Re: Geheimzinnige geldstroom naar prestigieus gebedshuis in Amsterdam-Slotervaart

43 views
Skip to first unread message

Willem-Jan Markerink

unread,
Feb 15, 2009, 2:19:05 PM2/15/09
to
"Cees Camphuis" <ceesca...@xhome.nl> wrote in
news:0155224b$0$19505$c3e...@news.astraweb.com:

>
> WIE BETAALT 'MARCOUCH-MOSKEE'?
> AMSTERDAM - Feest in de wijk van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch.
> Amsterdam-Slotervaart krijgt de modernste moskee van ons land. Er zal
> alleen gepreekt worden in het Nederlands. Homo's zijn van harte welkom
> en vrouwen mogen plaatsnemen in het bestuur. Alles draait om respect en
> verbroedering. "Kijk, zo maken wij een moslimgemeenschap die bloeit en
> waardevol is voor de Nederlandse samenleving", aldus een trotse
> Marcouch.
> Het prestigeproject is echter nog grotendeels in nevelen gehuld.
> Bij
> lokale politici heerst verwarring over de opdrachtgever, de financiering
> blijkt geheimzinnig en op de achtergrond doemen de schimmen op van een
> beweging die geldt als grondlegger van het moslimradicalisme.
> Grote man achter de moskee is Yahia Bouyafa - rijzende ster in de
> islamitische gemeenschap en officieel gesprekspartner van minister Van
> der Laan (Wonen, Wijken, Integratie).
> Bouyafa speelt een rol bij de Nederlandse Moslim Omroep en gaat
> door
> het leven als voorzitter van verenigingen met aansprekende namen als
> Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, Landelijke Moslim Organisaties
> en de Federatie Islamitische Organisaties Nederland (FION).
> Onder die laatste naam is hij bekend geworden in Slotervaart, als
> opdrachtgever van de 'FIONmoskee'. Stadsdeelwethouder Ineke Ketelaar
> (PvdA) sprak lovend over de FION, in een vergadering van de deelraad.
> Zij noemde de FION 'een landelijke koepel van Marokkaanse
> moskeeën
> die goed bekendstaat'. Afgelopen week moest Ketelaar na vragen van De
> Telegraaf erkennen dat ze fout zat: de FION is geen koepel, er zijn geen
> moskeeen bij aangesloten, de enige Marokkaan in het bestuur is Bouyafa.
> Moussa Marcouch, een broer van de stadsdeelvoorzitter, was
> penningmeester van de FION van 2005 tot 2008. "Hoe kan het toch dat FION
> de moskee in de wacht sleepte?" vraagt deelraadslid Clyde Moerlie zich
> af.
> Moerlie stapte vorig jaar op bij de PvdA, omdat Ahmed Marcouch te
> veel zijn eigen religie zou promoten. Nu vormt Moerlie een
> eenmansfractie en wil hij opheldering over de contacten met FION. "Dit
> riekt immers naar belangenverstrengeling." Maar Ahmed Marcouch laat ons
> weten dat hij veel broers heeft en niet wist dat Moussa in het
> FION-bestuur zat.
>
> Radicalisering
> Onder het officiële koopcontract prijkt de naam van een andere
> organisatie: de Stichting Europe Trust Nederland, ook onder
> voorzitterschap van Bouyafa. Vorig jaar legde Bouyafa namens de Europe
> Trust nog 1,1 miljoen euro op tafel voor de aankoop van een pand in Den
> Haag. In Slotervaart werd de tweede grote deal gesloten.
> De Europe Trust kocht de moskee onlangs van woningcorporatie de
> Alliantie. Bij de koop zijn afspraken gemaakt om een tweede
> Westermoskee-affaire te voorkomen, aldus de Alliantie. In een zogeheten
> 'Memorandum of Understanding' staat dat het contract ontbonden kan
> worden bij aanwijzingen over radicalisering. In dat geval heeft de
> corporatie het recht de moskee terug te kopen.
> Rob Hoogeveen, gebiedsontwikkelaar van de Alliantie, maakt zich
> vooralsnog geen zorgen: "Zolang het tegendeel niet is bewezen, hebben we
> alle vertrouwen in Bouyafa. We hebben wel gekeken naar de financiering.
> Maar we weten niet honderd procent zeker waar het geld vandaan komt."
> In een juichend persbericht liet het stadsdeel onlangs weten dat
> Bouyafa het gebedshuis financiert met geld uit de Golfstaat Katar.
> Bouyafa wil dat niet bevestigen en zegt: "Er zijn meerdere
> financieringsbronnen, waaronder ook collectes in Nederlandse, Belgische
> en Duitse moskeeën. De geldgevers hebben mij geen toestemming gegeven om
> hun naam bekend te maken."
> Achter de Europe Trust gaat een Europees netwerk schuil van
> moslimvoormannen, die het gedachtegoed aanhangen van de Moslim
> Broederschap. Grote expert op dit gebied is Lorenzo Vidino, 'senior
> fellow' aan Tufts University in het Amerikaanse Massachusetts. "Langs
> democratische weg ijvert deze beweging voor invoering van de sharia, de
> islamitische wetgeving, in Europa", aldus Vidino.
> Bouyafa's Europe Trust Nederland is volgens de akte van
> oprichting
> verbonden aan het Britse liefdadigheidsfonds Europe Trust. Dat fonds is
> volgens Vidino aanvankelijk opgericht als financieringsvehikel voor de
> Federatie van Islamitische Organisaties in Europa (FIOE), de
> 'parapluorganisatie' van de Broederschapbeweging in Europa.
>
> Broer van stadsdeelvoorzitter was penningmeester nevelachtige
> Marokkaanse federatie
>
> Vidino, tegenover De Telegraaf: "In beide organisaties, FIOE en Europe
> Trust, zetelen prominente Broederschapfiguren, zoals de moslimleiders in
> Frankrijk en Duitsland. De Franse en Duitse inlichtingendiensten brengen
> deze mannen rechtstreeks in verband met de Moslim Broederschap."
> Navraag bij de Alliantie leert dat de door Vidino genoemde
> organisaties FIOE en Europe Trust zich ook verbonden hebben aan het
> 'Memorandum of Understanding' bij de moskeedeal. Kamis Gacha,
> rechterhand van Bouyafa, tekende namens de buitenlandse organisaties,
> bevestigt een woordvoerder van de Alliantie.
> Gacha is penningmeester en secretaris van Europe Trust Nederland.
> De
> uit Tunesië afkomstige Gacha trok vorig jaar fel van leer in de periode
> voordat Geert Wilders met zijn film Fitna kwam. Zo riep hij de Arabische
> wereld op om bij Nederland aan te dringen op een verbod en zei hij
> eenzelfde daad te verwachten 'als bij de vermoorde Theo van Gogh'.
> Een stichting van Gacha ontving in het verleden subsidies van de
> World Assembly of Muslim Youth (WAMY) - een organisatie die met geld uit
> Saoedi-Arabië een intolerante en radicale versie van de islam
> verspreidt.
> De WAMY komt voor op een onlangs uitgelekte e-mail van Bouyafa,
> waarin de nieuwe moskeebaas een traditionele moslimgroet brengt aan een
> reeks van geadresseerden.
> Op de lijst staan ook de mailadressen van: Abdullah Omar Nasseef
> -
> voormalig secretaris-generaal van de Moslim Wereld Liga; oprichter van
> een trust die in 2001 op de terreurlijst is gezet vanwege steun aan
> Al-Qaeda.
> Salman al-Awda - fundamentalistische geestelijke uit SaoediArabië
> die
> jarenlang gold als inspirator van Osama bin Laden. Sjeik al-Awda wordt
> nog steeds door Hamas aangehaald ter rechtvaardiging van
> zelfmoordaanslagen.
> Salah Sultan - radicale prediker die de heilige oorlog
> verheerlijkt,
> in 2007 prominent aanwezig op een conferentie in Katar met onder anderen
> Hamasleider Khaled Masheel.
>
> Ahmed al-Rawi - voormalig topman FIOE en 'trustee' van de Union of Good,
> een organisatie die sinds november 2008 op de terreurlijst in de VS
> staat wegens financiering van Hamas.
> Bouyafa laat in een reactie weten de mail aan 300 personen te
> hebben
> gestuurd. "Ik heb mezelf niet afgevraagd of ik de opvattingen van ieder
> afzonderlijk deel. Ik zal het ook niet accepteren als u dit gegeven
> gebruikt als aanwijzing voor mijn 'verwantschap' met de door u genoemde
> personen."
>
> Fatwasite
> De mail was ook gericht aan de fatwasite van de Libanese sjeik
> Faisal Mawlawi, eveneens 'trustee' van de Union of Good. Dit Hamasfonds
> staat onder leiding van sjeik Yusuf al-Qaradawi, een moslimbroeder met
> als uitvalsbasis Katar.
> Bouyafa én Marcouch behoorden in 2005 tot de initiatiefnemers van
> een
> actie om Qaradawi naar Amsterdam te halen voor een conferentie van diens
> Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek. Marcouch was destijds bestuurder
> van een moskeevereniging en Bouyafa trad op namens de FION.
> Zoals De Telegraaf eind vorig jaar meldde, werd een
> subsidieaanvraag
> voor de bijeenkomst door het stadsbestuur van Amsterdam afgewezen mede
> vanwege de omstreden reputatie van Qaradawi.
> De sjeik heeft fatwa's uitgevaardigd waarin zelfmoordaanslagen
> worden
> goedgekeurd. Ook verdedigde hij de doodstraf voor homo's. In een
> Amerikaanse rechtszaak is een foto opgedoken waarop de prediker is te
> zien naast de leiders van de terreurorganisaties Hamas en Hezbollah.
> In recente tirades over het conflict in Gaza riep Qaradawi op tot
> het
> vermoorden van Joden en verklaarde hij: "Hitler was door Allah gezonden
> om de Joden te straffen, de volgende straf voor de Joden zal van de hand
> van de gelovigen komen."
> Hiermee geconfronteerd, verwerpen Bouyafa en Marcouch de
> uitspraken.
> "Ik ben tegen geweld en terreur, in welke vorm dan ook", zegt Bouyafa.
> En Marcouch laat weten: "Ik verafschuw antisemitisme, ik bestrijd
> het
> juist actief. En dat doe ik ook met vrouwendiscriminatie en
> homodiscriminatie. En ik verwerp zelfmoordacties. Ook als het gaat om
> Israël en Gaza en ook als het opvattingen zijn van Qaradawi, die ik de
> laatste jaren niet meer gevolgd heb."
> Vervolgens weidt Marcouch in een verklaring uit over de waarde
> van
> Qaradawi voor de Nederlandse samenleving. "Die zit voor ons heel ergens
> anders: bij burgerschap en integratie. Qaradawi, een paus voor moslims,
> wendt zijn autoriteit aan om in Europa de westerse islam van de grond te
> tillen. Qaradawi verkondigt dat Europese moslims goede democratische
> burgers moeten zijn."
> Volgens Lorenzo Vidino, Moslim Broederschap-expert, bepleit
> Qaradawi
> juist het oprichten van 'moslimenclaves' in het Westen als stap op weg
> naar invoering van de sharia. Ook gelooft Qaradawi dat de islam Europa
> zal overmeesteren, 'niet door het zwaard, maar door prediking'.
> Onlangs leek het alsof Marcouch ook streeft naar oprichting van
> een
> superstadsdeel voor moslims. Maar niets is minder waar, zegt de PvdA'er.
> Hij spreekt van een bloeiende moslimgemeenschap, waarin burgers hun
> verantwoordelijkheid nemen en een emotionele relatie hebben met hun
> nieuwe vaderland.
> "Zo iemand is Bouyafa. Met zijn moskee tilt hij ook andere
> moslims op
> tot dat niveau."
>
>
>

De wet BIBOP geldt alleen voor dhimmi's.

--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<w.j.ma...@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages