Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

[CHARTER] handvest nl.uitkeringen [maandelijks bericht, januari 2023]

0 views
Skip to first unread message

- charter -

unread,
Dec 31, 2022, 9:53:18 PM12/31/22
to
nl.uitkeringen - Vraagbaak over de sociale zekerheid.

CHARTER: nl.uitkeringen

nl.uitkeringen is een ongemodereerde nieuwsgroep die bedoeld is voor
discussies en vragen over de sociale zekerheid. De sociale zekerheid
omvat verzekeringen en voorzieningen met betrekking tot de volgende
terreinen: ziekte(kosten), arbeidsongeschiktheid, gehandicapt zijn,
werkloosheid, bijstand, kinderbijslag, ouderdom (pensioen) en
nabestaanden.

In deze nieuwsgroep komen onder meer ter sprake:

- nieuws over (toekomstige) veranderingen in de sociale zekerheid
- vragen en antwoorden over de werking van allerlei regels
- contacten met en behandeling door uitkeringsinstanties
- discussies en meningsvorming
- uitwisseling van ervaringen

Deze groep is tevens bedoeld voor lotgenotencontact. Mensen met een
uitkering kunnen elkaar hier ontmoeten en praten over de zaken die je
zoal tegenkomt met een uitkering, waardoor deze nieuwsgroep ook een
soort huiskamerfunctie heeft.

Het plaatsen van advertenties is niet toegestaan.

EINDE CHARTER.
---------

Aankondigingen van en voorstellen over nieuwe groepen
vindt men in de nieuwsgroep nl.newsgroups.announce.

Een overzicht van Nederlandse nieuwsgroepen is te vinden in de nieuwsgroepen
nl.newsgroups, nl.newsgroups.announce, nl.internet.welkom en
soc.culture.netherlands met de titel "De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)".

---------


Enkele van de huisregels binnen de nl-hiërarchie (de nieuwsgroepen
die beginnen met "nl.") luiden:

o Berichten mogen geen binary's bevatten. Je dient je bericht
in platte tekst op te stellen. Dus berichten in HTML-formaat
zijn ook niet toegestaan.

o Als je wilt dat je bericht in meerdere groepen verschijnt, dien
je het te crossposten. Praktisch gezien zijn crosspostings naar
meer dan vijf groepen meestal onzinnig en ongewenst.
0 new messages