Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

herpost - Mensen als terminals / misbruik van OPS slachtoffers

12 views
Skip to first unread message

Michael 'Mike' Gormez - www.taxexemptchildabuse.net

unread,
Jul 4, 2001, 7:06:32 AM7/4/01
to
FNV-magazine van 5 september 1996. Helaas niet meer op hun site aanwezig.


"MENSEN ALS TERMINALS"
Managers in de leer bij Scientology Church


Via de managementsbureaus Silhouet Management Support, U-Man Management
Bedrijfs Consultancy en Silhouet Personnel Selection BV slijt de
Scientology Church haar theorieën aan Nederlandse managers. Een kniesoor
die daar op let, want niemand controleert de kwaliteit van
managementscursussen. Lafayette Ron Hubbard? Nooit van gehoord. FNV
Magazine over de sluipende opmars van een sekte binnen het Nederlandse
bedrijfsleven, vooral in het midden- en kleinbedrijf.


"De cursussen zaten vol. Ik kwam daar mensen tegen van andere bedrijven
zoals de detailhandel, de metaal, installatiebedrijven, de chemie en de
reiswereld. Het varieerde van bedrijfseigenaren en directeuren tot
commerciële medewerkers". Bert Timmermans, hoofd personeelszaken van de
Nederlandse Radiateurenfabriek in het Brabantse Mill volgde samen met
collega's in oktober '95 en de maanden januari en februari dit jaar een
managementcursus bij Silhouet Management Support in Weesp.


De cursus die Timmermans volgde zat vol en als we de genoemde
managementbureaus mogen geloven is dat het hele jaar het geval. Volgens
woordvoerder John William Ramirez van Silhouet Management Support hebben
de afgelopen zeven jaar zo'n tweeduizend bedrijven gebruik gemaakt van hun
diensten. Het bedrijf U-Man in Bilthoven zegt dat managers, directieleden
en personeelsleden van zevenduizend ondernemingen de afgelopen jaren wel
eens een managementcursus hebben gevolgd of zich hebben laten testen met
de zogenaamde U-test: de test voor het vinden van de meest productieve
kracht voor de beschikbare functie. Eén ding vergeten de directies van
deze managementbureaus echter duidelijk aan de cursisten te vermelden: de
bureaus dragen het gedachtengoed van de Scientology Church uit en een deel
van het verdiende geld gaat naar WISE, het World Institute of Scientology
Enterprises, de commerciële tak van de sekte.


Timmermans volgde samen met drie directieleden vijf dagen lang de training
Persoonlijke Efficiency. "Tijdens de cursus noemde de mensen van Silhouet
wel de naam van Ron Hubbard. Die naam kende ik uit de wereld van de
psychologie, maar ik wist niet dat hij de oprichter van de Scientology
Church was." Vooral het eigenaardige taalgebruik van de cursus viel hem
op. "De terminologie wijkt af van wat je toch in managementliteratuur
tegenkomt. Ze spreken over mensen als "terminals"."

Guus Schornagel werkt als marketing-manager bij ESAB in

Utrecht, een bedrijf dat apparatuur en lastoevoegingsmaterialen voor de
metaalindustrie verkoopt. Bij ESAB Nederland werken tweehonderd mensen.
"Wij kwamen met Silhouet in aanraking via direct mailing. Onze voormalige
personeelschef wilde met dit bedrijf in zee vanwege de specifieke aanpak
van teamwork. Silhouet kwam in maart jongstleden met een gericht voorstel
om hiervoor trainingen te verzorgen en zij hielden een goed
verkooppraatje". De voltallige directie en het managementteam dat uit
zeven personen bestond, zou door Silhouet in Weesp getest worden. ESAB
wist niet dat Silhouet verbonden was met de Scientology Church. "Ik voel
me een beetje opgelicht", zegt Schornagel nu, "dat men daar geen enkele
ruchtbaarheid of kenbaarheid aan heeft gegeven. Ik vind dat een bijzonder
slechte zaak." Inmiddels heeft ook ESAB de samenwerking met Silhouet
stopgezet.

Bij de ondernemersorganisatie MKB Nederland zijn tot nu toe geen klachten
of opmerkingen binnen gekomen."Onze leden ervaren het blijkbaar niet als
een probleem", zegt stafmedewerker A.G. Blok van de koepel, die namens tal
van brancheorganisaties de belangen behartigt van 125 duizend aangesloten
ondernemingen. "Openheid is wel van belang. Wat een probleem zou kunnen
zijn is dat ondernemers vaak niet weten dat deze bureaus verbonden zijn
aan de Scientology Church. Eerlijkheid in het handelsverkeer staat voorop.
De vraag is of je nog meer informatie moet geven via bijvoorbeeld het
handelsregister of via publiciteit", aldus Blok.

In Nederland staan 470 duizend midden- en kleinbedrijven geregistreerd.
"Als de managementsbureaus die verbonden zijn aan de Scientology Church
zelf verkondigen dat ze de afgelopen jaren negenduizend ondernemingen aan
een cursus hebben geholpen, dan is dat nog geen 2 procent van het
Nederlandse bedrijfsleven. Het staat een ieder vrij om diensten aan te
bieden en het is aan de ondernemingen zelf te bepalen met wie zij in zee
gaan. Misleiding is echter wel een element waarover men bij ons kan
klagen", aldus Blok


Bent u een nagelbijter of potloodknabbelaar? Zingt of fluit u vaak gewoon
voor uw plezier? Heeft u af en toe spiertrekkingen zonder dat daar een
logische verklaring voor is? Dit zijn zomaar enkele vragen afkomstig van
de Oxford Capacity Analysis (OCA), de persoonlijkheidstest waarmee al
jarenlang sekteleden van de Scientology Church niets vermoedende
voorbijgangers op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam de kerk in
proberen te lokken. Diezelfde test wordt ook gebruikt door Silhouet
Management Support om klanten te beoordelen op ondermeer stabiliteit,
zelfbeheersing, eigenwaarde, verantwoordelijkheidsgevoel,
beoordelingsvermogen en ondernemingszin.

De hoogleraar Pieter Drenth van de Vrije Universiteit in Amsterdam
onderzocht de OCA-test en verklaarde dat "persoonlijkheidstests in handen
van niet gekwalificeerde personen bijna altijd op kwakzalverij duiden".(2)
Ook psycholoog Jack van Minden, directeur van het adviesbureau Psycom in
Amstelveen, dat testtrainingen voor instellingen en bedrijven verzorgt,
oordeelt vernietigend over de gebruikte OCA van de Scientology Church en
de daaraan verbonden managementbureaus. "In de wetenschap geldt dat kennis
openbaar gemaakt dient te worden. Dat geldt ook voor psychologische tests.
Voor zover ik weet is er niet of nauwelijks gepubliceerd over de OCA. Dat
is meteen de grote zwakte van deze test", aldus Van Minden.

De Scientology Church liet echter enkele jaren geleden de Franse
wetenschapper Serge Bornstein zijn licht schijnen over de
persoonlijkheidstest en deze kwam tot de conclusie dat de vragenlijst
uitstekend te gebruiken was om personeel te testen. "Ik vind het heel mooi
dat deze man dat gedaan heeft maar naspeuringen hebben mij geleerd dat
Serge Bornstein helemaal niet bestaat!"

Persoonlijkheidstests zijn volgens de psycholoog sowieso zwak en
krakkemikkig. "Een van de grote bezwaren tegen dit soort tests is het
uitgangspunt dat de persoonlijkheid van een kandidaat in kaart gebracht
wordt aan de hand van een aantal vrij simpele vragen. Daarop nemen
managers vaak verregaande beslissingen maar we weten vaak helemaal niet
hoe de menselijke persoonlijkheid überhaupt in elkaar steekt."


Dat de uitkomst van de OCA zeker gevolgen heeft voor werknemers bleek
begin jaren negentig al uit onthullingen in Het Parool (3). In een van de
artikelen komt een 30-jarige man aan het woord die solliciteerde naar de
functie van sales support-manager. Hij vulde de OCA-lijst met tweehonderd
vragen netjes in. "Zit u louter voor u plezier te bladeren in
spoorwegboekjes, gidsen of woordenboeken? Voelt u zich in de buurt van
kinderen ooit slecht op uw gemak?" en "Vindt u het leven nogal vaag en
onwerkelijk" werden al dan niet met "ja" of "nee" beantwoord. Uit de
resultaten van de test bleek dat de man in kwestie zwaar depressief was en
tevens een hoog inlevingsvermogen in anderen had. "Dat kan toch niet? Als
je zwaar depressief bent, dan ben je volgens mij zo druk met jezelf bezig
dat je je nauwelijks nog kan inleven in de problemen van anderen, laat
staan dat je ook nog een hoog inlevingsvermogen hebt". De directeur van
het bedrijf waar hij had gesolliciteerd, zag de uitslag van de test echter
als een "tegenvaller" en benoemde prompt een andere kandidaat voor de
functie. "Volgens een medewerkster van Silhouet Management Support moest
ik eerst geestelijk helemaal schoongemaakt worden, helemaal op mezelf
worden teruggeworpen. En het kon in mijn geval niet bij één cursus
blijven, nee, ik was er zodanig aan toe dat ik een complete cyclus van
trainingen moest doorlopen", vertelde de gedupeerde aan Het Parool. "Door
zo'n test merk je gauw of iemand een onzekere persoon is. Zo'n persoon kun
je dan beetpakken, die kun je dan - om het zomaar te zeggen redden van de
verdoemenis. Dat is misschien de manier waarop de Scientology Church tot
uitbreiding van hun genootschap overgaat", zegt Van Minden.


Dat de Scientology Church door middel van cursussen en tests het
bedrijfsleven infiltreert is niet verwonderlijk. De hele structuur van de
sekte is gebaseerd op opleidingen om hogerop te komen. Sekteleden hoeven
de steeds duurder wordende cursussen niet direct te betalen. Zij bouwen
een schuld op. Daardoor wordt het de leden bijna onmogelijk gemaakt om
eruit te stappen. Dan moeten de cursisten een "schuld" afbetalen van vaak
honderdduizenden guldens. Maar ook steeds meer bedrijven komen hierdoor in
de problemen. In Duitsland zijn recentelijk al enkele ondernemingen
failliet gegaan door de vaak torenhoge schuld aan de sekte. Een voorbeeld
is het bedrijf Herbold Beteiligung GmbH uit Meckesheim bij Heidelberg die
machines voor kunststofrecycling produceert. Het resultaat: tweehonderd
arbeidsplaatsen verloren en een schuld van 40 miljoen mark.(4)

"De Scientology Church doet dingen die niet in de haak zijn", zegt
publiciste Karin Spaink. "Hun bedoeling is om mensen onder valse
voorwendsels in Scientology te lokken. Een lid van deze sekte met een
eigen bedrijf eist van zijn werknemers dat ze een cursus volgen. Wie dat
niet doet, krijgt ontslag. Dat is een vrij sterk pressiemiddel. In
Duitsland zijn daarover rechtszaken gevoerd en in Nederland hoor ik in
toenemende mate verhalen daarover", aldus Spaink.


Naast het aanbieden van cursussen voor werknemers bieden Scientology
Church en haar mantelorganisaties ook "kuren" en oplossingen aan om zieke
personeelsleden te genezen. Paul Ulenbelt [zie onder - mike] van de
Industriebond FNV is deskundige op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Hij bezocht in oktober '95 de jaarvergadering van de vereniging OPS
(Organo Psycho Syndroom), een ongeneeslijke hersenbeschadiging die mensen
oplopen als zij langdurig met oplosmiddelen in de verf-, lijm- en
ontvettingsmiddelenindustrie werken. "Ik wist niet wat ik daar hoorde",
zegt Ulenbelt. "Een lid van de Scientology Church hield daar een
toespraak. Hij had drie 'ex-patiënten' bij zich die door de
behandelingswijze van de sekte zouden zijn genezen. De geneeswijze bestond
uit vijf weken lang een paar uur in de sauna liggen om de ziekte eruit te
zweten. Daarnaast boden ze nog een vitaminekuur aan. In de zaal zaten
mensen die echt radeloos waren. Ze zijn ziek en een medicijn ontbreekt tot
nu toe. Een belangrijk deel van deze mensen wil iedere strohalm aangrijpen
om verbetering in de situatie te krijgen. De kuur zou maar liefst
vierduizend gulden gaan kosten. Er golfde iets door de zaal van "dit kan
niet kloppen". Maar intussen stond daar wel iemand met allemaal
pseudo-wetenschappelijke artikelen in de hand te beweren dat de kuur in de
Verenigde Staten goed gewerkt had", aldus een boze Ulenbelt.


Scientolgy is begin jaren vijftig in de Verenigde Staten bedacht door
Lafayette Ron Hubbard die ooit als science fiction-schrijver begon. In
1950 introduceerde hij dianetics, "de moderne wetenschap van mentale
gezondheid" en deze leer groeide later uit tot de bijbel van de
Scientology Church die over de hele wereld vertakkingen heeft. Bij lezing
van het standaardwerk komt de inhoud eerder over als een hutspot van
religie, science fiction, hersenspoeling en quasi-diepzinnigheid.
Dianetics is een wetenschap. Scientology is een nieuw woord, dat een
nieuwe wetenschap markeert. Scientology betekent "weten over het weten of
wetenschap over het weten", scherpt Hubbard de pen in de trant van
gebakken lucht is ook lucht. De Nederlandse schrijver Gerrit Komrij
typeerde de grondlegger van de sekte dan ook ronduit als een "krankzinnig
opperhoofd van een beerput zonder bodem". (5)


Om belastingtechnische redenen wilde Ron Hubbard van begin af aan zijn
financiële belangen in een kerkgenootschap onderbrengen. Tegenover
vrienden en bekenden verklaarde hij dat "wanneer je miljonair wilt worden,
je je eigen religie moet beginnen, want daar zit het grote geld." Pas in
1993 kreeg de sekte erkenning als kerkgenootschap van de Amerikaanse
fiscus en werd zij vrijgesteld van het betalen van belastingen. In
Nederland is - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland - de
Scientology Church geen erkend kerkgenootschap. Toch citeert de beweging
met graagte een rapport van de sektencommissie van de Tweede Kamer uit
1984 waarin wordt beschreven dat onomstotelijk is vastgesteld dat de
Scientology Church een nieuwe religieuze beweging is: "een
levensbeschouwelijke organisatie met een sterke nadruk op de praktische
toepassing van die levensbeschouwing". (6)


Na het onderzoek van de sektencommissie in 1984 heeft de Nederlandse
overheid zich sindsdien nauwelijks nog beziggehouden met de handel en
wandel van de Scientology Church. Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar
de roep om de sekte te verbieden de laatste tijd steeds sterker wordt.
Toch zijn er in Nederland ook mensen die zich ongerust maken over de
praktijken van deze "kerk". Op 12 februari jongstleden stelde het Tweede
Kamerlid Bert Bakker van D66 vragen aan staatssecretaris Terpstra, waarin
hij vroeg om onderzoek naar de vraag of de kerk wel binnen de wettelijke
termen van verboden rechtspersoon valt. "Die sektencommissie uit '84 kwam
tot de conclusie dat het gedrag van de Scientology Church op gespannen
voet stond met de vrijheid van godsdienst en de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer en dat zijn beide grondrechten", zegt Bert
Bakker. "Ik zeg niet op voorhand dat ze verboden moeten worden. Ik heb me
aangesloten bij wat de commissie in 1984 heeft gezegd. Toen is de vraag
gesteld of ze als rechtspersoon moesten worden verboden als ze zouden
doorgaan met het in gevaar brengen van de vrijheid van godsdienst en het
niet eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer. Sindsdien heeft de
overheid niets gedaan."

Bakker vindt het zaak dat de Scientology Church en de daaraan verbonden
managementsbureaus open kaart moeten spelen in het Nederlandse
bedrijfsleven. "Je bent of een religieuze beweging of een commerciële
organisatie. Wanneer je geld verdient als bedrijf moet je je niet
verschuilen achter de vlag van religie. Als het om geld verdienen gaat
voor een religieuze organisatie maar de klanten weten niets van dat
verborgen doel af, dan vind ik dat je niet op een eerlijke manier zaken
doet".


Woordvoerder Ramirez van Silhouet Management Support in Weesp ontkent ten
stelligste dat zijn bedrijf een loopje met de waarheid neemt. "Wij hebben
geen klachten gehad. Op alle formulieren en contracten staan de
leveringsvoorwaarden vermeld. Wij gebruiken alleen het werk van de heer
Hubbard, maar wij hebben niets met de Scientology Church te maken." Hij
laat het informatieblad zien met daarop de voorwaarden die bedrijven
moeten ondertekenen als zij een cursus volgen. "De know how die Silhouet
biedt is voor het grootste gedeelte gebaseerd op de werken van de
Amerikaanse schrijver en filosoof L. Ron Hubbard. Zijn oeuvre is zeer
omvangrijk en omvat naast rehabilitatie van drugsverslaafden,
onderwijshervormingen, filosofie en religie (Scientology), ook een
compleet managementsysteem en organisatorische know-how." Woordvoerders
van diverse bedrijven die een cursus volgden bij Silhouet in Weesp hebben
echter nooit een contract of informatieblad ondertekend waarin zij
instemmen met de voorwaarden. "Wij hebben nooit enig document van die
strekking ondertekent", zegt Timmermans van de Radiateuren Fabriek in Mill
stellig. "We hebben ons schriftelijk aangemeld en kregen netjes een
factuur die wij hebben voldaan", aldus het hoofd personeelszaken.

"Wij zijn juist erg open voordat iemand wat van ons koopt", zegt Ramirez.
"Iedere klant die bij ons binnenkomt, weet dat wij materiaal gebruiken van
Ron Hubbard. Wij spelen geen spelletjes." Hij erkent dat "een kleine
royalty afgedragen wordt aan de L. Ron Hubbard Library maar dat is geen
religieus instituut. Bovendien dragen wij 10 procent van het verdiende
geld af aan WISE, daar maken we ook geen geheim van."

Ramirez bevestigt ook dat de gebruikte vragenlijst (OCA) overeenkomt met
die van de Scientology Church. Toch houdt hij vol dat Silhouet Management
Support BV en Personnel Selection BV geheel los staan van de Scientology
Church. "Wij verkopen managementtrainingen waar het religieuze uit is
verdwenen." Maar uit uittreksels van de Kamers van Koophandel blijkt dat
ondermeer medewerker Else Jensen van Silhouet ook werkt bij New Era
Publications, de uitgeverij van boeken in Europa en Azië die fictie en
non-fictie van de Amerikaanse auteur L. Ron Hubbard verzorgt. Dit bedrijf
is gehuisvest op de Nieuwezijds Voorburgwal 271, hetzelfde adres als de
Scientology Church.


Staatssecretaris Terpstra van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport maakt zich zorgen over de groeiende invloed van de Scientology
Church op het Nederlandse bedrijfsleven maar vindt het geen taak voor de
overheid om paal en perk te stellen aan de praktijken van de sekte. "Mocht
er onder een dekmantel worden gewerkt waarbij er niet voldoende openheid
is, dan vind ik het allereerst een taak van het bedrijfsleven om in te
grijpen, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen onder valse vlag
betrokken worden bij dergelijke praktijken. Dan denk ik aan de
ondernemingsraden die er voor moeten zorgen dat zoiets niet gebeurd',
aldus mevrouw Terpstra.


Leo Siepe

Paul van der Gaag

BRONNEN:


FOK-dossier 10, november 1995 over Scientology
FOK-dossier 10, november 1995 over Scientology
Het Parool, april 1991
Het Parool, april 1991
Süddeutsche Zeitung, mei 1995
G. Komrij: De stankbel van de Nieuwezijds, De Arbeiderspers
Sektencommissie Tweede Kamer 1984 & Fok-dossier, nov. 1995


=====

From: Paul Ulenbelt <pa...@paul.xs4all.nl>
Newsgroups: xs4all.general
Subject: COS dichterbij dan je denkt
Message-ID: <1013952325...@paul.xs4all.nl>
Date: Fri, 13 Oct 1995 23:25:00 MET

De Scientoloy Church bedreigt niet alleen providers.
Afgelopen zaterdag was ik op een bijeenkomst van de OPS-vereniging.
Deze vereniging organiseert slachtoffers van blootstelling aan
oplosmiddelen. OPS is de afkorting van Organo-Psycho-Syndroom, dat is
een syndroom (geheugenverlies, depresiviteit, agressiviteit,
persoonlijkheidsverandering) als gevolg van blootstelling aan
oplosmiddelen die gebruikt worden in verf, ontvettingsmiddelen, en
bepaalde schoonmaakmiddelen (tolueen, xyleen zijn de meest gebruikte).
Het effect van blootstelling aan deze stoffen is een onherstelbare
beschadiging van zenuwen in de hersenen.
De OPS-vereniging spant zich in voor erkenning van deze
beroepsziekte en uitbanning van oplosmiddelen.
Tijdens de laaste bijeenkomt was een delegatie van de Sc Church
aanwezig die pretendeerde door een vitaminekuur in combinatie met een
saunakuur in staat te zijn om de effekten van blootstelling aan
oplossmiddelen ongedaan te maken. (Kosten van de kuur ca 4000 gld).
Hersenschade als gevolg van oplosmiddelen is niet herstelbaar.
Natuurrlijk zijn slachtoffers op zoek naar genezing, die er helaas
niet is. De Sc Church misbruikt de radeloosheid van slachtoffers voor
eigen gewin.

In general.xs4all is, terecht veel opwinding over beslagleging etc.
Maar ondertussen is Sc Church ook aanwezig in een klein restaurant in
Lelystad waar ze 100 mensen iets voorhoudt dat hun lot zou verbeteren,
terwijl het niets anders dan kwakzalverij.
Het gif van Sc Church zit niet alleen op het Net, maar is ook
daarbuiten aktief, misbruik makend van mensen die iedere strohalm
pakken om verbetering in hun situatie te brengen.

De campagne tegen Sc Church gaat veel verder dan auteursrechten.


Paul Ulenbelt e-mail: ulen...@paul.xs4all.nl
Industriebond FNV Slotermeerlaan 80 Amsterdam
Industry Workers Union / Dept Health and Safety / Amsterdam /
Netherlands

======


M1<e
--
OSA Babe Gallery: http://come.to/osababes

0 new messages