Re: specialty

0 views
Skip to first unread message

Dik van Bil

unread,
Jun 20, 2022, 1:17:07 PMJun 20
to
Biep Biep Tafelkonijn meesmuilde:

>>>>Wat bedoel je, in gewonemensentaal?

>>>>BeDoel moet met een hoofDletter Dee, niet-begrijper.

>>>We hebben je wel herkend hoor, Kees!

>>Kies of Objective.

>Waterneus of Consolidation.

Dik van Bil is niet alleen voor niemand bang, hij is ook nogal licht-
geraakt,snel op zijn teentjes getrapt en tamelijk agressief:

‘Kijk, kijk!’ riep een stem achter hen: ‘Dik en Anneke! Dik meisjesgek!
Dik meisjesgek! Ha, ha, daar gaan ze samen...!’ Dik keek om. ‘O, dacht
ik het niet? 't Is Bruintje Beer natuurlijk weer. Die moet altijd
schelden.’ ‘Dik meisjesgek! Dik meisjesgek!’ schreeuwde Bruintje Beer.
Dik werd nijdig. Hij balde zijn vuisten en riep terug: ‘Kom hier, als je
durft, dan zal ik je op je gezicht meisjesgekken!’ Maar Bruin kwam niet.
Hij bleef op een eerbiedigen afstand. ‘Dik meisjesgek! Dik meisjesgek!
Dik gaat met Anneke trouwen!’ jouwde Bruin. ‘Kom hier, als je durft!’
schreeuwde Dik terug. ‘Maar dat durf je niet, hè?’ ‘Leelijke
meisjesgek!’ sarde Bruin, wien het plezier deed, dat Dik er kwaad om
werd. Dik wilde terugkeeren, om Bruin zijn portie te geven. Maar Anneke
zei: ‘Kom Dik, laten we maar gaan. Wat kan jou die vervelende Bruin
schelen? Hij gaat toch op den loop, als je naar hem toe gaat.’ ‘Ja, maar
wat doet hij te sarren,’ zei Dik. ‘Wacht maar, ik zal het hem wel
betaald zetten.’ ‘Zeg Dik, wat wou je straks zeggen?’ vroeg Anneke.
‘Ik? - Wat zeggen? - Dat weet ik niet meer,’ zei Dik, die herhaaldelijk
nog naar Bruintje omkeek.

‘Leelijke meisjesgek!’ klonk het uit de verte. ‘Zoo'n mispunt!’ zei
Dik. ‘Kom, kijk niet meer naar dien jongen,’ zei Anneke. ‘Laten we
voortmaken, anders komen we te laat voor het eten. Ja, je wou straks
toch wat vertellen, net toen Bruintje Beer begon te schelden.’ ‘O ja, nu
weet ik het al. Ik wou je zeggen, dat vandaag onze nieuwe buren komen.
Je weet wel, die nieuwe knecht van Van Dril, den smid. Ze komen uit
Amsterdam.’

Volgende keer: Hans, den jongen dewelke alle zinnetje expres verkeerd uit-
spreekt, van denzelfden schrijver.

"‘Dat is negoeg,’ zei Hans. ‘Musiceeren, en foeien, en rietsen, en
zwandelen en wemmen, - en 's nachts slapen. Accoord!’"

--
Dik van Bil

Izak van Langevelde

unread,
Jun 20, 2022, 1:48:26 PMJun 20
to
On 20/06/2022 19:17, Dik van Bil wrote:
> Dik van Bil is niet alleen voor niemand bang, hij is ook nogal licht-
> geraakt,snel op zijn teentjes getrapt en tamelijk agressief:

Ik mis de illustraties van Braakensiek...


--
Grinnikend door het leven...

'n Gannefkerel

unread,
Jun 20, 2022, 4:41:56 PMJun 20
to
https://youtu.be/BcTn760_TAg


--
'n Gannefkerel
"Romance @ short notice was her specialty" [H. H. Munro]
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages