noget billed
> > 03. Bud, 2.Mos.20,07-07, Du må ikke misbruge
> > 04. Bud, 2.Mos.20,08-11, Hold Sabbatsdagen (den 7. dag) hellig
> > 05. Bud, 2.Mos.20,12-12, Ær din mor og far
> > 06. Bud, 2.Mos.20,13-13, Du må ikke slå ihjel
> > 07. Bud, 2.Mos.20,14-14, Du må ikke bedrive hor
> > 08. Bud, 2.Mos.20,15-15, Du må ikke stjæle
> > 09. Bud, 2.Mos.20,16-16, Du må ikke (lyve)
> > 10. Bud, 2.Mos.20,17-17, Du må ikke begære din næstes hus + ejendom


Den kristne Ugeavis www.udfordringen.dk skriver torsdag den 4. september
2008, på bagsiden, side 24, bl.a. følgende:

=== citat start ===

Bagsmækken

af Kim Schou

Bibelen på &%#!! dansk

- De 10 bud ? I min generation er det ikke noget, man kan udenad. Og
selvom man kan, så giver det ikke altid meget mening:
- "Du skal ÆRE din far og din mor"
- Øh.. Hvordan gør man det der 'ære' ?

- "Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære den næstes
hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel..."

-Hva'ba? Hvorfor skulle jeg blive vild i varmen over et ÆSEL ? !

Nogle gange er Bibelen svær. Især for os, der ikke er vokset op med
søndagsskole og salmesang. Så kunne det være rart med et sprog, folk faktisk
snakker.

Sproget, der oversættes fra i de eksisterende Bibler, er gammelt
(mega-MEGA-gammelt!). O=g når jeg vil præsentere Biblen for andre, der måske
SLET IKKE læser bøger, så er det altså rigtig underlig læsning.

Så... Jeg har savnet en Bibel, der er virkelig nem at læse i. Den findes
bare ikke.

Så må jeg jo selv forsøge mig,

Det gør jeg fra næste uge i Udfordringen, hvor jeg vil præsentere
Johannesevangeliet på en måde, der er lige ud ad landevejen, nem, let og
ligetil.

Som en forsmag får du her min tolkning af DE 10 BUD:


Guds top 10 ting, du ikke må eller skal gøre

1)
Du må ikke forgude og be' til andre end Gud!

2)
Du må ikke gøre ting til din gud!

3)
Du må #% #!!! ikke BANDE!
(Fodnote: 'shit' og 'for katten' er sådan set okay (men grimt). Hvis du
bruger Guds navn til at svine andre til eller understrege en ligegyldig
pointe, så ... FORGET IT !)

4)
Du skal holde fri om søndagen! Du har 6 dage om ugen til at lave det, du
skal, men den 7. dag er afslapperdag! Sluk computeren, luk kaldenderen og
hils på Gud. Hyg.

5)
Du skal vise respekt for din far og din mor, så du kan få et langt og godt
liv!

6)
Du(... må ikke dræbe nogen!)

ET-Break:
(2008-09-04, Thursday, day no 248, CET 18:26, GMT 16:26)
- "Husk det!"
<
Of course, ET ... :-)

7)
Du må ikke bolle udenom eller skride fra din mand/kone!

8)
Du må ikke stjæle!

9)
Du må ikke lyve!

10)
Du må ikke være misundelig på andres ting - hverken deres lækre lejlighed,
mad, kone, kæreste, hund, kat, ko, Playstation 2, 3, XBox 360, Porsche 911,
ELLERHVADSOMHELSTANDET ...!

Forstår du det nu ?

=== citat slut ====


Øh ...

Jeg har bl.a. lige et forbehold mht. ... (input memory from) ...

7647 news:487b3892$0$90262$1472...@news.sunsite.dk
>
> In the name of the Father° (the Merciful°, The Righteous(ness)°, den
> Retskafne°):
[ ... ]
> ... My Father° said:
[ ... ]
> > > (Program: Får op af brønden, gerne inden de drukner.)
> >
> >
> > Program on:
[ ... ]
> ... den Nådige° og Barmhjertige° ...

...("får" op af brønden, *også* på en søndag/helligdag)...

ET-Break:
(2008-09-04, Thursday, day no 248, CET 18:09, GMT 16:09)
- "Dét må du gerne."

Thank You, friend of mine ... :-)

CET 18:15
- "My dear beloved."

CET 18:16
- "One."

Love You, (girl)-friend ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7951 news:g9oikr$vq6$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7952


Jesus-loves-you

unread,
Sep 4, 2008, 7:43:36 PM9/4/08
to
"Lyrik" skrev
news:g9pd9p$1a7n$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> "Andreas Falck" <dew...@dewnull.dewnull> skrev i meddelelsen
> news:48c02e91$0$90269$1472...@news.sunsite.dk...
> > Lyrik skrev i
> > news:g9pag3$1922$1...@newsbin.cybercity.dk,:
> >
> > [ ... ]
> >> Her er Det nye testamentes forslag:
> >> udelad andre bud end "I skal elske hinanden som jeg har elsket Jer!"
> >>
> >> Så slipper man for at lave sine egne bud.
> >
> > Hvorfor tager du kun den ene halvdel af Det Nye testamentes bud med?
> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Så skal jeg udspørges om mine motiver igen.;-) Der er forskellige kristne
> trossamfund Andreas og der er forskellige teologiske forståelser.
> Min teologiske forståelse er at "De såkaldte 10 bud" er en del af den
> moselov som nagledes til korset ved Jesu død.
> Du har den adventistiske forståelse, men kan måske bringes til at vedkende
> dig at adventismen ikke er den eneste forståelse i verden?
>
> Adventisterne håndplukker i moseloven og siger:"Det og det vil vi
> overholde, men det og det hører til ceremoniloven og det vil vi ikke
> overholde!"
>
> Min forståelse er at DET HELE er moseloven og at den kun ene og alene er
> et juridisk dokument underskrevet af de to kontraktholdere-Gud på den nene
> side og JØDERNE på den anden side.
>
> Det betyder at jøder i dag ikke KAN holde moseloven fordi den indebærer
> ofre ved et tempel der ikke eksisterer.
> Det betyder at adventister ikke kan komme ind under moseloven fordi de
> ikke er jøder.
>
> Jesus gav et alternativ, selvom han var forpligtet til at holde moseloven
> og gjorde det med ordene:"Hvem kan overbevise mig om nogen synd?"
> Da han, som var både Guds Søn og Gud selv døde, så ophørte kontrakten
> imellem Gud og jøderne. Idet en ægteskabskontrakt kun er gyldig til
> ægtemanden dør.
>
> Dette rev gærdet ned imellem jøder og hedninge(os-inkl. adventister) og en
> ny retfærdighedsmetode afsløredes-frelsen ved tro på Jesus og hans
> identitet og opstandelse.
> Moseloven sagde at enhver der overhodlt den var velsignet, den nye troslov
> siger at enhver som tror får frelse som en medalje af Gud.
>
> Paulus som havde været farisæer sagde at moseloven dræber mens
> trosretfærdigheden levendegør.
> Han kom med eksemplet at det 10.bud slog folk ihjæl! For overtrædelse af
> dette bud betød dødsstraf. "Jeg vidste jo ikke at jeg ville blive slået
> ihjæl før jeg læste at den som begærede noget af andres-overtrådte en lov
> der dræbte mig!"
>
> Så selv om det er godt ikke at begære, så slog loven om begær mig ihjæl!
> Nu er der åbenbaret en retfærdighed fra Gud som går på at enhver der tror
> på Jesus Kristus og at Gud oprejste ham fra de døde er overgået fra døden
> til livet!
>
> Så du ser Andreas at der er forskellige teologiske opfattelser. Denne her
> er efter min bedste forståelse det Nye Testamntes essens.
>
> Prøv nu at holde dig til emnet i stedet for at spørge til min person. Du
> kunne for eksempel redegøre for din grund til at mene at de såkaldte ti
> bud skal være en del af din religion?
>
> Hilsen
> jens
>

BASTA !!!

Og de, der ikke er enig med mig heri, de skal hænges...

ET-Break:
(2008-09-05, Friday, day no 249, CET 01:20, GMT 4/9 23:20)
- "Amen."

Øh ... Jeg må lige på det alvorligste understrege, at ET (og jeg) her
jokede!!!


Spøg til side:

Jeg er 100 % enig med dig heri, Jens Erik ... :-)

(Jeg ku' specielt godt li' dig formulering: "Da han, som var både Guds Søn
og Gud selv døde, ...")

Og derfor *undrer* jeg mig over, at du i kærlighed til din næste (apropos "I
skal elske hinanden som jeg har elsket Jer!"), samtidig godkender TYVERI af
hans ejendom !!!

Alle( mine ADVARSELslamper er tændt)...

ET-Break:
(2008-09-05, Friday, day no 249, CET 01:25, GMT 4/9 23:25)
- "Samtlige!"

Nå!

Og hertil svarer du måske så:

"Jamen jeg har da aldrig godkendt tyveri."

Hvortil jeg så svarer:

7949 news:g9odhq$u0c$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Øh ... Det, jeg mente med mine ord, var, at *frugten* som oftest AFSLØRER
> træet, om det er godt eller ondt.
>
>
> Lad os tage et konkret eksempel:
>
> Jeg opretten en ny tråd på nyhedsgruppen News:dk.politik
>
> Sent: Tuesday, September 02, 2008, CET 11:00, GMT 09:00
> Subject: Motivet -
> Was: Rusland begyndte angrebskrigen mod Georgien og skal derfor
> straffes
> 7929 news:g9ivbj$216o$1...@newsbin.cybercity.dk
>
>
> Hvorefter en Hr. Jens Erik Beck (som du sikkert godt kender) hertil
> besvarer med bl.a. ordene:
>
> From: "Lyrik" <lyrik...@heaven.dk>
> Sent: Tuesday, September 02, 2008, CET 11:55, GMT 11:55
> news:g9j2i1$2259$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > Ejer USA USA? Ejede USSR USSR?
>
> Compare with *kendsgerningerne*...
>
> 7869 news:g8ji0g$2f37$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > Hans Kristian Neerskov skriver ...
> [ ... ]
> > Med truslen fra stærke muslimske fjender mod syd indgik Georgien et
> > delvis frivilligt forbund med Zarens Rusland, der varede fra år 1800 til
> > 1917. Med Det Osmanniske Riges fald og revolutionen i Rusland, løsrev
> > Georgien sig fra Rusland og fik en kort selvstændighed. Men den blev
> > afbrudt, da Sovjethæren invaderede landet 25.02.1921.
>
>
> Og dermed *legaliserede* Lyrik altså (i mine øjne) bolsjevikkernes tyveri
> af bl.a. Georgien


Jeg HADER( tyveri)...

CET 01:33
- "Dødsstraf."

CET 01:33
- "Husk det!"

Tak skal du ellers ha' !!!

Ananias og hans kone Safira blev straffet med døden pga. løgn (se Apostlenes
Gerninger 5,1-11)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7953 news:g9pp5u$1ejj$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7954


Jesus-loves-you

unread,
Sep 6, 2008, 4:38:29 AM9/6/08
to
"Lyrik" skrev
news:g9ri55$25il$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... file 7954 ... ]

> >> >> Her er Det nye testamentes forslag:
> >> >> udelad andre bud end "I skal elske hinanden som jeg har elsket Jer!"
> >

> > Jeg er 100 % enig med dig heri, Jens Erik ... :-)

[ ... ]


> > Og derfor *undrer* jeg mig over, at du i kærlighed til din næste
> > (apropos "I skal elske hinanden som jeg har elsket Jer!"), samtidig
> > godkender TYVERI af hans ejendom !!!
> >
> > Alle( mine ADVARSELslamper er tændt)...
> >
> > ET-Break:
> > (2008-09-05, Friday, day no 249, CET 01:25, GMT 4/9 23:25)
> > - "Samtlige!"
> >
> > Nå!
> >
> > Og hertil svarer du måske så:
> >
> > "Jamen jeg har da aldrig godkendt tyveri."
> >
> > Hvortil jeg så svarer:

[ ... ihukom ... ]


> >> From: "Lyrik" <lyrik...@heaven.dk>
> >> Sent: Tuesday, September 02, 2008, CET 11:55, GMT 11:55
> >> news:g9j2i1$2259$1...@newsbin.cybercity.dk
> >> >
> >> > Ejer USA USA? Ejede USSR USSR?

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Du burde kommentere i dk.politik. Det hører ikke til her. Det er retoriske
> spørgsmål og ikke noget der skal legitimere noget.

Jo, fordi din argumentation dybest set munder ud i et fra din side klart
'JA' til Ruslands besættelse af regionen i Georgien; altså godkendelse af
*tyveri*.

Og så er vi tilbage til spørgsmålet:

Er det særlig kærligt (apropos Jesu kærlighedsbud) overfor sine
medmennesker at *tyvstjæle* (deres ejendom eller at medvirke
hertil ?)...

(2008-09-06, Saturday, day no 250, CET 09:38, GMT 07:38)
- "NEJ."

Lød der netop nu en røst fra Himlen (men det ku' ligeså godt havde været
ET) ... :-)

På det punkt er vi 100% enige, ET (eller hvem du nu var/er i
Himlen) ... :-)...

CET 09:46
- "Forbandet være."

Tak skal du eller ha' !!!

[ ... ]


> >> Og dermed *legaliserede* Lyrik altså (i mine øjne) bolsjevikkernes
> >> tyveri af bl.a. Georgien

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> Det vil jeg gerne tage afstand fra! USSR's invasion af Georgien var
> illegitim, ligesom da de gik ind i Ungarn. ...

Fint. Denne din udmelding kan jeg lide at høre ... :-)

Forbandet være enhver tyveknægt (indtil høn har omvendt sig)!!!

> ... Det der er tale om i dag er at
> nogle områder i det tidligere Georgien har ønsket og opnået
> selvstændighed.

Og her mangler du så "lidt" baggrundsviden. USSR har helt bevidst gennem
årene forsøgt at ændre befolkningssammensætningen i de pågældende områder.
Og det var også en af deres mænd, som ...

Hmm ... (Nu er det vist at blive lidt off topic) ...

X-postet nu også til nyhedsgruppen ...
News:dk.politik

Med henvisning til ...
7942 news:g9lmsv$2vrv$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Lad os ta' et eksempel:
>
> Jeg skrev engang et indlæg ang. SETI; altså dét at søge efter liv i
> universet. Mit indlæg indeholdt et videnskabeligt "forsøg", hvorfor jeg
> postede dette indlæg til mange udenlandske nyhedsgrupper i håb om succes
> mht. til forsøget. Indlæggene var følgende:
>
> 0407 news:O_hfa.1879$vn1.4...@news010.worldonline.dk
> ...
> 0414 news:J%hfa.1886$vn1.4...@news010.worldonline.dk
>
> Til min store ærgelse blev besvarelsen (i første omgang) slet ikke ang.
> emnet, men blot fra nogle brokkehoveder.
>
> Og hvad var det så, de brokkede sig over ?
>
> Jo, de brokkede sig over, at jeg IKKE havde X-postet mine indlæg, således
> at når de havde læst mit indlæg i én nyhedsgruppe, og dette indlæg
> derefter var markeret som læst, vedblev alle de andre indlæg (på andre
> nyhedsgrupper men med selvsamme indhold) at være markeret som úlæst,
> således at man fejlagtigt troede, at der var tale om et anderledes indlæg
> end dét, man allerede havde læst.
>
> Og se: Det er *derfor* indlæg på nyhedsgrupperne har muligheden for
> kryds-postning!!!
>
> Når jeg så derfor X-poster mine indlæg er det netop med dette formål for
> øje, at enhver (som gider læse mine indlæg) IKKE skal trættes med
> problemer, som ovenfor beskrevet.
>
>
> Håber du forstår også denne side af sagen, ...


Herefter skrev Jens Erik:

> Georgien er også et selvstændigt land, så de ejes ikke af rusland.

Og *netop* derfor skal rusland IKKE invadere Georgien og stjæle landområder
for dem!!!


> Du tror at Georgerne er mere uskyldige end russerne, ...

Uanset hvor megen skyld Georgien eventuelt kan ha', beretter det IKKE
Rusland til at invadere og stjæle...

CET 09:53
- "FORSTÅET ?"

Øh ... Du får IKKE Putins infame skindemokrati til at forstå dette her uden
*bank*...

CET 09:58
- "Skulle jeg hilsen og sige!"

Jamen så giv dem nogle bank !!!


> ... i det tror du fejl.
> Georgerne angreb Abkasiens parlament i 1992 og fordrev politikerne med
> våben.

Abkasien er ikke Sydossetien, og alle disse ting skal dommerne tage stilling
til ved ICJ og ikke på slagmarken. Det er heri, at Rusland har forbrudt sig
og fuldstændig ødelagt tilliden os og dem imellem.

Hvis du vil spytslikke for dem og dermed styrke det russiske skindemokrati;
dét bliver *din* personlige sag, men så er døren lukket her!

This is NOT business as usual !!!

>
>
>
> >
> > Jeg HADER( tyveri)...
> >
> > CET 01:33
> > - "Dødsstraf."
> >
> > CET 01:33
> > - "Husk det!"

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> I så fald var mange mennesker døde. Kristendommen handler om tilgivelse og
> ikke om øje for øje og tand for tand. Den handler om kærlighed til
> synderen.

Fortæl du blot det til Ananias og hans kone (som om det ku' hjælpe dem)!

>
> >
> > Med venlig hilsen,
> > Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.

> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
>
> Med venlig hilsen?

Standard "maskin"-udskrift. I sin tid måtte jeg konstant ændre på den, og
glemte at ændre den tilbage, og det blev noget værre rod!

Men faktisk er tilfældet med dig noget andet, fordi jeg kender dig
personlig.

En dårlig ven ville aldrig drømme om at advare sin ven om farene, når/hvis
denne er på vej ind i en blindgyde.

Så faktisk kan selv meget hårde ord være kærlig ment, dybest set, Jens Erik.

Men jeg kan faktisk ikke FORDRAGE forskelsbehandling, under henvisning til
fx. et af dine indlæg ...

7888 news:48b34262$0$90267$1472...@news.sunsite.dk
>
> > > Til gengæld er den overtro lyslevende at verdens grimmeste folk, med
> > > verdens grimmeste næser og svulmende underlæber er Guds udvalgte
> > > herrefolk og overmennesker i verden!
[ ... ]
> > Nå, så ER du altså et nazisvin.
> >
> > Jeg vil ikke svine mig til med at krybe ned på dit rendestensniveau, så
> > PLONK!
> >
> > Per V

Hvorfor ?

Fordi det heller ej er særlig kærlig gjort overfor sine med(mennesker)...

10:08
- "Husk det!"


Jeg kan fortælle dig, at andagtsteksten fra www.blr.dk i den seneste tid
omhandlede noget dødkedeligt fra Krønikebøgerne om Juda og Israels konger.

Men bag alt dette var der ligesom et tema, som blev ved at gentage sig:

Deres omvendelse var aldrig helhjertet. De tillod således fortsat lidt
afgudsdyrkelse hist-og-her i landet.

Og ved du hvad jeg er kommet til at tænke på ?

Jeg har kvajet mig gevaldigt siden starten af vores venskab fra 1990, fordi
jeg pga. et-eller-andet har set igennem fingre med denne RÆDSELSFULDE
*anti-semitisme* du med årene desværre åbenlyst har lagt for dagen.

Men NU er det altså slut !

Jeg kan af *samvittighedsmæssige* grunde ikke længere udholde det bræk!!!

Som jeg skrev til dig ved en tidligere lejlighed:

Newsgroups: News:dk.politik
Sent: Monday, August 25, 2008, CET 18:57 PM
Subject: This is NOT 'business as usual' -
Was: Putin gambler med atom-Afgrunden° ... (sudetertyskland) ...
7885 news:g8uo9f$k32$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> "Lyrik" skrev
> news:g8u4bm$cbh$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> [ ... file 7880 ... ]
>
> > >> Og jeg vil gerne ha' mig *frabedt*, at du møder op på min adresse,
> > >> når du IKKE er blevet inviteret !
> > ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> > Ikke engang hvis du inviterede mig ville jeg komme!
> >
> > Din forhenværende ven i Kristus-nu din opponent i ET
> >
> > Jens Erik
> >
>
> Mig en ære ... :-)
>
> Phone-break:
> 2008-08-25, Monday, day no 238, CET 16:35, GMT 14:35
> <
> *WAIT* untill green light.
>
>
> Memory-interrupt from www.ucb.dk
>
> (NB! Teksten indtastet *før* juni måned 2008)
>
> === citat start ===
>
> Mandag 25. august (2008, red.)
>
> ... Det indebærer afbrydelsen af skadelige relationer, ...
>
> === citat slut ====
>
>
> Keywords:
> ... *skadelige* relationer, ...
>
> Compare with ...
>
> NOT 'business as usual' ...
>
> Som sagt, Jens Erik:
> Mig en ære ... :-)


Du må *først* omvende dig (fra din synd), førend en såkaldt normal relation
kan genoptages!

>
> Hilsen
> Jens
>


Hils din søde kone og sig, at dette INTET har med hende at gøre...

CET 10:26
- "Tak."

Gad' i grunden vide, *om* det er Gud Helligånd, der her taler ? ... :-)

CET 10:34
- "Salig."

CET 10:34
- "Det folk."

CET 10:34
- "De."

CET 10:34
- "Der hører efter"

CET 10:35
- "Ordene."

CET 10:35
- "Her."

And the boss of einem "ubekendt" antisemit...

CET 10:36
- "Det gjalt også jer."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7960 news:g9tfhf$31ai$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7961


Jesus-loves-you

unread,
Sep 11, 2008, 3:55:21 AM9/11/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7961 news:g9tfig$31ao$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> "Lyrik" skrev
[ ... ]

> > > Jeg HADER( tyveri)...
> > >
> > > CET 01:33
> > > - "Dødsstraf."
> > >
> > > CET 01:33
> > > - "Husk det!"
> > ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> > I så fald var mange mennesker døde. Kristendommen handler om tilgivelse
> > og ikke om øje for øje og tand for tand. Den handler om kærlighed til
> > synderen.
>
> Fortæl du blot det til Ananias og hans kone (som om det ku' hjælpe dem)!
[ ... ]

> And the boss of einem "ubekendt" antisemit...
>
> CET 10:36
> - "Det gjalt også jer."


Interrupt return from ...

Subject: Kim Jong-il nok mere end blot syg -
Was: Kim Jong-il udebliver fra parade
7977 news:ga85ui$sm4$1...@newsbin.cybercity.dk


News:

=== citat start ===

TV2 TTV s131 Tor 11 Sep (2008, CET) 08.47.11

Preben Møller Hansen er død, 79 år

Den tidligere formand for Sømændenes
Forbund og stifter af partiet Fælles
Kurs, Preben Møller Hansen, er død, 79
år. Det erfarer DR Nyheder.

Preben Møller Hansen var kendt som
sømandsbossen i kraft af sin stilling
som formand for Sømændenes Forbund, en
post han bestred fra 1968-1991. I 1986
var han medstifter af Fælles Kurs og
medlem af Folketinget fra 1987-1988.

Møller Hansen var erklæret kommunist og
var også medlem af Danmarks Kommu-
nistiske parti (DKP), indtil han i 1979
blev smidt ud af partiet.

11. sep 08:39

=== citat slut ====


Jeg hader sukkersødt klisterstads (Rom. 3,8)...


ET-Break:
(2008-09-11, Thursday, day no 255, CET 09:40, GMT 07:40)
- "Det gør jeg også."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7982 news:gaais4$1okq$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7983


Jesus-loves-you

unread,
Sep 11, 2008, 5:01:45 AM9/11/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7961 news:g9tfig$31ao$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> "Lyrik" skrev
[ ... ]
> > > Jeg HADER( tyveri)...
> > >
> > > CET 01:33
> > > - "Dødsstraf."
> > >
> > > CET 01:33
> > > - "Husk det!"
> > ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
> > I så fald var mange mennesker døde. Kristendommen handler om tilgivelse
> > og ikke om øje for øje og tand for tand. Den handler om kærlighed til
> > synderen.
>
> Fortæl du blot det til Ananias og hans kone (som om det ku' hjælpe dem)!
[ ... ]

> And the boss of einem "ubekendt" antisemit...
>
> CET 10:36
> - "Det gjalt også jer."


Interrupt return from ...

7983 news:gaaitk$1olf$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Subject: Kim Jong-il nok mere end blot syg -

[ ... ]


> TV2 TTV s131 Tor 11 Sep (2008, CET) 08.47.11
>
> Preben Møller Hansen er død, 79 år


Hmm ...

Det lader til ikke blot at være et enkeltstående tilfælde:

=== citat start ===

DR1 s117 tor 11 Sep (2008, CET) 10:29:02

02:10

Medlem af Blekingegadebanden er død

Niels Jørgensen, et af de førende
medlemmer i Blekingegadebanden, døde
tirsdag i sidste uge på Bispebjerg
Hospital, skriver Ekstra Bladet.

Niels Jørgensen blev indlagt mandag 1.
september med stærke smerte i maven.
Det formodes at være kræft, som han
tidligere er blevet behandlet for. Han
blev 54 år.

Niels Jørgensen var en af hjernerne i
Blekingegadebanden, der i 1988 røvede
Købmagergade Postkontor og i den
forbindelse skød og dræbte den 22-årige
politibetjent Jesper Egtved Hansen.

Sammen med de øvrige kernemedlemmer
blev han idømt ti års fængsel.

=== citat slut ====


Jeg hader som sagt sukkersødt klisterstads (Rom. 3,8)!

Som kommunister støttede Blekingegadebanden (med deres røverier) vist nok
den kommunistiske terrororganisation PFLP i Mellemøsten med hovedkontor i
Damaskus. Mået helliger jo - som bekendt (hvis man er kommunist -
midlerne...

ET-Break:
(2008-09-11, Thursday, day no 255, CET 10:43:05, delay 0, GMT 08:43:05)
- "Nej."

I like Your opinion, Sir ... :-)

Crime does NOT pay...

CET 10:54
- "Skulle jeg hilse og sige."

CET 10:54
- "Fra os."

CET 10:54
- "Derude."

CET 10:54
- "In space."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7983 news:gaaitk$1olf$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7984


Jesus-loves-you

unread,
Sep 11, 2008, 2:02:25 PM9/11/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7961 news:g9tfig$31ao$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Forbandet være enhver tyveknægt (indtil høn har omvendt sig)!!!

News from TV2 Nyhederne 19

Århus fik i dag en pakke tilsendt fra Tyskland, hvori et kamera + 50 euro
lå. I et følgebrev stod der, at afsenderen var en tysk soldat, som under
krigen havde stjålet dette kamera og det havde plaget hans samvittighed
gennem årene, så nu ville han gøre skaden god igen.


ET-Break:
(2008-09-11, Thursday, day no 255, CET 19:25:58, delay 0, GMT 17:25:58)
- "Det skal du (godsforvalter-jobbet)."

Yes, Sir:

In the name of the Father...

And then I heard a voice (from Earth) said:
CET 19:42:37, delay 0
- "Jeg har også fortrudt."

Jesus-Break:
CET 19:43
- "Kom til Mig."

CET 19:43
- "Og jeg vil give (jer sjælefred)."

In the name of the Father...

CET 19:49
- "Så tilgiver Jeg dig."

CET 19:56
- "Skriv."

Sagde (da Jesus afbrød mig):
Salig det folk, hvis synder er skjult...


CET 19:56
- "Dækket."

CET 19:56
- "Med blod."

Hmm ...

(Den er altså "lidt" svær at forstå, denne her, Jesus. Kryptisk.)

CET 19:59
- "Mit blod renser."

CET 20:01
- "Synden bort."

CET 20:01
- "I Mit navn."

CET 20:01
- "Skal I."

CET 20:01
- "Tilgive hverandre."

CET 20:02
- "Ligesom Jeg har tilgivet jer."


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7985 news:gabik5$28b1$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7986


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages