Hoe Mark Rutte Nederland temt

4 views
Skip to first unread message

Hein Zwetser

unread,
Sep 23, 2021, 3:56:02 PMSep 23
to

Han van der Horst
Historicus

Je kon zien: hier staat de dompteur. Hij heeft alle wilde dieren in de
hand. Ze grommen soms maar eten voor het merendeel toch uit zijn hand.

Je stelt Rutte een vraag en dan begint hij omtrekkende bewegingen te
maken. De premier is buitengewoon spraakzaam. Hij verbergt de kern van
zijn betoog in kolkende stromen overbodige informatie en irrelevante
bespiegelingen tot iedereen vergeten is waar het ook alweer over ging.
Dan plaatst hij enkele kritische kanttekeningen en het slotsom moet
luiden dat de bestendig gebruikelijke praktijk van de premier de juiste
was en de juiste blijft. Al stelt hij soms wel onderzoek en discussie in
het vooruitzicht.

Rutte
Demissionair premier Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen
Zelfs zeer vasthoudende vragenstellers als Sylvana Simons weet Rutte
hiermee op een afstand te houden. Ze stelde voor de
samenlevingskortingen op bijstandsuitkeringen op te heffen om het voor
mensen met een klein inkomen aantrekkelijk te maken in één woning samen
te wonen. Nu wordt dat zwaar beboet en in feite onmogelijk gemaakt.
Rutte gaf toe dat door die korting veel huizen onnodig bezet werden
gehouden. Dat was zeker een nadeel maar het woog alles bij elkaar niet
op tegen de vele voordelen. Sylvana Simons vroeg de premier er dan eens
drie te noemen. Zij kreeg geen antwoord, ook toen zij als een strenge
onderwijzeres haar vraag herhaalde. Rutte had geen voorbeelden paraat.
Wel legde hij omstandig uit dat de kosten voor de sociale voorzieningen
zo beheersbaar bleven. Volgens hem waren die samen met de systemen in
Denemarken en Zweden de beste ter wereld. Nou dan!

Op dezelfde manier pakte Rutte vragen naar het CO2- en het
stikstofbeleid aan. Hij nam er de tijd voor, had het over een vitaal
platteland, noemde enorme bakken geld om de stikstofproblematiek onder
controle te krijgen enzovoorts en zo verder. De premier meende dat het
net zo’n grote ombouw van Nederland zou worden als die na de Tweede
Wereldoorlog in het kader van de Marshallhulp. Bij wie de rekening
terecht zou komen, bleef in het ongewisse. Met het huisvestingsbeleid
idem dito. Er moesten veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd maar
aan hoe dat moest gebeuren ging hij fluks voorbi. Ook leek de premier
niet van plan prijsopdrijving door vastgoedbezitters aan te pakken. Als
hem concrete plannen werden voorgehouden – huurregeling, gemeentelijke
woningbouw – volgde een woordenstroom die uiteindelijk maar tot één
conclusie kon leiden: voor zulke acties was de premier niet te vinden.
Hij zei dat naar gewoonte niet rechtstreeks. Rutte formuleerde een
aantal vragen die eerst beantwoord moesten worden. In het kader daarvan
stelt hij uitvoerige discussies in het vooruitzicht waarbij in het
midden blijft wie ze zouden moeten voeren. Dat trucje heeft Hoekstra van
hem geleerd maar dit terzijde. De leider van het CDA gedraagt zich al
enkele jaren als een soort stand-in voor de premier.

In zijn eindeloze bijdrage aan de Algemene Beschouwingen gaf de premier
door middel van lichaamstaal blijk van grote zelfingenomenheid. Je kon
zien: hier staat de dompteur. Hij heeft alle wilde dieren in de hand. Ze
grommen soms maar eten voor het merendeel toch uit zijn hand. Daar
begint hij weer over een brede gedachtewisseling en zegt dat er een
grote beweging moet worden gemaakt. De premier klapt zelden met de
zweep. Met eindeloos geduld leert hij zijn dieren op verschillende
manieren door hun hoepel te springen. Hij heerst niet door te straffen
maar door te belonen.

Er ligt voor een miljard aan snoepjes klaar. Zo kan de dompteur met
zachtheid zijn nummer afmaken. Zoals altijd. Er doen wel een paar
beesten niet mee maar hun spelbederf valt te weinig op om de
voorstelling te bederven. Hoor, nu zegt hij dat de mondzorg de
verantwoordelijkheid is van het individu en dat daar bijhoort dat men
het gebit regelmatig laat controleren. Het eigen risico in de zorg is
een vorm van solidariteit. Rutte begint over het drie keer solidair van
de sterken met de zwakken en een keer van de zwakken met de sterken. Dat
vindt hij heel verdedigbaar, die solidariteit van zieken met gezonden.
Los van de kostenaspecten.

Op de affiches staat: Mark de Grote temt Nederland. In de tent klatert
het applaus op.
--
Beste Joodse organisaties,
De Oorlog is niet van jullie maar van ons allemaal
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages