Meldal, Tvede, Foyn og Werenskiold

22 views
Skip to first unread message

Arnstein Rønning

unread,
Feb 7, 2000, 3:00:00 AM2/7/00
to
Elisabeth Meldal var gift med sogneprest til Holt i Nedenes, Nicolai
Sejersløv Tvede (f 1779). De hadde datteren Elise Amalie Tvede, f 1815 i
Dybvaag. Elise holdt skole i Tønsberg fra 1834, deretter i Lillesand fra
1838 og ble 1839 gift med hvalfangeren Svend Foyn. Ekteskapet ble oppløst i
1842 og hun utvandret i 1847 til Texas, der hun kjøpte land i Four Mile
Prairies.

Før hun reiste til Amerika besøkte hun Tugthuset i Christiania for å se på
forskjellige arbeidsmetoder som ble benyttet der. Der traff hun Johan M. C.
W. Werenskiold, som satt inne i 3 mnd for tyveri. Han var født 1824 i
Fredrikshald, og ble med Elise til Amerika som oppasser. De giftet seg i
1848, men Johan ble myrdet av en methodistprest i Texas i 1866. To sønner
fikk de, og den ene (Otto) skal visstnok ha hatt mange barn. Elise flyttet
til Hamilton i 1894 og døde her i 1895.

Så kommer spørsmålet: Jeg antar at Elisabeth Meldal var etterkommer av en av
de tre sønnene til Ste(e)n Evensen Meldal (1612-1680), sogneprest i Meldal.
Er det noen som har denne anerekken?

Arnstein Rønning

Per Nermo

unread,
Feb 9, 2000, 3:00:00 AM2/9/00
to
Arstein;

Jeg har Steen Meldahl's sønnedatter
Elisabeth Evensdatter Meldahl (i 2. ekteskap)
(1688-1755), men hun var g. (ca. 1734) med
s.pr. på Tynset, Anders Pedersen Schjelderup
(1700-1749), så henne er det vel neppe...

Even var yngst, mens Anders Steensen, den eldste sønnen,
skal ha hatt 10 barn, og jeg har bare 5 av dem ... Sorry.

Vennlig hilsen
Per Nermo
ne...@online.no

- - - - - - - - - - - - - - - -

Stein Owe Haugland

unread,
Feb 19, 2000, 3:00:00 AM2/19/00
to
Jeg kan bare referere til boken "The Lady with the Pen - Elise Wærenskjold in
Texas" utgitt i Minnesota 1961.
Sitater:
"Elise's mother Johanne Elisabeth Meldahl Tvede died in 1839."
"Elise's parents, like many people who held official positions in Norway during
the long political union with Denmark that begin in 1380, were Danish born, but
-----".
Boken er en samling brev som Elise både sendte og mottok mens hun bodde i USA.
12 mai 1873 skriver hun til Mrs. Thomine Dannevig:
"---- Last winter I had a visit from a son (Tony Meldahl) of my cousin (Emil) (a
son of Mothr's youngest brother), in West Virginia, and his cousin from Sweden.
----"
3 July 1894 skriver hun til Professor R.B.Anderson:
" ---- In Conclusion, a few words about who I am. My mother and father were
Danes. Father was a pastor, first at Dybvaag, where I was born, later at West
Moland, and, last, at Holt, where he died in 1832. --"
Du skriver at ekteskapet med Svebd Foyn ble oppløst i 1842. I boken står det:
"Though the separation took place in 1842, the divorce was not legally completed
until January 10, 1849, several months after Elise's marriage to Wærenskjold in
Texas."

Andre småting:
Det står at Johan Metheus Christian Wilhelm was born in 1822.
Han ble myrdet av N.T.Dickerson, som Elise i rettsaken sa "was a Methodist
precher". Rettsprotokollene sier ingenting om at han var "a mimister". Et vitne
sa at han "farmed some, hunted some and coopered some"
Wilhelm ble drept 17 november 1866 på postkontoret i Prairieville og Dickerson
stakk av. Han ble først pågrepet våren 1874 og rettsaken ble satt 12 februar
1875. Dickerson ble funnet skyldig og dømt til "ten years at hard labor".5

Wilhelm og Elise hadde tre sønner:
1 Otto Christian Wilhelm f. 5 mai 1851
gift 1st høsten 1870 med Ophelia Florence Spikes (døde 1900), datter
av Israel Spikes (Big Swede)
de hadde 11 barn, men bare tre vokste opp
a. William
b. Ethel
c. Lillian Leota gift med James Aaron Feagin
gift 2dre Ovie Spikes (enken etter Ophelia's bror John)
d. Otto Mackey Warenskjold

2 Niels Seierløv Tvede f. 12 desember 1853
gift 5 mai 1878 med Florida Eliza Pate Skilt 20 april 1895
de hadde 9 barn 8 levde opp. Noen av de har endret etternavn til
Van Shaw

3 Thorvald August (Tulli) f. 4 oktober 1858 død 21 januar 1866.

Dette får holde. Håper det ga litt ny informasjon.

Stein Owe

Arnstein Rønning

unread,
Feb 23, 2000, 3:00:00 AM2/23/00
to
Tusen takk!

Er det kanskje noen som vet mer om familien Tvede?

Arnstein Rønning

Stein Owe Haugland skrev i meldingen <38AEC9D3...@online.no>...

Oddvar Lovdahl

unread,
Mar 3, 2000, 3:00:00 AM3/3/00
to
On Wed, 23 Feb 2000 06:05:14 GMT, "Arnstein Rønning"
<arnstein...@c2i.net> wrote:

>Tusen takk!
>
>Er det kanskje noen som vet mer om familien Tvede?
>
>Arnstein Rønning
>

I boken "Dypvåg kirke - kirke og menighet", utgitt i 1962, er presten
Nicolai Seyersløv Tvede omtalt på side 106 og videre.
Bl. a. fremgår det at Tvede var født 23. mars 1779 på Baarsøe
Preste-Gaard i Sjælland, Danmark. Han døde i 1832.
Far hans het Jens Tvede og var sogneprest i Baarsøe og Beldringe
menigheter. Moren het Margarethen Seyersløv.
I nevnte bok vil du finne ytterligere opplysninger om Tvede. Der er
også et bilde av ham.

Oddvar Løvdahl
o.lo...@online.no

Arnstein Rønning

unread,
Mar 5, 2000, 3:00:00 AM3/5/00
to
Takk!
Med hilsen
Arnstein Rønning
Oddvar Lovdahl skrev i meldingen <38c02d66...@news.online.no>...

Stein Owe Haugland

unread,
Mar 6, 2000, 3:00:00 AM3/6/00
to

Det er også et familiforhold mellom familien Aall og Nicolai Tvede:

"Niels Seierløv Stephansen, Mrs. Aall's brother, was a cousin of Nicolai
Seiersløv Tvede"

Mrs. Aall er Lovise Andrea Stephansen som var gift med "Gamle" Jacob Aall.

Noen som kan bekrefte dette ??

Det burde kanskje være overført til soc.genealogy.nordic.

Stein Owe
owha...@online.no

Oddvar Lovdahl

unread,
Mar 12, 2000, 3:00:00 AM3/12/00
to
On Mon, 06 Mar 2000 20:30:35 +0100, Stein Owe Haugland
<owha...@online.no> wrote:

>
>Mrs. Aall er Lovise Andrea Stephansen som var gift med "Gamle" Jacob Aall.
>
>Noen som kan bekrefte dette ??
>

I " Holt - en bygdebok" av Sv. Svensen på s. 120 finner jeg følgende:
"Jacob Aall blev gift med en dansk dame, fr. Lovise Andrea Stephansen,
datter av justitsråd Stephansen i Kjøbenhavn, i hvis hus han bodde som
student."

Oddvar Løvdahl
o.lo...@online.no

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages