Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

eenroyaalgebaar.nl

0 views
Skip to first unread message

http://www.eenroyaalgebaar.nl/

unread,
Apr 10, 2005, 1:29:04 PM4/10/05
to
http://www.eenroyaalgebaar.nl/

Hare Majesteit de Koningin,

Op 30 april vieren wij het feit dat U 25 jaar ons staatshoofd bent. Vijf
dagen later vieren we 60 jaar bevrijding. Bevrijdingsdag is een dag waarop
we beseffen dat vrijheid een groot goed is, een verworvenheid. Uit de vele
redes die Uwe majesteit in de afgelopen 25 jaar heeft uitgesproken en uit
de intense betrokkenheid van U en Uw echtgenoot prins Claus, blijkt hoezeer
vrijheid, mensenrechten en menselijke waardigheid U aan het hart gaan.

In ons land verblijven mensen die noodgedwongen de onvrijheid in hun
geboorteland moesten ontvluchten. Deze mensen vonden hier een veilig,
voorlopig onderdak en de procedure om te onderzoeken of ze voor asiel in
aanmerking kwamen werd in gang gezet. Bureaucratie en het langdurige proces
van de oude asielprocedure hebben echter duizenden vluchtelingen in een
niemandsland geplaatst. Pas na vele jaren nam de politiek een beslissing.
Uitgeprocedeerd. Uitgewezen. Mensen mogen niet langer hier blijven, maar
kunnen ook niet terug naar het land dat ze niet meer als het hunne
beschouwen.

Het zijn mensen die Nederland als een thuis ervaren. Velen van hen hebben
kinderen die hier in Nederland geboren zijn, die hier naar school gaan,
zich veilig en geborgen voelen. Hun schrijnende verhalen hebben vele
Nederlanders diep getroffen. Toch staan wij, Nederlandse burgers, die met
de mensen achter de cijfers hebben kennis gemaakt, machteloos. Wij houden
van Nederland, zijn trots op de gastvrijheid van dit land, maar zien met
schaamte dat de bureaucratische procedures hebben geleid tot
onmenselijkheid. Gezinnen vallen uiteen. Kinderen moeten terug naar een
land dat ze niet kennen en waarvan ze de taal vaak niet spreken. Vrouwen
naar landen waar ze geen familie meer hebben, of ooit zijn mishandeld en
verkracht. Mannen naar gebieden waar ze zich onveilig voelen. Deze mensen
gaan niet naar huis. Want inmiddels is Nederland hun thuis. Terugkeren is
een weg naar de duisternis.

Met deze brief vragen wij, Nederlandse burgers - op persoonlijke titel - U,
Majesteit, om een royaal gebaar. U bent immers de enige die boven alle
partijen staat. Een waarlijk groots geschenk aan het Nederlandse volk, in
dit jaar 2005 van uw 25-jarig regeringsjubileum en van 60 jaren vrijheid
zou een royaal pardon kunnen zijn: een verblijfsvergunning voor deze
(uitgeprocedeerde) vluchtelingen.

Voor deze mensen is vrijheid geen vanzelfsprekendheid, maar een geschenk!
Voor ons zou Uw royale gebaar een bevrijding zijn. Want als inwoners van
Nederland zijn we medeverantwoordelijk voor het lot van deze
(uitgeprocedeerde) vluchtelingen. Waar het hart van zoveel mensen spreekt,
hopen wij op een royaal gebaar van U, Majesteit, op een koninklijke geste
aan het Nederlandse volk.

Teken hier:
http://www.eenroyaalgebaar.nl/#handtekening

0 new messages