CFV-4 nl.kunst.strips

0 views
Skip to first unread message

nl-stembureau-2

unread,
Dec 29, 2002, 9:58:13 AM12/29/02
to
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

CALL FOR VOTES (CFV)
unmoderated newsgroup nl.kunst.strips

This is a formal Call For Votes (CFV) for the creation of
nl.kunst.strips, an unmoderated Dutch-language newsgroup on the subject
of strips (comics).
The rest of this CFV is in Dutch.

Dit is een officiële oproep om te stemmen over de totstandkoming van de
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.kunst.strips.
Hieronder wordt uitgelegd hoe je kunt stemmen.


EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.kunst.strips Alles wat op strips en cartoons betrekking heeft.

HANDVEST: nl.kunst.strips

In nl.kunst.strips is plaats voor o.m.:
- - recensies, meningen, discussies en vragen van/over strips en beeld-
verhalen in de brede zin des woords (w.o. tevens cartoons en
stripbladen verstaan worden);
- - recensies, meningen, discussies en vragen van/over tekenfilms voor
zover tevens in druk verschenen;
- - recensies, meningen, discussies en vragen van/over (teken)films die
gebaseerd zijn op stripuitgaven;
- - recensies, meningen, discussies en vragen van/over (computer)spellen
die gebaseerd zijn op stripuitgaven;
- - meningen, discussies en vragen van/over tekenaars (en anderen in het
creatieve proces), uitgeverijen en winkels;
- - meningen, discussies en vragen over het vertalen en de vertalingen van
strips;
- - aankondigingen van nieuwe en heruitgaven;
- - aankondigingen van (ruil)beurzen, bijeenkomsten, prijsuitreikingen,
wedstrijden, e.d.;
- - particuliere advertenties, voor zover voorzien van de aanduiding
TKG/TKA/TRG/TRA (te koop/ruil gevraagd/aangeboden) in de
Subject-header.

In nl.kunst.strips is geen plaats voor posten in HTML noch voor
commercie"le advertenties.
In nl.kunst.strips is evenmin plaats voor binary's, maar verwijzingen
d.m.v. het plaatsen van links in postings, alwaar strips, cartoons en
film(pje)s bekeken en eventueel beluisterd kunnen worden, zijn welkom.

EINDE HANDVEST


HOE TE STEMMEN:

Je kunt stemmen van zondag 8 december 2002 tot en met zaterdag 4 januari 2003.
De CFV-periode zal dus vier weken duren.

Om te stemmen stuur je naar <stemfor...@rz.xs4all.nl>
een e-mailbericht met in de Subject-header minstens:

nl.kunst.strips

en in de body van het bericht precies e'e'n van de volgende regels:

Ik stem VOOR nl.kunst.strips
Ik stem TEGEN nl.kunst.strips
Ik stem BLANCO inzake nl.kunst.strips
Ik ANNULEER mijn stem inzake nl.kunst.strips

Indien je naam niet al door je e-mailprogramma ingevuld wordt in de
From- of Reply-To-header van je mailtje, dan moet je deze hieronder
invullen.
Wijzig deze regel verder niet, maar vul hem eventueel alleen aan.

Vul hierachter je naam in:

Als je deze CFV leest via een nieuwsgroep, kun je het eenvoudigst je
stem uitbrengen door een reply te geven op dit artikel en alles behalve
de gewenste regel of regels te verwijderen.
Als je dit leest via een andere bron, bijvoorbeeld een mailinglist
of een webpagina, dan moet je zelf zorgen voor een goede verzending aan
bovengenoemd stemadres.

Binnen enkele dagen na inzending van je stem ontvang je van het
stembureau een bevestiging van ontvangst. (Dit zegt overigens niets over
de geldigheid van je stem.) Als je zo'n bevestiging _niet_ ontvangt, kan
er iets mis zijn met je afzenderadres, of je mailtje is niet aangekomen
bij het stembureau. In beide gevallen kun je opnieuw je stem uitbrengen,
maar controleer dan van tevoren wel je e-mailinstellingen.


PROCEDURE:

Het doel van deze CFV is om te zien of er voldoende animo voor
nl.kunst.strips is.
"Voldoende animo" wil zeggen dat er minstens vijftig voorstemmen meer
zijn dan tegenstemmen, en bovendien moet minstens tweederde van de
stemmers voor zijn. Blanco stemmen hebben geen invloed op het
stemresultaat.

Je mag één stem uitbrengen, en je moet daarvoor een uniek en
persoonlijk e-mailadres gebruiken. Als vanaf hetzelfde e-mailadres
verscheidene stemmen worden uitgebracht, dan geldt alleen de laatste;
op die manier kun je ook je stem verbeteren of annuleren. Als je vanaf
verscheidene e-mailadressen meer dan e'e'n stem uitbrengt zonder ze te
annuleren, dan zijn al deze stemmen ongeldig.

Voorts zijn ongeldig:
* stemmen vanaf niet-bestaande e-mailadressen;
* doorgestuurde ('geforwarde') stemmen;
* stemmen bij beweerde volmacht namens een ander dan de afzender;
* stemmen die onvoldoende aantoonbaar afkomstig zijn van de beweerde
afzender;
* anonieme stemmen.

Je stem moet niet alleen je (geldige) e-mailadres maar ook je naam
vermelden. Je hoeft niet per se je echte naam te gebruiken;
een stem onder een welbekend pseudoniem kan geaccepteerd worden.
Ongeldig is echter een stem zonder naam, een stem onder een kennelijk
pseudoniem dat onvoldoende bekend is, dan wel enige andere vorm van
anonieme stem (ter beoordeling van het stembureau).

Verspreiding van deze CFV of delen ervan is aan beperkingen gebonden.
Deze beperkingen gelden tijdens de hierboven aangegeven CFV-periode.
* Delen van deze CFV mogen niet verspreid worden.
* De gehele CFV mag niet verspreid worden zonder toestemming van het
stembureau.
* Het is toegestaan neutrale verwijzingen naar de CFV te verspreiden.

De stemming is openbaar. Tussentijds publiceert het stembureau lijsten
van ontvangen stemmen; deze lijsten bevatten alleen het e-mailadres
en de naam voor elke uitgebrachte stem, maar niet wat deze gestemd
heeft. Na afloop van de CFV-periode publiceert het stembureau een
'Stemresultaat'. Dit is een lijst die naast bovengenoemde gegevens
tevens vermeldt wat iedereen gestemd heeft, en of de nieuwsgroep is
aangenomen dan wel afgekeurd.

Zie voor meer informatie over de procedure:
* '[RICHT] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de
nl-hierarchie',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
* '[TOE] Toelichting op [RICHT]',
http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.


VERSPREIDING:

Deze CFV is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

nl.newsgroups.announce
nl.newsgroups
nl.humor
nl.kunst.film
nl.kunst.literatuur
nl.kunst.literatuur.podium
nl.kunst.sf+fantasy
nl.media.krant
nl.taal
alt.comics
be.arts.comics
rec.arts.comics.strips


De bijbehorende Request For Discussion (RFD) werd gepubliceerd in
dezelfde nieuwsgroepen als deze CFV op 27 november 2002 en draagt
message-ID <jj4auu0gngdkfsc30...@4ax.com>.

De voorsteller van de nl.kunst.strips is Peer Mankpoot
(peer.m...@euronet.nl).


<EINDE CFV>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6.3in
Charset: noconv

iQEVAwUBPfbmGh3IvIC63TJxAQFt7AgAlxd6yR36BcSV956i3uDmFrG5hsxn2H+G
63Oq67ZYNinyDAuyHT2jrzGgSwt6XjyFCq8YAtc8cUeCat7sWow7JyrawKb/h4gD
sShO1R+HqjJzKxL4/D3RyvPuaby87nS5XSj4O5uT9TDotK+vKoNQVHoqAR8ir6u9
HVxz0Ls1DuymkpDaLAFVMonNTM5/l3/PQeTgI3CCsaXeTT5y3wXamb8yTB2KIoN9
yUbS2xI2WCqd9sWuyW2U93BQALvHYRPiKrSN0kTgTKXoJHUlcfTZjHxcwX4TlQxZ
ln9mxxjchb2X6bhgrX4DNu0VQpylQSvjt9/TU0YWuss+zxhYCyZnfw==
=zwqS
-----END PGP SIGNATURE-----

--
# nl-stembureau-2 <stemb...@rz.xs4all.nl>
# http://www.xs4all.nl/~sister/usenet/nl-stembureau-2

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages