Aanbiden Joden en Christenen dezelfde God?

81 views
Skip to first unread message

nastyho...@gmail.com

unread,
Sep 23, 2021, 2:49:56 AMSep 23
to
Bs"d

Aanbidden Joden en Christenen dezelfde God?

Nee.

Wat zijn de verschillen?

De Joodse God is absoluut totaal ÉÉN. De christelijke God is drie in één.

In feite aanbidden de christenen een hele goddelijke familie; God de Vader, en een god de zoon, en een ¨god de heilige geest¨.

In het Jodendom is God absoluut geen mens. De christenen aanbidden een dode Joodse timmerman van 2000 jaar geleden als was hij God.

Dit is natuurlijk afgodendienst.

De Joden aanbidden wel dezelfde God als de moslims, en dezelfde als de J-H-V-H getuigen.

Maar niet dezelfde als de mainstream christenen.

https://tinyurl.com/shma-tablets

Cor Huizer

unread,
Sep 23, 2021, 6:08:51 AMSep 23
to
Op 23-9-2021 om 08:49 schreef nastyho...@gmail.com:
Zucht... De zoveelste hoogmoedige ontkenning van de ene ware en levende
God, Jezus, Jehova, Jahweh.

De christenen beginnen hun geloofsgetuigenis, in elke vorm, met er is
maar één God.

Maar, en daar hebben wij het reeds eerder over gehad, wel in drie
Personen. En wat zijn die drie Personen? Dat zijn de Hoofdeigenschappen
van God! De Vader is de Liefde van God, de Zoon is de Wijsheid van God,
die Mens is geworden in Jezus Christus en de heilige Geest is de Wil van
God, waarmee God de gehele Schepping tot leven heeft gewekt en in stand
houdt.

Vraag: Elk mens heeft ook liefde, verstand (wijsheid) en een eigen vrije
wil. Spreekt u dan over drie mensen of over één mens? En als wij dan
spreken over één mens, waarom denkt u dan dat wij, volgelingen van Jezus
Christus, het dan hebben over drie goden? Terwijl onze eigen
geloofsbelijdenis spreekt over één God en wij ook geloven dat er slechts
één ware en levende God bestaat, die alles heeft geschapen wat verder
nog als bestaand erkend wordt?

Tweede vraag: Gelooft u werkelijk in Satan als uw God, zoals de moslims
doen? Want de Allah van de is islam is Satan! Dat is uit de vreselijke,
tegennatuurlijke en wrede leer van de islam duidelijk af te leiden. Want
deze leer is zonder liefde en mededogen. En zij wil niet alleen de
christenen, maar ook de joden uitmoorden.

Met vriendelijke groet,

Cor Huizer.

sobriquet

unread,
Sep 23, 2021, 9:07:03 AMSep 23
to
Hoe dan ook.. alle religekkies zijn wappies. Of ze nou in kabouters, engelen, elfjes of
toverheksen geloven maakt natuurlijk geen ruk uit, dat is lood om oud ijzer.

Pandora

unread,
Sep 23, 2021, 10:03:36 AMSep 23
to
On Wed, 22 Sep 2021 23:49:55 -0700 (PDT), "nastyho...@gmail.com"
<nastyho...@gmail.com> wrote:

>Bs"d
>
>Aanbidden Joden en Christenen dezelfde God?
>
>Nee.

Want elke religie heeft z'n eigen god. Praktisch gezien is polytheisme
daarom de enige ware religie.

Kees van den Doel

unread,
Sep 23, 2021, 11:47:51 AMSep 23
to
On Thursday, September 23, 2021 at 7:03:36 AM UTC-7, Pandora wrote:

> >Aanbidden Joden en Christenen dezelfde God?

> >Nee.

> Want elke religie heeft z'n eigen god. Praktisch gezien is polytheisme
> daarom de enige ware religie.

Wat denk je van gigapolytheisme? Dat heb ik nu net uitgevonden (zal zo
even een heilig boek schrijven om aan te bidden) en die Leert dat God
zichzelf super snel reproduceert dmv celsplitsing zoals een kanker cel
en wel eens per Planck tijd. Dus je kunt zelf berekenen hoeveel Godjes
er nu zijn na 3 miljard jaar ofzo.

Misschien kan de Z8e Deler dat getalletje hier even voluit potsen, voor
wetenschapfelijke Doel einden, snap-je?

Pancho Sanza

unread,
Sep 23, 2021, 1:12:03 PMSep 23
to
Pandora ha scrittu:

>>Aanbidden Joden en Christenen dezelfde God?
>>Nee.

>Want elke religie heeft z'n eigen god. Praktisch gezien is polytheisme
>daarom de enige ware religie.

Ja maar...

https://www.youtube.com/watch?v=UhKYQatMWMY

--
Pancho

A. W.

unread,
Sep 23, 2021, 11:43:55 PMSep 23
to
Op donderdag 23 september 2021 om 08:49:56 UTC+2 schreef nastyho...@gmail.com:
Quote:
Aanbidden Joden en Christenen dezelfde God?
Einde quote.

Antwoord: JA! Ze aanbidden allemaal hun eigen collectieve menselijke ego's en geven daar afzonderlijk als religieuze groepering een invulling aan al naar gelang de behoefte die ze hebben om hun angsten, onzekerheden, boosheid, wraakgedachten, en meestal onbereikbare wensen/verlangens vorm te geven, en doen dat door die te externaliseren in de vorm van de verzonnen(!) entiteit "God". Op die manier zijn ze zelf niet verantwoordelijk voor hun eigen (wan)daden; je kunt immers altijd beweren dat 'God het zo heeft gewild', of als profeet dat je 'namens God spreekt'. De Bijbel (zowel OT als NT) is het geschreven en talloze keren gemanipuleerde resultaat van dat gedrag en heeft verders niets met de werkelijkheid te maken; want de werkelijkheid was immers wat de fabriceurs van de Bijbel wilden manipuleren omdat die hun niet beviel.

Het menselijk ego is blijkbaar makkelijk tevreden te houden, getuige de miljarden mensen die op de één of andere manier via religieuze dogma's (Bijbel etc) meestal levenslang in de luren gelegd worden. En er zijn ook amper mensen die zich realiseren dat wat al die verschillende religies beweren toch nooit allemaal tegelijk kan kloppen. Het aangename gevoel van de geestelijke religieuze opiumdroom dat men uitverkoren is, 'Jezus you loves', alleen jij als clubje een paradijs op aarde zal beërven, in de hemel zal komen, etc, etc, etc, is sterker dan het verstand/de ratio.

Die toestand van ontkenning van de realiteit treft men ook aan bij verslaafden en is ook de reden dat feiten niet doordringen tot de mensen, omdat de illusie aangenamer is en het verslaafde ego (macht, status, aanzien, beter denken te zijn dan anderen, uitverkoren) alles wat die geestelijke roes in gevaar brengt als een gevaar beschouwt en daarom/daarvoor een 'blinde vlek' creëert in het denken van de mens zelf.
Heeft misschien iets met de Es-toestand te maken: https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(psychoanalyse)

Dapper degene die de uitdaging aangaat met zijn/haar eigen ego om de illusies/blinde vlekken te doorbreken en daarmee geestelijk volwassener te worden.

Conclusie: religie is eigenlijk een coping-mechanisme voor mensen die de realiteit niet aankunnen. Dat had iets positiefs kunnen zijn, ware het niet dat ze vanuit de betreffende religie hun eigen tekortkomingen projecteren op andersdenkenden, om daarmee voor zichzelf een "goed" zelfbeeld te creëren. Zit toch een belabberde hoeveelheid narcisme in zeg :-( Even los nog van het feit dat kinderen die waanzin ook gedwongen ingesleurd worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Narcisme

Maar goed, gezien al de waanzinnige religieuze niet met argumenten onderbouwde redenaties die ik al gelezen heb op dit forum, laat ik het hier maar verder bij. De toekomst zal alles wel duidelijker maken. En zelfs dan nog vraag ik me af of de realiteit dan wel doordringt.

nastyho...@gmail.com

unread,
Oct 5, 2021, 1:22:17 PMOct 5
to
Bs"d

Nee, dan spreek ik niet over drie mensen. Maar liefde, verstand, wijsheid en/of een eigen vrije wil dat zijn eigenschappen. Eén mens kan vele eigenschappen hebben en dan nog steeds één zijn.

Maar de katholieke drie-eenheid ziet de Vader de zoon en de HG niet als eigenschappen van God, maar als drie afzonderlijke personen.

En tenzij jij de katholieke kerk daar niet in volgt, zit je dus met drie goddelijke personen, en dat is natuurlijk drie goden, hoe vaak je ook 1 + 1 + 1 = 1 zegt.

> En als wij dan
> spreken over één mens, waarom denkt u dan dat wij, volgelingen van Jezus
> Christus, het dan hebben over drie goden? Terwijl onze eigen
> geloofsbelijdenis spreekt over één God en wij ook geloven dat er slechts
> één ware en levende God bestaat, die alles heeft geschapen wat verder
> nog als bestaand erkend wordt?

Maar jij gelooft dat een mens die hier op aarde rondwandelde God zelf was, terwijl God helder en duidelijk zegt dat Hij GEEN mens is in Numeri 23:19, in 1 Samuel 15:29, en in Hosea 11:9.

God zegt helder en duidelijk dat we geen enkele gedaante mogen aanbidden:

"Neemt u er dan terdege voor in acht – want gij hebt generlei gedaante gezien op de dag dat J-H-W-H op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur – 16 dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: EEN AFBEELDING VAN EEN MANNELIJK OF VROUWELIJK WEZEN; 17 een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt; 18 een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt; een afbeelding van een of andere vis, die in het water onder de aarde is; 19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die J-H-W-H uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel"
Deut 4

Je ziet Cor, je mag helemaal geen beelden maken van God, of van dat of diegene van wie jij denkt dat hij God is.

Dat is ook het eerste waar God voor waarschuwt in de 10 geboden:

" Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God"
Exodus 20

En ook daar gaat de katholieke kerk vreselijk de fout in, want de RK kerken staan vol met beelden. Ook met beelden van JC, waarvan jullie geloven dat hij God is. Oftewel: Beelden van God, wat God zeer uitdrukkelijk verboden heeft.

> Tweede vraag: Gelooft u werkelijk in Satan als uw God, zoals de moslims
> doen? Want de Allah van de is islam is Satan! Dat is uit de vreselijke,
> tegennatuurlijke en wrede leer van de islam duidelijk af te leiden. Want
> deze leer is zonder liefde en mededogen. En zij wil niet alleen de
> christenen, maar ook de joden uitmoorden.

In het Jodendom is de Satan heel anders dan in christendom. In het Jodendom is de Satan een engel van God die onder totale controle staat van God en die gewoon doet wat hem opgedragen wordt.
Hij vervult de rol van aanklager in de hemelse rechtbank.

Met vriendelijke groet,

Eliyahu

Cor Huizer

unread,
Oct 6, 2021, 7:24:02 AMOct 6
to
Op 5-10-2021 om 19:22 schreef nastyho...@gmail.com:
Mag ik dan wijzen dat de mens is geschapen naar Gods beeld en
gelijkenis? Wat voor de mens geldt, dat geldt zeker, en in grotere mate,
voor God.

> Maar de katholieke drie-eenheid ziet de Vader de zoon en de HG niet als eigenschappen van God, maar als drie afzonderlijke personen.
>
> En tenzij jij de katholieke kerk daar niet in volgt, zit je dus met drie goddelijke personen, en dat is natuurlijk drie goden, hoe vaak je ook 1 + 1 + 1 = 1 zegt.
>

Omdat wat voor een mens geldt, in grotere mate voor God geldt, zijn de
eigenschappen van God, voor een beter begrip van ons mensen, uitgedrukt
in Personen. God is oneindig, heeft altijd bestaan en zal nooit een
einde kennen. Daarom zijn ook de eigenschappen van God even oneindig.
Gods Liefde is ook Gods Leven, waardoor de liefde ook de basis is van al
het leven.

Gods Liefde neemt ook het initiatief voor elke schepping, zoals ook een
menselijke (en dierlijke) vader het initiatief neemt voor het verwekken
van het nageslacht, door (zijn) vrouw te bevruchten. Gods Wijsheid
ordent dan de nieuwe schepping. Gods Wil maakt vervolgens de nieuwe
schepping een werkelijkheid door een machtig 'Er zij'. Wij noemen deze
eigenschappen, door uitspraken van Jezus Christus, de Vader = Gods
Liefde, de Zoon = Gods Wijsheid, want deze komt voort uit Gods Liefde,
Gods Wil = Gods heilige Geest, want deze werkt door de gehele
oneindigheid en er is geen stipje, waar dan ook in de oneindigheid, waar
de Wil van God niet werkt.

De namen van de ene ware en levende God, zoals ook begrepen in de
geloofsleer van de Kerk, welke God in Jezus Christus gesticht heeft, de
katholieke (= algemene) Kerk, zijn daarom heel goed gekozen, omdat de
Vader de Liefde is, en elke echte menselijke vader op Aarde ook liefde
heeft voor zijn kinderen. God heeft liefde voor alle mensen. De Zoon,
Gods Wijsheid, klopt ook omdat de Wijsheid van God voortkomt uit de
Liefde van God en daarom als een Zoon is. Deze Zoon (= Gods Wijsheid) is
ook Mens geworden, zoals op vele plaatsen in het Oude Testament, ook uw
Bijbel, voor komt; want de Messias (Christos in het Grieks, beide
betekent Gezalfde) wordt door vele profeten genoemd, vanaf Mozes zelf.
De heilige Geest is Gods Wil, en omdat Gods Wil werkt in de gehele
oneindigheid, is die goed te vergelijken met een geest, die ook niet aan
één plaats gebonden is. Voor menselijke begrippen is dit de beste
vergelijking, welke wij christenen duiden met drie Personen.

Kunt u nu enigszins begrijpen wat christenen bedoelen met één God in
drie Personen, waarbij wij geheel niet verwijzen naar drie goden, maar
naar de ene en dezelfde God? En ja, vele christenen, ook Rooms
katholieke christenen, denken oprecht dat deze drie Personen drie
samenwerkende goden zijn. Zij zijn verwart geraakt door allerlei
theorieën van mensen, die dwaalleer hebben verkondigd. Daarom verwijs ik
ook naar de geloofsleer van mijn Kerk, de R.K. Kerk. Deze maakt deze
denkfout niet.

>> En als wij dan
>> spreken over één mens, waarom denkt u dan dat wij, volgelingen van Jezus
>> Christus, het dan hebben over drie goden? Terwijl onze eigen
>> geloofsbelijdenis spreekt over één God en wij ook geloven dat er slechts
>> één ware en levende God bestaat, die alles heeft geschapen wat verder
>> nog als bestaand erkend wordt?
>
> Maar jij gelooft dat een mens die hier op aarde rondwandelde God zelf was, terwijl God helder en duidelijk zegt dat Hij GEEN mens is in Numeri 23:19, in 1 Samuel 15:29, en in Hosea 11:9.
>
> God zegt helder en duidelijk dat we geen enkele gedaante mogen aanbidden:
>
> "Neemt u er dan terdege voor in acht – want gij hebt generlei gedaante gezien op de dag dat J-H-W-H op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur – 16 dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: EEN AFBEELDING VAN EEN MANNELIJK OF VROUWELIJK WEZEN; 17 een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt; 18 een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt; een afbeelding van een of andere vis, die in het water onder de aarde is; 19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die J-H-W-H uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel"
> Deut 4
>
> Je ziet Cor, je mag helemaal geen beelden maken van God, of van dat of diegene van wie jij denkt dat hij God is.
>
> Dat is ook het eerste waar God voor waarschuwt in de 10 geboden:
>
> " Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God"
> Exodus 20
>
> En ook daar gaat de katholieke kerk vreselijk de fout in, want de RK kerken staan vol met beelden. Ook met beelden van JC, waarvan jullie geloven dat hij God is. Oftewel: Beelden van God, wat God zeer uitdrukkelijk verboden heeft.

Nee, nergens in de Bijbel, ook niet in uw voorbeelden, heeft God
verboden om beelden/afbeeldingen te maken. Wel heeft God verboden om
welke afbeelding (getekend, geschilderd, of in hout/steen of andere
materialen als beeld vervaardigd) dan ook als God te aanbidden. Maar
als de afbeelding (in welke vorm dan ook) niet wordt aanbeden, dan is er
geen verbod van God. Daarom mogen wij mensen afbeeldingen hebben van
bijvoorbeeld onze geliefden, om ons aan hen te herinneren, als zij niet
bij ons zijn. Deze zelfde functie hebben afbeeldingen van Jezus
Christus, Maria Zijn moeder en van allerlei heiligen, in de kerk of bij
ons thuis. Zoals u zelf ook wel bijvoorbeeld foto's heeft van de door u
geliefde personen, bijvoorbeeld uw ouders of andere mensen die u lief
heeft. Deze afbeeldingen gaan beslist niet in tegen Gods leer en Geboden.

>
>> Tweede vraag: Gelooft u werkelijk in Satan als uw God, zoals de moslims
>> doen? Want de Allah van de is islam is Satan! Dat is uit de vreselijke,
>> tegennatuurlijke en wrede leer van de islam duidelijk af te leiden. Want
>> deze leer is zonder liefde en mededogen. En zij wil niet alleen de
>> christenen, maar ook de joden uitmoorden.
>
> In het Jodendom is de Satan heel anders dan in christendom. In het Jodendom is de Satan een engel van God die onder totale controle staat van God en die gewoon doet wat hem opgedragen wordt.
> Hij vervult de rol van aanklager in de hemelse rechtbank.
>

Wij zijn het er in ieder geval over eens dat Satan een schepsel God is.
Hij was de engel Lucifer, die vanwege zijn opstand, rebellie tegen God
zijn plaats in de hemel verloor. Lucifer en zijn volgelingen werden
vervolgens gevangen genomen in de materie en de vroegere lichtengel werd
de koning van de duisternis, de hel en wordt nu Satan genoemd. Alle
schepselen staan, op de een of andere manier onder Gods controle. Maar
vanwege de vrije wil van Satan mag hij tegen Gods Geboden ingaan en
vormt, daardoor de tegengewicht van God; de anti kracht. Net zoals wij
mensen een vrije wil hebben en God daarmee kunnen volgen, of tegen Gods
Geboden ingaan. De gevolgen voor Satan zijn duidelijk, de gevolgen voor
ons mensen, om tegen God in te gaan, komen ook, hier op Aarde of in het
hiernamaals.

God is echter geen boekouder, die de balans op maakt. God is niet alleen
Almachtig, maar ook oneindig Barmhartig. Wie zich bekeert onder oprecht
berouw kan en zal vergeven worden, wie echter volhardt in zijn/haar
boosaardigheid zal krijgen wat hem/haar toekomt. Daarbij heeft God wel
altijd het beste voor met ons mensenzielen.

Satan was dus een engel Gods, maar hij staat niet onder absolute
controle van God, want hij heeft een vrije wil, en doet absoluut niet
wat God van hem wil. Anders zou hij zich tot God bekeren.

Maar dat was mijn vraag niet: Denkt u werkelijk dat de islam dezelfde
God aanbid als de joden en christenen? Terwijl de islam duidelijk, door
leer en daden, Satan aanbid onder de naam van Allah?

> Met vriendelijke groet,
>
> Eliyahu

A. W.

unread,
Oct 8, 2021, 6:21:18 AM (12 days ago) Oct 8
to
Op vrijdag 24 september 2021 om 05:43:55 UTC+2 schreef A. W.:
Ik neem waar dat zowel Jood als Christen met een boogje om dit antwoord heen loopt ;-) terwijl het toch echt wel een nuttig stukje tekst is.

Misschien triggert dit een reactie, waardoor de ideologische blinde vlek ge-bypassed wordt :-)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkenis_van_de_barmhartige_Samaritaan

(waar Joden niet in geloven, maar Christenen prat op gaan (velen in woorden, maar slechts weinigen in daden) -> gaan met die banaan!!! Bling Bling met die religie, shine shine met die truth, and at the end of all the masquerade they will realiser they have only served the original lies of the .....

Gelukkig is er nog hoop voor deze planeet, toch???

https://www.youtube.com/watch?v=TTiKpglexKE

'Hopi lekker' ook deze profeet van het "Besturend Lichaam" van de Jehovah's-Getuigen die profeteert over het laatste stukje van het laatste stukje van de laatste dagen van zijn eigen sekte/plaag/pestilentie:

https://www.youtube.com/watch?v=Mrges_TxOzQ

en dat projecteert op de rest van de wereld behalve de JG's:

Projectie!!! https://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(psychologie)

Die Sigmund (overwinnaar/beschermer) Freud (vreugde) was gewoon een onverslaanbare overwinnende analytische eindbaas van de gouden kooi-gevangenis de men aarde placht te noemen, en die zijn geld elders dan Icesave had geplaatst. Hij is nu doot, da's wel weer evolutionair jammer; dat dan weer wel:

https://www.youtube.com/watch?v=rOgbLxAKhfM

https://youtu.be/5t3uiPik9nw

HaHaHa!!!

Kees van den Doel

unread,
Oct 8, 2021, 1:34:33 PM (12 days ago) Oct 8
to
On Wednesday, October 6, 2021 at 4:24:02 AM UTC-7, Cor Huizer wrote:

> Denkt u werkelijk dat de islam dezelfde God aanbid als de joden en
> christenen?

Gelijkheid van niet bestaande dingen is lastig vast te stellen.

> Terwijl de islam duidelijk, door leer en daden, Satan aanbid onder de
> naam van Allah?

Heel duidelijk, tenzij je bij de andere klub hoort, dan is het
omgekeerd.

Veel belangrijkere vraag: Is de naamloze boze wolf die Roodkapje belaagt
dezelfde wolf genaamd Midas Wolf, die het huis van de Zeuven Bigetjes
(Knir, Kner, Knar, Knor, Knur, Knwr, Knnr, en Knrr) probeert om te
blazen?

Martin Bier

unread,
Oct 9, 2021, 1:16:44 PM (11 days ago) Oct 9
to
KeesVanDenDoel schreef:
In veel zandbakken bij veel kleuterscholen wordt er nog altijd heftig gediscussieerd
en soms zelfs hevig gevochten over de jager uit Sneeuwwitje vs. de jager uit Roodkapje.
Gaat het hier om e'e'n en dezelfde jagerman? Of zijn het wellicht verschillende jagers?
Schriftgeleerde kleuters hebben het werk van de Gebroeders Grimm naarstig doorgevorst
om aanwijzingen te vinden die een antwoord zouden kunnen geven op deze
moeilijke vraag. De wat minder intellectuele kleuters zijn verwoed op Tinternet
gaan AgitProppen met verschillende JagerDogmatieken. En de meest botte kleuters
hebben gewoon bendes opgericht om met geweld hun JagerDenkbeelden door de
strot te duwen bij andere kleuters.

Er is een kleine minderheid van kleuters die vinden dat het hier gaat om een irrelevante
en betekenisloze kwestie. Maar vooralsnog wordt die minderheid door alle partijen
onderdrukt en vervolgd.

A. W.

unread,
Oct 10, 2021, 2:40:03 AM (11 days ago) Oct 10
to
Op vrijdag 8 oktober 2021 om 19:34:33 UTC+2 schreef kvd...@gmail.com:
Volgens mij hebben Roodkapje en de boze Wolf last van dezelfde ideologische ziekte die veroorzaakt is door de Zeven Biggetjes, delen ze dus hetzelfde ideologische bed, en gedragen ze zich als ezels die high worden van de wierook van een religieuze illusie:

https://youtu.be/TxfedMNOIS4?t=2004

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruistocht_(doorverwijspagina)#Militaire_actie_onder_de_vlag_van_geloof_in_de_12e_tot_14e_eeuw

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kruistocht

etc...

Allemaal het trieste gevolg van de leugens uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament van de Bijbel i.c.m. de machtswellust van wereldheersers.

En dat geopolitieke en religieus gepolariseerde zooitje ongeregeld moet de klimaatcrisis gaan overwinnen.

En elders is het niet veel beter gesteld:

https://youtu.be/27eBUV34lvY?t=663

Universele wetmatigheid: wat gij zaait, zult gij oogsten op deze planeet, mits het goed weer is natuurlijk, en daar kan de mensheid als gevolg van de klimaatcrisis niet meer van op aan.

Blijkbaar ligt het in de menselijke aard om elkaar op basis van waanideeën en machtswellust te bevechten met als einddoel totale werelddominantie/wereldheerschappij. En als de wereld dan veroverd is en alle andersdenkenden bekeerd/uitgeroeid/onderworpen zijn, dan heeft het menselijk ego blijkbaar de veiligheid die het nodig heeft. Natuurlijk zijn er dus veiligheidsdiensten nodig om voor de egootjes van de heersende macht te controleren of er toch niet stiekem een concurrent in aantocht is. Maar wacht eens even... stel nou dat er ook leven op andere planeten geëvolueerd is en dat dat al verder gevorderd is dan mensen en dat ze de planeet komen veroveren omdat ze FTL-aandrijvingstechnologie hebben!!!! Heeft heel het menselijk ego dus blijkbaar nooit zekerheid en is al het streven naar macht derhalve een op zwakte gebaseerde illusie ;-)

https://youtu.be/2eCAphdQPck?t=172

Misschien hebben de inmiddels uitgestorven dinosauriërs en mensen toch heel wat meer overeenkomsten met elkaar dan mensen willen erkennen...

Kees van den Doel

unread,
Oct 10, 2021, 12:52:22 PM (10 days ago) Oct 10
to
On Saturday, October 9, 2021 at 11:40:03 PM UTC-7, A. W. wrote:

> Blijkbaar ligt het in de menselijke aard om elkaar op basis van
> waanideeën en machtswellust te bevechten

Te pessimisties.

Het ligt in de aard van gestoorde halve garen zoals de Z8e Deler,
Kontenzoeker, en begaafde autisten jager Sjoerd.

De kwijlende meerderheid ver8 dit soort halve garen, zoals men hier kan
leren op vermakelijke wijze.

A. W.

unread,
Oct 12, 2021, 11:38:38 PM (8 days ago) Oct 12
to
Op zondag 10 oktober 2021 om 18:52:22 UTC+2 schreef kvd...@gmail.com:
Ik lees van je:
> Het ligt in de aard van gestoorde halve garen

Maar onthoudt, die aard is gevormd in het verleden! Ik heb religieuze krachten aan het werk gezien die anders volstrekt normaal functionerende mensen omgevormd hebben tot religieuze paranoïde fanatieke wappies. Ieder mens heeft zijn/haar dromen/verlangens; dat is normaal. Het wordt misdadige geestelijke slavernij als een religieuze organisatie/religieus goeroe die dromen en verlangens via manipulatie(!!!) gaat uitvergroten en kanaliseren voor de eigen (megalomane/waanzinnige) doeleinden, waarbij mensen gedegradeerd worden tot gehersenspoelde werktuigen.

Dit is niet gewoon maar een lokaal probleempje van een paar geestelijk ontspoorde individuen die teveel godsdienstpoeder gesnoven hebben; dit gaat over universele rechten van de mens en hoe die al vele eeuwen lang wereldwijd vertreden zijn.

https://nos.nl/artikel/2401320-groot-onderzoek-naar-slavernijverleden-protestantse-kerk

Bovenstaand artikel en onderzoek gaat over letterlijke slavernij.

Waar blijft het onderzoek naar geestelijke slavernij en de impact op de bevolking daarvan?

Vrijheid van godsdienst impliceert VRIJHEID:
- de vrijheid om zelf na te kunnen en mogen nadenken over God, zonder dat anderen dat voor je bepalen (in welke vorm maar ook, dus incl. dwang van gehersenspoelde ouders)
- de vrijheid om God (of je die nu als evolutionistisch mechanisme beschouwd of als "de Schepper") te aan bidden hoe je wil en op de manier waarop je wil, met respect naar anderen toe en met respect van anderen
- de vrijheid om kritiek te mogen uiten, bezwaar te mogen maken, je mening te mogen geven

Dat, beste mensen, is iets heel anders dan gehersenspoeld zijn in een sekte waarbij de Nederlandse Overheid weer eens lafhartig wegkijkt van de eigen verantwoordelijkheid, omdat het blijkbaar weer eens te moeilijk is om die regie te nemen en men in plaats daarvan altijd maar weer voor de lafhartige makkelijke weg kiest door het eeuwenoude mede door religie gecreëerde systeem maar in stand te blijven houden en te beschermen, en als gevolg daarvan de mensen in geestelijke zin maar vermorzeld te laten worden via leugens/indoctrinatie/hersenspoeling.

https://nos.nl/artikel/2401348-raad-van-europa-wil-andere-politieke-cultuur-in-nederland

Ander onderwerp, zelfde koppige, onredelijke instelling; achterlijk als in 'zijn blijven hangen in het verleden', waar in het bovenstaande geval de kerk destijds de dienst uitmaakte en bepaalde wat en hoe er gedacht moest worden. Die tijd is voorbij, of tenminste, zou anno 2021 voorbij moeten zijn om de geestelijke ontwikkeling van de mensheid verder te stimuleren. Helaas denkt de kerk nog steeds via dwang te kunnen bepalen hoe mensen moeten denken (artikel van afgelopen zaterdag):

https://nos.nl/artikel/2400955-schoolboekenmakers-censureren-lesstof-bikini-en-spaarvarken-geweerd

Dit soort gedrag zoals in het artikel beschreven wordt zou je plaatsen binnen een dictatoriaal regime, en als een religie een schoolleiding kan beheersen, dan is er blijkbaar geen enkele belemmering meer voor hersenspoeling, want er is op dat gebied blijkbaar geen toezichthouder en de NL Overheid kijkt weg met als zelfverzonnen excuus "vrijheid van godsdienst".

"De Inspectie van het Onderwijs zegt geen toezichthoudende rol te hebben als het gaat om het gebruik van leermiddelen. "Scholen zijn vrij om aan te schaffen wat ze willen", zegt een woordvoerder."

De feiten doen er dus blijkbaar niet toe in Nederland anno 2021; iedere school mag lesgeven in wat men maar wil: 1+1=3 is prima, zolang het maar in een lesboek staat en ideologisch onderbouwd is onder de noemer vrijheid van godsdienst. En als een grote groep gehersenspoelde religieuze volgelingen het daar maar mee eens is en hun kinderen op die school heeft zitten, dan is het allemaal okè blijkbaar. En dan heb ik het nog niet eens over de religieuze doctrines waarvan de gevolgen op dit forum te lezen zijn.

Tja... de wereld is in een technologische fase aangekomen maar is op geestelijk ideologisch gebied het jaar 0 letterlijk nog niet eens ontstegen.

Ze willen hun macht over het denken van de gehersenspoelde massa niet kwijt, maar voelen de bui al wel hangen, en dus...:

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2397104-oproep-kerkleiders-aan-gelovigen-red-het-klimaat

Kees van den Doel

unread,
Oct 13, 2021, 12:07:32 PM (7 days ago) Oct 13
to
On Tuesday, October 12, 2021 at 8:38:38 PM UTC-7, A. W. wrote:

> > > Blijkbaar ligt het in de menselijke aard om elkaar op basis van
> > > waanideeën en machtswellust te bevechten

> > Te pessimisties.
> >
> > Het ligt in de aard van gestoorde halve garen zoals de Z8e Deler,
> > Kontenzoeker, en begaafde autisten jager Sjoerd.
> >
> > De kwijlende meerderheid ver8 dit soort halve garen, zoals men hier kan
> > leren op vermakelijke wijze.

> Ik heb religieuze krachten aan het werk gezien die anders volstrekt
> normaal functionerende mensen omgevormd hebben tot religieuze
> paranoïde fanatieke wappies.

Huis aan huis gaan om snoepjes met cyanide aan kinderen uit te delen mag
niet van de wet, maar Jehova cultisten mogen wel huis aan huis met
hersenbeschadigend 8erlijk bijgeloof leuren.

A. W.

unread,
Oct 20, 2021, 7:56:06 PM (9 hours ago) Oct 20
to
Op woensdag 13 oktober 2021 om 18:07:32 UTC+2 schreef kvd...@gmail.com:
Zo iets /ZOIDS zijn JG inderdaad -> Categorie: beastrobots; werktuigen van een (wild) beest-achtig systeem waarover een geestelijk hoertje (religie) dat regeringen (ver)neukt vooralsnog blijkbaar de dienst uitmaakt bij gebrek aan geestelijke ruggengraat van de regeringen.

https://www.google.com/search?q=zoids&sxsrf=AOaemvJ0YuQNSRXQib-ExC5jNLAQkEb4nA:1634773536795&source=lnms&tbm=isch

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages