Vestens sjøplaging for fortida skaper grobunn for vestens undergang !

4 views
Skip to first unread message

Øyvind Michelsen

unread,
Oct 1, 2001, 5:02:44 PM10/1/01
to
En del folk begynner å våkne opp i gamle Norge. Etterhvert så skjønner folk
at vestens sjølplaging for hundrevis av år med undertrykking av andre land,
nå må ta slutt.

Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for Danmark-Norges
slavehandel på 16- og 17-hundretallet.
Jeg vil ikk lenger finne meg i å være ansvarlig for norske myndigheters
trakassering av samer på 18-hundretallet.
Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for norske menigheters og
norske myndigheters brenning av hekser på 15- og 16-hundretallet.

Jeg vil løfte hodet og si at jeg er stolt av å være hvit nordmann. Det samme
ønsker jeg at folk fra Ghana eller Sierra Leone eller Singapore eller
Sverige skal kunne si uten at sjølplagerne i norske medier og på venstresida
skal kunne få kalle oss rasister av den grunn.

Vestens selvfølelse trenger en restaurering etter at venstreraddisene alt
for lenge har fått dominere politikken og universitetene med sin dumsnille
retorikk som igjen smitter over på en dumsnill politikk.

Det verste av alt er AP-selvfølelsen som de ikke tør vise frem, men som går
ut på at Norge skal være "verdens sosialkontor" og at vi derfor (uten å si
det høyt) er best i verden, på norske skattebetaleres regning.

Jeg vil ha en selvfølelse som går ut på at norsk kultur er verd å kjempe for
og at Norge på lik linje med alle andre land skal kunne hevde og forsvare
norske interesser og være stolt av det.
Til hælvete med dumsnillismen i og utenfor Norge..

Av prinsipp kjøper jeg ikke argumenter billig og uprøvet fordi om de kommer
fra en snørrhoven journalist med kompetanse fra universitetet
Riksynserne i norsk offentlig debatt har ikke enerett på å forme norsk
politikk og norske politiske trender.

Siste Stortingsvalg gir håp om at folk etterhver skjønner at det ikke lenger
er nødvendig for Norge og vestens demokratier å kjøpe billig argumentene fra
den selvutnevnte "intelligensiaen" i Norge om at vesten er skyldig i alt
ondt i verden. Jeg tror faktisk at en del muslimske terrorregimer har mere å
svare for enn det norske folk, sett i historisk perspektiv også.

Norge er ikke best, men vi er jævla gode...(ihvertfall noen av oss).

vh
Øyvind Michelsen
Den som ikke tør litt ironi og morsomheter, tar seg selv for høytidelig..

Geir Hongrø

unread,
Oct 1, 2001, 6:11:48 PM10/1/01
to
On Mon, 01 Oct 2001 21:02:44 GMT, "Øyvind Michelsen"
<o.mic...@c2i.net> wrote:

>Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for Danmark-Norges
>slavehandel på 16- og 17-hundretallet.
>Jeg vil ikk lenger finne meg i å være ansvarlig for norske myndigheters
>trakassering av samer på 18-hundretallet.
>Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for norske menigheters og
>norske myndigheters brenning av hekser på 15- og 16-hundretallet.

Du er ansvarlig så lenge du har høyere levestandard enn menneskene i
de kantene av verden som ble ofre for dette. Levestandarden SKAL være
den samme over ABSOLUTT hele verden, og før det har vi i Vesten ingen
rett til annet enn å SKAMME OSS over at den IKKE er det!

Først den dagen det blir gjennomført en politikk der størsteparten av
den rike verdens rikdommer blir betingelsesløst overført til fattige
land kan Vesten slutte å skamme seg. Den dagen kommer før eller siden,
forhåpentligvis før.

Terje Johannesen

unread,
Oct 1, 2001, 7:19:08 PM10/1/01
to

"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> wrote in message
news:3bb8e141...@news.online.no...

Har det ikke slått deg at en slik fordeling ikke vil fungere. For eksempel
Afrika, der har de langt bedre muligheter for å gro noe som helst enn vi har
i steinrøysa i Norge. Kan det ha noe med kulturforskjellene å gjøre? Hva om
vi nå overførte alle "overtallige" verdier fra Europa og USA. Dermed ville
levestandarden her gått rett i bunn. Har vi noen som helst garanti for at
levestandarden ville økt i Afrika? Ville vi ikke rett og slett risikere å få
senket levestandard i vesten, økt levestandard blandt noen "kakser" og
despoter i u-land, og en forbigående økt levestandard hos resten.


Øyvind Michelsen

unread,
Oct 1, 2001, 8:30:23 PM10/1/01
to

"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> skrev i melding
news:3bb8e141...@news.online.no...

Denne utarminga av vesten til fordel for alle ulands-Hitlerne (ledere og
statssjefer i uland) får du aldri i livet oppslutning for i noe vestlig
demokrati, hvis du da ikke klarer å få gjennomført "væpna revolusjon" i
disse landene da.

Litt politisk realisme fra din side hadde kanskje vært lurt !!

vh

Øyvind Michelsen, Oslo
Skyld ikke på meg, jeg gjorde min plikt og stemte FrP sammen med 368086
andre lure mennesker i Norge.


Rune Steffensen

unread,
Oct 2, 2001, 5:46:03 AM10/2/01
to
"Øyvind Michelsen" <o.mic...@c2i.net> wrote in message
news:zU7u7.682$pK1....@juliett.dax.net...

> vh
>
> Øyvind Michelsen, Oslo
> Skyld ikke på meg, jeg gjorde min plikt og stemte FrP sammen med
368086
> andre lure mennesker i Norge.

Skulle ikke dette være "_lurte_ mennesker" ? :)
Får håpe du har resurser til å bære konsekvensene av FrPs politikk -
jeg antar at de færreste av de 368k velgerene til FrP har det.

--
-rune


Geir Hongrø

unread,
Oct 2, 2001, 6:35:03 AM10/2/01
to
On Mon, 1 Oct 2001 18:19:08 -0500, "Terje Johannesen"
<ter...@bigfoot.com> wrote:

>
>"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> wrote in message
>news:3bb8e141...@news.online.no...
>> On Mon, 01 Oct 2001 21:02:44 GMT, "Øyvind Michelsen"
>> <o.mic...@c2i.net> wrote:
>>
>> >Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for Danmark-Norges
>> >slavehandel på 16- og 17-hundretallet.
>> >Jeg vil ikk lenger finne meg i å være ansvarlig for norske myndigheters
>> >trakassering av samer på 18-hundretallet.
>> >Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for norske menigheters
>og
>> >norske myndigheters brenning av hekser på 15- og 16-hundretallet.
>>
>> Du er ansvarlig så lenge du har høyere levestandard enn menneskene i
>> de kantene av verden som ble ofre for dette. Levestandarden SKAL være
>> den samme over ABSOLUTT hele verden, og før det har vi i Vesten ingen
>> rett til annet enn å SKAMME OSS over at den IKKE er det!
>>
>> Først den dagen det blir gjennomført en politikk der størsteparten av
>> den rike verdens rikdommer blir betingelsesløst overført til fattige
>> land kan Vesten slutte å skamme seg. Den dagen kommer før eller siden,
>> forhåpentligvis før.
>
>Har det ikke slått deg at en slik fordeling ikke vil fungere. For eksempel
>Afrika, der har de langt bedre muligheter for å gro noe som helst enn vi har
>i steinrøysa i Norge.

Hørt om Sahara?

Forøvrig er det vel forsåvidt sosialistisk fordelingspolitikk som er
noe av årsaken til at det er mulig å drive småbruk i Norge også.

>Kan det ha noe med kulturforskjellene å gjøre?

Du har ingen rett til å hevde at noen kulturer er bedre enn andre!

>Hva om
>vi nå overførte alle "overtallige" verdier fra Europa og USA. Dermed ville
>levestandarden her gått rett i bunn.

Den ville i hvert fall blitt en del lavere, ja, men vi ville ha så vi
klarte oss.

>Har vi noen som helst garanti for at
>levestandarden ville økt i Afrika?

Det er enkel matematikk som tilsier at den ville gjort.

>Ville vi ikke rett og slett risikere å få
>senket levestandard i vesten, økt levestandard blandt noen "kakser" og
>despoter i u-land, og en forbigående økt levestandard hos resten.

Ikke hvis pengene ble overført på riktig måte, og ikke via makthaverne
i diktaturer.

Geir Hongrø

unread,
Oct 2, 2001, 6:35:04 AM10/2/01
to
On Tue, 02 Oct 2001 00:30:23 GMT, "Øyvind Michelsen"
<o.mic...@c2i.net> wrote:

>
>"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> skrev i melding
>news:3bb8e141...@news.online.no...
>> On Mon, 01 Oct 2001 21:02:44 GMT, "Øyvind Michelsen"
>> <o.mic...@c2i.net> wrote:
>>
>> >Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for Danmark-Norges
>> >slavehandel på 16- og 17-hundretallet.
>> >Jeg vil ikk lenger finne meg i å være ansvarlig for norske myndigheters
>> >trakassering av samer på 18-hundretallet.
>> >Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for norske menigheters
>og
>> >norske myndigheters brenning av hekser på 15- og 16-hundretallet.
>>
>> Du er ansvarlig så lenge du har høyere levestandard enn menneskene i
>> de kantene av verden som ble ofre for dette. Levestandarden SKAL være
>> den samme over ABSOLUTT hele verden, og før det har vi i Vesten ingen
>> rett til annet enn å SKAMME OSS over at den IKKE er det!
>>
>> Først den dagen det blir gjennomført en politikk der størsteparten av
>> den rike verdens rikdommer blir betingelsesløst overført til fattige
>> land kan Vesten slutte å skamme seg. Den dagen kommer før eller siden,
>> forhåpentligvis før.
>>
>
>Denne utarminga av vesten til fordel for alle ulands-Hitlerne (ledere og
>statssjefer i uland) får du aldri i livet oppslutning for i noe vestlig
>demokrati, hvis du da ikke klarer å få gjennomført "væpna revolusjon" i
>disse landene da.

En slik fordeling må skje under et overnasjonalt og demokratisk FN,
der hovedforsamlingen velges i demokratiske valg. Det er naturligvis
ikke kompatibelt med diktatur, men så er da også andelen diktaturer i
verden gått dramatisk tilbake de siste 15 årene. Bukker like mange
diktaturer under de neste 15 årene, da er det ikke mange igjen.

Reinert Korsnes

unread,
Oct 2, 2001, 8:00:31 AM10/2/01
to
Geir Hongrø wrote:

Dette høres vel mye likt EU i dag ?

reinert

Bård Hermansen

unread,
Oct 2, 2001, 8:27:33 AM10/2/01
to
On Mon, 01 Oct 2001 21:02:44 GMT, "Øyvind Michelsen"
<o.mic...@c2i.net> wrote:

Topp innlegg !! Send det til aviser og spre det over alt !

Men er ikke du medlem av Høyre....

Bård Hermansen

Geir Hongrų

unread,
Oct 2, 2001, 9:20:53 AM10/2/01
to

Så absolutt. Bort sett fra at i EU er de jo bare rike land med.

Terje Johannesen

unread,
Oct 2, 2001, 11:31:43 AM10/2/01
to

"Rune Steffensen" <%username%@ssb.no> wrote in message
news:v1gu7.740$pK1....@juliett.dax.net...

Slike uttalelser spyttes ut i hytt og pine. Kunne du presentere noen
argumenter, istedenfor disse tomme påstandene. Da ville du kanskje klare å
omvende noen av disse "fortapte" sjelene...Jeg venter i spenning.....


Captain Bjørn Ursfjord

unread,
Oct 2, 2001, 11:46:12 AM10/2/01
to

Geir Hongrø wrote in message <3bb98f5c...@news.online.no>...

>On Mon, 1 Oct 2001 18:19:08 -0500, "Terje Johannesen"
><ter...@bigfoot.com> wrote:

>>Har det ikke slått deg at en slik fordeling ikke vil fungere. For eksempel
>>Afrika, der har de langt bedre muligheter for å gro noe som helst enn vi
har
>>i steinrøysa i Norge.
>
>Hørt om Sahara?

Problemet med å skape velstand i Afrika, er ikke så mye Sahara som
borgerkrig, og årsakene til disse borgerkrigene stammer opprinnelig fra de
tidligere europeiske kolonimaktene. Jeg vil i det følgende bruke Sierra
Leone som eksempel, fordi det er det sub-sahariske landet jeg kjenner best.
Jeg besøkte SL i jobbsammenheng i 1996, det hadde da vært borgerkrig der i 6
år og hovedstaden Freetown lå nesten fullstendig i ruiner.

Innenfor Sierra Leones grenser bor det 13 forskjellige stammer, i tillegg
til befolkningen i hovedstaden, som stort sett består av etterkommerne av
frigitte slaver fra USA og Canada.

Når det gjelder naturressurser pr snute er Sierra Leone et av verdens
rikeste land. Før borgerkrigen var de selvforsynte med jordbruksprodukter,
men etter at krigen begynte har de vært avhengige av u-hjelp for å skaffe
mat til de aller fleste. Dessuten har SL store forekomster og gruvedrift av
diamanter og bauxitt. Gruveeierne er privatpersoner, og landets
ikke-fornybare naturressurser er fordelt på en håndfull familier.

Tidligere demokratisk valgte presidenter har ikke gjort noen god jobb med å
fordele verdiene rettferdig, de har stort sett skaffet gode jobber og
fordeler til medlemmer av sin egen etniske gruppe, og ignorert behovene til
de 12 andre stammene. Slik skapte de store sosiale forskjeller, og
borgerkrig var nærmest uunngåelig.

Roten til dette problemet ligger hos de gamle kolonimaktene: De tegnet inn
landegrensene på kartet uten å ta hensyn til de folkegruppene som bodde i
landet. Det sub-Sahariske Afrika er et stammesamfunn, og de kunstige
"nasjonalstatene" som kolonimaktene skapte, virker bare som grobunn for
alvorlige konflikter.

Bjørn Ursfjord

Rune Steffensen

unread,
Oct 2, 2001, 12:02:51 PM10/2/01
to
"Terje Johannesen" <ter...@bigfoot.com> wrote in message
news:9pcmij$huf3q$1...@ID-53055.news.dfncis.de...

>
> "Rune Steffensen" <%username%@ssb.no> wrote in message
> news:v1gu7.740$pK1....@juliett.dax.net...
> > "Øyvind Michelsen" <o.mic...@c2i.net> wrote in message
> > news:zU7u7.682$pK1....@juliett.dax.net...
> >
> > > Øyvind Michelsen, Oslo
> > > Skyld ikke på meg, jeg gjorde min plikt og stemte FrP sammen med
> > 368086
> > > andre lure mennesker i Norge.
> >
> > Skulle ikke dette være "_lurte_ mennesker" ? :)
> > Får håpe du har resurser til å bære konsekvensene av FrPs
politikk -
> > jeg antar at de færreste av de 368k velgerene til FrP har det.
>
> Slike uttalelser spyttes ut i hytt og pine. Kunne du presentere noen
> argumenter, istedenfor disse tomme påstandene. Da ville du kanskje
klare å
> omvende noen av disse "fortapte" sjelene...Jeg venter i
spenning.....

Pokker og; skal jeg måtte begrunne påstandene også nå da. :)
Jeg har ikke noen enorm interesse for detaljpolitikk - så den type
diskusjoner får andre ta. Men FrPs ideologi betyr nedskjæringer i den
offentlige sektor, privatisering av offentlige tilbud og storstilte
skattelettelser, noe som betyr at dem som er avhengig av offentlige
tjenester vil bli skadelidende. Liberalisme er ikke noe onde i seg
selv, men den må gjennomføres med en viss sosial dimensjon - og denne
har jeg inntrykk av er fraværende i FrPs tenkning. Hva skjer med
overføringer til distriktene (f.eks. Nord-Norge), stønad til de
berømte alenemødre, arbeidsledighets- og andre trygder under er FrP
regime? Og miljøpolitikken, som berører oss alle?
Flere liberalister burde gått for Venstre (men det er kanskje lurt å
vente til Sponheim er historie).

--
-rune


Chris Joy

unread,
Oct 2, 2001, 12:25:46 PM10/2/01
to
"Rune Steffensen" <%username%@ssb.no> wrote:

100% korrekt.

>noe som betyr at dem som er avhengig av offentlige
>tjenester vil bli skadelidende.

Ingen er avhengig av konkuransefrie resultat-Uorienterte tjenester
ifra staten hvis finansieres med tyveri.

Alle fornuftige mennesker ønsker et fritt marked hvor det råder
konkuranse og resultatorientering hvor de i størst mulig grad får
anledning til å forvalte sine egne penger som av erfaring får pengene
til å rekke til mest, og alle fornuftige mennesker ønsker ikke
myndigheter skal tvinge barnehager til å overbemanne barnehager som er
årsaken til at folk med lav lønn ikke klarer seg uten tigging til
staten for å betale regningen. Heller ei ønsker fornuftige mennesker
at psykopater i staten skal bestemme hvordan hvilke tjenestester skal
drives, men ønsker efterspørsel skal styre tilbudet uten mamma staten
til å passe og skifte bleie.

De mennesker som ikke er fornuftige, har likevel ingen rett på
offentlige tjenester, ingen rett til å kreve andre til å betale for
seg og sine overprisede tjenester de har behov av.

>Liberalisme er ikke noe onde i seg
>selv, men den må gjennomføres med en viss sosial dimensjon - og denne
>har jeg inntrykk av er fraværende i FrPs tenkning. Hva skjer med
>overføringer til distriktene (f.eks. Nord-Norge)

Nornorge klarer seg fint uten østlandet. La dem forvalte resursene
sine selv og stopp østlandets tapping av deres resurser.

>, stønad til de berømte alenemødre,

Alenemødre kan forsikre seg imot å havne opp som eneforsørger.
De har iallefall ingen rett til å rappe andre penger for å overleve.

>arbeidsledighets- og andre trygder under er FrP regime?

Både ledighetstrygd og syketrygd og sykeforsikring forvaltes idag av
den inneffektive resultatorienterte stat ved praktisk talt monopol, et
monopol som hverken har insitament å få flest mulig over i arbeide som
gjør at de kan klare seg selv. Sosialiststaten har derimot stort behov
av mennesker som ikke klarer seg selv, nettopp fordi dette er det
eneste som står igjen av argument som folk flest ikke har avslørt som
bløff, bløffen som sier at staten er den eneste som kan forvalte slike
tjenester, når sannheten er at den ikke engang er i nærheten av å være
best i slike tjenester.

>Og miljøpolitikken, som berører oss alle?

Pøh.
Videnskapelighet fremfor miljøhysteri!

>Flere liberalister burde gått for Venstre (men det er kanskje lurt å
>vente til Sponheim er historie).

Venstre består idag av en feit slaskete servil sauebonde som prater
like rundt som en ball, og en sinnsforvirra Stasiagent som babler om
at null drepte i trafikken er det fremste mål. Den første burde vært
kasta på huet og ræva ut av Venstre mens den andre burde vært plassert
oppefter en vegg og skutt i filler med maskingevær for å praktisere
det tyranni han selv forfekter.


Chris Joy
[uin: 572591]


'Du skal ikke vise deg vanskelig når en sosialist ytrer ønske om å dø, hjelp ham!'

Terje Johannesen

unread,
Oct 2, 2001, 3:24:12 PM10/2/01
to

"Chris Joy" <chri...@hotmail.com> wrote in message
news:6npjrt4ia317fpalq...@4ax.com...

Greit nok. Jeg har ikke så mye sympati for alle alenemødrene som støtter seg
på andre istedenfor å tjene pengene selv. Men, ved å stoppe pengestrømmen,
så vil det vel egentlig være barna det går utover. Disse har ikke bedt om å
bli født, eller kan gjøre noe for situasjonen de har havnet i. Hvordan har
man tenkt til å løse dette problemet? Ved å kutte pengestrømmen til disse
barna, vil man vel egentlig skyte seg selv i foten, og be om langt større
problemer senere. Da kommer man til ett aldri så lite paradox. Hvorfor er
det som vil fjerne flest mulig velferdsordninger som er mest imot abort?


Geir Hongrø

unread,
Oct 2, 2001, 3:11:12 PM10/2/01
to

FrP vil jo ha lavere skatter, og ønsker at folk skal betale mer selv
for varene i stedet for å betale over skatteseddelen. En slik politikk
vil gi mer penger til de rikeste, mindre til de fattigste. Og hvor
mange av Norges aller rikeste er det som stemmer FrP?

Geir Hongrø

unread,
Oct 2, 2001, 3:11:12 PM10/2/01
to
On Tue, 02 Oct 2001 16:02:51 GMT, "Rune Steffensen"
<%username%@ssb.no> wrote:

>Flere liberalister burde gått for Venstre (men det er kanskje lurt å
>vente til Sponheim er historie).

Sponheim _er_ jo liberalistfløyen i Venstre. Den dagen han må gå er
det en annen fløy som vinner, og da tror jeg ikke Venstre blir
spesielt liberalistisk lenger. :-)

Chris Joy

unread,
Oct 2, 2001, 3:41:02 PM10/2/01
to
"Terje Johannesen" <ter...@bigfoot.com> wrote:

>> Alenemødre kan forsikre seg imot å havne opp som eneforsørger.
>> De har iallefall ingen rett til å rappe andre penger for å overleve.
>
>Greit nok. Jeg har ikke så mye sympati for alle alenemødrene som støtter seg
>på andre istedenfor å tjene pengene selv. Men, ved å stoppe pengestrømmen,
>så vil det vel egentlig være barna det går utover. Disse har ikke bedt om å
>bli født, eller kan gjøre noe for situasjonen de har havnet i. Hvordan har
>man tenkt til å løse dette problemet?

Andres barn er ikke mitt ansvar. Eneste som interesserer meg er å
fjerne legalisert tvang og tyranni.

>Ved å kutte pengestrømmen til disse
>barna, vil man vel egentlig skyte seg selv i foten, og be om langt større
>problemer senere.

Det driter jeg lagt i. Bare fordi foreldre ikke er istand til å finne
det ut med hverandre eller forsørge unga sine gir ikke unga deres rett
på min verdiskapning.

>Da kommer man til ett aldri så lite paradox. Hvorfor er
>det som vil fjerne flest mulig velferdsordninger som er mest imot abort?

FrP består også av endel forskrudde sosialistfjols, som er ubrukelig
til annet enn bablespørsmål. Disse velger slike saker som abort.

Den som har vett i skallen og som leser FrP's program og ideologiske
fundament er også istand til å forstå at konsekvensen av dette er at
myndigheter (eller andre) ikke har rett til å blande seg inn i hva
foreldre velger å gjøre med sine fødte eller ufødte barn. At det står
i FrP's program at de er delvis imot abort, er en selvmotsigelse til
resten av deres idefundament som noen i FrP har forkludret med som
ikke har noe i FrP å gjøre.

Chris Joy

unread,
Oct 2, 2001, 3:59:26 PM10/2/01
to
geirhon...@online.no (Geir Hongrø) wrote:

>FrP vil jo ha lavere skatter, og ønsker at folk skal betale mer selv
>for varene i stedet for å betale over skatteseddelen. En slik politikk
>vil gi mer penger til de rikeste,

Det er logisk brist i retorikken din. Din konklusjon bygger på at de
rike ikke eier sin egen verdiskapning, men at staten eier den, og
forvalter den.

>mindre til de fattigste.

Logisk brist i logikken din.
Eneste årsak til at alenemoren på Romsås har råd til å kjøpe
rollerblades til unga sine kommer av at maaaange rike barn i
Lillevannsveien har sørget for å skape volum i produksjonen av denne
vare slik at prisen har sunket ifra 10 000 paret ned til 499 på Obs.

Ingen har større fordel av at det er mange rike mennesker enn de aller
fattigste.

>Og hvor mange av Norges aller rikeste er det som stemmer FrP?

De rikeste i Norge har fått hjelp av myndighetenes konkuransevridende
markedsfientlige politikk til å bli rike. Det finnes ikke en eneste av
norges 1000 største bedrifter som ville overleve uten at staten ga dem
beskyttelser i form av konsesjoner, importvern og andre særfordeler,
uten at disse bedrifter ble kraftig omorganisert. Røkke er bare en av
svært mange som nyter godt av å slikke myndighetene i ræva. Han er
like flink til å slikke Bondevik, som Stoltenberg og company, eller
endog Høyre når disse har makt.

Geir Hongrø

unread,
Oct 2, 2001, 6:06:46 PM10/2/01
to
On Tue, 02 Oct 2001 21:59:26 +0200, Chris Joy <chri...@hotmail.com>
wrote:

>De rikeste i Norge har fått hjelp av myndighetenes konkuransevridende
>markedsfientlige politikk til å bli rike. Det finnes ikke en eneste av
>norges 1000 største bedrifter som ville overleve uten at staten ga dem
>beskyttelser i form av konsesjoner, importvern og andre særfordeler,
>uten at disse bedrifter ble kraftig omorganisert. Røkke er bare en av
>svært mange som nyter godt av å slikke myndighetene i ræva. Han er
>like flink til å slikke Bondevik, som Stoltenberg og company, eller
>endog Høyre når disse har makt.

Slik snakker en bitter mislykket næringsdrivende som er misunnelig på
andre som driver med det samme som ham og har lykkes langt bedre i å
tjene penger på det....

Rune Steffensen

unread,
Oct 3, 2001, 3:56:19 AM10/3/01
to
"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> wrote in message
news:3bba0fd2...@news.online.no...

I den grad man kan finne fløyer i et parti på Venstres størrelse :)
Det er klart det finnes andre personer som kan overta etter Sponheim;
han kan ikke være en fløy alene. Det han viser politisk syntes jeg er
OK, men _personen_ Sponheim syntes jeg er skummel. Måten han taklet
Dørum på, og måten han har omtaler sine gamle sentrumsvenner på,
bringer tankene inn på medisinske betegnelser...
Vi trenger et _stort_ sosial-liberalistisk parti på Tinget.

--
-rune


Geir Hongrø

unread,
Oct 3, 2001, 6:42:09 AM10/3/01
to
On Wed, 03 Oct 2001 07:56:19 GMT, "Rune Steffensen"
<%username%@ssb.no> wrote:

>"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> wrote in message
>news:3bba0fd2...@news.online.no...
>> On Tue, 02 Oct 2001 16:02:51 GMT, "Rune Steffensen"
>> <%username%@ssb.no> wrote:
>>
>> >Flere liberalister burde gått for Venstre (men det er kanskje lurt

>> >vente til Sponheim er historie).
>>
>> Sponheim _er_ jo liberalistfløyen i Venstre. Den dagen han må gå er
>> det en annen fløy som vinner, og da tror jeg ikke Venstre blir
>> spesielt liberalistisk lenger. :-)
>
>I den grad man kan finne fløyer i et parti på Venstres størrelse :)

Det har imponert meg også, at man får plass til så mange fløyer i et
slå lite parti. Men Venstre slutter ikke å overraske på det punktet.
:-)

>Det er klart det finnes andre personer som kan overta etter Sponheim;
>han kan ikke være en fløy alene.

Joda, men når Venstre skifter leder så skifter de også politikk. Det
er blitt så sikkert og forutsigbart at man bare _vet_ det er sånn.
Dørum, f.eks., som har vært leder to ganger og nok en gang har våknet
opp fra flere ganger å ha vært politisk død, tilhører jo egentlig
venstrefløyen i partiet. I 1985 utslettet jo Venstre, under Dørums
ledelse, nærmest seg selv for å bli passivt støtteparti for
Arbeiderpartiet, det fikk de mye kritikk for i ettertid (og selv jeg
som AP-tilhenger ser at de overdrev støtten sin - jeg mener når
partilederen stiller opp som brudgom i kampanjen for å vise at han vil
ha Gro som statsminister....)

> Det han viser politisk syntes jeg er
>OK, men _personen_ Sponheim syntes jeg er skummel. Måten han taklet
>Dørum på, og måten han har omtaler sine gamle sentrumsvenner på,
>bringer tankene inn på medisinske betegnelser...

Også politisk ligger Sponheim lenger unna det jeg står for enn noen
annen i Venstre (med mulig unntak for Terje Johansen), men så er ikke
jeg noen Venstremann heller, da... :-)

>Vi trenger et _stort_ sosial-liberalistisk parti på Tinget.

For tiden har dere et ganske stort et under ledelse av landets
kommende statsminister, bort sett fra at de kanskje ikke kan kalles
spesielt liberale. :-)

Chris Joy

unread,
Oct 3, 2001, 7:27:38 AM10/3/01
to
geirhon...@online.no (Geir Hongrø) wrote:

Feil, slik snakker en integritetsfull kompromissløs ærefull mann som
nekter å gjøre business med sosialister og andre tvangsnevrotiske
psykopater som hater konkuransehemmende faenskap, selv når han går
glipp av store kontrakter.

Reinert Korsnes

unread,
Oct 3, 2001, 9:14:17 AM10/3/01
to
Geir Hongrø wrote:

Men ikke alle steder i EU var rike for 20 år sida ?
Og hva med Øst-Europa som blir med (f.eks. Baltiske stater) ?

Skal en inkludere fattige land sammen de rike,
økonomisk og politisk, så må det settes store krav til
de som inkluderes. Slik som i EU (selv om måten og kravene
kan diskuteres). Det hjelper jo ikke
å sende sjekker til korrupte politikere/diktatorer slik at de kan
undertrykke sin befolkning enda mere. Og en kan ødelegge
samfunn med å gjøre dem til avhengige sosial-klienter.

Husk at det er veldig stor korrelasjon mellom korrupsjon
og fattigdom... Kan en ikke forvalte penger og håndtere
f.eks. underleverandører uten smøring - ja så blir en
taper i det kapitalistiske spillet.

reinert

>
>

--
http://home.chello.no/~rkorsnes

Brian

unread,
Oct 3, 2001, 5:23:02 PM10/3/01
to
"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> skrev i melding
news:3bb8e141...@news.online.no...
> On Mon, 01 Oct 2001 21:02:44 GMT, "Øyvind Michelsen"
> <o.mic...@c2i.net> wrote:
>
> >Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for Danmark-Norges
> >slavehandel på 16- og 17-hundretallet.
> >Jeg vil ikk lenger finne meg i å være ansvarlig for norske myndigheters
> >trakassering av samer på 18-hundretallet.
> >Jeg vil ikke lenger finne meg i å være ansvarlig for norske menigheters
og
> >norske myndigheters brenning av hekser på 15- og 16-hundretallet.
>
> Du er ansvarlig så lenge du har høyere levestandard enn menneskene i
> de kantene av verden som ble ofre for dette.

Nei, det har vi IKKE Hongrø.
Det er kun i ditt syke hjerne at vi har ansvar for den 3.dje verden.

> Levestandarden SKAL være
> den samme over ABSOLUTT hele verden, og før det har vi i Vesten ingen
> rett til annet enn å SKAMME OSS over at den IKKE er det!

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !!
Din snørrjævlige IDIOT.
Grunnen til at de ikke har hevdet seg kan en se ved å sammenligne
forskjellige
land.
La oss begynne med Korea.
De var ett lutfattig land, men de klarte (med økonomisk hjelp) å reise seg
opp fra
søla.
Kontrasten er Sør-Korea, med sitt Marxistiske styre rett over grensa.

Sett disse eksemplene opp mot f.eks etthvert Afrikansk land, og hva ser du ?
Fattigdom, underernæring, krig og annet dritt som jeg ikke gidder å ramse
opp her.
De bor på verdens mest FRUKTBARE kontinent, og de SULTER.
De følger Afrikans tid' (jeg ble selv anbefalt å følge denne 'rytmen' da jeg
besøkte
Sør-Afrika), dere har sikkert en idé om hva jeg tenker på......

Greier de seg ikke etter at de fikk selvstyre (det er INGEN som TVINGER dem
til å ta opp lån), så drit i dem.

> Først den dagen det blir gjennomført en politikk der størsteparten av
> den rike verdens rikdommer blir betingelsesløst overført til fattige
> land kan Vesten slutte å skamme seg. Den dagen kommer før eller siden,
> forhåpentligvis før.

Pisspreik, og du VET det, Hongrø.
Gull i seg selv er ikke verdt en dritt - det er en VIRTUELL verdi.
Korn, krøtter og jord er VERDIER - selv med disse verdiene klarer ikke
niggerne
å seg selv på egen hånd uten hjelp fra 'den Hvite Far' (eller Baas som de
kaller oss).

Brian


Rune Steffensen

unread,
Oct 3, 2001, 5:55:12 PM10/3/01
to
Brian <zh...@online.no> skrev i
news:skLu7.8157$tu6.2...@news1.oke.nextra.no...

> La oss begynne med Korea.

Ja, la oss det. Dette blir spennende...

> De var ett lutfattig land, men de klarte (med økonomisk hjelp) å reise seg
> opp fra søla. Kontrasten er Sør-Korea, med sitt Marxistiske styre rett
over grensa.

Hmmm, kan du mene _Nord_-Korea, mon tro? Pytt, pytt, de er jo helt like...?

> Sett disse eksemplene opp mot f.eks etthvert Afrikansk land, og hva ser du
?

Aner ikke. Men det forteller sikkert du snart.

> Fattigdom, underernæring, krig og annet dritt som jeg ikke gidder å ramse
> opp her.

Tja, Libya er da ikke så ille plaget av sult...og i Egypt står det da ikke
så verst til.
Pytt, pytt, de er jo helt like, de også?

> De bor på verdens mest FRUKTBARE kontinent, og de SULTER.
> De følger Afrikans tid' (jeg ble selv anbefalt å følge denne 'rytmen' da
jeg
> besøkte Sør-Afrika), dere har sikkert en idé om hva jeg tenker på......

Eh, nei. Afrikaans er jo et språk, ikke en tidsangivelse.

>
> Greier de seg ikke etter at de fikk selvstyre (det er INGEN som TVINGER
dem
> til å ta opp lån), så drit i dem.

Drit i ALLE!

> Pisspreik, og du VET det, Hongrø.

Kanskje det blir en ledig jobb i Redaksjon 21 snart? Men de gjør vel ikke
samme tabben to ganger på rad.

> Gull i seg selv er ikke verdt en dritt - det er en VIRTUELL verdi.

Jøss, hvilken forståelse av det abstrakte.

> Korn, krøtter og jord er VERDIER - selv med disse verdiene klarer ikke
> niggerne

Den ventet vi på, ja.

> å seg selv på egen hånd uten hjelp fra 'den Hvite Far' (eller Baas som de
> kaller oss).

De kalte deg nok mye rart der nede, men du snakket kanskje ikke like
brautende i Sør-Afrika?

--
-rune


Torstein Sivertsen

unread,
Oct 3, 2001, 7:21:57 PM10/3/01
to
"Øyvind Michelsen" <o.mic...@c2i.net> wrote in
<UR4u7.656$pK1....@juliett.dax.net>:

>Jeg tror faktisk at en del muslimske terrorregimer har mere å
>svare for enn det norske folk, sett i historisk perspektiv også.

Jupp, helt klart. Særlig om vi som du foreslår glemmer alt vi
i Vesten har gjort av dritt før 9. september 2001.

--
torstein21...@c2i.net
icq 9075221

du skal ikke vise deg vanskelig når sivilisasjonen ytrer ønske om å dø,
hjelp den!

Gunnar Rønning

unread,
Oct 3, 2001, 9:51:43 PM10/3/01
to
* "Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:
|
| > De følger Afrikans tid' (jeg ble selv anbefalt å følge denne 'rytmen' da
| jeg
| > besøkte Sør-Afrika), dere har sikkert en idé om hva jeg tenker på......
|
| Eh, nei. Afrikaans er jo et språk, ikke en tidsangivelse.

Vel, jeg kjenner naa litt til Afrika selv og ville tro at trykkleifen ovenfor
skulle ha vaert rettet til Afrikansk tid. Mange steder saa er livet avslappet
uten det jaget vi er vant til i vesten, og det er en av grunnene til at jeg
slapper veldig godt av naar jeg er der.

Naar det er sagt, saa gjoer den forrige posteren en del feil rundt sult
spoersmaalet. Det er sult noen steder i Afrika, som regel av logistiske grunner
(Etiopia), eller fordi folk rett og slett ikke har penger til aa kjoepe
det de trenger for aa tygge. Men dette er unntaket og ikke regelen.

Jeg er ateist, men min etikk og moral tilsier fortsatt at jeg vil hjelpe
de som ikke har det fullt saa godt som meg.

Saa hva er feil med Afrika ? Eller hva er feil med hjelpen vi proever aa gi
dem ?

Jeg tror vi trenger aa tenke igjennom hvordan vi gir bistand. Vi maa faa
slutt paa haaploese bistandsprosjekter som kun tjener de rike og vi maa faa
slutt paa bistandspenger som gaar til korrupte mellommenn.

Min mening er at vi burde satse mer paa hjelp til selvhjelp. I mine oeyne vil
det si en oekt satsning paa aa gjoere forretninger paa de aktuelle stedene. Men
vi maa soerge for at de forretningene vi gjoer faktisk bidrar til aa heve
standarden, slik at begge parter tjener paa situasjonen.

Hvordan faa til dette ? Subsidiering av bedrifter som starter business i
aktuelle land. Stoerrelse kan vaere basert paa omsetning eller lignende
som den aktuelle bedriften har. Vi trenger klare maal for aa se hvor
bistandskronene gaar.

Gunnar

PS. Selvsagt boer vi gi hjelp i kritiske situasjoner uten aa blande inn
forretninger, men i andre situasjoner tror jeg det kontra
produktivt aa ikke sette krav til prestasjoner.

PS2. Det var ganske trist aa se diskoteker i Kenya med rustne tomme
kondomautomater fra FN. Tydeligvis en god tanke som ikke har blitt
fulgt opp i et land som sliter med at kvalifisert arbeidskraft doer i
hopetall pga. AIDS.
--
Gunnar Rønning - gunnar...@polygnosis.com
Senior Consultant, Polygnosis AS, http://www.polygnosis.com/

Geir Hongrø

unread,
Oct 3, 2001, 9:45:21 PM10/3/01
to
On Wed, 3 Oct 2001 23:23:02 +0200, "Brian" <zh...@online.no> wrote:

>niggerne

OK, greit. Sånn er du, liksom....

Rune Steffensen

unread,
Oct 4, 2001, 4:08:01 AM10/4/01
to
"Gunnar Rønning" <gunnar...@polygnosis.com> wrote in message
news:m21ykk8...@smaug.polygnosis.com...

> * "Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:
> |
> | > De følger Afrikans tid' (jeg ble selv anbefalt å følge denne
'rytmen' da
> | jeg
> | > besøkte Sør-Afrika), dere har sikkert en idé om hva jeg tenker
på......
> |
> | Eh, nei. Afrikaans er jo et språk, ikke en tidsangivelse.
>
> Vel, jeg kjenner naa litt til Afrika selv og ville tro at
trykkleifen ovenfor
> skulle ha vaert rettet til Afrikansk tid.

Det skjønte jeg, tok du ikke sarkasmen min? Fyren står fram som en
irrasjonell rabbiat rasist (j.fr. bruken av ordet "nigger"), og min
erfaring er at slike ikke er mottakelig for saklig argumentasjon. Man
kan godst være skeptisk til afrikanske kulturer og deres levesett, men
da får man argumentere saklig.

> Mange steder saa er livet avslappet
> uten det jaget vi er vant til i vesten, og det er en av grunnene til
at jeg
> slapper veldig godt av naar jeg er der.
> Naar det er sagt, saa gjoer den forrige posteren en del feil rundt
sult
> spoersmaalet. Det er sult noen steder i Afrika, som regel av
logistiske grunner
> (Etiopia), eller fordi folk rett og slett ikke har penger til aa
kjoepe
> det de trenger for aa tygge. Men dette er unntaket og ikke regelen.
> Jeg er ateist, men min etikk og moral tilsier fortsatt at jeg vil
hjelpe
> de som ikke har det fullt saa godt som meg.

[snip]


> Jeg tror vi trenger aa tenke igjennom hvordan vi gir bistand. Vi maa
faa
> slutt paa haaploese bistandsprosjekter som kun tjener de rike og vi
maa faa
> slutt paa bistandspenger som gaar til korrupte mellommenn.
> Min mening er at vi burde satse mer paa hjelp til selvhjelp. I mine
oeyne vil
> det si en oekt satsning paa aa gjoere forretninger paa de aktuelle
stedene. Men
> vi maa soerge for at de forretningene vi gjoer faktisk bidrar til aa
heve
> standarden, slik at begge parter tjener paa situasjonen.

[snip]


> PS. Selvsagt boer vi gi hjelp i kritiske situasjoner uten aa blande
inn
> forretninger, men i andre situasjoner tror jeg det kontra
> produktivt aa ikke sette krav til prestasjoner.
> PS2. Det var ganske trist aa se diskoteker i Kenya med rustne tomme
> kondomautomater fra FN. Tydeligvis en god tanke som ikke har
blitt
> fulgt opp i et land som sliter med at kvalifisert arbeidskraft
doer i
> hopetall pga. AIDS.

Dette er fornuftige ideer, som jeg kan slutte meg til.

--
-rune


Eivind

unread,
Oct 4, 2001, 4:09:59 AM10/4/01
to

"Øyvind Michelsen" <o.mic...@c2i.net> wrote in message
news:UR4u7.656$pK1....@juliett.dax.net...

> Øyvind Michelsen
> Den som ikke tør litt ironi og morsomheter, tar seg selv for høytidelig..
>
>
>
Hvordan definerer du sjøplaging? Er det mishandling av saltvann?

--
MVH

Eivind

Det går likar no...


Tanya Beate

unread,
Oct 4, 2001, 4:46:27 AM10/4/01
to
"Eivind" <eivind.n...@kongsberg.com> wrote in message
news:9ph5ie$g65$1...@spiten.kongsberg.com...

>
> "Øyvind Michelsen" <o.mic...@c2i.net> wrote in message
> news:UR4u7.656$pK1....@juliett.dax.net...
> > Øyvind Michelsen
> > Den som ikke tør litt ironi og morsomheter, tar seg selv for
høytidelig..
> >
> >
> >
> Hvordan definerer du sjøplaging? Er det mishandling av saltvann?

Kan man mishandle saltvann?
Regnes det som mishandling hvis jeg tørker tårene mine? Det er jo saltvann,
og det stakkars dråpene får jo ikke leve lenger. Men det er vel mord, det?


--
-Hva har jeg gjort _nå_ da?
* Tanya *


Captain Bjørn Ursfjord

unread,
Oct 4, 2001, 5:11:32 AM10/4/01
to

Brian wrote in message ...

>"Geir Hongrø" <geirhon...@online.no> skrev i melding
>news:3bb8e141...@news.online.no...
>> Du er ansvarlig så lenge du har høyere levestandard enn menneskene i
>> de kantene av verden som ble ofre for dette.
>
>Nei, det har vi IKKE Hongrø.
>Det er kun i ditt syke hjerne at vi har ansvar for den 3.dje verden.

Jeg vil gjerne slå fast en gang for alle at det er vi (den 1. verden, eller
Vesten) som er årsaken til den 3. verdens begredelige økonomiske situasjon.

Om vi har "ansvar" for dette som delvis skjedde for flere generasjoner
siden, er bare et akademisk spørsmål - vi kommer ikke til å bli satt i
fengsel for dette uansett. Men siden årsaken til problemet ligger hos våre
egne besteforeldre, ville det være modent av oss å forsøke å bedre
situasjonen.

Det vil naturligvis ikke skje - frivillig - fordi vi da sannsynligvis må gi
slipp på en del av vår egen dyrebare levestandard.

>Greier de seg ikke etter at de fikk selvstyre (det er INGEN som TVINGER dem
>til å ta opp lån), så drit i dem.

Hehe. MEGET utidig arroganse fra en nordmann (hvis du er nordmann da) og
vitnemål om særs dårlig hukommelse (hørt om Marshall-hjelpen?).


>
>> Først den dagen det blir gjennomført en politikk der størsteparten av
>> den rike verdens rikdommer blir betingelsesløst overført til fattige
>> land kan Vesten slutte å skamme seg. Den dagen kommer før eller siden,
>> forhåpentligvis før.

Her er jeg uenig med Hongrø. Jeg tror ikke den dagen kommer i det hele
tatt. Menneskets iboende grådighet er større enn dets rettferdighetssans.


>
>Pisspreik, og du VET det, Hongrø.
>Gull i seg selv er ikke verdt en dritt - det er en VIRTUELL verdi.

Og poenget ditt var?

>Korn, krøtter og jord er VERDIER - selv med disse verdiene klarer ikke
>niggerne

Det overrasker meg ikke at du bruker det ordet,

>å seg selv på egen hånd uten hjelp fra 'den Hvite Far' (eller Baas som de
>kaller oss).

Det mangler er verb her, tror jeg. Det betyr ikke så mye - innholdet i
innlegget ditt er ganske verdiløst fra før av.


Bjørn


Terje A. Bergesen

unread,
Oct 4, 2001, 6:36:53 AM10/4/01
to
"Captain Bjørn Ursfjord" wrote:

...


> Jeg vil gjerne slå fast en gang for alle at det er vi (den 1.
> verden, eller Vesten) som er årsaken til den 3. verdens begredelige
> økonomiske situasjon.

Wow, det var flott. Hvordan, og på hvilket grunnlag slår du det
fast? Hvordan forklarer du at vitenskapsmenn som arbeider med
saken har lagt fram veldig overbevisende data på at geografi er
den største synderen.

...


> Det vil naturligvis ikke skje - frivillig - fordi vi da
> sannsynligvis må gi slipp på en del av vår egen dyrebare
> levestandard.

Tøys og tull. Dess mer vi gjør for å øke vår egen levestandard,
på lovlig vis selvsagt, dess rikere vil de fattige bli. Dette
er elementær økonomisk teori.

--
+------------------------+-------------------------------------------+
| Terje A. Bergesen | ter...@yahoo.com |
| Santa Monica, CA | http://terje.bivrost.com/ |
| Living it, loving it | http://ingrid.bivrost.com/ |

Rune Steffensen

unread,
Oct 4, 2001, 6:58:55 AM10/4/01
to
"Terje A. Bergesen" <ter...@yahoo.com> wrote in message
news:3BBC3BC5...@yahoo.com...

> "Captain Bjørn Ursfjord" wrote:
> ...
> > Jeg vil gjerne slå fast en gang for alle at det er vi (den 1.
> > verden, eller Vesten) som er årsaken til den 3. verdens
begredelige
> > økonomiske situasjon.
>
> Wow, det var flott. Hvordan, og på hvilket grunnlag slår du det
> fast? Hvordan forklarer du at vitenskapsmenn som arbeider med
> saken har lagt fram veldig overbevisende data på at geografi er
> den største synderen.

Link?

> > Det vil naturligvis ikke skje - frivillig - fordi vi da
> > sannsynligvis må gi slipp på en del av vår egen dyrebare
> > levestandard.
>
> Tøys og tull. Dess mer vi gjør for å øke vår egen levestandard,
> på lovlig vis selvsagt, dess rikere vil de fattige bli. Dette
> er elementær økonomisk teori.

Det skal vel være elementær _liberalistisk_ økonomisk teori - ala USA?
Det finnes ikke noen komplett enhetlig makroøkonomisk teori.

--
-rune


Captain Bjørn Ursfjord

unread,
Oct 4, 2001, 7:00:40 AM10/4/01
to

Terje A. Bergesen wrote in message <3BBC3BC5...@yahoo.com>...

>"Captain Bjørn Ursfjord" wrote:
>
>...
>> Jeg vil gjerne slå fast en gang for alle at det er vi (den 1.
>> verden, eller Vesten) som er årsaken til den 3. verdens begredelige
>> økonomiske situasjon.
>
>Wow, det var flott. Hvordan, og på hvilket grunnlag slår du det
>fast? Hvordan forklarer du at vitenskapsmenn som arbeider med
>saken har lagt fram veldig overbevisende data på at geografi er
>den største synderen.

Den 3. verdens økonomiske situasjon er ettervirkninger av kolonimaktenes
styre. At "geografi" er den største årsaken har jeg liten tro på, rent
bortsett fra at en slik påstand sannsynligvis er umulig å bevise/motbevise.
Kan du navngi disse vitenskapsmennene, kanskje, og legge fram de
"overbevisende" dataene?


>
>...
>> Det vil naturligvis ikke skje - frivillig - fordi vi da
>> sannsynligvis må gi slipp på en del av vår egen dyrebare
>> levestandard.
>
>Tøys og tull. Dess mer vi gjør for å øke vår egen levestandard,
>på lovlig vis selvsagt, dess rikere vil de fattige bli. Dette
>er elementær økonomisk teori.

Det der er ikke ubetinget riktig, men det var heller ikke det jeg
argumenterte mot. Jeg sa at Vesten sannsynligvis neppe frivillig vil bidra
til å overføre verdier fra Vesten til den 3. verden, for å utjevne
levekårene mellom de to blokkene


Bjørn


Terje A. Bergesen

unread,
Oct 4, 2001, 8:00:58 AM10/4/01
to
Rune Steffensen wrote:
> "Terje A. Bergesen" <ter...@yahoo.com> wrote in message
> news:3BBC3BC5...@yahoo.com...

...


> > Wow, det var flott. Hvordan, og på hvilket grunnlag slår du det
> > fast? Hvordan forklarer du at vitenskapsmenn som arbeider med
> > saken har lagt fram veldig overbevisende data på at geografi er
> > den største synderen.
>
> Link?

Desverre er selve artikkelen ikke online, men se Scientific
American, Mar 2001
http://www.sciam.com/2001/0301issue/0301quicksummary.html

...


> > Tøys og tull. Dess mer vi gjør for å øke vår egen levestandard,
> > på lovlig vis selvsagt, dess rikere vil de fattige bli. Dette
> > er elementær økonomisk teori.
>
> Det skal vel være elementær _liberalistisk_ økonomisk teori -
> ala USA?

Nope, USA er ikke, blir ikke, og ser ikke ut til å seriøst ville
bli, liberalistisk.

> Det finnes ikke noen komplett enhetlig makroøkonomisk teori.

Nei, men der finnes en del teorier, enkle er noen av dem også.

Terje A. Bergesen

unread,
Oct 4, 2001, 8:04:11 AM10/4/01
to
"Captain Bjørn Ursfjord" wrote:
> Terje A. Bergesen wrote in message <3BBC3BC5...@yahoo.com>...

...


> >Wow, det var flott. Hvordan, og på hvilket grunnlag slår du det
> >fast? Hvordan forklarer du at vitenskapsmenn som arbeider med
> >saken har lagt fram veldig overbevisende data på at geografi er
> >den største synderen.
>
> Den 3. verdens økonomiske situasjon er ettervirkninger av
> kolonimaktenes styre.

Fin påstand, null dokumentasjon eller argumentasjon. Dokumentasjon
takk!

> At "geografi" er den største årsaken har jeg liten tro på,
> rent bortsett fra at en slik påstand sannsynligvis er umulig
> å bevise/motbevise. Kan du navngi disse vitenskapsmennene,
> kanskje, og legge fram de "overbevisende" dataene?

Ikke uten å trampe over Scientific American sin kopirettighet,
men du kan jo se om du får tak i bladet, Mar 2001, du kan se
en omtale av artikkelen her:
http://www.sciam.com/2001/0301issue/0301quicksummary.html

...


> Det der er ikke ubetinget riktig, men det var heller ikke det
> jeg argumenterte mot. Jeg sa at Vesten sannsynligvis neppe
> frivillig vil bidra til å overføre verdier fra Vesten til den
> 3. verden, for å utjevne levekårene mellom de to blokkene

Neppe, som demonstrasjonene i Seattle og senere i Italia viste
så grundig, er venstresiden sterkt imot en slik ressursoverføring.
Heldigvis ser det ut til at politikerne holder stand, enn så
lenge.

Captain Bjørn Ursfjord

unread,
Oct 4, 2001, 8:38:03 AM10/4/01
to

Chris Joy wrote in message ...

>geirhon...@online.no (Geir Hongrø) wrote:
>>Slik snakker en bitter mislykket næringsdrivende som er misunnelig på
>>andre som driver med det samme som ham og har lykkes langt bedre i å
>>tjene penger på det....
>
>Feil, slik snakker en integritetsfull kompromissløs ærefull mann som
>nekter å gjøre business med sosialister og andre tvangsnevrotiske
>psykopater som hater konkuransehemmende faenskap,

Hvorfor nekter du å handle med "tvangsnevrotiske psykopater som hater
konkurransehemmende faenskap"?

>selv når han går
>glipp av store kontrakter.

Her avslører du ditt sanne jeg. Bare sosialister tar slike smålige hensyn
:-) Genuine tilbedere av Mammon spør ikke hvor pengene kommer fra.


Bjørn


Torgeir Christiansen

unread,
Oct 4, 2001, 10:54:14 AM10/4/01
to
<stuff deleted>
>
>Du har ingen rett til å hevde at noen kulturer er bedre enn andre!
>
Så lenge kulturen følger visse regler , som f.eks menneskerettighetene
;-)

>>Hva om
>>vi nå overførte alle "overtallige" verdier fra Europa og USA. Dermed ville
>>levestandarden her gått rett i bunn.
>
>Den ville i hvert fall blitt en del lavere, ja, men vi ville ha så vi
>klarte oss.
>
>>Har vi noen som helst garanti for at
>>levestandarden ville økt i Afrika?
>
>Det er enkel matematikk som tilsier at den ville gjort.

Den matematikken er vanskelig for meg.
Hørte i et program (tror det var NRK) at _Hvis_ India hadde et
skattesystem ala det Norske så ville det faktisk kunnet bli regnet som
I-land. Hvis det er riktig er de vel relativt klart at
styringssytemene en god del steder kanskje skal ta vel så mye skylden
som hva som skjedde på 1600-1700 tallet ...
>
>>Ville vi ikke rett og slett risikere å få
>>senket levestandard i vesten, økt levestandard blandt noen "kakser" og
>>despoter i u-land, og en forbigående økt levestandard hos resten.
>
>Ikke hvis pengene ble overført på riktig måte, og ikke via makthaverne
>i diktaturer.

Definer riktig måte ?

-tch

>

Geir Hongrø

unread,
Oct 4, 2001, 4:29:41 PM10/4/01
to

Overføring direkte til folket, f.eks. via hjelpeorganisasjoner.

En annen sak er at en slik global fordeling sannsynligvis må skje i
løpet av et overnasjonalt FN, og det er naturligvis ikke realistisk
med et slikt FN før alle verdens land er demokratiske. Det blir de nok
i løpet av 10-20 år.

Chris Joy

unread,
Oct 4, 2001, 5:11:21 PM10/4/01
to
"Captain Bjørn Ursfjord" <ursf...@powertech.no> wrote:

>
>Chris Joy wrote in message ...
>>geirhon...@online.no (Geir Hongrø) wrote:
>>>Slik snakker en bitter mislykket næringsdrivende som er misunnelig på
>>>andre som driver med det samme som ham og har lykkes langt bedre i å
>>>tjene penger på det....
>>
>>Feil, slik snakker en integritetsfull kompromissløs ærefull mann som
>>nekter å gjøre business med sosialister og andre tvangsnevrotiske
>>psykopater som hater konkuransehemmende faenskap,
>
>Hvorfor nekter du å handle med "tvangsnevrotiske psykopater som hater
>konkurransehemmende faenskap"?

Fordi jeg hater ikke sosialister og andre psykopater bare på liksom.
Mitt hat imot dem er genuint. Jeg ønsker helst at de sulter ihjel og
dør, eller blir enda mer psykotiske enn de er og hopper ut ifra høyhus
i hopetall. Det er et ønske og håp jeg mener oppriktig.

>>selv når han går glipp av store kontrakter.
>
>Her avslører du ditt sanne jeg. Bare sosialister tar slike smålige hensyn
>:-) Genuine tilbedere av Mammon spør ikke hvor pengene kommer fra.

Jeg spør aldri om hvor pengene kommer ifra.
Det er hva mennesker står for som er viktig for meg.
Jeg driver med utvikling innenfor elektronikk og data og nekter å
selge mine produkter til sosialister og andre psykopater, det fordi
jeg ikke er så dum at jeg hjelper disse å bli flinkere til å tvinge og
tyrannisere innbygerne, inklusive meg selv.

Slik burde alle andre individualister også. Ikke kun for å gjøre det
vanskeligre for sosialister og andre psykopater, men fordi det er
skikkelig moro å bli truet med rettssak når psykopatene forlanger å få
kjøpe. Det er en skikkelig artig erfaring jeg unner enhver
individualist. En slik erfaring viser nemlig hvos sinnsyke mennesker i
offentlig forvaltning er, som faktisk tror de kan tvinge meg til å ha
dem som kunde. For å komme i den artige situasjon at myndigheter
planlegger sak imot en på dette grunnlag krever at man snakker
åpentlyst om begrunnelsen for avslag; nemlig at man av prinsipp ikke
handler med psykopater. Gjør man det får man mye moro om man treffer
på den rette sorten byråkratfaen, ho ho ho.

Captain Bjørn Ursfjord

unread,
Oct 4, 2001, 5:15:20 PM10/4/01
to

Terje A. Bergesen wrote in message <3BBC503D...@yahoo.com>...

>"Captain Bjørn Ursfjord" wrote:
>>
>> Den 3. verdens økonomiske situasjon er ettervirkninger av
>> kolonimaktenes styre.
>
>Fin påstand, null dokumentasjon eller argumentasjon. Dokumentasjon
>takk!

Jeg har kommet fram til denne konklusjonen ved hjelp av egne observasjoner.
I et annet innlegg i denne tråden har jeg beskrevet situasjonen i Sierra
Leone, og den beskrivelsen er nok også gyldig for mange andre afrikanske
land. Der er det spesielt to faktorer som spiller inn: A. en nasjonalstat
som ikke har noen tradisjonell bakgrunn i befolkningen, og som indirekte
forårsaker borgerkrig, og B. oligargisk samfunnstruktur, der landets
ressurser kontrolleres av 4-5 familier. Begge disse faktorene har sin
opprinnelse eller årsak i koloniveldet.
[...]

Jeg får ikke den linken til å virke, men klarer kansje å finne fram selve
tidsskriftet hvis jeg graver litt i hylla... takk for henvisningen.


>
>...
>> Det der er ikke ubetinget riktig, men det var heller ikke det
>> jeg argumenterte mot. Jeg sa at Vesten sannsynligvis neppe
>> frivillig vil bidra til å overføre verdier fra Vesten til den
>> 3. verden, for å utjevne levekårene mellom de to blokkene
>
>Neppe, som demonstrasjonene i Seattle og senere i Italia viste
>så grundig, er venstresiden sterkt imot en slik ressursoverføring.

Øhhh... vet du noe vi andre ikke vet? Såvidt jeg forsto, demonstrerte disse
bl. a. for å slette u-landsgjelden... er det noe jeg ikke har fått med meg
her?

>Heldigvis ser det ut til at politikerne holder stand, enn så
>lenge.

Ja, takk til både Den hellige treenighet og Allah for at vi har politikerne.
Uten dem hadde vi vel vært helt hjelpeløse;-)


Bjørn

Brian

unread,
Oct 4, 2001, 7:00:03 PM10/4/01
to
"Brian" <zh...@online.no> skrev i melding
news:skLu7.8157$tu6.2...@news1.oke.nextra.no...

> > Du er ansvarlig så lenge du har høyere levestandard enn menneskene i
> > de kantene av verden som ble ofre for dette.
>
> Nei, det har vi IKKE Hongrø.
> Det er kun i ditt syke hjerne at vi har ansvar for den 3.dje verden.
>
> > Levestandarden SKAL være
> > den samme over ABSOLUTT hele verden, og før det har vi i Vesten ingen
> > rett til annet enn å SKAMME OSS over at den IKKE er det!
>
> HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !!
> Din snørrjævlige IDIOT.
> Grunnen til at de ikke har hevdet seg kan en se ved å sammenligne
> forskjellige
> land.
> La oss begynne med Korea.
> De var ett lutfattig land, men de klarte (med økonomisk hjelp) å reise seg
> opp fra
> søla.
> Kontrasten er Sør-Korea, med sitt Marxistiske styre rett over grensa.

F**n også, det skulle være NORD-Korea..............

> Sett disse eksemplene opp mot f.eks etthvert Afrikansk land, og hva ser du
?
> Fattigdom, underernæring, krig og annet dritt som jeg ikke gidder å ramse
> opp her.
> De bor på verdens mest FRUKTBARE kontinent, og de SULTER.
> De følger Afrikans tid' (jeg ble selv anbefalt å følge denne 'rytmen' da
jeg
> besøkte
> Sør-Afrika), dere har sikkert en idé om hva jeg tenker på......

Afrikansk tid...........

> Greier de seg ikke etter at de fikk selvstyre (det er INGEN som TVINGER
dem
> til å ta opp lån), så drit i dem.
>
> > Først den dagen det blir gjennomført en politikk der størsteparten av
> > den rike verdens rikdommer blir betingelsesløst overført til fattige
> > land kan Vesten slutte å skamme seg. Den dagen kommer før eller siden,
> > forhåpentligvis før.
>
> Pisspreik, og du VET det, Hongrø.
> Gull i seg selv er ikke verdt en dritt - det er en VIRTUELL verdi.
> Korn, krøtter og jord er VERDIER - selv med disse verdiene klarer ikke

> niggerne <snip> seg selv på egen hånd uten hjelp fra 'den Hvite Far'


> (eller Baas som de kaller oss).

Vel, det ble endel skriveleifer -men jeg kommer til å bruke 'litt' mer tid
på innleggene.
Ellers er det blitt adskillig enklere for min del å bruke Engelsk istedenfor
Norsk :-C

Brian


Kjell I. Johnsen

unread,
Oct 4, 2001, 7:08:23 PM10/4/01
to

Chris Joy wrote in message ...
>"Captain Bjørn Ursfjord" <ursf...@powertech.no> wrote:
>
>>
>>Chris Joy wrote in message ...
>>>geirhon...@online.no (Geir Hongrø) wrote:
>>>>Slik snakker en bitter mislykket næringsdrivende som er misunnelig på
>>>>andre som driver med det samme som ham og har lykkes langt bedre i å
>>>>tjene penger på det....
>>>
>>>Feil, slik snakker en integritetsfull kompromissløs ærefull mann som
>>>nekter å gjøre business med sosialister og andre tvangsnevrotiske
>>>psykopater som hater konkuransehemmende faenskap,

Å? Hater sosialister konkurransehemmende faenskap?


>>
>>Hvorfor nekter du å handle med "tvangsnevrotiske psykopater som hater
>>konkurransehemmende faenskap"?
>
>Fordi jeg hater ikke sosialister og andre psykopater bare på liksom.
>Mitt hat imot dem er genuint. Jeg ønsker helst at de sulter ihjel og
>dør, eller blir enda mer psykotiske enn de er og hopper ut ifra høyhus
>i hopetall. Det er et ønske og håp jeg mener oppriktig.

>Jeg spør aldri om hvor pengene kommer ifra.


>Det er hva mennesker står for som er viktig for meg.
>Jeg driver med utvikling innenfor elektronikk og data og nekter å
>selge mine produkter til sosialister og andre psykopater,

Da spør du jo hvor pengene kommer fra, lell. I alle fall de gangene kundene
ikke selv presenterer seg som sosialist, hvilket hører til sjeldenhetene.
:-)

det fordi
>jeg ikke er så dum at jeg hjelper disse å bli flinkere til å tvinge og
>tyrannisere innbygerne, inklusive meg selv.

Plinge ling. God dag, hva skal det være? Jeg lurte på hva den
elektronikk-dingsen der koster. Greit, men er du sosialist? Ja. Se te
helvete å komme deg ut her fra før jeg stikker dingsen opp i den helvetes
ræva di, din helvetes sosialistpsykopat! En utradisjonell markedsføring, men
utvilsomt virkningsfull, om enn ikke i positiv forstand.

>Slik burde alle andre individualister også.

Normale mennesker flest synes nok mer om å tjene penger, enn å bruke jobben
som påskudd til å jage sosialister på dør. Hva heter firmaet, sa du? Kanskje
jeg skulle gjøre et fremstøt?

>Ikke kun for å gjøre det
>vanskeligre for sosialister og andre psykopater, men fordi det er
>skikkelig moro å bli truet med rettssak når psykopatene forlanger å få
>kjøpe. Det er en skikkelig artig erfaring jeg unner enhver
>individualist. En slik erfaring viser nemlig hvos sinnsyke mennesker i
>offentlig forvaltning er, som faktisk tror de kan tvinge meg til å ha
>dem som kunde.

Sinnsyke mennesker? Å ønsker at 'sosialister': 'sulter ihjel og dør, eller
blir enda mer psykotiske enn de er og hopper ut ifra høyhus hopetall', det
er selvsagt like normalt som å skremme vannet av 'sosialist'-kunder.

>For å komme i den artige situasjon at myndigheter
>planlegger sak imot en på dette grunnlag krever at man snakker
>åpentlyst om begrunnelsen for avslag; nemlig at man av prinsipp ikke
>handler med psykopater. Gjør man det får man mye moro om man treffer
>på den rette sorten byråkratfaen, ho ho ho.

Å du, hildrande du. Du er sannelig litt av en kar. Får du tid til alt dette
når du nærmest sitter pal på tastaturet? Det er nok bare dagdrømmer over det
samme tastaturet. Men du er nok hard i anslagene.

Kjellemann

Brian

unread,
Oct 4, 2001, 7:11:28 PM10/4/01
to
Ok, la oss dissekere innlegget ditt og se på den grelle kontrasten.

"Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> skrev i
melding news:4PLu7.1191$pK1....@juliett.dax.net...


> Brian <zh...@online.no> skrev i
> news:skLu7.8157$tu6.2...@news1.oke.nextra.no...
> > La oss begynne med Korea.
>
> Ja, la oss det. Dette blir spennende...
>
> > De var ett lutfattig land, men de klarte (med økonomisk hjelp) å reise
seg
> > opp fra søla. Kontrasten er Sør-Korea, med sitt Marxistiske styre rett
> over grensa.
>
> Hmmm, kan du mene _Nord_-Korea, mon tro? Pytt, pytt, de er jo helt
like...?

Jepp, var alt for rask med taste-fingeren.......
Men forskjellen ER der, og den er ikke kulturell eller biologisk betinget.
Den er økonomisk, men det visste du egentlig, eller ?

> > Sett disse eksemplene opp mot f.eks etthvert Afrikansk land, og hva ser
du
> ?
> Aner ikke. Men det forteller sikkert du snart.
>
> > Fattigdom, underernæring, krig og annet dritt som jeg ikke gidder å
ramse
> > opp her.
>
> Tja, Libya er da ikke så ille plaget av sult...og i Egypt står det da ikke
> så verst til.
> Pytt, pytt, de er jo helt like, de også?

Her tar du feil.
Afrika SØR for Sahara er med få unntak fattige land og på grensen til
utslettelse.
Libya, Egypt og andre Nord-Afrikanske land har en annen befolknings-
sammensetning og har derfor helt andre vilkår hvis naturen holder den
samme 'standarden'.
Det er to helt forskjellige raser som bor der nede.
Egyptere er helt forskjellig fra Berberne, og de som vi kaller Afrikanere
(de sorte menneskene som bor sør for Sahara).

> > De bor på verdens mest FRUKTBARE kontinent, og de SULTER.
> > De følger Afrikans tid' (jeg ble selv anbefalt å følge denne 'rytmen' da
> jeg
> > besøkte Sør-Afrika), dere har sikkert en idé om hva jeg tenker på......
>
> Eh, nei. Afrikaans er jo et språk, ikke en tidsangivelse.

Jeg rettet opp feilen, det skulle stå "De følger Afrikansk tid", og dette er
tinf som
du ikke kan benekte.
Jeg har vært der, og enhver person som har reist litt vet dette like godt
som meg
og kan støtte meg (om de da ikke føler en instinktiv antipati mot meg som
person).

> > Greier de seg ikke etter at de fikk selvstyre (det er INGEN som TVINGER
> dem
> > til å ta opp lån), så drit i dem.
>
> Drit i ALLE!

Jepp, det ser ut til at DU gjør nettopp dette.
1.Du driter i Norge, og sier "støtt Afrika".
2.Vel vitende om at allverdens oljefond ikke kan rette opp feilene som blir
gjort
på verdens rikeste kontinent - så blir det en selvmotsigelse å sende ned
midler.

> > Pisspreik, og du VET det, Hongrø.
>
> Kanskje det blir en ledig jobb i Redaksjon 21 snart? Men de gjør vel ikke
> samme tabben to ganger på rad.

Hehehehe - ikke Hongrø........men kanskje DU vil ha jobben ?
Lykke til sier jeg, for dét trenger du.

> > Gull i seg selv er ikke verdt en dritt - det er en VIRTUELL verdi.
>
> Jøss, hvilken forståelse av det abstrakte.

Hmmm, høres ut som om du er en ekspert i ironi, eller var det sarkasme ?

> > Korn, krøtter og jord er VERDIER - selv med disse verdiene klarer ikke
> > niggerne
>
> Den ventet vi på, ja.

På hva da, niggerne eller krøttera ????

> > å seg selv på egen hånd uten hjelp fra 'den Hvite Far' (eller Baas som
de
> > kaller oss).
>
> De kalte deg nok mye rart der nede, men du snakket kanskje ikke like
> brautende i Sør-Afrika?

Nei, jeg var hyggelig mot sorte som Hvite, gjorde ingen forskjell jeg.
Men du er vel en slik brautende idiot, som tror han vet alt ?
Jeg retter opp de feilene som jeg gjør, gjør du ?
Innrømmer DU feil ? Jeg innrømmer feil, dersom jeg ser at jeg har gjort noe.

Brian

> --
> -rune


Geir Hongrø

unread,
Oct 4, 2001, 7:33:31 PM10/4/01
to
On Thu, 4 Oct 2001 11:11:32 +0200, "Captain Bjørn Ursfjord"
<ursf...@powertech.no> wrote:

>Jeg vil gjerne slå fast en gang for alle at det er vi (den 1. verden, eller
>Vesten) som er årsaken til den 3. verdens begredelige økonomiske situasjon.

Litt meningsløst forresten å snakke om den 3. verden. Den 2. verden
består vel idag kun av Cuba, Nord-Korea og Jemen. :-)

Chris Joy

unread,
Oct 5, 2001, 7:14:59 AM10/5/01
to
"Kjell I. Johnsen" <ijo...@online.no> wrote:

>
>Chris Joy wrote in message ...
>>"Captain Bjørn Ursfjord" <ursf...@powertech.no> wrote:
>>
>>>
>>>Chris Joy wrote in message ...
>>>>geirhon...@online.no (Geir Hongrø) wrote:
>>>>>Slik snakker en bitter mislykket næringsdrivende som er misunnelig på
>>>>>andre som driver med det samme som ham og har lykkes langt bedre i å
>>>>>tjene penger på det....
>>>>
>>>>Feil, slik snakker en integritetsfull kompromissløs ærefull mann som
>>>>nekter å gjøre business med sosialister og andre tvangsnevrotiske
>>>>psykopater som hater konkuransehemmende faenskap,
>
>Å? Hater sosialister konkurransehemmende faenskap?

Jeg skal skrive setningen en gang til på en slik måte at man trenger
kun et minimum av forstand for å forstå hvem som er hvem i setningen:

Feil, slik snakker en integritetsfull kompromissløs ærefull mann som
nekter å gjøre business med sosialister og andre tvangsnevrotiske

psykopater, og som hater konkuransehemmende faenskap,

>>>Hvorfor nekter du å handle med "tvangsnevrotiske psykopater som hater
>>>konkurransehemmende faenskap"?
>>
>>Fordi jeg hater ikke sosialister og andre psykopater bare på liksom.
>>Mitt hat imot dem er genuint. Jeg ønsker helst at de sulter ihjel og
>>dør, eller blir enda mer psykotiske enn de er og hopper ut ifra høyhus
>>i hopetall. Det er et ønske og håp jeg mener oppriktig.
>
>>Jeg spør aldri om hvor pengene kommer ifra.
>>Det er hva mennesker står for som er viktig for meg.
>>Jeg driver med utvikling innenfor elektronikk og data og nekter å
>>selge mine produkter til sosialister og andre psykopater,
>
>Da spør du jo hvor pengene kommer fra, lell. I alle fall de gangene kundene
>ikke selv presenterer seg som sosialist, hvilket hører til sjeldenhetene.

Det er altså feil. Jeg kan aldri vite hvor pengene kommer ifra. Jeg
kan kun skaffe meg en viss kjenskap til meningene til en peson.

>det fordi
>>jeg ikke er så dum at jeg hjelper disse å bli flinkere til å tvinge og
>>tyrannisere innbygerne, inklusive meg selv.
>
>Plinge ling. God dag, hva skal det være? Jeg lurte på hva den
>elektronikk-dingsen der koster. Greit, men er du sosialist? Ja. Se te
>helvete å komme deg ut her fra før jeg stikker dingsen opp i den helvetes
>ræva di, din helvetes sosialistpsykopat! En utradisjonell markedsføring, men
>utvilsomt virkningsfull, om enn ikke i positiv forstand.

Det foregår naturligvis ikke på den måte, men analogien din er god nok
til å tegne bilde av hva som faktisk skjer.

>>Slik burde alle andre individualister også.
>
>Normale mennesker flest synes nok mer om å tjene penger, enn å bruke jobben
>som påskudd til å jage sosialister på dør.

Du har oppfattet helt rett. For meg er det viktigre ikke å hjelpe
fienden enn å tjene penger selv. Det er mulig jeg har et luksusproblem
iforhold til mange andre næringsdrivende, men det har ikke blitt slik
ved en tilfeldighet, men derimot har det blitt slik ved en nøye
avgrenset plan om å motarbeide sosialistiske myndigheter og andre
psykopater.

>>Ikke kun for å gjøre det
>>vanskeligre for sosialister og andre psykopater, men fordi det er
>>skikkelig moro å bli truet med rettssak når psykopatene forlanger å få
>>kjøpe. Det er en skikkelig artig erfaring jeg unner enhver
>>individualist. En slik erfaring viser nemlig hvos sinnsyke mennesker i
>>offentlig forvaltning er, som faktisk tror de kan tvinge meg til å ha
>>dem som kunde.
>
>Sinnsyke mennesker? Å ønsker at 'sosialister': 'sulter ihjel og dør, eller
>blir enda mer psykotiske enn de er og hopper ut ifra høyhus hopetall', det
>er selvsagt like normalt som å skremme vannet av 'sosialist'-kunder.

Jeg tviler på at dette er tanker som deles av minst 51% av
befolkningen og kan følgelig ikke kalles normalt. Begrepsforvirret?

>>For å komme i den artige situasjon at myndigheter
>>planlegger sak imot en på dette grunnlag krever at man snakker
>>åpentlyst om begrunnelsen for avslag; nemlig at man av prinsipp ikke
>>handler med psykopater. Gjør man det får man mye moro om man treffer
>>på den rette sorten byråkratfaen, ho ho ho.
>
>Å du, hildrande du. Du er sannelig litt av en kar.

ja

>Får du tid til alt dette når du nærmest sitter pal på tastaturet?

ja

>Det er nok bare dagdrømmer over det samme tastaturet.

det er slik store idéer blir til, ja

>Men du er nok hard i anslagene.

Tviler på at det er anslagene du irriterer deg mest over.

Rune Steffensen

unread,
Oct 5, 2001, 7:30:25 AM10/5/01
to
"Chris Joy" <chri...@hotmail.com> wrote in message
news:305rrt8belp9jvq46...@4ax.com...

> "Kjell I. Johnsen" <ijo...@online.no> wrote:

[snip, det vanlige, om "sosialister og psykopater"]

> >Å du, hildrande du. Du er sannelig litt av en kar.
> ja

Men bare _litt_.

> >Får du tid til alt dette når du nærmest sitter pal på tastaturet?
> ja

Han tenker på _andre_ ting, enn det han skriver om.

> >Det er nok bare dagdrømmer over det samme tastaturet.
> det er slik store idéer blir til, ja

Mange har hatt store idéer - Hitler f.eks. - men svært få av dem har
vært _gode_.

> >Men du er nok hard i anslagene.
> Tviler på at det er anslagene du irriterer deg mest over.

Styrken på tastaturanslagene dine gir nok en (enda) bedre indikasjon
på din holdnig til verden rundt deg - de såkalte
sosialistene/psykopatene - enn dine ord gjør.

--
-rune


Captain Bjørn Ursfjord

unread,
Oct 5, 2001, 7:51:05 AM10/5/01
to

Geir Hongrø wrote in message <3bbcec99...@news.online.no>...

Hva med Kina da? Jaja, who cares, de er jo bare "sosialistpsykopater"
likevel :-)

Bjørn

Chris Joy

unread,
Oct 5, 2001, 8:04:50 AM10/5/01
to
"Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:


>Han tenker

Har du et bevis for dette?

>> >Det er nok bare dagdrømmer over det samme tastaturet.
>> det er slik store idéer blir til, ja
>

>>Fordi jeg hater ikke sosialister og andre psykopater bare på liksom.


>>Mitt hat imot dem er genuint. Jeg ønsker helst at de sulter ihjel og
>>dør, eller blir enda mer psykotiske enn de er og hopper ut ifra høyhus
>>i hopetall. Det er et ønske og håp jeg mener oppriktig.

(<*>]

>Mange har hatt store idéer - Hitler f.eks. - men svært få av dem har
>vært _gode_.

Hitler var en sosialist.

>> >Men du er nok hard i anslagene.
>> Tviler på at det er anslagene du irriterer deg mest over.
>
>Styrken på tastaturanslagene dine gir nok en (enda) bedre indikasjon
>på din holdnig til verden rundt deg - de såkalte
>sosialistene/psykopatene - enn dine ord gjør.

Hvis du mener det tilhører du den gruppe åndsvake som jeg vet jeg kun
kan nå ved sterkt retorisk krydder. Den annen gruppe jeg når, når jeg
med innholdet av mine resonnementer.

Rune Steffensen

unread,
Oct 5, 2001, 9:28:31 AM10/5/01
to
"Chris Joy" <chri...@hotmail.com> wrote in message
news:n78rrt8taecdnuh1v...@4ax.com...

> "Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:
> >Han tenker
>
> Har du et bevis for dette?

Nei, hvorvidt du tenker får bli opp til deg å bevise. Jeg venter i
spenning en eneste overbevisende posting.

[snip, om å få store idéer]

> >Mange har hatt store idéer - Hitler f.eks. - men svært få av dem
har
> >vært _gode_.
>
> Hitler var en sosialist.

Eh, javel. Og du står lenger til høyre?

[snip]

> >Styrken på tastaturanslagene dine gir nok en (enda) bedre
indikasjon
> >på din holdnig til verden rundt deg - de såkalte
> >sosialistene/psykopatene - enn dine ord gjør.
>
> Hvis du mener det tilhører du den gruppe åndsvake som jeg vet jeg
kun
> kan nå ved sterkt retorisk krydder. Den annen gruppe jeg når, når
jeg
> med innholdet av mine resonnementer.

Jeg tror ikke du kan nå meg med noe som helst.

--
-rune


Chris Joy

unread,
Oct 5, 2001, 10:48:34 AM10/5/01
to
"Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:

>> Hitler var en sosialist.
>
>Eh, javel. Og du står lenger til høyre?

Forstod du hva jeg sa?

Hitler var sosialist. Enten forstår du dette, eller så forstår du det
ikke. Hva blir det til?

Geir Hongrø

unread,
Oct 5, 2001, 10:33:51 AM10/5/01
to
On Fri, 5 Oct 2001 13:51:05 +0200, "Captain Bjørn Ursfjord"
<ursf...@powertech.no> wrote:

>
>Geir Hongrø wrote in message <3bbcec99...@news.online.no>...
>>On Thu, 4 Oct 2001 11:11:32 +0200, "Captain Bjørn Ursfjord"
>><ursf...@powertech.no> wrote:
>>
>>>Jeg vil gjerne slå fast en gang for alle at det er vi (den 1. verden,
>eller
>>>Vesten) som er årsaken til den 3. verdens begredelige økonomiske
>situasjon.
>>
>>Litt meningsløst forresten å snakke om den 3. verden. Den 2. verden
>>består vel idag kun av Cuba, Nord-Korea og Jemen. :-)
>
>Hva med Kina da? Jaja, who cares, de er jo bare "sosialistpsykopater"
>likevel :-)

Får ta med Kina også, selv om det ikke er mye sosialistisk
markedsøkonomi igjen i den praktiske politikken som føres der idag.

Geir Hongrø

unread,
Oct 5, 2001, 3:13:55 PM10/5/01
to
On Fri, 05 Oct 2001 16:48:34 +0200, Chris Joy <chri...@hotmail.com>
wrote:

>"Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:
>
>>> Hitler var en sosialist.
>>
>>Eh, javel. Og du står lenger til høyre?
>
>Forstod du hva jeg sa?
>
>Hitler var sosialist.

Etter din definisjon er vel de fleste sosialister, forøvrig har det
lite å si hva man kaller seg. Nazismen var forskjell satt i system,
sosialismen er likhet satt i system. Altså ikke mye sosialisme overfor
nazismen.

Rune Steffensen

unread,
Oct 5, 2001, 4:09:17 PM10/5/01
to
Chris Joy <chri...@hotmail.com> skrev i
news:00irrt4kjr93c24is...@4ax.com...

> "Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:
>
> >> Hitler var en sosialist.
> >
> >Eh, javel. Og du står lenger til høyre?
>
> Forstod du hva jeg sa?
>
> Hitler var sosialist. Enten forstår du dette, eller så forstår du det
> ikke. Hva blir det til?

Hør her CJ: _Jeg_ kan ikke avgjøre om jeg har forstått det eller ikke. Jeg
har gitt deg et svar basert på min tolkning av din posting, og da er det opp
til deg å avgjøre om jeg har tolket deg riktig eller ei. Det jeg skjønner,
er at du og dine likesinnede er ferdig med å redefinere innholdet i
ordbøkene, og nå har dere gitt dere i kast med historiebøkene. En revisjon
av revisjonismen?

--
-rune


Chris Joy

unread,
Oct 5, 2001, 6:46:31 PM10/5/01
to
geirhon...@online.no (Geir Hongrø) wrote:

Virkelighetsfjerne og begrepsforvirrede Geir trenger ny leksjon i ord
betydning:

Generell sosialisme, filo. def.: Individets produkt er gjenstand for
sosial kontroll.

Chris Joy

unread,
Oct 5, 2001, 6:50:04 PM10/5/01
to
"Rune Steffensen" <r.steffen...@c2i.net> wrote:

Siden når har fakta blitt en -isme?

Nazisme <= Nasjonal sosialisme.

()Sosialisme => Individets produkt er gjenstand for sosial kontroll
=> Tvang, tyranni og massedrap.


Føler De Dem flau av å ha gått på slike opplagte bløffer fra
hjernevaskerfabrikkene, skolene, i dette forputta
sosialistpsykopatlandet?

Rune Steffensen

unread,
Oct 5, 2001, 7:27:08 PM10/5/01
to
Chris Joy <chri...@hotmail.com> skrev i
news:j3esrt03999qg9s13...@4ax.com...