Meer dan 3.000 kinderen in VK kunnen lijden aan levensverkortende ziekte door vaccin

13 views
Skip to first unread message

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 23, 2021, 2:46:00 PMSep 23
to
Bs¨d

Meer dan 3.000 kinderen in het Verenigd Koninkrijk kunnen lijden aan een levensverkortende aandoening veroorzaakt door het Covid-19 vaccin volgens een nieuwe wetenschappelijke studie die Myocarditis vaststelt bij 1 op elke 1000 mensen die geïnjecteerd worden met een Covid-19 vaccin, meldt The Expose.

https://dissident.one/2021/09/23/19685/

Een nieuwe wetenschappelijke studie is gepubliceerd op basis van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in Canada die heeft geconcludeerd dat de Covid-19 Vaccins in feite bij 1 op de 1.000 mensen myocarditis veroorzaken, in plaats van de 4,3 gevallen per miljoen toegediende doses zoals wordt beweerd door de UK Medicine Regulator en de Chief Medical Officer, professor Chris Whitty.

Dit betekent dat als elk kind ouder dan 12 jaar, naar schatting 3 miljoen kinderen, ingaat op het aanbod van het Pfizer mRNA Covid-19 vaccin, ten minste 3.000 van hen myocarditis kunnen oplopen, wat ontsteking van het hart veroorzaakt en kan leiden tot hartstilstand, en de levensverwachting af kan doen nemen.

De bevindingen werden ontdekt in een studie uitgevoerd door het University of Ottawa Heart Institute in Canada, die op 16 september 2021 werd gepubliceerd in medRxiv.

De studie werd uitgevoerd na verschillende rapporten over een mogelijk verband tussen mRNA Covid-19 vaccins, geproduceerd door zowel Pfizer als Moderna, en de daaropvolgende ontwikkeling van myocarditis en pericarditis.
LEES OOK:
FDA onthult per ongeluk lijst van bijwerkingen van Covid-vaccin (myocarditis, auto-immuunziekte en dood)

Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, terwijl pericarditis een ontsteking is van de beschermende zakjes rond het hart. Beide aandoeningen zijn ernstig, omdat de hartspier niet kan regenereren. Myocarditis kan de hartspier blijvend beschadigen, en als dit niet behandeld wordt, kan dit ertoe leiden dat de hartspier niet meer in staat is het bloed effectief rond te pompen. Helaas kan de aandoening ook leiden tot hartfalen.

Myocarditis en pericarditis komen zeer zelden voor bij de algemene (niet-gevaccineerde) bevolking, en naar schatting zijn er in het VK ongeveer 6 nieuwe gevallen van myocarditis per 100.000 patiënten per jaar en ongeveer 10 nieuwe gevallen van pericarditis per 100.000 patiënten per jaar.

De wetenschappers die het onderzoek uitvoerden, keken naar mogelijke gevallen van myocarditis en pericarditis die zich voordeden tussen 1 juni en 31 juli 2021. Zij identificeerden patiënten aan de hand van de opname- en ontslagdiagnose, waaronder myocarditis en/of pericarditis, die binnen een maand voor het begin van de symptomen hetzij de Pfizer hetzij de Moderna mRNA injectie hadden gekregen.

Tweeëndertig patiënten werden geïdentificeerd tussen 1 juni en 31 juli, waarvan negenentwintig mannen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 33 jaar, maar de leeftijd van de patiënten varieerde van 18 – 65 jaar. Bij 18 patiënten werd myocarditis vastgesteld, bij 2 patiënten pericarditis, en bij 12 patiënten tegelijkertijd myocarditis en pericarditis.
bron

Vijf van de tweeëndertig patiënten ontwikkelden symptomen van de hartbeschadigende ziekte na hun eerste dosis van het mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna, terwijl zevenentwintig van de patiënten symptomen ontwikkelden na een tweede dosis van een mRNA-vaccin.

Het begin van de symptomen varieerde van 1 tot 26 dagen na de vaccinatie, waarbij de gemiddelde duur van het begin van de symptomen 1,5 dag na de vaccinatie bedroeg. Pijn op de borst was het meest voorkomende symptoom, maar volgens de studie werden ook veel andere symptomen gemeld.
bron

In de studie wordt gemeld dat er gedurende de studieperiode 32.379 doses van een mRNA-vaccin zijn toegediend, zodat wordt geconcludeerd dat, indien zij alle gevallen van myocarditis in het Ottawa-gebied hebben geregistreerd, de incidentie van myocarditis zich in feite 10 keer voordoet voor elke 10.000 ( 1 op de 1.000) toegediende doses.

Dit is een enorm verschil tussen 4,3 gevallen van myocarditis per miljoen toegediende doses zoals beweerd door de Britse regelgevende instantie voor geneesmiddelen en de Chief Medical Officer voor Engeland, Professor Chris Whitty – die onlangs de regering adviseerde om het Pfizer Covid-19 vaccin toe te dienen aan alle kinderen boven de 12 jaar, tegen het advies in van het JCVI die eerder had besloten dat de baten-risicoverhouding veel te klein was om het geven van een experimentele injectie aan kinderen te rechtvaardigen.

Volgens de schatting van Chris Whitty zouden zich, indien alle kinderen ouder dan 12 jaar het Covid-19-vaccin zouden krijgen, slechts 13 gevallen van myocarditis voordoen. Uit de bevindingen van de nieuwe studie, gepubliceerd door wetenschappers van het Heart Institute van de Universiteit van Ottawa in Canada, blijkt echter dat in werkelijkheid meer dan 3.000 kinderen aan de levensverkortende aandoening zullen lijden als de 3 miljoen kinderen ouder dan 12 jaar het Covid-19-vaccin krijgen.
LEES OOK:
Spoedvergadering in de VS: Honderden mensen krijgen hartinfecties na vaccinaties op basis van mRNA

Voor de context tonen officiële NHS-gegevens die hier kunnen worden bekeken (zie tabel 3 – COVID-19 sterfgevallen per leeftijdsgroep en reeds bestaande aandoening van het downloadbare excel-document) aan dat sinds maart 2020 slechts 9 mensen onder de 19 jaar zijn overleden met Covid-19 die geen bekende reeds bestaande aandoeningen hadden in de ziekenhuizen van Engeland, tot 26 augustus 2021. Uit de gegevens blijkt ook dat in hetzelfde tijdsbestek 39 mensen onder de 19 jaar met Covid-19 zijn overleden die wel andere ernstige onderliggende aandoeningen hadden.

Er zijn ongeveer 15,6 miljoen mensen van 19 jaar en jonger in het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat slechts 1 op elke 410.526 kinderen en tieners in 18 maanden met Covid-19 zouden zijn gestorven die andere ernstige reeds bestaande aandoeningen hadden. Terwijl slechts 1 op de 1,7 miljoen kinderen in 18 maanden aan Covid-19 zou zijn gestorven, terwijl zij geen bekende reeds bestaande aandoeningen hadden.

De wetenschappers die de studie over myocarditis hebben uitgevoerd, kwamen tot de volgende conclusie: “Myocarditis lijkt een onvoorspelbare en relatief weinig voorkomende bijwerking te zijn na vaccinatie met COVID-19 mRNA-vaccins, komt het meest voor bij jongere mannen en lijkt zichzelf te beperken met ondersteunende therapie.

“Dit is relevant voor het lopende publieke debat over voorstellen voor vaccinatie van kinderen onder de 16 jaar, bij wie de balans van baten en risico’s mogelijk fijner is.

“Onze bevindingen kunnen ook bijdragen aan het debat over boostervaccin-doses bij mensen met eerder gedocumenteerde myocarditis-episoden. Voortdurende monitoring met behulp van grootschalige nationale rapportagesystemen is essentieel voor zowel de prevalentie als de relevantie van post-vaccin myocarditis om echt te begrijpen.”

Er bestaat niet zoiets als een milde vorm van myocarditis, de hartspier kan zich niet regenereren en het is daarom een uiterst ernstige aandoening. Deze studie alleen al zou voldoende moeten zijn om de uitrol van de Covid-19-vaccinatie bij kinderen boven de 12 jaar met onmiddellijke ingang te onderbreken.

Er was al een dunne lijn tussen de risico’s en de voordelen toen professor Chris Whitty besloot de regering te adviseren om alle gezonde kinderen te vaccineren, en deze studie bewijst dat het werkelijke risico voor kinderen op myocarditis als gevolg van de Covid-19 vaccinatie 7.592,3% hoger is dan oorspronkelijk gedacht, en het is slechts een van de dertien redenen waarom ouders hun kinderen het Covid-19 vaccin niet zouden moeten laten krijgen.

https://tinyurl.com/u-think-I-crazy

PauL

unread,
Sep 23, 2021, 10:27:26 PMSep 23
to
Op Thu, 23 Sep 2021 11:45:49 -0700 (PDT) schreef Eli Kesef:

> Een nieuwe wetenschappelijke studie is gepubliceerd op basis van
> wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in Canada die heeft geconcludeerd
> dat de Covid-19 Vaccins in feite bij 1 op de 1.000 mensen myocarditis
> veroorzaken, in plaats van de 4,3 gevallen per miljoen toegediende doses
> zoals wordt beweerd door de UK Medicine Regulator en de Chief Medical
> Officer, professor Chris Whitty.

Een wetenschappelijk studie die gebaseerd is op wetenschappelijk
onderzoek? Kijk eens aan! Door 2 keren "wetenschappelijk" te gebruiken
wordt dat vals nieuws niet geloofwaardiger hoor. Enfin, toch
bij mij niet. Ik vind dat zelfs verdacht.

Toon eens een wetenschappelijke studie over het aantal myocarditis
gevallen bij mensen die een infectie van dat virus kregen. Ook
van de massa overledenen. Maar die heb je niet zeker?

FYI:

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/myocarditis
--->
Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. De ontsteking ontstaat
meestal door een virus.
<---

Het is juist een argument om te vaccineren!

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 24, 2021, 3:55:26 AMSep 24
to
On Friday, September 24, 2021 at 5:27:26 AM UTC+3, PauL wrote:
> Op Thu, 23 Sep 2021 11:45:49 -0700 (PDT) schreef Eli Kesef:
> > Een nieuwe wetenschappelijke studie is gepubliceerd op basis van
> > wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in Canada die heeft geconcludeerd
> > dat de Covid-19 Vaccins in feite bij 1 op de 1.000 mensen myocarditis
> > veroorzaken, in plaats van de 4,3 gevallen per miljoen toegediende doses
> > zoals wordt beweerd door de UK Medicine Regulator en de Chief Medical
> > Officer, professor Chris Whitty.
> Een wetenschappelijk studie die gebaseerd is op wetenschappelijk
> onderzoek? Kijk eens aan! Door 2 keren "wetenschappelijk" te gebruiken
> wordt dat vals nieuws niet geloofwaardiger hoor. Enfin, toch
> bij mij niet. Ik vind dat zelfs verdacht.
>
> Toon eens een wetenschappelijke studie over het aantal myocarditis
> gevallen bij mensen die een infectie van dat virus kregen. Ook
> van de massa overledenen. Maar die heb je niet zeker?

Bs"d

Ik neem aan dat jij er ook niks aan kan doen dat je zo dom bent dat je niet in staat bent om naar de bronnen te kijken die in een artikel gegeven worden, maar als je zo dom bent dan kan je echt beter je mond dicht houden: https://tinyurl.com/Spreuk17-28

https://theexpose.uk/2021/09/23/study-finds-over-3000-children-could-suffer-life-shortening-condition-caused-by-the-covid-19-vaccine/

"The findings were discovered in a study conducted by the University of Ottawa Heart Institute in Canada, which was published to medRxiv on September 16th 2021."

http://tinyurl.com/stupidity-xxl

Loetje

unread,
Sep 24, 2021, 4:44:02 AMSep 24
to
Op 23-9-2021 om 20:45 schreef nastyho...@gmail.com:
Club Voor Verliezers (C.V.V.) zoekt een Charlatan, afdeling mestkruiers.

Loetje

Pancho Sanza

unread,
Sep 24, 2021, 7:38:22 PMSep 24
to
nastyho...@gmail.com ha scrittu:

[Een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde wetenschappelijke studie,
gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift]]

>Ik neem aan dat jij er ook niks aan kan doen dat je zo dom bent dat je
>niet in staat bent om naar de bronnen te kijken die in een artikel
>gegeven worden, maar als je zo dom bent dan kan je echt beter je mond
>dicht houden: https://tinyurl.com/Spreuk17-28

Dat ben ik voor de verandering nou eens 100% met je eens!

>"The findings were discovered in a study conducted by the University of
>Ottawa Heart Institute in Canada, which was published to medRxiv on
>September 16th 2021."

Heb je ook de bron geraadpleegd die in dat theexpose.uk artiekeltje
wordt gegegeven? De bron die de in medRxiv gepubliceerde, op weten-
schappelijk onderzoek gebaseerde wetenschappelijke studie blijkt te
zijn?

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1.full

En is jou daarbij ook de volgende mededeling opgevallen?

"This article has been withdrawn. Click here for details"

Here clicken for details levert de volgende tekst op:

"During the process of open peer review on MedRxiv we quickly received a
number of messages from reviewers concerned that there was a problem
with our reported incidence of myocarditis post mRNA vaccination. Our
reported incidence appeared vastly inflated by an incorrectly small
denominator (ie number of doses administered over the time period of the
study). We reviewed the data available at Open Ottawa and found that
there had indeed been a major underestimation, with the actual number of
administered doses being more than 800,000 (much higher than quoted in
the paper). In order to avoid misleading either colleagues or the
general public and press, we the authors unanimously wish to withdraw
this paper on the grounds of incorrect incidence data. We thank the many
peer reviewers who went out of their way to contact us and point out our
error. We apologize to anyone who may have been upset or disturbed by
our report. In summary, the authors have withdrawn this manuscript
because of a major error pertaining to the quoted incidence data.
Therefore, the authors do not wish this work to be cited as reference
for the project. If you have any questions, please contact the
corresponding author."

En inderdaad: http://tinyurl.com/stupidity-xxl

--
Pancho

PauL

unread,
Sep 24, 2021, 7:55:46 PMSep 24
to
Op Fri, 24 Sep 2021 00:55:25 -0700 (PDT) schreef nastyho...@gmail.com:

> On Friday, September 24, 2021 at 5:27:26 AM UTC+3, PauL wrote:
>> Op Thu, 23 Sep 2021 11:45:49 -0700 (PDT) schreef Eli Kesef:
>>> Een nieuwe wetenschappelijke studie is gepubliceerd op basis van
>>> wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in Canada die heeft
>>> geconcludeerd dat de Covid-19 Vaccins in feite bij 1 op de 1.000
>>> mensen myocarditis veroorzaken, in plaats van de 4,3 gevallen per
>>> miljoen toegediende doses zoals wordt beweerd door de UK Medicine
>>> Regulator en de Chief Medical Officer, professor Chris Whitty.
>> Een wetenschappelijk studie die gebaseerd is op wetenschappelijk
>> onderzoek? Kijk eens aan! Door 2 keren "wetenschappelijk" te gebruiken
>> wordt dat vals nieuws niet geloofwaardiger hoor. Enfin, toch bij mij
>> niet. Ik vind dat zelfs verdacht.
>>
>> Toon eens een wetenschappelijke studie over het aantal myocarditis
>> gevallen bij mensen die een infectie van dat virus kregen. Ook van de
>> massa overledenen. Maar die heb je niet zeker?
>
> Bs"d
>
> Ik neem aan dat jij er ook niks aan kan doen dat je zo dom bent dat je
> niet in staat bent om naar de bronnen te kijken die in een artikel
> gegeven worden, maar als je zo dom bent dan kan je echt beter je mond
> dicht houden: https://tinyurl.com/Spreuk17-28
>
> https://theexpose.uk/2021/09/23/study-finds-over-3000-children-could-suffer-life-shortening-condition-caused-by-the-covid-19-vaccine/

Dat is geen antwoord op mijn vraag (na een infectie)
en aan spreukjes heb ik al helemaal niks

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages