Studie bevestigt: Geen virus nodig om SARS-CoV-2 op te lopen – mRNA vaccinatie leidt tot covid!

1 view
Skip to first unread message

nastyho...@gmail.com

unread,
Oct 14, 2021, 1:11:08 AMOct 14
to
Bs"d

Studie bevestigt: Geen virus nodig om SARS-CoV-2 op te lopen – mRNA vaccinatie leidt tot covid!

https://dissident.one/2021/10/09/20759/

Spike-eiwitten in het vaccin alleen al zijn genoeg om de gevaccineerde persoon corona te laten krijgen, schrijft Jan Walter in een artikel dat al in juli op Legitim.ch werd gepubliceerd.

Een absoluut baanbrekende Peer-Review-Studie, nota bene opgepikt in een artikel in de Frankfurter Rundschau, bevestigt dat er GEEN VIRUS nodig is om SARS-CoV-2 op te lopen:

In de nieuwe studie creëerden de onderzoekers een “pseudovirus” dat omgeven was door spike-eiwitten van de Sars-CoV-2 pathogeen, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit pseudovirus veroorzaakte bij dierproeven schade aan de longen en slagaders. Dit zou bewijzen dat het spike-eiwit alleen voldoende is om de ziekte te veroorzaken, zo concludeerden de onderzoekers. Na de infectie vertoonden weefselmonsters ontstekingen in de endotheelcellen die de wanden van de longslagaders bekleden. Het onderzoeksteam onderzocht in het laboratorium ook hoe gezonde endotheelcellen die de slagaders bekleden zich gedroegen na contact met het spike-eiwit. Ook hier werden de cellen beschadigd – o.a. door het contact tussen het spike-eiwit en de ACE2-receptor.

Deze wetenschappelijke bevinding, die is gepubliceerd in het peer reviewed tijdschrift van de American Heart Association, werpt twee fundamentele vragen op die in de officiële discussie steevast buiten beschouwing worden gelaten:

Kunnen de mRNA-“vaccins” die de lichaamscellen opdragen spike-eiwitten te produceren, coronaziekte veroorzaken?
Is corona echt een virale infectie of eerder te wijten aan andere oorzaken?

Als het spike-eiwit alleen al voldoende is om de ziekte uit te lokken, kunnen theoretisch alle mensen die de mRNA-injectie hebben gekregen SARS-CoV-2 oplopen, en het is niet zo dat er tot nu toe geen schade door vaccinatie is geconstateerd. Alleen al in de VS zijn sinds het begin van de mRNA-vaccinatiecampagne meer dan een half miljoen verwondingen door vaccinatie vastgesteld, waarvan meer dan 9.000 met dodelijke afloop en slechts 36% met genezing. (cf. National Vaccine Information Center)

Opmerking: In het licht hiervan leest de laatste verklaring van de WHO dat een verband tussen de hartspierontstekingen en de mRNA-“vaccinaties” waarschijnlijk is, maar dat de voordelen duidelijk opwegen tegen de risico’s, als pure spot; vooral omdat de ARD in een verbazingwekkend eerlijk verslag heeft bevestigd dat de “Corona-pandemie” geen overmatige sterfte veroorzaakt:
Videospeler
00:00
04:25

Om de vraag naar de ware oorzaken van de coronaziekte beter te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk te begrijpen dat de virustheorie tot dusver alleen op een virusmodel is gebaseerd. De volgende figuur uit het tijdschrift Nature illustreert hoe ver virologen nog staan van het isoleren van een virus.

Fig. b en e tonen het meest nauwkeurige beeld van SARS-CoV-2 dat virologen ooit hebben gezien. (De RNA-monsters zijn zo klein dat de huidige technologie eenvoudigweg niet meer kan produceren). Fig. a en d, de beelden die ons als SARS-CoV-2 zijn verkocht, tonen slechts een door de computer gegenereerd model van het virus. De figuren g en h illustreren dat het niet hele virussen zijn die onder de microscoop worden waargenomen, zoals vaak wordt aangenomen, maar slechts minuscule bouwstenen (RNA-sequenties) waarvan wordt beweerd dat zij tot het virus behoren.

Als men kijkt naar de software die wordt gebruikt om een heel virus uit een RNA-sequentie te modelleren, komen nog meer inconsistenties aan het licht, zoals het feit dat het programma niet verfijnd is en geen betrouwbare resultaten oplevert. (cf. nature.com / Challenges for cryo-EM; 30. November 2018)

Hoewel de beoordelaars gerustgesteld waren door de bevinding dat de meeste software-instrumenten in staat waren reconstructies van hoge kwaliteit te produceren, viel het op dat twee verschillende gebruikers die hetzelfde instrument gebruikten, niet noodzakelijk tot hetzelfde resultaat kwamen.

Conclusie: De façade brokkelt af – de nog steeds onbevestigde virus-theorie is het ultieme middel om de hele wereld in een gezondheidsdictatuur te dwingen. (Degenen die dit nog steeds niet kunnen geloven, hoeven alleen maar hun ogen te openen). Dr. Kary Mullis, een gepromoveerd biochemicus, Nobelprijswinnaar en uitvinder van de PCR-methode, ontkrachtte reeds de virus-theorie tijdens de HIV-AIDS controverse en na hem kwam dr. Ook Stefan Lanka na het uitvoeren van controle-experimenten tot de conclusie dat er geen ziekteverwekkende virussen bestaan, en bij een wetenschappelijke weddenschap waarbij het bestaan van het mazelenvirus in het geding was, moest zelfs de jury van deskundigen van het Oberlandesgericht Stuttgart het in laatste instantie met hem eens zijn en bevestigen dat het beschikbare onderzoek niet volstaat om het bestaan van het mazelenvirus aan te tonen. De lijst van deskundigen die nota bene aan openbare universiteiten hebben gestudeerd en gepromoveerd en pas later hebben ingezien dat de virologie, en dus ook een essentiële pijler van de orthodoxe geneeskunde, op onjuiste veronderstellingen berust, gaat maar door en door. Onder hen dr. Raik Garve, een begaafd arts die de tekortkomingen van de orthodoxe geneeskunde doorzag toen hij nog student was. Vandaag werkt hij als docent in het volwassenenonderwijs, waar hij tot op de bodem gaat van de belangrijkste vragen van onze tijd. Zij die geïnteresseerd zijn in zijn werk en meer willen weten over de fatale fouten van de moderne geneeskunde zullen veel antwoorden vinden in een compacte en zeer verhelderende analyse. (lees meer)

https://tinyurl.com/gov-rain
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages