Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Wie heeft er ervaring met evangeliegemeente De Deur?

3,741 views
Skip to first unread message

snuf

unread,
Jul 19, 2005, 6:07:31 PM7/19/05
to
Ik zit bij evangelie gemeente de deur, maar krijg van alle kanten te
horen dat het niet goed is.. en wete niet wat ik hier mee moet doen?

Emmanuel Paulus

unread,
Jul 19, 2005, 6:55:25 PM7/19/05
to
snuf schreef op 20-7-2005 0:07:

> Ik zit bij evangelie gemeente de deur, maar krijg van alle kanten te
> horen dat het niet goed is.. en wete niet wat ik hier mee moet doen?

Bekijk de vragen en ga na of ze een verantwoording van jou of medeleden
nodig maken. Zo ja, moet je die kunnen geven of krijgen als dat niet het
geval is is er iets mis.

Veel van zulke opmerkingen komen er trouwens op neer dat geloven niet
goed is. Ook hiervoor moet je verantwoording kunnen afleggen.

Of zoals Petrus het stelde:
1Petrus 3:15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd
bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van
de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

Eind jaren 1990 is er wel enige ophef geweest rond de toenmalige
Nederlandse leider. Dit heeft zelfs tot een proces in Den Haag geleid
waar de beschuldigingen van sexueel wangedrag en financieel gesjoemel
niet aangetoond konden worden. Er is geen enkel bewijs of aanklacht die
ergeens staande is gehouden.

Het betreft wel een strict en iewat dictatoriale groep van gemeentes.
Een beetje afhankelijk van je gemeente zal dit ook wel meer of minder
authoritair zijn. Maar dat is geen verboden zaak maar gewoon hoe mensen
zelf in groep willen samen leven (of niet)

De Deur is trouwens niet goed dat heb ik van de stichter zelf gehoord.
Het is God die goed is en we kunnen alleen maar proberen ons als mens
met fouten maar met zijn genade proberen te heiligen.
De vraag moet zijn of de gemeenschap van de Deur Jezus probeert na te
volgen of menselijke wegen volgt zoals mensen onderdrukken en misbruiken.

Elke gemeente/organisatievorm wijkt ergens wel af van Jezus navolgen,
organisaties volgen hem nooit na, enkel mensen doen dat. Als je
organisatie dat bij jou iets bevordert dan is ze goed voor jou, als ze
dat niet doet vergeet ze dan maar.

groetjes,
Emmanuel

paddestoeltje

unread,
Jul 20, 2005, 2:13:09 AM7/20/05
to
Geen enkele evangelie of bijbel"gemeente" is goed,...Het zijn allemaal één
voor één geraffinneerde en gevaarlijke sekten die mensen hersenspoelen,..
Gouden raad dus:stop met bijbelwaanzin,..ze leidt tot ellende en
vernietiging van de identiteit van de mens,..

paddestoeltje

"snuf" <joano...@hotmail.com> wrote in message
news:1121810851.6...@z14g2000cwz.googlegroups.com...

R.A.

unread,
Jul 20, 2005, 3:46:24 AM7/20/05
to
> Het betreft wel een strict en iewat dictatoriale groep van gemeentes.
> Een beetje afhankelijk van je gemeente zal dit ook wel meer of minder
> authoritair zijn. Maar dat is geen verboden zaak maar gewoon hoe mensen
> zelf in groep willen samen leven (of niet)

Eerst dit en dan schrijf je...........het volgende

> De vraag moet zijn of de gemeenschap van de Deur Jezus probeert na te
> volgen of menselijke wegen volgt zoals mensen onderdrukken en misbruiken.

Daarmee geef je antwoord op de vraag die je zelf stelt.

> Elke gemeente/organisatievorm wijkt ergens wel af van Jezus navolgen,
> organisaties volgen hem nooit na, enkel mensen doen dat.

en dan het vervolg......

> Als je organisatie dat bij jou iets bevordert dan is ze goed voor jou, als
ze dat niet doet vergeet ze dan maar.

Hiermee stel je uiteindelijk vast wat het is...........geen navolging van
Christus maar van een ideologie in een organisatie.

P.S.
Aan deze processen zoals die door jou werden aangegeven valt NIMMER te
ontkomen als mensen zich organiseren.
Er was zelfs als sprake van in de groep rondom Jezus zelf.

Zolang die leefde bleef dat binnen de perken en kon hij het
bijsturen.........hij was de on--partijdige "derde".
Toen hij eenmaal overleden bleven er alleen de fracties over die tegenover
elkaar stonden en elkaar "bevochten".
Dat gebeurd tot op de dag van vandaag en dat is de oorzaak van alle
schisma's...........mensen die elkaar te lijf gaan...om uit te maken welke
visie op het navolgen de enige juiste is.........het gevecht om de Ware
Christen"

Het ergste is wel dat de meeste niet door hebben dat het allemaal ter
meerdere eer en glorie van henzelf gaat..........dat ze doen alsof het niets
te maken heeft met henzelf maar dat wat zij doen een zaak des heren is.

En dan..............heb je gelijk dat te midden van dat alles zwerven er
altijd enkele oprechte gelovigen bij

Zelfs in de gemeenschappen die zich nu vormen om een levende meester, guru,
of mysticus kom je deze groepsprocessen tegen en.............het lijkt erop
als of de "kwaden" het spelletje altijd winnen en kans zien hun visie als
het "goede" erdoo te krijgen.

cp

unread,
Jul 20, 2005, 6:31:54 AM7/20/05
to

"snuf" <joano...@hotmail.com> schreef in bericht
news:1121810851.6...@z14g2000cwz.googlegroups.com...

> Ik zit bij evangelie gemeente de deur, maar krijg van alle kanten te
> horen dat het niet goed is.. en wete niet wat ik hier mee moet doen?

Er zijn heel veel wolven in schapenvacht en God wordt door velen verkocht
als een krat peren.. Als je zelf twijfelt moet je de stem van je hart volgen
en je kunt beter buitenkerkelijk doorgaan dan dat je iets aanhamgt waar je
het niet helemaal mee eens bent
De kerk en God zijn zo ver van elkaar verwijderd geraakt. Dat er heel veel
hele gelovige mensen buiten de kerk leven en toch een christelijk voorbeeld
zijn.
>


janvanderhoeven

unread,
Jul 20, 2005, 12:53:40 PM7/20/05
to

"cp" <corp...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:42de281a$0$26852$ba62...@text.nova.planet.nl...


Niet je hart volgen ,, want het hart is verradelijk en niets onziend"
Maar je verstand gebruiken en de bijbel goed lezen.Met evt verklarend
lectuur ernaast


Groet
Jan


janvanderhoeven

unread,
Jul 20, 2005, 12:56:13 PM7/20/05
to

"snuf" <joano...@hotmail.com> schreef in bericht
news:1121810851.6...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
> Ik zit bij evangelie gemeente de deur, maar krijg van alle kanten te
> horen dat het niet goed is.. en wete niet wat ik hier mee moet doen?

Zie mijn eerder antwoord....
Ennuh... niet teveel je oren naar anderen laten hangen.
Gewoon God's woord lezen en erover nadenken.
Lees in de Evangelie verslagen hoe Jezus altijd bezig was met het werk van
zijn Vader.

Namelijk het prediken van het goede nieuws.


Groet
Jan

>


Yvonne

unread,
Jul 20, 2005, 1:37:03 PM7/20/05
to
On Wed, 20 Jul 2005 09:46:24 +0200, "R.A." <R.A.@casema.nl> wrote:

>Hiermee stel je uiteindelijk vast wat het is...........geen navolging van
>Christus maar van een ideologie in een organisatie.
>
>P.S.
>Aan deze processen zoals die door jou werden aangegeven valt NIMMER te
>ontkomen als mensen zich organiseren.
>Er was zelfs als sprake van in de groep rondom Jezus zelf.

Jezus zelf stuurde zijn volgelingen op sektarische wijze aan. Hij
probeerde ze los te weken van familie en schofferde zelf zijn ouders
in hun bijzijn.


Yvonne

Jan

unread,
Jul 20, 2005, 3:26:49 PM7/20/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:6r2td1p7f15m92l9t...@4ax.com...

Zo" tante zwamneus heeft het hare ook weer verteld.
Jan


Jan

unread,
Jul 20, 2005, 3:34:26 PM7/20/05
to

"janvanderhoeven" <jvdho...@hotmail.com> schreef in bericht
news:42de8194$0$11003$ba62...@text.nova.planet.nl...
> Mooi dan ken ik er ook nog een volg gewoon Jezus,en je bent de Kerk.
Jan

snuf

unread,
Jul 20, 2005, 3:52:10 PM7/20/05
to
dank je wel, voor je reactie, het is me wel wat duidelijker.
en zalzoals hier al is beschreven mijn ogen oren open houden en bovenal
de bijbel.

Gods zegen voor jullie.

joan

R.A.

unread,
Jul 20, 2005, 4:32:46 PM7/20/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:6r2td1p7f15m92l9t...@4ax.com...

Sinds wanneer ben jij getuige van Jehova?


paddestoeltje

unread,
Jul 21, 2005, 2:02:15 AM7/21/05
to

"snuf" <joano...@hotmail.com> wrote in message
news:1121889129.8...@g47g2000cwa.googlegroups.com...

> dank je wel, voor je reactie, het is me wel wat duidelijker.

Blijkbaar niet,..


> en zalzoals hier al is beschreven mijn ogen oren open houden

doe je niet:-)

en bovenal
> de bijbel.

die zal je pas de das om doen;-)

paddestoeltje

Yvonne

unread,
Jul 21, 2005, 3:04:50 AM7/21/05
to
Jan schreef:
> Zo" tante zwamneus heeft het hare ook weer verteld.

Het staat in de bijbel. Maak je de schrijvers voor zwamneuzen uit?


Yvonne

Yvonne

unread,
Jul 21, 2005, 3:05:44 AM7/21/05
to
R.A. schreef:

Getuigen van Jehova beschouwen deze gang van zaken niet als sektarisch
maar als normaal.


Yvonne

R.A.

unread,
Jul 21, 2005, 4:24:47 AM7/21/05
to

> > > Jezus zelf stuurde zijn volgelingen op sektarische wijze aan. Hij
> > > probeerde ze los te weken van familie en schofferde zelf zijn ouders
> > > in hun bijzijn.
> >
> > Sinds wanneer ben jij getuige van Jehova?
>
> Getuigen van Jehova beschouwen deze gang van zaken niet als sektarisch
> maar als normaal.

Jij snapt er niets van en zij ook niet...........je zwamt gewoon maar wat.


cp

unread,
Jul 21, 2005, 6:22:03 AM7/21/05
to

"Jan" <va...@home.nl> schreef in bericht
news:dbm90c$vec$1...@news6.zwoll1.ov.home.nl...
Dat is niet zo hoor. De kerk is een gebouw en een instituut van mensen met
een zelfde religie. Maar door dogma's en kerkelijke wetten is er een grote
verdeeldheid ook binnen de kerk. Christen zijn is leven in navolging van
Jezus. Dat kan ook heel goed buiten de kerk.
>


Jeroen Lansink

unread,
Jul 21, 2005, 9:24:38 AM7/21/05
to
cp wrote:
>
>>> Mooi dan ken ik er ook nog een volg gewoon Jezus,en je bent de
>>> Kerk. Jan
>>
> Dat is niet zo hoor. De kerk is een gebouw en een instituut van
> mensen met een zelfde religie. Maar door dogma's en kerkelijke wetten
> is er een grote verdeeldheid ook binnen de kerk. Christen zijn is
> leven in navolging van Jezus.

Nee, dat is hooguit leven volgens een beeld van Jezus wat tot stand is
gekomen door verhalen en overleveringen die, nadat ze op elkaar waren
afgestemd en door de censuur waren gekomen, uiteindelijk de bijbel hebben
gehaald.

--
Groet, Jeroen.

Yvonne

unread,
Jul 21, 2005, 10:37:00 AM7/21/05
to
R.A. schreef:

Religieuzen verkeren wel vaker in ontkennende toestand. Je kunt het
zelf nalezen in de evangelieen welke geselecteerd zijn door de kerk.


Yvonne

R.A.

unread,
Jul 21, 2005, 12:17:15 PM7/21/05
to

> > > > Sinds wanneer ben jij getuige van Jehova?
> > >
> > > Getuigen van Jehova beschouwen deze gang van zaken niet als sektarisch
> > > maar als normaal.
> >
> > Jij snapt er niets van en zij ook niet...........je zwamt gewoon maar
wat.
>
> Religieuzen verkeren wel vaker in ontkennende toestand. Je kunt het
> zelf nalezen in de evangelieen welke geselecteerd zijn door de kerk.
>
>
> Yvonne
>

Oh......


Jan

unread,
Jul 21, 2005, 12:24:59 PM7/21/05
to

"Yvonne" <zonneb...@hotmail.com> schreef in bericht
news:1121929490.3...@z14g2000cwz.googlegroups.com...

Neen in tegendeel,er staat zoveel in de Bijbel.
Alleen is de vraag hoe ga je er peroonlijk mee om, en zeker niet hoe zal die
ander er over denken.
Jan

>


Jan

unread,
Jul 21, 2005, 1:19:03 PM7/21/05
to

"cp" <corp...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:42df7746$0$12749$ba62...@text.nova.planet.nl...
> Ik had het niet over een gebouw?
Morgen zal dit gebouw en al haar schoonheden instorten,doch de Kerk (lees
Godsvolk)onderweg zal tot de voleinding blijven.
De verdeeldheid onder de christenen is niets nieuws, Jezus heeft het ook
gezegd dat dit alles zou geschieden dus verwonder je niet.
Er zal een eenheid komen,maar wel op de door God verkozen tijd,en niet op de
tijd die wij denken te moeten bepalen.
Jan


Jeroen Lansink

unread,
Jul 21, 2005, 4:17:32 PM7/21/05
to
Jan schreef:

>>
>>Dat is niet zo hoor. De kerk is een gebouw en een instituut van mensen met
>>een zelfde religie. Maar door dogma's en kerkelijke wetten is er een grote
>>verdeeldheid ook binnen de kerk. Christen zijn is leven in navolging van
>>Jezus. Dat kan ook heel goed buiten de kerk.
>>
>>Ik had het niet over een gebouw?
>
> Morgen zal dit gebouw en al haar schoonheden instorten,doch de Kerk (lees
> Godsvolk)onderweg zal tot de voleinding blijven.

Welke kerk of welk volk vertegenwoordgd dan 'Godsvolk'?


> De verdeeldheid onder de christenen is niets nieuws, Jezus heeft het ook
> gezegd dat dit alles zou geschieden dus verwonder je niet.

> Er zal een eenheid komen,maar wel op de door God verkozen tijd, en niet op de


> tijd die wij denken te moeten bepalen.

Voor iemand die katholiek is ga je wel erg mee met het eindtijd-denken
van Jehovah's getuigen en/of evangelische christenen.

Groet, Jeroen.

Jan

unread,
Jul 22, 2005, 12:29:32 AM7/22/05
to

"Jeroen Lansink" <lansink.j...@Mfysionet.nl> schreef in bericht
news:dbovsi$nhc$1...@news6.zwoll1.ov.home.nl...
Het gaat er niet om Katholiek protestant ,maar of je Horen wil wat Jezus
verkondigde.
In Hem zijn alle christenen een,door Hem zal er een nieuwe orde komen en dat
is het goede nieuws dat wereldwijd gepredikt zou worden.
Hoe je daar mee omgaat is ieders persoonlijke zaak,het is een getuigenis die
klinkt tot het einde toe.
Jan


paddestoeltje

unread,
Jul 22, 2005, 2:07:15 AM7/22/05
to

"Jan" <va...@home.nl> wrote in message
news:dbpsnp$tf7$1...@news5.zwoll1.ov.home.nl...


een nieuwe orde vol huichelaars, bedriegers,misleiders, pedofielen,
moordenaars ,.;en al wat verderfelijk het,..


en dat
> is het goede nieuws

Amai,.goed nieuws?:-)Héél veel wereldellende is daar de oorzaak van,..


dat wereldwijd gepredikt zou worden.
> Hoe je daar mee omgaat is ieders persoonlijke zaak,


het is een getuigenis die
> klinkt tot het einde toe.


Een "getuignis" die zienderogen aan het einde van haar latijn is;-)

paddestoeltje
> Jan
>
>
>
>


cp

unread,
Jul 22, 2005, 5:58:22 AM7/22/05
to

"paddestoeltje" <fa11...@skynet.be> schreef in bericht
news:42e08c55$0$3308$ba62...@news.skynet.be...
> Amai,.goed nieuws?:-)Hייl veel wereldellende is daar de oorzaak van,..

>
>
>
>
>
>
> dat wereldwijd gepredikt zou worden.
>> Hoe je daar mee omgaat is ieders persoonlijke zaak,
>
>
> het is een getuigenis die
>> klinkt tot het einde toe.
>
>
> Een "getuignis" die zienderogen aan het einde van haar latijn is;-)
>
> paddestoeltje
>> Jan
>>
>>
Het ziet er inderdaad droevig uit voor de voortgang van de kerken. Maar als
je de bijbel leest merk je dat er al veel van die dieptepunten geweest zijn.
Meestal werd het dan een chaos. Dat lijkt nu toch ook wel weer. En dan
herrijst de kerk jonger krachtigen en groter dan dat zij ooit geweest is.
Ik geloof zeker dat dat ook nu weer gaat gebeuren. En de decentralicatie van
God ten opzichte van de kerk is niet iets van nu, maar begon al in 1936 toen
de Duitse dominee Hans Kutter schreef dat De Kerk zich meer met God moest
gaan bezighouden.De kerken waren te veel bezig met het kissenbissen over een
woord een punt of een komma en de navolging werd daar door verwaarloost .
In je buurt weet je nog dat die en die christenen zijn, maar er zijn er maar
weinigen waar je het ook van zien kan. Overigens geld dat ook voor
socialisten en humanisten hoor. We kiezen met zijn allen voor de mammon
en hebben een wereld gecreeeerd waar ieder moment een bom kan ontploffen. We
wijzen een schuldige aan zonder onze eigen schuld erbij te betrekken, Toen
die dinsdag het vliegtuig zich in het Trade Centre boorde, riep de cameraman
die het filmde; "Mijn God, wie doet dat en waarom". Deze vraag had de
president van Amerika ook moeten stellen net als iedereen trouwen. Maar dat
was niet genoeg geweest er had een onderzoek moeten komen. Maar de president
dacht maar aan ייn ding Kruisvaarders En ook Blair en ook Balkendende, namen
niet de moeite om werkelijke te onderzoeken. De woorden God Bless America
worden nu niet meer gebruikt door de president. Het is ten hope dat de man
gaat begrijpen dat God dit niet kan willen.
>>
>
>


paddestoeltje

unread,
Jul 22, 2005, 9:48:59 AM7/22/05
to

"cp" <corp...@hetnet.nl> wrote in message
news:42e0c338$0$20601$ba62...@text.nova.planet.nl...
> > Amai,.goed nieuws?:-)Héél veel wereldellende is daar de oorzaak van,..

> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > dat wereldwijd gepredikt zou worden.
> >> Hoe je daar mee omgaat is ieders persoonlijke zaak,
> >
> >
> > het is een getuigenis die
> >> klinkt tot het einde toe.
> >
> >
> > Een "getuignis" die zienderogen aan het einde van haar latijn is;-)
> >
> > paddestoeltje
> >> Jan
> >>
> >>
> Het ziet er inderdaad droevig uit voor de voortgang van de kerken. Maar
als
> je de bijbel leest merk je dat er al veel van die dieptepunten geweest
zijn.


Dat geldt alleen voor diegenen die in de bijbel "geloven",..niet voor mij
dus,...:-)


> Meestal werd het dan een chaos. Dat lijkt nu toch ook wel weer. En dan
> herrijst de kerk jonger krachtigen en groter dan dat zij ooit geweest is.


Daar zijn geen bewijzen van,..


> Ik geloof zeker dat dat ook nu weer gaat gebeuren. En de decentralicatie
van
> God ten opzichte van de kerk is niet iets van nu, maar begon al in 1936
toen
> de Duitse dominee Hans Kutter schreef dat De Kerk zich meer met God moest
> gaan bezighouden.De kerken waren te veel bezig met het kissenbissen over
een
> woord een punt of een komma en de navolging werd daar door verwaarloost .


Neen ,..het probleem dat "kerken" niet overeenkomen,..komt o.a; doordat de
bijbel zichzelf tegenspreekt,...en het alzo niet te verwonderen is dat het
mensen opzet tegen elkaar en scheuringen en sekten het resultaat waren
daarvan,..

> In je buurt weet je nog dat die en die christenen zijn, maar er zijn er
maar
> weinigen waar je het ook van zien kan.

Naam"christenen" zijn het allemaal,...


Overigens geld dat ook voor
> socialisten en humanisten hoor.


Inderdaad,..maar die misdoen dan niet in naam van een god,..dan doen
"christenen" wel,...

We kiezen met zijn allen voor de mammon
> en hebben een wereld gecreeeerd waar ieder moment een bom kan ontploffen.

Dat is waar,....maar het wereldsysteem zit nu eenmaal zo in elkaar,....en
geen enkel mens kan daaraan ontsnappen,..om zich een waardevol mens te
kunnen voelen,..Dit systeem dwingt de mens,..


We
> wijzen een schuldige aan zonder onze eigen schuld erbij te betrekken, Toen
> die dinsdag het vliegtuig zich in het Trade Centre boorde, riep de
cameraman
> die het filmde; "Mijn God, wie doet dat en waarom". Deze vraag had de
> president van Amerika ook moeten stellen net als iedereen trouwen. Maar
dat
> was niet genoeg geweest er had een onderzoek moeten komen. Maar de
president

> dacht maar aan één ding Kruisvaarders En ook Blair en ook Balkendende,


namen
> niet de moeite om werkelijke te onderzoeken. De woorden God Bless America
> worden nu niet meer gebruikt door de president. Het is ten hope dat de man
> gaat begrijpen dat God dit niet kan willen.

Niet alleen de president van Amerika is schuldig,...elk koningshuis die het
voorbeeld is van zelfverheffing, hoogmoed,van een hypocriet en een
misleidende sprookjeswereld zijn oorzaken van veel wereldellende. Zij
verheffen zich boven de "gewone" mens en creeéren opstand en ellende onder
de mensheid,.;want het is een ONRECHT dat er mensen zijn die zich boven
anderen verheffen,..De mens pikt dat niet,..bij die het nu bewust is of
niet,..Alzo,...begint rebellie en oorlog,...

paddestoeltje
> >>
> >
> >
>
>


Jan

unread,
Jul 22, 2005, 2:55:19 PM7/22/05
to

> dat wereldwijd gepredikt zou worden.
> > Hoe je daar mee omgaat is ieders persoonlijke zaak,
>
>
> het is een getuigenis die
> > klinkt tot het einde toe.
>
>
> Een "getuignis" die zienderogen aan het einde van haar latijn is;-)

Als dat waar zou zijn,kan het ook betekenen dat God heel dicht nabij is.
Het is maar net vanuit welk perspectief je iets bekijkt.
Jan

janvanderhoeven

unread,
Jul 22, 2005, 6:13:51 PM7/22/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:6r2td1p7f15m92l9t...@4ax.com...


Ja hoor..

Spuit elf geeft ook weer modder !!!!

Toch eens een keer goed lezen en niet zo maar wat gaan blaten !!

Oei, mijn bloeddruk ! :-)


janvanderhoeven

unread,
Jul 22, 2005, 6:21:18 PM7/22/05
to

"Jeroen Lansink" <lansink.j...@Mfysionet.nl> schreef in bericht
news:dbovsi$nhc$1...@news6.zwoll1.ov.home.nl...


Pssssss , niet verder vertellen maarree.....ehh....

Zelfs Jezus ging daar in mee.

,,Weest waakzaam, want het komt op een uur dat u het niet verwacht ""

Maar ach, dan zijn er weer hier lieden die het denken beter te weten dan
Hem........

En vooral Nederlanders... die weten immers alles beter..???

Maar de vergissing is dan ook navenant.

Beter is om zijn waarschuwing ter harte te nemen.


Maar of de eigewijze mens dat doen zal ?? Ieder is vrij in zijn keuze.....
ieder heeft gelukkig een vrije wil.

Maar een wijs iemand zal een wijs besluit nemen.......


Vreindelijke groet
Jan


paddestoeltje

unread,
Jul 23, 2005, 2:39:39 AM7/23/05
to

"Jan" <va...@home.nl> wrote in message
news:dbrff5$jo1$1...@news3.zwoll1.ov.home.nl...

>
> > dat wereldwijd gepredikt zou worden.
> > > Hoe je daar mee omgaat is ieders persoonlijke zaak,
> >
> >
> > het is een getuigenis die
> > > klinkt tot het einde toe.
> >
> >
> > Een "getuignis" die zienderogen aan het einde van haar latijn is;-)
>
> Als dat waar zou zijn,


dat is ook zo,...

kan het ook betekenen dat God heel dicht nabij is.


is geldig voor wie zichzelf is slaap probeert te sussen in een
fantasiewereld.De werkelijkheid bij bijbelgelovigen is echter een
schijnwereld .Hun onverdraagzaamheid,hypocrisie, haat en nijd tegenover
alles wat niet overeenkomt met hun ingebeelde gedachtenwereld bewijzen
echter het tegendeel van een vertrouwen en "liefdevol""geloof" in god,..Ze
maken zichzelf iets wijs,...

paddestoeltje

Yvonne

unread,
Jul 23, 2005, 4:30:21 AM7/23/05
to
On Thu, 21 Jul 2005 18:24:59 +0200, "Jan" <va...@home.nl> wrote:

>"Yvonne" <zonneb...@hotmail.com> schreef in bericht
>news:1121929490.3...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
>> Jan schreef:
>> > "Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
>> > news:6r2td1p7f15m92l9t...@4ax.com...
>> > > On Wed, 20 Jul 2005 09:46:24 +0200, "R.A." <R.A.@casema.nl> wrote:
>> > >
>> > > >Hiermee stel je uiteindelijk vast wat het is...........geen navolging
>van
>> > > >Christus maar van een ideologie in een organisatie.
>> > > >
>> > > >P.S.
>> > > >Aan deze processen zoals die door jou werden aangegeven valt NIMMER
>te
>> > > >ontkomen als mensen zich organiseren.
>> > > >Er was zelfs als sprake van in de groep rondom Jezus zelf.
>> > >
>> > > Jezus zelf stuurde zijn volgelingen op sektarische wijze aan. Hij
>> > > probeerde ze los te weken van familie en schofferde zelf zijn ouders
>> > > in hun bijzijn.
>> >
>> > Zo" tante zwamneus heeft het hare ook weer verteld.
>>
>> Het staat in de bijbel. Maak je de schrijvers voor zwamneuzen uit?

>Neen in tegendeel,er staat zoveel in de Bijbel.


>Alleen is de vraag hoe ga je er peroonlijk mee om, en zeker niet hoe zal die
>ander er over denken.

Natuurlijk, men doet er goed aan het voorbeeld van Jezus niet
blindelings na te volgen.


Yvonne

Yvonne

unread,
Jul 23, 2005, 4:39:13 AM7/23/05
to
On Sat, 23 Jul 2005 00:13:51 +0200, "janvanderhoeven"
<jvdho...@hotmail.com> wrote:

>"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
>news:6r2td1p7f15m92l9t...@4ax.com...
>> On Wed, 20 Jul 2005 09:46:24 +0200, "R.A." <R.A.@casema.nl> wrote:
>>
>>>Hiermee stel je uiteindelijk vast wat het is...........geen navolging van
>>>Christus maar van een ideologie in een organisatie.
>>>
>>>P.S.
>>>Aan deze processen zoals die door jou werden aangegeven valt NIMMER te
>>>ontkomen als mensen zich organiseren.
>>>Er was zelfs als sprake van in de groep rondom Jezus zelf.
>>
>> Jezus zelf stuurde zijn volgelingen op sektarische wijze aan. Hij
>> probeerde ze los te weken van familie en schofferde zelf zijn ouders
>> in hun bijzijn.
>

>Ja hoor..
>
>Spuit elf geeft ook weer modder !!!!
>
>Toch eens een keer goed lezen en niet zo maar wat gaan blaten !!

Het is duidelijk dat je gaat schelden wegens gebrek aan inhoudelijke
tegenwerpingen. Hieruit blijkt dat duidelijk dat Jezus zijn moeder
niet eert, maar schoffeert in het bijzijn van zijn schare:

Mattheüs 12
46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders
stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan [daar]
buiten, zoekende U te spreken.
48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem [dat] zeide: Wie
is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet,
Mijn moeder en Mijn broeders.

Het losweken van familie blijkt uit het volgende:

Lucas 14
26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en
vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen
leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

Yvonne

Jan

unread,
Jul 23, 2005, 4:46:22 AM7/23/05
to

"paddestoeltje" <fa11...@skynet.be> schreef in bericht
news:42e1e567$0$7837$ba62...@news.skynet.be...

Dat is dan Uw inzicht.en deels kan ik mij er wel iets bij voorstellen.
Jan

Nantko Schanssema

unread,
Jul 23, 2005, 5:57:01 AM7/23/05
to
Yvonne <Newsg...@yvonne.dds.nl>:

>Natuurlijk, men doet er goed aan het voorbeeld van Jezus niet
>blindelings na te volgen.

Vooral de pijnlijke episode met spijkers en wat einden hout vermijde
men, hoe toepasselijk ook voor een timmerman.

groet,
Nantko
--
Hanlon's Razor: Never attribute to malice that which is adequately
explained by stupidity.

http://www.xs4all.nl/~nantko/

paddestoeltje

unread,
Jul 23, 2005, 9:52:18 AM7/23/05
to

"Jan" <va...@home.nl> wrote in message
news:dbt05f$lsd$1...@news5.zwoll1.ov.home.nl...


Zijn idd. mijn inzichten ,gebaseerd op hetgene wat ik reeds heb ervaren,..
Ook al ondervonden???

paddestoeltje
> Jan
>
>
>


Jan

unread,
Jul 23, 2005, 11:13:47 AM7/23/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:n104e11fasvqm3t1a...@4ax.com...
Dat lijkend er op dat wij eerst God boven alles lief moeten hebben,al het
ander is dan bijzaak zelfs ouders, want deze zijn perslot alleen maar een
doorgeef luik van het leven.
Waar ook zij zelf voor een korte tijd deel aan hebben en ook zij het eens
los moeten laten.
Jan


Jan

unread,
Jul 23, 2005, 11:36:00 AM7/23/05
to

"paddestoeltje" <fa11...@skynet.be> schreef in bericht
news:42e24acf$0$2328$ba62...@news.skynet.be...

Dat zal zeker ieder mens maakt droeve en leuke dingen mee.
Houdt ze niet vast want dan worden ze stenen om je hals.
Jan

Yvonne

unread,
Jul 23, 2005, 11:40:17 AM7/23/05
to
On Sat, 23 Jul 2005 17:13:47 +0200, "Jan" <va...@home.nl> wrote:

>"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht

>news:n104e11fasvqm3t1a...@4ax.com...

>> Mattheüs 12
>> 46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders
>> stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
>> 47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan [daar]
>> buiten, zoekende U te spreken.
>> 48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem [dat] zeide: Wie
>> is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
>> 49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet,
>> Mijn moeder en Mijn broeders.
>>
>> Het losweken van familie blijkt uit het volgende:
>>
>> Lucas 14
>> 26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en
>> vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen
>> leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
>

>Dat lijkend er op dat wij eerst God boven alles lief moeten hebben,al het
>ander is dan bijzaak zelfs ouders, want deze zijn perslot alleen maar een
>doorgeef luik van het leven.

Hoe plaats je het verhaal waarin Jezus zijn volgelingen boven zijn
moeder stelt in dat licht?


Yvonne

Jan

unread,
Jul 23, 2005, 2:54:06 PM7/23/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:u3p4e1ltloqrhbr34...@4ax.com...

Dat doet Hij niet Hij spreekt hier tot doven en blinden.
Nog iets vreemd hoor jij Zijn Moeder hier Hem ergens van repliek geven?
Zijn Moeder begreep zijn uitspraak en bewaarde deze in haar binnenste,Zij
was bekent met hetgeen haar Zoon deed.
Ze wist ook dat ze nog heel veel pijn en verdriet zou te verduren krijgen.
Neen Jezus zou nooit zijn Moeder belediggen,alleen zij die Hem niet
geloofde,ja die zagen het als een belediging,daar was niet veel voor nodig
elke stap die Jezus zou zetten was voor hen al een aanleiding om te
redetwisten.
Jan

Jeroen Lansink

unread,
Jul 23, 2005, 4:40:38 PM7/23/05
to
janvanderhoeven schreef:

Als je mensen wilt overhalen om zich bij een sekte of een religie aan te
sluiten, moet je niet aankomen met positieve berichten over de toekomst
van de mensheid en de wereld.
Nee, dan kom je met een dramtisch verhaal over het einde van de wereld
en/of over de naderende en onvermijdelijke dood. Niemand kan daaraan
ontsnappen behalve uiteraard degenen die zich aansluiten bij jou.

Heel slim van al die sekteleiders en religieze voormannen, ze krijgen
immers macht, geld, aanzien en soms ook nog volop vrouwen, maar oerdom
van al die mensen die erin geloven en zich aansluiten.

Groet, Jeroen.

Jan

unread,
Jul 23, 2005, 5:16:00 PM7/23/05
to

> Heel slim van al die sekteleiders en religieze voormannen, ze krijgen
> immers macht, geld, aanzien en soms ook nog volop vrouwen, maar oerdom
> van al die mensen die erin geloven en zich aansluiten.
>
> Groet, Jeroen.

Je hoeft je nergens bij aan te sluiten,maar mag er wel rekening mee houden.
Dat is voor ieder persoonlijk.
Geld en macht zijn maar tijdelijke dingen.
Jan

janvanderhoeven

unread,
Jul 23, 2005, 6:39:42 PM7/23/05
to

"Jan" <va...@home.nl> schreef in bericht
news:dbtmrr$qhq$1...@news6.zwoll1.ov.home.nl...

Goed lezen :

Jezus zei ook dat wij onze vader en moeder moesten eren.


Paulus vulde dit aan dat wij ook goed moesten zorgen voor onze familieleden.
Werd dit nagelaten, 'dan hadden wij het geloof verloochend en zijn wij
erger
dan iemand die God niet kent "

Haten wordt in dit verband niet gebruikt als iemand bv dood wensen.

Het gaat erom dat wij onze familieleden etc, niet boven God zou verheffen.

Wij moeten God boven alles liefhebben, maar dat schept geen vrijbrief om
onze famlieleden lief te hebben
en te verzorgen. Integendeel ,,God ïs liefde "en daarin volgen wij hem na.

Maar boven alles en iedereen houden wij van God........ en waarom... tsja

Goed en onbeoordeeld de brief lezen die hij als een Vader aan ons gegeven
heeft.

En als je alleen wil natrappen... ga je gang....

Dat heb ik het iedee bij sommigen van dit forum


Groet
Jan

>
>
>


paddestoeltje

unread,
Jul 24, 2005, 2:28:46 AM7/24/05
to

"Jan" <va...@home.nl> wrote in message
news:dbto5g$jul$1...@news2.zwoll1.ov.home.nl...

Uiteraard,...maar een "geloofszaak" die zogezegd word bestempeld als
"waarheid" dient toch au serieu te worden genomen,..en dat is juist wat door
het merendeel der "geloofsfanatiekelingen" niet gebeurd. Klakkeloos "nemen
ze aan", en apen ze na,.Worden verblind , misleid ,en proberen dit over te
brengen naar anderen,..

> Houdt ze niet vast


De negatieve ervaringen vol leugens en onzin i.v.m; "geloofs"kwestie dienen
wel vast te houden te worden,.;want ze zijn realiteit,..houden schatten van
levenswijsheid in en behoeden voor valstrikken,..

want dan worden ze stenen om je hals.

Onverschilligheid echter worden stenen om je hals,..
paddestoeltje
> Jan
>
>
>


Yvonne

unread,
Jul 24, 2005, 8:43:38 AM7/24/05
to

>Dat doet Hij niet Hij spreekt hier tot doven en blinden.


>Nog iets vreemd hoor jij Zijn Moeder hier Hem ergens van repliek geven?

Als dat was gebeurd, dan was die informatie vast niet in de
evangelieen terecht gekomen net als de informatie dat Maria Magdalena
als een belangrijke discipel werd gezien.


Yvonne

Yvonne

unread,
Jul 24, 2005, 8:45:08 AM7/24/05
to
On Sat, 23 Jul 2005 23:16:00 +0200, "Jan" <va...@home.nl> wrote:

>> Heel slim van al die sekteleiders en religieze voormannen, ze krijgen
>> immers macht, geld, aanzien en soms ook nog volop vrouwen, maar oerdom
>> van al die mensen die erin geloven en zich aansluiten.

>Je hoeft je nergens bij aan te sluiten,maar mag er wel rekening mee houden.


>Dat is voor ieder persoonlijk.
>Geld en macht zijn maar tijdelijke dingen.

Alles is tijdelijk, maar geld en macht vormen verwerpelijke
drijfveren.


Yvonne

Jan

unread,
Jul 24, 2005, 9:58:54 AM7/24/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:p437e1dcdjaeqsg4d...@4ax.com...
Ik ben niet bekend met Maria Magdalena,ze was oorspronkelijk bewoonster van
het kasteel magdella en hoerde en snoerde,doch ze werd een volgeling van
Jezus.
Maar zo ver mij bekent heeft Jezus haar nooit verheven tot Zijn Apostel.
Het is best Mogelijk dat zij later op eigen gezag het Evangelie ging
uitdragen.
En dus ook eigen volgelingen kreeg.
Er zijn vast talloze stichters geweest die ieder op hun manier ook
volgelingen hadden.
Jan

Jan

unread,
Jul 24, 2005, 11:27:11 AM7/24/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:p437e1dcdjaeqsg4d...@4ax.com...

Kijk hierkomt dus je bevoor oordeling al kijken.je hebt je al een plaats
toebedacht.
en praat zo met de grote hoop mee.
Ik ben er vast van overtuigd dat Jezus nooit en nimmer zijn ouders zou
beledigen.
Voor buitenstaanders moest Jezus wel dit woord gebruiken,al was het maar om
hen wakker te schudden.
Onder hen waren er zeker die het begrepen en het bewaarden,doch denk ik dat
de grote meerderheid elkaar na praten.
Jan

Jan

unread,
Jul 24, 2005, 11:35:55 AM7/24/05
to

"Yvonne" <Newsg...@yvonne.dds.nl> schreef in bericht
news:g837e1l1gfberbt3f...@4ax.com...

Dat is waar,maar hoevele beschouwen dit niet als hun god?
Jan

Jan

unread,
Jul 24, 2005, 12:06:02 PM7/24/05