Noorwegen herclassificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep

16 views
Skip to first unread message

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 23, 2021, 2:50:06 PMSep 23
to
Bs¨d

Noorwegen herclassificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep

https://dissident.one/2021/09/23/19700/

Covid-19 wordt in de massamedia behandeld als een zeer gevaarlijke ziekte waarvoor massavaccinatie en strenge beperkingen voor de hele samenleving worden bejubeld, ondanks weinig sterfgevallen buiten de risicogroepen. Maar in Noorwegen is nu besloten de ziekte te behandelen als andere aandoeningen van de luchtwegen, zoals griep of het verkoudheidsvirus, omdat zij volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid niet gevaarlijker is dan deze, meldt Free West Media.

Het Noorse Instituut voor Volksgezondheid FHI heeft het opmerkelijke, maar statistisch onderbouwde besluit genomen om Covid-19 te classificeren als een ziekte van de luchtwegen die even gevaarlijk is als de gewone griep. Er wordt verduidelijkt dat de pandemie niet voorbij is, maar dat zij een nieuwe fase is ingegaan waarin Covid-19 nu wordt gelijkgesteld met een gewone ziekte van de luchtwegen, zoals een griep of een infectie van de luchtwegen. Dit is onder meer het gevolg van de mutaties die het Coronavirus heeft ondergaan, waardoor het minder gevaarlijk is geworden, samen met de toegenomen natuurlijke immuniteit en de immuniteit die door vaccinatie in de Noorse samenleving is bereikt.

Hoewel de infectie zelf onder de bevolking blijft circuleren, betekent dit niet dat het aantal ziekenhuisopnames toeneemt, wat op zich betekent dat het coronavirus niet langer een grote belasting vormt voor de gezondheidszorg in Noorwegen. Dit komt doordat de overgrote meerderheid van degenen die risico lopen, beschermd is. Degenen die gevaccineerd zijn, krijgen ook ernstige symptomen en degenen die niet tot de risicogroepen behoren, krijgen meestal ook alleen maar gewone milde verkoudheidsverschijnselen. Het FHI maakt dus de inschatting dat het Coronavirus zich nu voegt in het rijtje van andere respiratoire virussen zoals de gewone verkoudheid en de seizoensgriep.
LEES OOK:
Het Coronavirus en zijn vaccin maken deel uit van een gelaagde hoax

“Het is iets positiefs en geeft signalen af dat men zich in Noorwegen op dit moment tenminste bewust is van de situatie”, zegt Niklas Arnberg, hoogleraar virologie aan de Universiteit van Umeå en voorzitter van de Pandemic Foundation tegen Aftonbladet.

Besmettelijker maar minder gevaarlijk

Het FHI is van mening dat de pandemie zelf nog niet voorbij is, omdat zij nog steeds in de wereld rondwaart en zich verspreidt op hetzelfde moment dat het percentage gevaccineerden wereldwijd laag is. Zolang zij zich buiten het grondgebied van de rijke landen verspreidt, zal het een aanhoudende pandemie zijn, zo wordt gezegd.

Als er minder mensen in de risicogroepen zijn die gezondheidszorg nodig hebben, neemt de druk op de gezondheidszorg sterk af.

De tweede factor is er een die welbekend is, namelijk dat virussen, op enkele uitzonderingen na, zich in de loop van de tijd om zuiver evolutionaire redenen ontwikkelen in de richting van besmettelijker maar tegelijk minder dodelijk. Sars-CoV-2 heeft duizenden mutaties ondergaan en verschillende varianten hebben elkaar vervangen wat betreft de snelheid van verspreiding en de mate van besmetting, maar zijn steeds minder dodelijk gebleken. Deze verspreiding gaat ook door onder gevaccineerde mensen, aangezien de mate van vaccinatiebescherming tegen deze variant lager is dan tegen eerdere varianten, waardoor de verspreiding ook doorgaat, zelfs in landen waar de meerderheid van de bevolking is gevaccineerd.

In de door het FHI uitgevoerde studies is vastgesteld dat zowel gedeeltelijk als volledig gevaccineerde mensen die Covid-19 krijgen een laag risico lopen om voor verzorging naar het ziekenhuis te moeten gaan, maar dat dit ook geldt voor gezonde mensen die niet tot een risicogroep behoren. Bij degenen die gedeeltelijk zijn gevaccineerd, is geconcludeerd dat de mate van bescherming tegen de Delta-variant slechts 22 procent bedraagt, wat oploopt tot 65 procent voor degenen die twee doses vaccin hebben gekregen. De mate van bescherming is nog steeds laag in vergelijking met de Alpha-variant van het virus, waar de mate van bescherming in plaats daarvan 55 procent en 84 procent was voor degenen die gevaccineerd waren.
LEES OOK:
Israël zegt dat Pfizer Covid-vaccin slechts 39% effectief is, maar nog steeds ernstige ziekte voorkomt

Volgens de laatste statistieken van het FHI zijn in week 37 67 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19 als hoofdoorzaak, wat een daling is ten opzichte van de 95 gevallen in de week daarvoor. Maar van de nieuwe gevallen in week 37 hadden slechts 9 patiënten intensieve zorg nodig, een daling ten opzichte van de 22 van de week daarvoor.

Er wordt ook aangenomen dat het risico om medische verzorging nodig te hebben toeneemt voor degenen die volledig ongevaccineerd zijn, maar dit is verder afhankelijk van de risicogroep waarin men zich bevindt. Ongeveer 40 procent van degenen die de afgelopen week in Noorwegen voor verzorging moesten worden opgenomen, was bijvoorbeeld volledig gevaccineerd, maar behoorde toen in overgrote meerderheid tot een risicogroep. Ongeveer 5 procent is gedeeltelijk gevaccineerd en ongeveer 55 procent van de opgenomen personen is helemaal niet gevaccineerd. In week 37 zijn in totaal 11 mensen met Covid-19 overleden, een daling ten opzichte van de 13 sterfgevallen in de voorgaande week. De gemiddelde leeftijd van degenen die in week 37 stierven was 80 jaar en behoorde dus tot de risicogroep.

In Noorwegen heeft 90 procent van de bevolking boven de 18 jaar zijn eerste dosis gekregen en 83 procent zijn tweede dosis en wordt dus als volledig gevaccineerd beschouwd.
LEES OOK:
Terwijl Duitsland vaccinatieplicht afdwingt, heft Denemarken alle Corona-maatregelen op

Influenza hoeft niet massaal gevaccineerd te worden

De aanzienlijk verbeterde situatie in Noorwegen heeft ertoe geleid dat men ervoor heeft gekozen Covid-19 te classificeren als een luchtweginfectie met dezelfde mate van gevaar als influenza. Dit betekent niet dat het als ongevaarlijk wordt beschouwd, maar wel dat men ervan uitgaat dat het, net als bij influenza, beheersbaar is en dat de risico’s voor patiënten met een Covid-19- of influenza-infectie vergelijkbaar zijn en dat het voor mensen in de risicogroepen is.

“De totale maatschappelijke kosten voor door virussen veroorzaakte ziekten kunnen tientallen miljarden kronen per jaar bedragen, zonder dat er sprake is van een pandemie”, zei Arnberg tegen het Zweedse dagblad Aftonbladet. Hij noemde gewone verkoudheden en maagkwalen als oorzaken hiervan.

Elk jaar worden tussen 300 000 en 1,5 miljoen Zweden ziek van de griep, maar er sterven er nog maar weinig, slechts tussen 700 en 2000 per jaar, met vrij grote jaarlijkse variaties binnen deze marge. Net als bij Covid-19 is het in de risicogroepen dat de overgrote meerderheid van de sterfgevallen zich voordoet, maar desondanks worden er op maatschappelijk niveau geen massale vaccinaties uitgevoerd.

Zo sterven er elk jaar tussen de vijf en tien kinderen in de leeftijdsgroep van 10-19 jaar aan de gewone griep, wat meer is dan wat er in 2020 en 2021 met Covid-19 is overleden, aangezien er volgens het overlijdensregister van de Nationale Raad voor Volksgezondheid en Welzijn tot nu toe slechts vier kinderen met Covid-19 zijn overleden. Wat deze leeftijdsgroep betreft, is de griep gevaarlijker dan Covid-19. Dit is op zich interessant, omdat men er in Noorwegen, in tegenstelling tot Zweden, voor heeft gekozen kinderen onder de 12 jaar niet in te enten.
LEES OOK:
COVID is voorbij in Noorwegen, verklaart het hoofd van de nationale gezondheidsdienst

De toekomst ziet er rooskleurig uit

Men vermoedt in Noorwegen dat de ziekenhuizen tegen de winter niet zullen worden overspoeld met patiënten die ziek zijn geworden met Covid-19, maar dat er in plaats daarvan sprake zal zijn van een mengeling van Covid-19, andere infecties van de luchtwegen en gewone griep.

“Ik denk dat we deze keer de top hebben bereikt. Dan denk ik in plaats daarvan dat we een wintergolf krijgen die later komt. Maar we denken niet dat die groter zal zijn dan de gezondheidszorg aankan”, zei Geir Bukholm tegen Verdens Gang.

Volgens de schattingen van het FHI neemt de infectie af, worden minder mensen ernstig ziek, sterven er maar heel weinig mensen en lijkt de inschatting van Noorwegen dat Covid-19 niet langer gevaarlijker is dan een gewone griep, steeds correcter.

https://tinyurl.com/no-telly

PauL

unread,
Sep 23, 2021, 10:26:52 PMSep 23
to

Op Thu, 23 Sep 2021 11:49:56 -0700 (PDT)

bracht Eli Kesef FAKE NEWS:

> Noorwegen herclassificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep

Covid-19 is in de Verenigde Staten officieel dodelijker
dan de Spaanse griep:

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig/covid-19-dodelijker-dan-spaanse-griep-in-amerika/ar-AAOFI7d

"Onder meer vaccintwijfelaars, slechte communicatie en gebrekkig
leiderschap worden gezien als redenen voor de nu nog voortdurende
coronapandemie (Independent, zie 4.2)."

De pandemie is er nu vooral bij de ongevaccineerden.
Zie correlatie vaccinatiegraad <->besmettingen, ziekenhuisopnames en doden
in de regio's (rond) Brussel , Vlaanderen en Wallonië.

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 24, 2021, 3:44:41 AMSep 24
to
On Friday, September 24, 2021 at 5:26:52 AM UTC+3, PauL wrote:
> Op Thu, 23 Sep 2021 11:49:56 -0700 (PDT)
>
> bracht Eli Kesef FAKE NEWS:
> > Noorwegen herclassificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep
> Covid-19 is in de Verenigde Staten officieel dodelijker
> dan de Spaanse griep:
>
> https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig/covid-19-dodelijker-dan-spaanse-griep-in-amerika/ar-AAOFI7d

Bs"d

Jammer dat er zoveel mensen zijn die niet in staat zijn om na te denken. Maar goed, ik zal ze een handje helpen.

"Aan de gevolgen van de Spaanse griep overleden wereldwijd 50 miljoen mensen. De wereldbevolking telde toen maar een kwart van de huidige wereldbevolking. Vaccins, antibiotica en kennis over de herkomst van het virus waren toen nog niet beschikbaar. Het coronavirus heeft nu nog 'maar' 4,7 miljoen doden op zijn naam staan."

Juist ja. Met een kwart van de wereldbevolking 50 miljoen doden. Dus om op hetzelfde nivo te komen moet corona ten minste 200 miljoen doden maken, en het zijn er nog geen 5 miljoen.

Waarbij we ook nog in acht moeten nemen dat het aantal corona doden kunstmatig enorm opgeblazen wordt. Als er iemand doodgaat, maakt niet uit waaraan, dan gaat hij of zij als "coronadode" te boek. Heeft een medewerker van het RIVM in functie gewoon toegegeven.

Dan nog, aan corona gaan voornamelijk oude van dagen en zieken zwakken en akeligen dood, die gemiddeld iets van 6 onderliggende aandoeningen hebben.

Aan de spaanse griep gingen voornamelijk tieners, jong volwassenen dood. Dus het aantal levensjaren wat door de Spaanse griep verloren is gegaan is gigantisch veel hoger dan met corona.

"Het coronavirus zal, ook net als de Spaanse griep, mogelijk nooit verdwijnen."

Oh, de Spaanse griep is nooit verdwenen. Heeft er iemand onlangs nog gehoord van iemand die aan de Spaanse griep doodgegaan is??

Dat er mensen zijn die voor deze idioterie vallen....

Oftwel, dat artikel gebracht door Paul is een stukje nepnieuws voor de zwakkeren van geest onder ons.

> De pandemie is er nu vooral bij de ongevaccineerden.
> Zie correlatie vaccinatiegraad <->besmettingen, ziekenhuisopnames en doden
> in de regio's (rond) Brussel , Vlaanderen en Wallonië.

Zie de harde feiten in Israel, tot ons gebracht door de Washington post: En hou in gedachten, dit is en PRO-vax artikel:

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/07/19/vaccine-skeptics-zero-israel-again-some-reason/

"It’s true that most new cases are coming from the vaccinated community, but that’s in large part because of how relatively big that community is in Israel."

De meeste nieuwe gevallen komen van gevaccineerden.

En dan gaan er nog mensen beweren: > De pandemie is er nu vooral bij de ongevaccineerden.

A: Er is geen "pandemie", en B: de meerderheid van de gevallen zijn bij de gevaxten. Oftewel: De vaxxins helpen niet.

https://tinyurl.com/gov-rain

PauL

unread,
Sep 24, 2021, 7:53:06 PMSep 24
to
Op Fri, 24 Sep 2021 00:44:40 -0700 (PDT) schreef nastyho...@gmail.com:

> On Friday, September 24, 2021 at 5:26:52 AM UTC+3, PauL wrote:
>> Op Thu, 23 Sep 2021 11:49:56 -0700 (PDT)
>>
>> bracht Eli Kesef FAKE NEWS:
>>> Noorwegen herclassificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep
>> Covid-19 is in de Verenigde Staten officieel dodelijker dan de Spaanse
>> griep:
>>
>> https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig/covid-19-dodelijker-dan-spaanse-griep-in-amerika/ar-AAOFI7d
>
> Bs"d
>
> Jammer dat er zoveel mensen zijn die niet in staat zijn om na te denken.
> Maar goed, ik zal ze een handje helpen.

>
> "Aan de gevolgen van de Spaanse griep overleden wereldwijd 50 miljoen
> mensen. De wereldbevolking telde toen maar een kwart van de huidige
> wereldbevolking. Vaccins, antibiotica en kennis over de herkomst van het
> virus waren toen nog niet beschikbaar. Het coronavirus heeft nu nog
> 'maar' 4,7 miljoen doden op zijn naam staan."
>
> Juist ja. Met een kwart van de wereldbevolking 50 miljoen doden. Dus
> om op hetzelfde nivo te komen moet corona ten minste 200 miljoen doden
> maken, en het zijn er nog geen 5 miljoen.

Door de vaccinaticampagnes gaan het er geen 200 miljoen worden.
Denk eens even na: Het is niet omdat jij je niet laat vaccineren
dat anderen dat niet doen. Wel in tegendeel:
Je bent hier in de absolute minderheid!


> Waarbij we ook nog in acht moeten nemen dat het aantal corona doden
> kunstmatig enorm opgeblazen wordt. Als er iemand doodgaat, maakt niet
> uit waaraan, dan gaat hij of zij als "coronadode" te boek. Heeft een
> medewerker van het RIVM in functie gewoon toegegeven.

Denk even na: Je klets onzin en dat is zwart op wit te bewijzen:

https://www.hln.be/buitenland/grote-verschillen-in-oversterfte-tijdens-coronacrisis-deze-landen-scoren-best-en-slechtst-in-europa~a00595e6/

--->
België rapporteerde vorig jaar ongeveer 20.000 coronadoden, met een
oversterfte van 18.000 tegenover de jaren daarvoor. Dat wil zeggen dat de
verhouding in ons land quasi één op één is. (---)
<---

Aanvankelijk werd er met de Belgen gelachen tot in het Witte Huis
omdat er veel coronadoden gerapporteerd werden
Maar kijk daar nu eens naar de andere landen:

--->
Als je in Oost-Europa naar de statistieken van de bevestigde gevallen
kijkt, lijkt de impact van de coronacrisis vaak niet zo erg te zijn. Tot je
er de cijfers van de oversterfte naast legt en die plots heel hoog blijken
te zijn.
<---

Denk eens even na Eli, de cijfers worden niet opgeblazen
maar onderschat, behalve in België dan.
In Vlaanderen werken ze zeer goed. Kijk maar:

https://postimg.cc/NyZYJjH2

Denk eens even na!Kees van den Doel

unread,
Sep 24, 2021, 9:42:01 PMSep 24
to
On Friday, September 24, 2021 at 4:53:06 PM UTC-7, PauL wrote:

> >> bracht Eli Kesef FAKE NEWS:

Ja, dat weten we nu wel.

> Denk eens even na!

Teveel gevraagd voor iemand die met een zwarte hoed, regenjas, en zwarte
paraplu in een subtropische woestijn raas kalt.

Pancho Sanza

unread,
Sep 25, 2021, 6:20:58 PMSep 25
to
Kees van den Doel ha scrittu:

>> Denk eens even na!

>Teveel gevraagd voor iemand die met een zwarte hoed, regenjas, en zwarte
>paraplu in een subtropische woestijn raas kalt.

"Dat klopt niet Janssen! We moeten toch érgens uitkomen, anders..."
"Gered ouwe jongen! Kijk eens! Bandensporen..."
"Je hebt gelijk! En ditmaal is het geen fata morgana..."
"We hoeven die sporen maar te volgen en klaar is Kees!"

--
Pancho
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages